Nieuwe KNMI klimaatscenario’s: heter en extremer (Klimaatverandering blog)

De vorige stamden uit 2014, dus het werd hoog tijd voor een update: vandaag werden de nieuwe KNMI klimaatscenario’s aan demissionair minister Harbers van Infrastructuur en Waterstaat overhandigd. Die geven de bandbreedte aan waarbinnen het Nederlandse klimaat zich waarschijnlijk zal ontwikkelen, o.a. afhankelijk van de mondiale uitstoot van broeikasgassen.

Niet langer ver-van-mijn-bed

Klimaatverandering is niet meer weg te denken. We worden er bijna dagelijks mee geconfronteerd: de berichten over extreme hitte, droogte, bosbranden en overstromingen buitelen over elkaar heen. En vaker dan voorheen ook in onze spreekwoordelijke achtertuin. Het is niet langer een ver-van-mijn-bed show.

Dat betekent dat we ons hoe dan ook weerbaarder moeten maken tegen de veranderingen die al gaande zijn: adaptatie. Maar om klimaatverandering beheersbaar te houden moeten we de uitstoot van CO2 en andere broeikasgassen drastisch terugdringen. Nota bene: “we” slaat natuurlijk op de hele wereld; niet alleen Nederland. Maar natuurlijk wel inclusief een rijk en CO2-intensief land als Nederland.

Anders dan vorige keer zijn nu ook scenario’s doorgerekend voor Caribisch Nederland, namelijk Bonaire, Sint Eustatius en Saba (de zogenaamde BES-eilanden, drie bijzondere gemeenten van Nederland).

Twee dimensies: hoge/lage uitstoot; vernatting/verdroging

Om de spreiding van mogelijkheden te vangen wordt een hoog (SSP5-8.5) en een laag uitstootscenario (SSP1-2.6) gebruikt. Er is nog een lager IPCC emissiescenario (SSP1-1.9), maar daar zijn niet genoeg modelruns van beschikbaar om de analyses mee uit te voeren. De beste schatting van de mondiale opwarming eind deze eeuw bij het hoge scenario is 4,9°C t.o.v. eind 19de eeuw; in het lage scenario is dat 1,7°C.

Beiden worden verder opgesplitst in een droge en een natte variant. Samen geeft dat het volgende vierluik aan scenario’s:

Winters worden natter en zomers worden droger. Maar de mate waarin is nogal onzeker: in sommige modellen overheerst het eerste effect, maar in andere het tweede. Dat komt omdat Nederland in een breed overgangsgebied zit tussen een droger wordend Middellandse Zeegebied en een natter wordend Scandinavië. Dat overgangsgebied schuift ruwweg in de Noord-Zuid richting heen en weer met de seizoenen. Het maakt voor de situatie in Nederland nogal uit of dat overgangsgebied meer ten Noorden van ons of juist meer ten Zuiden van ons ligt. Dat is de reden dat er droge en natte varianten van de uitstootscenario’s zijn doorgerekend.

Er is overigens ook een scenario doorgerekend met matige uitstoot (op basis van SSP2-4.5), maar die resultaten zijn niet in het rapport meegenomen. Alle resultaten (dus inclusief die voor matige uitstoot) zijn te vinden in het dataportaal.

Waarschijnlijk wel bekend voor de regelmatige lezer hier, maar bij deze toch maar even in de herhaling: scenario’s zijn geen toekomstverwachtingen. Uit de FAQ:

De klimaatscenario’s op basis van hoge- en lage mondiale uitstoot en de natte en droge varianten voor Nederland geven samen de hoekpunten weer waarbinnen klimaatverandering zich waarschijnlijk zal ontwikkelen. In de praktijk moeten we met alle mogelijke toekomsten daarbinnen rekening houden.

Neerslagtekort

Dat droogte ook in waterland Nederland voor problemen kan zorgen is de afgelopen jaren goed duidelijk geworden. In alle scenario’s – dus ook de vernattende – neemt het verwachte neerslagtekort in de zomer toe. In het hoge uitstoot, verdrogende scenario (Hd) is het mediane neerslagtekort ongeveer gelijk aan de droogste zomers nu. En de droogste zomers zijn in dat scenario aan het eind van deze eeuw nog zo’n 50% droger.

