Akkerbrand in Weert, brandweer voorkomt overslag naar bos (Nederweert24)

https://www.nederweert24.nl/wp-content/uploads/2023/06/Heidebrand-Spechterbaan-Weert-1-760x428.jpg

Een bermbrand die deels op een akker heeft gewoed aan de Spechtebaan in Weert is door de brandweer snel onder controle gebracht. De brand legde uiteindelijk een oppervlakte van 50X20 meter berm/akker in de as. Er raakte niemand gewond.

Brand

Vanmiddag om 14.35 uur werd  de brand gemeld. De brandweer ging met meerdere blusvoertuigen ter plaatse daar de melder sprak van een bermbrand die zich snel uitbreidde. Ter plaatse bleek de brand deels te zijn overgeslagen op een naastgelegen akker en de gearriveerde blusvoertuigen konden de brand snel blussen. In totaal werd ongeveer 50X20 meter berm/akker in de as gelegd. Om 15.00 was de brand geblust en werd er door de brandweer nog enige tijd nageblust.

Door snelle inzet is voorkomen dat de brand zich uitbreidde naar een naastgelegen bos.

https://www.nederweert24.nl/wp-content/uploads/2023/06/Akkerbrand-Spechtebaan-Weert-1-150x150.jpg

https://www.nederweert24.nl/wp-content/uploads/2023/06/Akkerbrand-Spechtebaan-Weert-2-150x150.jpg

https://www.nederweert24.nl/wp-content/uploads/2023/06/Akkerbrand-Spechtebaan-Weert-3-150x150.jpg

https://www.nederweert24.nl/wp-content/uploads/2023/06/Akkerbrand-Spechtebaan-Weert-4-150x150.jpg

https://www.nederweert24.nl/wp-content/uploads/2023/06/Akkerbrand-Spechtebaan-Weert-5-150x150.jpg

https://www.nederweert24.nl/wp-content/uploads/2023/06/Akkerbrand-Spechtebaan-Weert-6-150x150.jpg

https://www.nederweert24.nl/wp-content/uploads/2023/06/Heidebrand-Spechterbaan-Weert-1-150x150.jpg

https://www.nederweert24.nl/wp-content/uploads/2023/06/Heidebrand-Spechterbaan-Weert-2-150x150.jpg

 

Het bericht Akkerbrand in Weert, brandweer voorkomt overslag naar bos verscheen eerst op Nederweert24.

https://www.nederweert24.nl/2023/06/19/akkerbrand-in-weert-brandweer-voorkomt-overslag-naar-bos/

ProRail is hittebestendig, maar de praktijk is soms weerbarstig (SpoorPro)

Nederland ‘zucht’ onder de eerste warme dagen van het jaar. Althans, een deel van de bevolking dan. De warmte zorgt voor een andere manier van leven, zoals ook koude dat doet. Bij ProRail hebben ze zich erop voorbereid en geldt er een hitteplan, bij extreem hete dagen. Dat is nu nog niet het geval, maar toch houdt de spoorbeheerder rekening met het onverwachte. “Als het 25 graden of hoger is, worden er maatregelen genomen”, zegt woordvoerder Mirjam de Witte.

“Zo hebben we dan extra waterwagens klaar staan. Mocht een trein stranden dan is er voor de reizigers snel water beschikbaar”, vertelt De Witte. “Verder houden we kritische plekken in de gaten. Die worden extra gecontroleerd. Het gaat dan om onder meer bruggen, of een plek waar het spoor onlangs is vernieuwd of waar juist oude spoordelen liggen. Door de warmte kunnen materialen namelijk uitzetten.”

Met name bij beweegbare spoorbruggen kan dat problemen opleveren. Door het uitzetten van metaal kan een brug soms niet meer open of dicht. Ook mensen kunnen rond bruggen voor problemen zorgen, of liever gezegd: gevaar, met name voor zichzelf. Ze zoeken spoorbruggen op om van af te kunnen springen, zo het kanaal of de rivier in. Dat is al gevaarlijk op zich, maar de enthousiastelingen realiseren zich daarbij niet dat ze ook door een passerende trein aangereden kunnen worden.

