Britse klimaatactivisten breken ruiten van hoofdkantoor bank (NOS Buitenland)

In Londen hebben leden van klimaatactiegroep Extinction Rebellion enkele ruiten gebroken van het hoofdkantoor van de Britse bank Barclays. Op foto's is te zien dat ze met hamers en beitels te werk gingen. De politie heeft de zeven actievoerders gearresteerd.

Volgens Extinction Rebellion speelt de financiële sector een belangrijke rol in het versterken van de klimaatcrisis. Met hun actie bij Barclays wilden leden daar aandacht voor vragen. Volgens hen is Barclays een van de grootste investeerders in fossiele brandstoffen in Europa.

De bank heeft nog geen reactie gegeven op de actie.

Noodknop

"Je kunt onze actie afkeuren, maar vergelijk dan eens een scheur in een raam met bosbranden en overstroomde huizen", zegt een van de actievoerders. "We zijn vandaag in actie gekomen omdat iemand op de noodknop moet drukken, omdat gebroken ruiten beter zijn dan een gebroken toekomst."

Extinction Rebellion keert zich al langer tegen de financiële sector. Vorige week werden nog meerdere leden gearresteerd nadat ze in Londen zwarte kleurstof op de gevel van het hoofdkantoor van de Bank of England hadden gespoten.

Lenterebellie

De klimaatactiegroep is internationaal actief, ook in Nederland. De afgelopen weken organiseerden Nederlandse leden blokkades en demonstraties onder de noemer 'lenterebellie'.

Dit weekend legden actievoerders bijvoorbeeld het autoverkeer op een drukke rotonde in Eindhoven enkele uren plat. Twintig activisten werden toen opgepakt.

http://feeds.feedburner.com/~r/nosjournaal/~4/eAFYG_RQFuY

http://feeds.nos.nl/~r/nosnieuwsbuitenland/~3/eAFYG_RQFuY/2375724

Verlies tropisch regenwoud flink toegenomen (Nederlands Dagblad)

AmsterdamDe verwoesting van tropische regenwouden is ondanks de coronapandemie vorig jaar flink toegenomen. In 2020 verdween wereldwijd 4,2 miljoen hectare aan primair tropisch regenwoud, een gebied ter grootte van Nederland. Dat is 12 procent meer dan het jaar ervoor.Dit bleek woensdag uit nieuwe satellietgegevens van Global Forest Watch (GFW) en de Universiteit van Maryland in de VS in een rapport van het World Resources Institute (WRI). De onderzoekers waarschuwen voor een verdere toename van de ontbossing in de tropen nu landen hun economie weer opstarten na de coronacrisis.Het verlies aan primair tropisch regenwoud (intacte regenwouden) door houtkap en bosbranden was op twee na het hoogst sinds het jaar 2002, toen de metingen van GFW begonnen. De ontbossing veroorzaakte vorig jaar een uitstoot van 2,64 gigaton CO2, equivalent met de jaaremissies van meer dan 570 miljoen auto’s.En dit terwijl 2020 was bedoeld als jaar van ommekeer voor het klimaat en de biodiversiteit, waarin landen en bedrijfstakken hadden beloofd het bosverlies te zullen halveren of stoppen. ‘In plaats daarvan zien we de zaken in de verkeerde richting gaan’, aldus Mikaela Weisse van het WRI, een denktank in Washington DC.Ontbossing is een belangrijke motor voor klimaatverandering. Bossen slaan een derde op van de uitstoot van broeikasgassen, het kappen ervan is omgekeerd een van de belangrijkste oorzaken van uitstoot. Bossen zijn daarnaast onmisbaar als vitale ecosystemen voor mens, dier en klimaat. Tegengaan van ontbossing is dan ook een cruciaal onderdeel van klimaatbeleid, onder meer via grootschalige herbebossing.In totaal verloren de tropen in 2020 zo’n 12,2 miljoen hectare bosbedekking (zowel natuurlijke als aangeplante bossen), vooral door ontginning voor landbouw en veeteelt, houtkap en bosbranden. Overigens monitoren GFW en WRI verlies van regenwoud, niet eventuele aanwas van bos. De data zijn gedegen, aldus Pieter Zuidema, hoogleraar Tropische Bosecologie aan Wageningen UR, maar zeggen niets over nettoveranderingen in bosbedekking.bezuinigingenKoploper in tropische ontbossing vorig jaar was Brazilië, ook het land met het meeste regenwoud. Zo’n 1,7 miljoen hectare ging verloren, 25 procent meer dan in 2019. President Bolsonaro bezuinigde op bosbescherming, gaf ruim baan aan veeboeren, mijnbouwers en houthakkers en liet catastrofale (veelal aangestoken) bosbranden hun gang gaan, een scherpe trendbreuk met de vooruitgang in de jaren ervoor.In Congo, nummer twee, werd 490.000 hectare primair regenwoud gekapt, vooral vanwege ontginning voor kleinschalige landbouw en de vraag naar houtskool. In Bolivia, nummer drie, ging 276.900 hectare verloren, vooral door (veelal aangestoken) bosbranden die uit de hand liepen door extreme droogte.Lichtpuntjes waren er ook. De ontbossing in Indonesië daalde voor het vierde jaar op rij (tot 270.000 hectare), mede dankzij een moratorium op het kappen van primaire regenwouden en een vergunningenstop voor nieuwe palmolieplantages. Ook buurland Maleisië zag een afname dankzij een ban op palmolieplantages. In andere landen in Zuidoost-Azië ging de ontbossing gewoon door, met name in Cambodja, Laos en Myanmar.De impact van de coronacrisis is volgens het WRI moeilijk te bepalen, al rekenden experts op versnelde ontbossing via een toename van illegale kap (door verminderd toerisme en controle), een trek naar het platteland en verstoorde handelsketens voor cacao of soja. Wel kan de coronacrisis nadelige veranderingen in gang zetten. Veel landen focussen op economisch herstel en hebben daarom milieuregels versoepeld.Zuidema ziet geen aanwijzingen voor een corona-effect. ‘Ik denk dat je de toegenomen ontbossing vooral uit de structurele oorzaken moet verklaren’, zegt hij. ‘Al is in een land als Brazilië de controle op illegale kap wel afgebouwd, vanuit het motto: never waste a good crisis. Uit een gelekte ministeriële notitie bleek dat men dacht met zoveel wereldwijde aandacht voor COVID-19 verdere ontbossing er wel even te kunnen doordrukken.’ &lt...

