Fosburyflop: duidelijker zo (Natuurbrand – Wikipedia wijziging)

duidelijker zo

← Oudere versie Versie van 7 sep 2020 09:50
Regel 64: Regel 64:
   
 
=== Gespecialiseerde flora en fauna ===
 
=== Gespecialiseerde flora en fauna ===
In verschillende ecosystemen, die voldoende droog zijn en voldoende biomassa opbouwen, komen van nature regelmatig natuurbranden voor.
+
Verschillende ecosystemen, die voldoende droog zijn en voldoende biomassa opbouwen, kennen van nature regelmatig natuurbranden en hebben zich daarop aangepast.
   
 
Sommige soorten [[Eucalyptus]]bomen in Australië zijn voor de voortplanting aangewezen op bosbranden. De vruchten van de boom openen zich pas na de grote hitte van vuur en laten dan de zaden vallen. De boom zelf is licht ontvlambaar door de vele etherische oliën die hij produceert en onder de boom ligt gewoonlijk veel oud blad en ook grote takken. Zelfs als de boom verbrandt, overleven gewoonlijk zijn wortels de grote hitte. Parasieten, [[koala]]'s en andere planten zijn zo in het nadeel.
 
Sommige soorten [[Eucalyptus]]bomen in Australië zijn voor de voortplanting aangewezen op bosbranden. De vruchten van de boom openen zich pas na de grote hitte van vuur en laten dan de zaden vallen. De boom zelf is licht ontvlambaar door de vele etherische oliën die hij produceert en onder de boom ligt gewoonlijk veel oud blad en ook grote takken. Zelfs als de boom verbrandt, overleven gewoonlijk zijn wortels de grote hitte. Parasieten, [[koala]]'s en andere planten zijn zo in het nadeel.
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Natuurbrand&diff=57075352&oldid=prev

Fosburyflop: duidelijker zo (Natuurbrand – Wikipedia wijziging)

duidelijker zo

← Oudere versie Versie van 7 sep 2020 09:50
Regel 64: Regel 64:
   
 
=== Gespecialiseerde flora en fauna ===
 
=== Gespecialiseerde flora en fauna ===
In verschillende ecosystemen, die voldoende droog zijn en voldoende biomassa opbouwen, komen van nature regelmatig natuurbranden voor.
+
Verschillende ecosystemen, die voldoende droog zijn en voldoende biomassa opbouwen, kennen van nature regelmatig natuurbranden en hebben zich daarop aangepast.
   
 
Sommige soorten [[Eucalyptus]]bomen in Australië zijn voor de voortplanting aangewezen op bosbranden. De vruchten van de boom openen zich pas na de grote hitte van vuur en laten dan de zaden vallen. De boom zelf is licht ontvlambaar door de vele etherische oliën die hij produceert en onder de boom ligt gewoonlijk veel oud blad en ook grote takken. Zelfs als de boom verbrandt, overleven gewoonlijk zijn wortels de grote hitte. Parasieten, [[koala]]'s en andere planten zijn zo in het nadeel.
 
Sommige soorten [[Eucalyptus]]bomen in Australië zijn voor de voortplanting aangewezen op bosbranden. De vruchten van de boom openen zich pas na de grote hitte van vuur en laten dan de zaden vallen. De boom zelf is licht ontvlambaar door de vele etherische oliën die hij produceert en onder de boom ligt gewoonlijk veel oud blad en ook grote takken. Zelfs als de boom verbrandt, overleven gewoonlijk zijn wortels de grote hitte. Parasieten, [[koala]]'s en andere planten zijn zo in het nadeel.
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Natuurbrand&diff=57075352&oldid=prev

Reactie op CO2-balans bij gebruik van biomassa als energiebron door Guido van der Werf (Klimaatverandering reacties)

Hans Erren, in navolging van Hans Custers, besef a.u.b. dat de studie die je aanhaalt van precies dezelfde data gebruik maakt als in Figuur 4. Dat jij “netto” zegt stoort daarbij enorm, de afname is bruto data. Is je dat echt niet duidelijk of veeg je dat onder de tafel omdat het je niet uitkomt? Als ik jouw manier van redeneren doortrek dan zou er geen bos meer zijn, de werkelijkheid is in met name bosbouwgebieden vaak andersom.

Als analogie: de wereldbevolking groeit en er is dus meer vraag naar landbouwproducten. Volgens jouw manier van redeneren zou er nu geen landbouwgrond meer zijn. Ga daar a.u.b. eens op in. Dat geeft ook aan dat je vergelijking met bruinkool misleidend is.