Daarbij is het nu ook langdurig droog. “Daarom zijn we ook bedacht op bermbranden, zoals ook de brandweer dat is”, stelt De Witte. “Iedere ochtend, middag en avond wordt bekeken of de maatregelen nog afdoende zijn. Het algemene beeld tot nu toe is rustig. Er zijn kleine incidenten, maar het is beheersbaar. Dat komt ook doordat het geleidelijk aan warmer is geworden en nu niet ineens loeiheet is. Bovendien koelt het nog goed af in de avond/nacht.”

De weerbarstigheid van de praktijk bleek afgelopen vrijdag bij een storing in Heiloo. “Dat zorgde voor een verstoring op de overwegen”, vertelt De Witte. “Die storing ging er vanzelf uit doordat het ’s avonds afkoelde. Het bleek dat er materialen waren uitgezet door de hitte die daardoor in contact met elkaar waren gekomen waar ze dat niet behoren te doen. We hebben het probleem daarna gevonden en direct opgelost, zodat dit daar niet meer voor kan komen.” Zo verrast de praktijk je soms dus toch, ook al denk je alles onder controle te hebben.

Ware Max Verstappens

Vooralsnog zijn er dus niet of nauwelijks problemen. Dat kan veranderen als het over een langere periode warm blijft of de temperatuur nog meer gaat stijgen. Zo kunnen bijvoorbeeld relaiskasten of computerruimtes oververhit raken. Daardoor kunnen sectiestoringen optreden, waarbij het niet meer zichtbaar is op de schermen waar de treinen rijden. In een dergelijk geval wordt het treinverkeer natuurlijk direct stilgelegd.

Sommige dingen zijn gewoonweg niet te voorkomen, weten ze bij ProRail uit ervaring. Bij temperaturen van boven de 25 graden kan een spoorstaaf wel 70 graden heet worden, waardoor het metaal kan uitzetten en verbuigen. Ook als dat optreedt, wordt het treinverkeer op de bewuste plaats stilgelegd, totdat er reparatie heeft plaatsgevonden. De spoorbeheerder kent haar spoornetwerk als geen ander en houdt de toestand op het spoor nauwlettend in de gaten. Dat gebeurt door het jaar heen, maar vooral in periodes van buitengewone weersomstandigheden. Deze monitoring vindt plaats door middel van meettreinen, de inzet van inspecteurs, maar ook door machinisten die als ware Max Verstappens precies weten hoe hun ‘circuit’ moet aanvoelen.

Lees ook:

https://www.spoorpro.nl/spoorreparatie/2023/06/12/prorail-is-hittebestendig-maar-de-praktijk-is-soms-weerbarstig/

Meer onbeheersbare natuurbranden met grotere impact op samenleving  (Deltares)

Natuurbranden zijn zowel binnen als buiten Nederland een zeer actueel thema. Een natuurbrand in Nederland is geen uniek incident. Ieder jaar komen honderden natuurbranden voor. Tussen natte en droge jaren zijn daarentegen grote verschillen terug te vinden, mede als gevolg van een variabiliteit in het weer,  ziet de brandweer. De vraag is of en hoe natuurbranden in Nederland aan het veranderen zijn als gevolg van de klimaatverandering. Met welke (toekomstige) ontwikkelingen moeten we rekening houden? Een consortium van experts vanuit Deltares in samenwerking met kennisinstituten NIPV, KNMI, Wageningen University & Research (WUR) en Vrije Universiteit Amsterdam (VU) heeft zich de afgelopen maanden gebogen over dit vraagstuk.

Meer en intensere natuurbranden

De onderzoekers concluderen dat natuurbranden veranderen. Projectleider Hans Hazebroek van NIPV: ‘Over de afgelopen jaren is het in Nederland warmer, droger en zonniger geworden en de verwachting is dat deze trend zich doorzet. Waarbij ook de gemiddelde laagste grondwaterstand in grote delen van ons land zal dalen. Dit zorgt ervoor dat vegetatie vaker brandbaar wordt, ook op locaties waar nu nog geen natuurbranden voorkomen en dat het aantal brandgevoelige dagen zal toenemen.’ Hij voegt eraan toe: ‘Door de klimatologische ontwikkelingen kunnen natuurbranden ook intenser worden. Met de huidige vooruitzichten worden we vaker geconfronteerd met onbeheersbare natuurbranden die met de huidige tactiek, techniek en capaciteit van de brandweer niet meer zijn te bestrijden. Ook neemt de kans op de gelijktijdigheid van zulke branden toe. Tot slot zullen er vaker natuurbranden ontstaan in delen van ons land die hier nu nog weinig of niet mee te maken hebben.’