In onderstaande figuur kun je zien dat het mediane neerslagtekort sterker toeneemt in Hn (hoge uitstoot, vernatting) dan in Ld (lage uitstoot , verdroging). Daaruit blijkt dat het uitstootscenario (hoog/laag) meer bepalend is voor de ernst van de droogteproblematiek dan of we met relatief meer vernatting of meer verdroging te maken krijgen. Dat geldt voor de meeste variabelen, zo kun je in de tabel met kerncijfers zien (pagina 3 van het gebruikersrapport).

Hitte

In 2019 werd het voor het eerst sinds de start van de metingen een temperatuur van 40°C waargenomen in Nederland:

Deze hittegolf was extreem, ook in het huidige warmere klimaat. Rond 1900 waren zulke hoge temperaturen in Nederland vrijwel onmogelijk; tegenwoordig is de kans op zulke hitte hier eens in de 50 tot 100 jaar.

De omstandigheden van die zomer van 2019 zijn nagerekend voor o.a. het hoge uitstootscenario:

In een 4°C warmer klimaat zijn temperaturen in de stad tot 50°C niet uit te sluiten en zou de zomer van 2019 vrijwel één continue hittegolf zijn geweest.”

Oeps.

Zeespiegelstijging

Zeespiegelstijging blijft ook wel een dingetje:

Bij een wereldgemiddelde opwarming van meer dan 2°C wordt de toekomst van Antarctica erg onzeker. De drijvende ijsplaten die het landijs van Antarctica omringen, zullen dan deze eeuw grotendeels  verdwijnen, waarna het landijs sneller naar de kust beweegt en er meer afkalft.

In tegenstelling to bij de vorige klimaatscenario’s zijn nu ook berekeningen gemaakt van de hoogst mogelijke zeespiegelstijging, als de ijskappen versneld instabiel raken:

Volgens het hoge uitstootscenario bedraagt de zeespiegelstijging rond 2300 2 tot 6 meter. Als ook onzekere ijskap-processen op Antarctica worden meegenomen, kan dit oplopen tot meer dan 17 meter.

Meer lezen en/of kijken:

Animatie over de KNMI’23-klimaatscenario’s:

Video met drie voorbeelden – uit Limburg, Bonaire en Bunnik – die laten zien hoe we ons aanpassen aan klimaatverandering:

Veelgestelde vragen over de klimaatscenario’s

https://klimaatveranda.nl/2023/10/09/nieuwe-knmi-klimaatscenarios-heter-en-extremer/

Meer dan 15.000 dieren dood door bosbrand Tenerife (Animals Today)

https://afbeeldingen.animalstoday.nl/2023/09/animalstoday-bosbrand-Tenerife-screenshot-1a-video-France-24-English-YT-110x110.jpg

Vele tienduizenden dieren in Europa zijn slachtoffer geworden van de ernstige bosbranden in  beschermde natuurgebieden, waaronder op het Canarische eiland Tenerife, onderdeel van het Natura 2000-netwerk. Natuurbeschermingsorganisatie Franz Weber Foundation (FFW) schat op Tenerife het aantal dode dieren op 15.000, waarbij huisdieren en vee zijn...

Het bericht Meer dan 15.000 dieren dood door bosbrand Tenerife verscheen eerst op Animals Today.

https://www.animalstoday.nl/15000-dieren-dood-bosbrand-tenerife/

Het is nu 33 dagen achter elkaar droog: record is er bijna en plensbuien zijn niet zo effectief (Metronieuws)

https://www.metronieuws.nl/wp-content/uploads/2023/06/droog-droogte-regen-klimaat-e1686731110611.jpg

Het is al een tijdje droog in ons land. De laatste keer dat er regen is gevallen in de Bilt was zelfs op 13 mei. Dat betekent dat er nu al 33 dagen op rij geen meetbare neerslag is gemeten. Dat is in Nederland een evenaring van het all-time record.

Dat er 33 dagen op rij geen regen is gevallen in grote delen van ons land „is echt zeer uitzonderlijk”, meldt Berend van Straaten van weerdienst Weeronline. „Dit is pas één keer eerder voorgekomen.” Van 4 april tot en met 6 mei 2007 viel er namelijk ook geen druppel in ons land. Dit record is nu dus geëvenaard, maar zal met zekerheid komende dagen verder worden aangescherpt tot een record. „Een absoluut dik record”, meldt de weerdienst.

Veel discussie over droogte en klimaat

Het weer, de droogte, het klimaat: het is allemaal voer voor veel discussie op sociale media. ‘We worden maar bang gemaakt’, is een veel gehoorde kreet. ‘Met het klimaat is het allemaal niet zo erg gesteld als wordt beweerd.’ Anderen gaan juist de totaal andere kant op, zie de vele klimaatprotesten. Er moet nú iets gebeuren, is de strekking.

