Jack Mikkers nieuwe portefeuillehouder Brandweer (Veiligheidsberaad)

Maandag 20 maart hebben de leden van het Veiligheidsberaad ingestemd met de benoeming van Jack Mikkers als portefeuillehouder Brandweer binnen het Veiligheidsberaad. Hij volgt hiermee Wouter Kolff op, die de voorzittershamer per 1 april aanstaande overneemt van Hubert Bruls.

“Een veilige omgeving is voor iedereen in Nederland essentieel. Als mens om in te leven, als professional om in te werken."

Jack Mikkers

Jack Mikkers – voorzitter van de Veiligheidsregio Brabant-Noord – gaat enthousiast met deze taak aan de slag. “Een veilige omgeving is voor iedereen in Nederland essentieel. Als mens om in te leven, als professional om in te werken. Mijn focus is gericht op de ruim 23.000 brandweerprofessionals die vanuit de 950 brandweerposten hun werk doen. Hoe houden we de brandweerzorg toekomstbestendig? Wat is er nodig om de uitvoering kwalitatief goed op peil te houden en hoe houden we het werk interessant? Goede verhoudingen tussen afstemming over landelijk beleid, de regionale organisatie en lokale borging is daarbij van groot belang. Daar ga ik mij voor inzetten.”

Brandweerzorg is een belangrijk onderdeel van de veiligheidsregio’s.
Binnen de portefeuille Brandweer zijn de onder andere de thema’s ‘Toekomstbestendige brandweerzorg’, ‘Onderzoek brandweerstatistiek, beleving brandweerpersoneel en ‘natuurbrandbeheersing’ actueel.

Het bericht Jack Mikkers nieuwe portefeuillehouder Brandweer verscheen eerst op Veiligheidsberaad.

https://www.veiligheidsberaad.nl/2023/03/20/jack-mikkers-nieuwe-portefeuillehouder-brandweer/

Nederland krijgt tweede handcrew (brandweer)

Snel en effectief te voet het vuur bestrijden in moeilijke begaanbare gebieden. Zuidelijke veiligheidsregio’s richten een tweede #handcrew op in Nederland. Zo zijn wij goed voorbereid brandweer op gelijktijdige #natuurbranden. #samenwerkenaanveiligheid

https://www.brandweer.nl/brabant-noord/nieuws/2021/nederland-krijgt-tweede-handcrew

Nederland krijgt tweede handcrew (brandweer)

Brandweer Limburg-Noord richt samen met de andere vijf zuidelijke veiligheidsregio’s een tweede handcrew op om mogelijke natuurbranden snel en effectief te bestrijden.

https://www.brandweer.nl/limburg-noord/nieuws-overzichtpagina/2021/nederland-krijgt-tweede-handcrew

Samenwerking tussen RIVM en het Belgische SCK CEN en KMI leidt tot wetenschappelijke publicatie (RIVM)

De Ongevalsorganisatie Straling heeft samen met collega’s van het Belgische SCK CEN en het Koninklijk Meteorologisch Instituut (KMI) een wetenschappelijk artikel geschreven getiteld "The assessment of the April 2020 Chernobyl wildfires and their impact on Cs-137 levels in Belgium and The Netherlands". Hierin is zowel de Belgische als de Nederlandse aanpak beschreven van de beoordeling van de radiologische gevolgen tijdens de natuurbranden nabij Tsjernobyl in april 2020.

http://www.rivm.nl/nieuws/samenwerking-tussen-RIVM-en-het-Belgische-SCK-CEN-en-KMI-leidt-tot-wetenschappelijke-publicatie