Grotere impact

De toename van het aantal natuurbranden en hun intensiteit, gepaard met een verdere verdichting van Nederland, kan snel leiden tot een grotere impact van natuurbranden. Over de afgelopen jaren hebben natuurbranden al gezorgd voor grote ontruimingen maar in de toekomst kunnen de consequenties groter worden : ‘Mensen zullen vaker moeten vluchten, er zal vaker directe en indirecte schade en uitval van vitale infrastructuur zijn en er zal vaker onherstelbare schade aan flora en fauna ontstaan. Daarnaast zal de gezondheid van mensen vaker bedreigd worden. Dat geldt niet alleen voor mensen die zich in of rond natuurgebieden bevinden, maar ook voor de brandweer die onder zwaardere omstandigheden moet werken’, vertelt Hazebroek. Verder kan door een toename van (gelijktijdige) natuurbranden een grotere druk op het brandweersysteem ontstaan: de hulpvraag kan groter worden dan de beschikbaarheid van brandweermiddelen.

De droogte in 2018 kostte de maatschappij enkele miljoenen euro’s aan brandweerinzet en schade aan de natuur. Dit omvat echter niet de socio-economische gevolgen door uitval van infrastructuur en potentiële cascade effecten. ‘Een goede schatting van de gevolgen van natuurbranden ontbreekt, zegt Van Marle, omdat hier nog weinig onderzoek naar gedaan wordt. Onderzoek voor Rijkswaterstaat laat zien dat alleen al door bermbranden op dit moment een aantal ton euro per jaar aan herstel en stremmingskosten kan ontstaan. De verwachting is dat de maatschappelijke onder invloed van klimaatverandering snel zullen toenemen . We kunnen daarop anticiperen met meer kennis over natuurbrandrisico’s (inclusief het kwantificeren van de oorzaken en gevolgen) om hiermee tot een onderbouwd handelingsperspectief te komen.’ Dat is overigens ook een van de hoofdaanbevelingen in deze studie.

Wordt het risico groter bij droogte ?

‘Natuurbrandrisico is een onderbelicht probleem in droogtemanagement, zegt Marjolein Mens, droogte-expert bij Deltares en niet betrokken bij deze studie. Vaak wordt bij de gevolgen van droogte als eerste gekeken naar economische effecten door opbrengstderving in de landbouw en productieverliezen door hogere vervoerskosten in de scheepvaart. Maar er zijn veel indirecte effecten die veel moeilijker te kwantificeren zijn. Er is nog weinig zicht op de grootte van het probleem en hoe het risico beperkt kan worden door maatregelen. Mogelijk kan waterbeheer en ruimtelijke inrichting hier een rol spelen. Denk aan natte elementen die de verspreiding van branden vertragen.  Ook het verhogen van grondwaterstanden zou kunnen bijdragen. Gebieden met hoge grondwaterstanden  zijn over het algemeen minder gevoelig voor natuurbranden.  Toekomstverkenningen geven echter aan dat er steeds meer gebieden bijkomen waar de grondwaterstand in de zomer ver uitzakt. Die plekken kunnen in de toekomst gevoeliger worden.’

Aanbevelingen

Het consortium doet de volgende aanbevelingen:

  • Om de gevolgen van natuurbranden te beperken en de gevaren te verminderen is het nodig dat het voorkomen en bestrijden van natuurbranden structureel onderdeel wordt van het systeem van brandweerzorg. Dit systeem is tot nu toe vooral gericht op het voorkomen, beperken en bestrijden van (beperkte) branden in gebouwen.
  • Het risico van natuurbranden moet worden meegewogen bij de inrichting van het Nederlandse landschap.
  • Er moet meer kennis worden vergaard om de ontwikkeling van het natuurbrandrisico nader en ook kwantitatief te kunnen duiden en een onderbouwd handelingsperspectief te kunnen bieden aan overheden, brandweer en terreinbeheerders.Download het rapport   Natuurbrandsignaal ’23 op de NIPV website

The post Meer onbeheersbare natuurbranden met grotere impact op samenleving  appeared first on Deltares.

https://www.deltares.nl/nl/nieuws/meer-onbeheersbare-natuurbranden-met-grotere-impact-op-samenleving%e2%80%af