De strijd tegen de opwarming van de aarde versterkt door de cloud (Duurzaam Actueel)

In de toekomst, maar ook nu speelt de cloud een belangrijke rol bij het begrijpen van klimaatverschijnselen. Door grote en kleine onderzoeksorganisaties en bedrijven toegang te geven tot krachtige computer- en machine-leeroplossingen (ML), kunnen zij gemakkelijker en beter onderzoek doen naar de oplossingen om de opwarming van de aarde te bestrijden en de gevolgen ervan te beperken.

https://duurzaam-actueel.nl/wp-content/uploads/cloud-aws.jpg

Philippe Demaison, Sustainability Ambassadeur bij AWS

Technologie brengt nieuwe hoop

Klimaatverandering is steeds meer zichtbaar. Orkanen, branden en overstromingen teisteren onze planeet in steeds sterkere mate. Hoewel het van cruciaal belang is de oorzaken van de klimaatverandering te bestrijden, is het net zo belangrijk de gevolgen ervan te beperken door de dreiging van natuurrampen zo vroeg mogelijk op te sporen. Dit vereist een dieper inzicht in klimaatverschijnselen. Wetenschappers werken hieraan door grote hoeveelheden data te analyseren met behulp van geavanceerde wiskundige modellen, die nog verder kunnen worden verbeterd. Technologische vooruitgang op het gebied van high performance computing en machine learning (ML), met behulp van de cloud, biedt nieuwe mogelijkheden.

Aerosolen kunnen de beschermende rol van wolken versterken en broeikaseffect compenseren

Klimatologie is een complex begrip, onderhevig aan veel verschillende elementen. Wolken spelen een cruciale rol in deze complexe mix, door hun invloed op de temperatuur op aarde. Op grote hoogte bevorderen wolken de opwarming, terwijl ze dichter bij de grond de temperatuur verlagen door zonnestralen in de ruimte terug te kaatsen. De opstelling van wolken wordt beïnvloed door een aantal onzekerheden, met name de interactie tussen wolken en aerosolen. Twee wetenschappers van de Universiteit van Oxford, Philip Stier (hoogleraar atmosferische fysica) en Duncan Watson-Parris (onderzoeker), gebruiken de Cloud en Machine Learning om de invloed van aerosolen op wolken te bestuderen. De condensatie van vocht tot fijne druppeltjes, die door aerosolen wordt vereenvoudigd, stelt wolken beter in staat om zonnestralen te weerkaatsen. Dit verschijnsel heeft een verkoelende werking, wat het broeikaseffect kan compenseren. De wetenschappers kozen een relatief weinig vervuild zeegebied als proefomgeving om de sporen te analyseren die scheepsuitlaatgassen door aerosolen in de wolken achterlaten. Aangezien het beperkte aantal sattelietbeelden zich niet leent voor precieze statistische modellen, gebruikten de onderzoekers ML-algoritmen om petabytes aan beelden van scheepssporen te doorzoeken. Het model kan vervolgens worden uitgebreid en buiten het maritieme domein worden toegepast om de rol die aerosolen te spelen in de strijd tegen opwarming te verhelderen.

Vroege opsporing van klimaatrampen maakt sneller besluit voor bestrijding mogelijk

Bij de bestrijding van de gevolgen van klimaatrampen is tijd van essentieel belang. Een bosbrand die in de eerste minuten wordt ontdekt, kan met weinig middelen snel onder controle worden gebracht. Hoe langer het duurt om in te grijpen, des te moeilijker de taak. Een van de eerste bestrijdingsmanieren tegen klimaatrampen is het opzetten van voorspellende systemen. De nauwkeurigheid en effectiviteit van deze systemen hangen af van de snelheid waarmee data – grotendeels afkomstig van satellieten maar ook van sensoren op de grond of in de lucht – wordt verzameld en verwerkt. Vroeger moest men investeren in dure grondstations voor dergelijke voorspellende systemen, maar dankzij de cloud hoeft dat niet meer. Dankzij volledig beheerde diensten kunnen bedrijven met eigen satellieten hun gegevens met een zeer lage latentie naar de aarde overbrengen, verwerken en hun cloudgebaseerde activiteiten opschalen zonder een eigen infrastructuur te hoeven bouwen en beheren. De antennes bevinden zich op dezelfde plaats als het datacentrum voor deze diensten. De satellietbeelden kunnen dan gemakkelijk worden geëxploiteerd door voorspellende systemen op basis van ML-algoritmen. Hoewel steeds bedrijven ML invoeren, beschikken zij niet altijd over de nodige vaardigheden. Ontwikkelaars en datawetenschappers kunnen echter hun voordeel doen met ML door gebruik te maken van de reeks oplossingen die cloudproviders aanbieden voor de bouw en ontwikkelingen van modellen.

Het opstellen van modellen voor klimaatverschijnselen vereist een rekencapaciteit die alleen nationale onderzoeklaboratoria, of laboratoria die over aanzienlijke financiële middelen beschikken, zich kunnen veroorloven. De Cloud maakt het nu mogelijk om high performance computing en Machine Learning breder toe te passen en zo actief deel te nemen aan de strijd tegen de klimaatverandering.

Kijk voor meer informatie op website van AWS.

 

Het bericht De strijd tegen de opwarming van de aarde versterkt door de cloud verscheen eerst op Duurzaam Actueel.

https://duurzaam-actueel.nl/de-strijd-tegen-de-opwarming-van-de-aarde-versterkt-door-de-cloud/