Meer risico op natuurbranden en wateroverlast in Heeze-Leende (ED Cranendonck-Heeze-Leende)

HEEZE-LEENDE - Meer natuurbranden, botulisme, blauwalg en insectenplagen maar ook meer zonne- en windenergie en meer inkomsten omdat er meer gerecreeerd gaat worden. De provincie heeft de gevolgen van de klimaatverandering voor Heeze-Leende op een rijtje gezet.

https://www.ed.nl/cranendonck-heeze-leende/meer-risico-op-natuurbranden-en-wateroverlast-in-heeze-leende~a648e965/

Natuur nog lang niet hersteld van droogte: ‘Alle vijvers staan leeg’ (RTV Utrecht)

PROVINCIE UTRECHT - De enorme hitte is voorbij, maar in de natuur zijn de gevolgen van de hitte en de droogte nog steeds te merken. Natuurbeheerders en de Waterschappen nemen daarom verschillende maatregelen. Zo heeft waterschap Vallei en Veluwe, dat vooral rondom Amersfoort en Veenendaal werkt, al enige tijd een zogenaamd onttrekkingsverbod.

"Het verbod is ingesteld om het water zo lang mogelijk vast te kunnen houden in ons gebied," zegt Patricia Flint van het waterschap. "Dat doen we zodat planten en dieren zo goed mogelijk van water voorzien blijven. We willen voorkomen dat het gebied uitdroogt."

BOEREN
Het verbod is vooral vervelend voor boeren, zij gebruiken het water voor het sproeien van land en gewassen. Gelukkig kan in sommige gebieden water worden ingelaten, zegt Flint. "Dat betekent dat je vanuit de randmeren het water in het gebied verder kunt aanvullen. Daar is nog voldoende water."

Een ander waterschap, Rivierenland, heeft vrij weinig last van de droogte. Dit waterschap is in onze provincie verantwoordelijk voor het gebied rondom Vijfheerenlanden. Daar hebben ze op dit moment genoeg water omdat hier veel rivieren lopen. Toch houden ze wel de dijken extra in de gaten. Die kunnen namelijk schade oplopen door de droogte.

DIJKEN
Ook waterschap De Stichtse Rijnlanden heeft hier last van. Daar zijn ze zelfs al begonnen met het beregenen van de dijken. "Dat houdt in dat een bootje over het water van bijvoorbeeld de Grote Heicop of de Geer vaart en water op de aangrenzende dijken spuit," zegt woordvoerder Clarion Wegerif.

"Je moet je voorstellen dat die dijken zijn opgebouwd uit klei. Als klein indroogt, wordt het kleiner. Daardoor kunnen er scheuren ontstaan. Als je daar helemaal niets aan zou doen, kan dat leiden tot een gat in de dijk en dat willen we natuurlijk niet."

BOSWACHTER
Maar niet alleen de waterschappen zijn druk met de droogte. Ook natuurbeheerders in de regio hebben er last van. Zo beheert boswachter Joris Hellevoort, van het Utrechts Landschap, een aantal landgoederen. En dat vraagt op dit moment om heel veel water.

"Alle vijvers staan bijvoorbeeld leeg, dat betekent natuurlijk dat alle vissen het moeilijk krijgen. Daarnaast krijgen de bomen veel te weinig vocht. Jonge aanplant heeft veel water nodig omdat ze nog weinig worteltjes hebben. Dus al met al is dat best wel een ding." Dat betekent dat boswachter Joris dan ook enorm druk is met het watergeven van deze planten en bomen.

GOED NIEUWS
Toch is er ook goed nieuws. Zo laat de Veiligheidsregio Utrecht weten dat er vanaf vandaag geen verhoogd risico meer is op natuurbranden. Ook zijn er, ondanks de extreme warmte, geen extra gevallen van botulisme of blauwalg geconstateerd. Maar omdat dit wel gevaarlijk kan zijn, doet waterschap Vallei en Veluwe toch een oproep.