Weeronline hanteert echter vooral de cijfers van de dag en komende dagen. Droog blijft het nog even, zoveel is wel duidelijk. En dat het voorlopig warm blijft met bovengemiddelde temperaturen voor de maand juni, ook. Vandaag en morgen staat er wederom geen regen op het programma. Dat betekent dat er vanaf morgen een record staat voor de langste periode zonder meetbare neerslag in de Bilt.

Nog steeds geen neerslag

Ook de rest van de week is het de zon die het weerbeeld domineert en is er wederom geen sprake van neerslag. Weeronline: „Dat betekent dat het record zeker met een paar dagen wordt aangescherpt.”

Volgende week lijkt er echter een kleine weersomslag aan te komen. De wind draait mogelijk meer richting het zuiden waardoor vochtige lucht ons land kan bereiken. Vanaf maandag neemt dan ook de buienkans toe. De kans op neerslag in de eerste helft van volgende week ligt dagelijks tussen 30 en 70 procent. Die percentages zijn er de afgelopen weken niet geweest en dus is het toch wel aannemelijk dat er volgende week eindelijk weer wat regen valt. Daarmee zou dit uitzonderlijke record qua droogte tot een einde komen, maar of het ook het neerslagtekort laat dalen is nog maar de vraag.

Neerslagtekort loopt verder op

Het neerslagtekort loopt al een tijdje gestaag op. Op een droge en zonnige dag verdampt er zo’n 4 mm. Op 13 mei was er nog geen sprake van een neerslagtekort en stond de teller op 0 mm. Doordat er ontzettend veel droge en zonnige dagen waren is het neerslagtekort sinds half mei gestegen naar maar liefst 126 mm. Dat is inmiddels ver boven gemiddeld en boven vorig jaar. Deze week komen we zelfs al uit boven de 5 procent droogste jaren ooit gemeten.

Door de mogelijke toename in wisselvalligheid vanaf volgende week neemt de kans op een afvlakking van de droogte en het neerslagtekort wel toe. Van een daling lijkt echter geen sprake, omdat de buien vaak plaatselijk zijn en er dus ook grote gebieden zijn die het mogelijk gewoon droog houden. Daarnaast zijn plensbuien niet het meest effectief tegen droogte. De regen valt in te korte tijd om goed de bodem in te zakken en zal veel afstromen naar sloten en rioleringen. Bovendien is er nu sprake van een kurkdroge bodem. Bij zware regenval slaat die bodem dicht en daardoor wordt de regen nog moeilijker opgenomen.

Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.
Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina.

In het hele land is er al een maand (sinds 13 mei) nauwelijks neerslag gevallen. Alleen rond 23 mei en 7 juni viel er een spatje regen in de oostelijke helft v/h land. Hoe uitzonderlijk is het dat het lange tijd niet regent in Nederland? https://t.co/itCzU6wNf6 #klimaatbericht pic.twitter.com/abi47vpwgL

— KNMI (@KNMI) June 13, 2023

Gevolgen droogte voor de natuur

De meeste grondwaterstanden in ons land zijn op dit moment nog normaal. Dit is vooral te wijten aan het extreem natte voorjaar. „De grondwatervoorraden zijn nog redelijk op peil en veel gewassen kunnen op eigen kracht nog water vinden” aldus een woordvoerder van het Land- en Tuinbouw Organisatie Nederland (LTO).

Toch wordt droogte op sommige plekken in ons land een groter probleem. Dit is goed te zien aan bijvoorbeeld de bermen langs de wegen, die steeds vaker geel en bruin kleuren. Ook vele zandgronden zijn inmiddels aan het verdrogen, vele gronden worden daarom ook al dagelijks beregend. Daarnaast verdrogen steeds meer grassoorten, mede omdat zij het meeste water uit de toplaag van de bodem halen. Hier zit echter wel een klein lichtpuntje aan voor de mensen met hooikoortsklachten. Doordat de grassoorten verdrogen worden er uiteindelijk stukken minder pollen geproduceerd.

Rob Kemps (Snollebollekes) ook herkend op festival Oerol: ‘Fijnproevers’

https://www.metronieuws.nl/in-het-nieuws/binnenland/2023/06/33-dagen-achter-elkaar-droog-droogte-klimaat-record/