Zorgen over natuurbrandbestrijding: raad stelt vragen over dicht gegroeide brandgangen en beschikbaarheid materieel brandweer Ermelo (Ermelo s Weekblad)

[ERMELO] Burgemeester Hans van Daalen gaat de raad binnenkort informeren over de stand van zaken over de natuurbrandbestrijding. Aanleiding zijn vragen van twee raadsleden. Evelien Kars deelt de zorg die er is over een toename van het aantal natuurbranden en de intensiteit daarvan. Om die reden moet er volgens haar voldoende aandacht zijn voor het aanwezige materieel waarover de brandweer Ermelo kan beschikken. Dat is haar ook op het hart gedrukt tijdens een werkbezoek aan de brandweer.

https://www.ermelosweekblad.nl/nieuws/natuur-en-milieu/899446/zorgen-over-natuurbrandbestrijding-raad-stelt-vragen-over-dicht-gegroeide-brandgangen-en-beschikbaarheid-materieel-brandweer-ermelo