Succesvolle oefening Fire Bucket Operations (Brandweer Nederland Facebook)

Er was hagel, regen en wind, maar ondanks de weersomstandigheden had het Fire Bucket Operations team (#FBO) van het specialisme #natuurbrandbeheersing #GBOSO afgelopen vrijdag een succesvolle oefening op defensieterrein Artillerie Schietkamp #ASK ��

https://external-dus1-1.xx.fbcdn.net/safe_image.php?d=AQG-z_ORHdBVv6LU&url=https%3A%2F%2Fwww.brandweer.nl%2Fmedia%2F4urkgmck%2Ffirebucket-operations-04.jpg%3Fcenter%3D0.54814814814814816%2C0.56666666666666665%26mode%3Dcrop%26width%3D1200%26height%3D630%26rnd%3D132603872788800000&_nc_cb=1&_nc_hash=AQHe6ooJFPW0zYEg


Er was hagel, regen en wind, maar ondanks de weersomstandigheden had het Fire Bucket Operations team (FBO) van het specialisme natuurbrandbeheersing (GBO-SO) afgelopen vrijdag een succesvolle oefening op defensieterrein Artillerie Schietkamp (ASK).

https://www.facebook.com/170418416305218/posts/4318618768151808/

Oplevering deelproject Handcrew (Brandweer Nederland Facebook)

Het #Handcrew team van het specialisme #Natuurbrandbeheersing (#GBOSO) heeft het deelproject opgeleverd en beschikt nu over een nieuwe container!

https://external-dus1-1.xx.fbcdn.net/safe_image.php?d=AQHTQcrqyVFWTvbC&url=https%3A%2F%2Fwww.brandweer.nl%2Fmedia%2Fupknn1gr%2Fhandcrew-container-2.jpg%3Fanchor%3Dcenter%26mode%3Dcrop%26width%3D1200%26height%3D630%26rnd%3D132594127728670000&_nc_cb=1&_nc_hash=AQGUmBeZkQapWSh3


Het Handcrew team van het specialisme Natuurbrandbeheersing (GBO-SO) heeft een nieuwe container. ‘De container was het laatste wat nog nodig was om te zorgen dat de Handcrew landelijk autonoom inzetbaar is’, vertelt Adriaan ter Huurne, projectleider van de Handcrew.

https://www.facebook.com/170418416305218/posts/4288635321150153/

Start opleiding Landelijke adviseurs natuurbranden (Brandweer Nederland Facebook)

Afgelopen week zijn de eerste lesdagen voor de landelijke adviseurs natuurbranden van start gegaan. Jelmer Dam, landelijk coördinator van het specialisme Natuurbrandbeheersing vertelt over de opleiding��

#Natuurbrandbeheersing #GBOSO

https://external-dus1-1.xx.fbcdn.net/safe_image.php?d=AQGYxZfBm_zJwqrk&url=https%3A%2F%2Fwww.brandweer.nl%2Fmedia%2Ftrbktlzg%2Flandelijk-adviseurs-natuurbranden.jpg%3Fanchor%3Dcenter%26mode%3Dcrop%26width%3D1200%26height%3D630%26rnd%3D132596964090800000&_nc_cb=1&_nc_hash=AQFZP1PxjKJJVBta


De adviseurs zijn er om de lokale incidentbestrijding bij een grootschalige of complexe natuurbrand te ondersteunen met advies op het gebied van techniek, tactiek en strategie. Ze kunnen de dynamiek van zo’n brand goed inschatten

https://www.facebook.com/170418416305218/posts/4293098954037123/