Column – Waterstof is niet ei van Columbus (Nieuwsblad Transport)

Soms lijkt het erop dat het klimaatprobleem snel en eenvoudig kan worden opgelost: gewoon overstappen op waterstof (H2). Maar is dit het ei van Columbus? Een waarschuwing is zeker op zijn plaats.

Ruim 25 jaar geleden promoveerde ik op een proefschrift dat handelde over mega-technologische innovaties die zouden kunnen bijdragen aan een duurzame transportsector. Eén van de behandelde cases betrof de introductie van de brandstofcel. Een brandstofcel zet waterstof om in elektriciteit voor bijvoorbeeld de aandrijving van elektrische auto’s, boten, treinen of heftrucks. Bij dit proces komt geen CO2 vrij. Wie wil dat niet?

Achteraf bezien, bleek waterstof en mobiliteit op dat moment geen gelukkige combinatie. De dreiging van klimaatverandering was al 10 jaar bekend, maar de dominantie van fossiele brandstoffen (ruim beschikbaar en goedkoop) maakte dat er bij zowel de overheid als het bedrijfsleven geen enkele belangstelling bestond voor een transitie naar elektrisch vervoer.

Hoe snel kan het tij keren? Zowel nationaal als internationaal is er momenteel ongekend veel aandacht voor de ontwikkelingen en verdere uitrol van waterstofinitiatieven. Het is ook inderdaad belangrijk om zo snel mogelijk een alternatief te introduceren voor fossiele brandstoffen als we zien welke effecten klimaatverandering teweegbrengt: bosbranden, uitstervende diersoorten, smeltende poolkappen en een stijgende zeespiegel. Iedereen is er inmiddels wel van overtuigd dat er wat moet gebeuren en waterstof kan daarbij een aantrekkelijk alternatief zijn. Waarom dan toch mijn voorzichtigheid?

Mijn eerste bedenking zit ’m in het feit dat waterstof een energiedrager is die eerst moet worden opgewekt. Er zijn twee soorten waterstof: groene waterstof, opgewekt met wind- of zonne-energie, en grijze waterstof. De grijze waterstof is opgewekt met aardgas en heeft als nadeel dat bij het inefficiënte omzettingsproces extra veel CO2 wordt uitgestoten. Het overgrote deel van de 8 miljard m³ waterstofgas die in Nederland wordt gebruikt in de chemische industrie, wordt op deze wijze geproduceerd. Wij willen nu de CO2 van grijze waterstof opvangen en in de bodem opslaan, maar dit is zeer kostbaar en nog nooit op grote schaal toegepast.

We moeten dus inzetten op groene waterstof. Nederland, koploper op het gebied van waterstofontwikkeling, legt daarom omvangrijke windmolenparken aan op zee. Afnemers van de groene energie zijn waterstoffabrieken van Nouryon (producent van chloor) of eindgebruikers als datacentra in de Eemshaven (Google) en de Kop van Noord-Holland (Microsoft) en de kunstmestfabriek Yara in Sluis. Dit zijn allen grootgebruikers die zogeheten PPA’s (inkoopovereenkomsten) hebben afgesloten met de windparken voor de afname van groene stroom. Voldoende beschikbaarheid van groene stroom (voor onder meer huishoudens) wordt daarmee een probleem. De productie die nu wordt voorbereid is lang niet genoeg om de huidige industriële vraag te dekken, laat staan voor nieuwe toepassingen. Verder liggen er nog grote uitdagingen in de leemtes in de wet- en regelgeving en in de vraag hoe de noodzakelijke schaalvergroting voor een significante kostenreductie te realiseren is.

De voordelen van groene waterstof zijn ook voor de transportsector evident. Gedacht moet worden aan zero-emissie transport in binnensteden of juist transport met een grote actieradius. Maar er zijn ook nadelen, want er zijn hoge kosten gemoeid met de aanschaf, de beschikbaarheid van vulpunten en de gebruikskosten omdat de energie-efficiëntie laag is. Onderzoek wijst uit dat de implementatie van waterstof daarom het meest kansrijk is als het in samenhang wordt geïntroduceerd met alternatieve energiedragers als batterijen, afgestemd op de specifieke toepassing.

Er moet dus nog een enorme slag worden gemaakt, waardoor het nog minstens 25 jaar zal duren voor waterstof grootschalig zal zijn ingevoerd in de industrie, het transport en bij huishoudens. Optimisme en hoop zijn altijd goed en ik onderschrijf het belang van (groene) waterstof. Maar de vraag is ook wat we tot die tijd gaan doen, want de klimaatdoelen voor 2030 raken steeds verder uit zicht. Nog eens 25 jaar wachten op waterstof als ei van Columbus (wat het niet is) kunnen we ons niet permitteren.

https://www.nieuwsbladtransport.nl/columns/2020/11/10/column-waterstof-is-niet-ei-van-columbus/

Columns: een overzicht van 2020 (Brandveilig.com)

Dit jaar hebben we op Brandveilig.com vele interessante, boeiende en treffende columns van professionals uit het werkveld mogen plaatsen. In dit overzicht alle columns tot nog toe in 2020. 