"Als mensen een vermoeden hebben van blauwalg doordat ze bijvoorbeeld een laag op het water zien of dode dieren tegenkomen, kunnen dat bij ons melden. Dan ondernemen wij zo snel mogelijk actie," zegt Patricia Flint.

http://rtvu.nl/n/1948916/

Maatregelen tegen de gevolgen van hoge temperaturen (Gemeente Ommen)

Het is zomer en de temperaturen lopen hoog op. De hoge temperatuur heeft gevolgen voor mens, dier en omgeving. Door verschillende instanties, waaronder de gemeente Ommen, worden maatregelen genomen om de gevolgen van de warmte en droogte zoveel mogelijk te beperken. 
Zorg voor u zelf
Het hitteplan van het RIVM is in werking getreden. Hierin staan tips om koel te blijven. Ga niet in de zon tussen 12.00 - 16.00 uur, drink voldoende en kijk om naar uw buren. Zet bijvoorbeeld een fles met bevroren water voor de ventilator voor koelte in uw huis. Meer tips staan op www.rivm.nl
Controleren open water
In de gemeente zijn er diverse vijvers. Het water van deze vijvers worden regelmatig door de provincie gecontroleerd. Door het aanhoudende warme weer kan bijvoorbeeld blauwalg in het water toenemen. Op de site www.zwemwater.nl staat meer informatie over de kwaliteit van het water.
Verbod om water te halen uit openbare vijvers
Door de aanhoudende droogte en warmte, kan de kwaliteit van het water in vijvers verminderen, vooral in stedelijk gebied. Omdat het belangrijk is om het waterniveau in die vijvers zoveel mogelijk op peil te houden, heeft waterschap Vechtstromen per direct een verbod ingesteld om water te halen uit vijvers in de bebouwde kom.
Sproeien van uw tuin
Door de aanhoudende droogte daalt het water in sloten en rivieren. We hebben voldoende drinkwater, toch is het goed om met dit water zorgvuldig om te gaan. Bedenk daarom of het echt nodig is om uw tuin te sproeien. U gebruikt zo ruim 100 liter schoon drinkwater voor het sproeien van uw gazon. Water halen uit vijvers binnen de bebouwde kom is niet meer toegestaan. Op de site www.vechtstromen.nl staat welke maatregelen het waterschap tegen de droogte zijn genomen.
Zorg voor de vogels
Vogels vinden het heerlijk om een bad te nemen. U kunt hiervoor een ondiepe schaal met water neerzetten. U doet uw vogels hiermee een groot plezier.
Brandgevaar
De brandweer controleert extra op brand in bossen en natuurgebieden. Om nu de koelte van het bos op te zoeken is heerlijk. Maar pas op met vuur! Rook niet in het bos en gooi afval in de afvalbakken of neem het mee naar huis. Zwerfafval kan namelijk ook brand veroorzaken. Wat u meer kunt doen om een natuurbrand te voorkomen leest u op www.brandweer.nl
Zout strooien in de zomer
Op wegen waar de kans bestaat dat het asfalt zacht wordt, wordt zout gestrooid. Het zout zorgt ervoor dat de temperatuur van het asfalt daalt. Ziet u een strooiauto rijden, weet u dat het is om het asfalt te beschermen tegen schade door hoge temperaturen.
Op de volgende wegen wordt dit ingezet:
A. De Leiding van Stenenbrug tot s-bocht (overgang oud- nieuw asfalt)
- Aanbrengen slijtlaag op deklaag.
B. Engelandweg; van De Kolonie tot Middenweg
- Aanbrengen slijtlaag op deklaag.
C. 1e Polderweg; van Beerzerhaar tot Westerweg
- Aanbrengen slijtlaag op deklaag.
D. Woestenweg; van Marsmanweg tot haakse bocht (in oostelijke richting)
- Aanbrengen slijtlaag op deklaag.
E. Beerzerhaar: t.h.v. 1e Polderweg en ter hoogte van huisnummer 36. 
- Beerzerhaar bij garage Binnenmars
F. Nieuwe Hammerweg, diverse vakken
https://www.ommen.nl//nc/actueel/bericht/archive/2019/07/article/maatregelen-tegen-de-gevolgen-van-hoge-temperaturen-8714.html