@Leffert, over je punt 2 gaat een groot deel van het blog, waar jij overigens ook netto en bruto door elkaar haalt. Een bosbrand is geen netto verlies van bos, tenzij brand in het ontbossingsproces wordt gebruikt en het gebied wordt omgezet in landbouwgrond. Dat zal een vergissing van je zijn lijkt me aangezien je het ook over hergroei hebt. Maar dat maakt je verhaal ook weer inconsequent aangezien ook jij zegt dat je meer CO2 aan de atmosfeer toevoegt dan bij fossiel. Dat is netto dus niet het geval, zelfs niet als je de rotatiesnelheid (enigszins) verhoogt. Puur vanuit CO2 perspectief, that is.

https://klimaatveranda.nl/2020/06/12/co2-balans-bij-gebruik-van-biomassa-als-energiebron/#comment-57127

Reactie op CO2-balans bij gebruik van biomassa als energiebron door Leffert Oldenkamp (Klimaatverandering reacties)

In antwoord op lieuwe hamburg.

toch even een berichtje voor meerdere inzenders van reacties:
1.Er wordt met biomassa meer Co2 aan de atmosfeer toegevoegd dan nodig omdat andere (fossiele) bronnen minder uitstoten per opgewekte eenheid energie (warmte). Dat het beter is om Co2 in fossiel te laten zitten geldt pas als we beneden een (afgesproken) waarde van CO2 concentratie in de atmosfeer zitten. Want dat is volgens een IPCC aanname de dreiging voor het klimaat. Er bestaat geen relatie tussen koolstof in de bodem en broeikas effect. Als we energietransitie loskoppelen van de klimaatproblematiek wordt het een ander verhaal.
2. Netto verdwijnt jaarlijks wereldwijd ruim 7 miljoen ha bos. Varieert uiteraard omdat daar ook bosbranden voor verantwoordelijk kunnen zijn. Ik schat in dat het verlies weer stijgende is. Op de balans staat dan ook de bosoppervlakte die erbij komt ( vergroening, plantages als herbebossing of bebossing). De gemiddelde jaarlijkse houtaanwas is daarbij dalende. Met beter beheer kan over tientallen jaren de houtaanwas wel weer stijgen, maar met de huidige intenties zal dat een utopie blijken. Alleen jaarlijkse aanwas telt voor vastlegging van CO2.
3. Veel bossen die voor oogst van chips worden kaalgeslagen zijn relatief jong en zouden dus eigenlijk selectief moeten worden gedund voor oudere, goed groeiende systemen. Dat gebeurt niet, Zelfs de oogst van takken gebeurt met bosvernieling. Na kap zou er een begroeiing moeten resteren die beter en gevarieerder gaat groeien. In de biomassa verdienmodellen kan dat niet uit.
4. In de meeste bossen gaat een daling van de (lopende) jaarlijkse aanwas gepaard met toename van de voorraad ( zie eerdere informatie van mij). Om de aanwas op peil te krijgen of te houden moet er dan extra in de voorraad worden ingegrepen. Jullie verwarren regelmatig aanwas en voorraad. Je kunt bos niet vergelijken met een landbouwgewas. Noch aanwas noch voorraad zijn overigens vaste gegevens. Ze schommelen door allerlei oorzaken en door interne bosecologische processen.
Graag gedaan

https://klimaatveranda.nl/2020/06/12/co2-balans-bij-gebruik-van-biomassa-als-energiebron/#comment-57123

Reactie op CO2-balans bij gebruik van biomassa als energiebron door Guido van der Werf (Klimaatverandering reacties)

@Hans Erren – fijn dat je hier reageert, bij climategate is een inhoudelijke discussie wat mij betreft onmogelijk omdat er heel veel stoorzenders rondlopen die nooit een discussie kunnen afmaken.

Jouw redenatie lijkt voor mij een beetje op die van Urgenda. Zij stellen dat we biomassa niet nodig hebben als we binnen 10-20 jaar van fossiel af zijn EN tegelijk zorgen dat de bosgebieden waar nu geoogst wordt beschermd worden.

Vanuit een broeikasgas perspectief vind ik dat interessant om over na te denken. Hoe ga je om met de methaanuitstoot van geïmporteerd aardgas? Hoe voorkom je een bosbrand als het bos niet meer managed? Maar vooral, hoe zorg je dat we binnen 10-20 jaar van fossiel af zijn? Ik denk overigens dat ze bij Urgenda moeite hebben om in te zien wat de animatie laat zien, namelijk dat je in een evenwichtssituatie geen carbon debt hebt. Zelfs als de CO2 uitstoot per opgewekte kWh 10 keer zo groot was als van gas zou dit niet relevant zijn zolang de cirkel rond is.

Vanuit economisch perspectief zitten er nog meer haken en ogen aan. Ga je alle boseigenaren uitkopen? Gaan we stoppen met het gebruik van hout als bouwmateriaal? Etc.

Een aantal van die vragen gelden ook voor jouw alternatief. Voor hout als brandstof kan je nog een businesscase maken (die uiteraard verschuift op het moment dat de subsidie er af gaat), voor het afzinken zie ik die toch minder. Tenzij je een uniforme CO2 tax invoert misschien?

https://klimaatveranda.nl/2020/06/12/co2-balans-bij-gebruik-van-biomassa-als-energiebron/#comment-57072