Nederland is voorbereid op wateroverlast, maar onvoldoende op natuurbranden
‘The fire will always …

Het bericht Columns: een overzicht van 2020 verscheen eerst op Brandveilig.

https://www.brandveilig.com/nieuws/columns-een-overzicht-van-2020-64744

Nederland is voorbereid op wateroverlast, maar onvoldoende op natuurbranden (Brandveilig.com)

Door Marcel van Duijn

Het lijkt wel of de hele wereld in brand staat. Het gaat in het nieuws vrijwel alleen nog over corona. Experts en zogenaamde experts buitelen over elkaar heen met feiten en fabels hoe het virus te bestrijden. Daarbij rekenen economen zich een slag in de rondte om een beeld …

Het bericht Nederland is voorbereid op wateroverlast, maar onvoldoende op natuurbranden verscheen eerst op Brandveilig.

https://www.brandveilig.com/columns/nederland-is-voorbereid-op-wateroverlast-maar-onvoldoende-op-natuurbranden-64890

Droogte (De Bezieling)

Begint het coronanieuws u wat te vervelen? Annemarie Scheerboom –  net terug van zwangerschapsverlof – wijst op een ander acuut probleem: droogte. Goed om daar als individu een oplossend steentje aan bij te dragen (of beter: weg te dragen). Daarnaast is het hoogste tijd voor meer grootschalige waterinnovaties.

Door Annemarie van Diepen-Scheerboom

Corona is alweer oud nieuws. Maar er is een nieuw thema om ons massaal in te verdiepen: droogte. Ik merk het aan onze mooie bloemetjes die aan het eind van de dag in kurkdroge potjes zitten, een tijdje terug hebben we in ons eigen land een natuurbrand gehad van recordomvang en langzaam maar zeker verschijnen er over de droogte steeds meer nieuwsberichten. Zo wordt er gewaarschuwd dat er al relatief vroeg in het jaar lage waterstanden zijn. Hoe moet dat als het straks echt zomer is?

Plantpedagogiek

De meest voor de hand liggende oplossing is natuurlijk besparing: als we niet te veel water verbruiken, houden we aan het eind van de rit voldoende over. Maar wat zo makkelijk voorgesteld wordt, is in de praktijk balanceren. Mensen met een beetje planten in de tuin zijn nu namelijk al aan het bewateren, want ja, al die plantjes dood laten gaan is ook weer zo wat. Toch valt er wel wat af te dingen. Planten die in de volle grond staan gaan na een beetje droogtestress juist dieper wortelen. Niet te snel verwennen met extra water dus, maak ze maar wat zelfredzamer. Plantpedagogiek, goed voor u, uw plant en het waterpeil. Mochten de planten het nou echt niet doen met weinig bewatering, dan kunnen we op een gegeven moment altijd nog aan de cactussen. Om slim te bewateren kunt u trouwens als de douche opwarmt het koude water opvangen. U denkt misschien, dat ene litertje, ach… maar met 17 miljoen mensen is dat per dag 17 miljoen liter in de landelijke gieter.

Steentjes weg

Fijn dat we allemaal nu wat meer thuis zijn, want met wat tuinaanpassingen kunnen we ook weer een steentje bijdragen. Namelijk door wat steentjes weg te halen. Tegenwoordig is het heel hip om tuinen ‘onderhoudsvriendelijk’ te maken. Dit houdt in dat de tuin bekleed wordt met zo groot mogelijke tegels zodat er geen onkruid hoeft te worden gewied. Nu die tegels zo groot worden uitgevoerd, is de hoeveelheid onkruid tússen de tegels zelfs ook weer gedaald. Superefficiënt, maar naar mijn mening ook superlelijk en in het kader van droogte zeer onpraktisch. Al het regenwater wat nog wel wil vallen spoelt namelijk zo weg het riool in of verdampt en heeft geen kans om de grond in te zakken. Zonde, zonde, zonde. Aangeraden wordt om maximaal veertig procent van de tuin van steen te laten zijn, en de rest gewoon volle grond. Door die volle grond kan de aarde weer lekker sponzen. Als we dus op deze aarde willen bestaan, zullen we toch echt af en toe met onze beide benen ín de aarde moeten staan. De eerste mens werd trouwens door God in een prachtige tuin gezet die hij mocht beheren. Zo zie je maar wat voor een belangrijke taak tuinonderhoud is.

Waterinovaties

En verder: slimmer watergebruik. Het verbaast me eigenlijk dat we nog zo’n primitief watersysteem hebben. Om maar wat te noemen: de wc doortrekken met een paar liter superschoon drinkwater, dat is toch eigenlijk niet meer van deze tijd? Als Nederland zo slim is met water, dan moet dat toch beter kunnen. Zijn er toevallig een paar genieën werkloos geworden door de coronacrisis? Laat maar doorstromen naar deze vitale beroepstak, want we snakken naar slimme waterinnovaties. Maar ook de simpele gelovige kan dus al veel doen.

 

https://www.debezieling.nl/droogte/

Nederland is voorbereid op wateroverlast, maar onvoldoende op natuurbranden (Brandveilig.com)

Door Marcel van Duijn Het lijkt wel of de hele wereld in brand staat. Het gaat in het nieuws vrijwel alleen nog over corona. Experts en zogenaamde experts buitelen over elkaar heen met feiten en fabels hoe het virus te bestrijden. Daarbij rekenen economen zich een slag in de rondte om een beeld …

https://www.brandveilig.com/columns/nederland-is-voorbereid-op-wateroverlast-maar-onvoldoende-op-natuurbranden-64890