https://www.nd.nl/nieuws/buitenland/1027915/verlies-tropisch-regenwoud-flink-toegenomen

Hoeveelheid bos neemt steeds sneller af, ‘maar Zuidoost-Azië biedt hoop’ (NOS Buitenland)

Het afgelopen jaar is de snelheid waarmee oerbos verdwijnt flink toegenomen. Uit een rapport van het World Resources Institute (WRI) en de Universiteit van Maryland blijkt dat er in 2020 wereldwijd een stuk oerbos ter grootte van Nederland is verdwenen: 42.000 vierkante kilometer.

Het is het tweede jaar op rij dat de snelheid waarmee oerbos verdwijnt toeneemt. De onderzoekers maken zich grote zorgen over het verdwijnen van oerbos: wilde begroeiing waar nooit eerder in is gekapt, en waarin veel CO2 is opgeslagen.

"In een jaar dat de wereldeconomie met 3 à 4 procent kromp, zien we de bosbedekking met 12 procent afnemen", zegt Frances Seymour van het WRI. "We zijn bang dat landen ten koste van de bossen hun economie gaan herstellen."

Vooral in Latijns-Amerika neemt de bosbedekking sterk af. Vijf landen in de top-10 liggen in Zuid-Amerika, met Brazilië als duidelijke koploper. Meer dan 1,7 miljoen hectare bos verdween daar, voornamelijk uit het Amazoneregenwoud. Opvallend is dat ook in het moerasgebied Pantanal, bij de grens met Bolivia, de bosbedekking zes keer zo snel afnam als in vorige jaren.

Toch zijn er ook lichtpuntjes, zoals in Zuidoost-Azië: Indonesië en Maleisië zien de verstoring van oerbos voor palmolieplantages flink afnemen. Het rapport schrijft dit toe aan betere regulering op plantages, lokale initiatieven en druk vanuit de private sector.

Arjen Vrielink van Satelligence, dat voor de private sector toezicht houdt op palmplantages, herkent de combinatie. "De regulering was er al, maar de zelfcontrole bij bedrijven is nieuw. De consument wil geen niet-duurzame palmolie meer, dus de producent past zich aan."

Opvallend is dat dezelfde bedrijven die ook in Zuid-Amerika actief zijn, zich daar minder aan regels houden. Volgens Vrielink komt dat omdat leiders als de Braziliaanse president Bolsonaro de kap van bos niet ontmoedigen. "Aan alleen druk van de consument heb je dus niet genoeg. Er moet ook worden gehandhaafd."

Volgens het WRI blijkt uit de cijfers nog geen duidelijk verband tussen corona en bosverstoring. Wel bestaat de angst dat door de pandemie veel mensen terugverhuizen naar het platteland en voor landbouw bos verbranden. "We zijn bang dat we volgend jaar een grote stijging gaan zien", zegt Seymour van het WRI.

De belangrijkste verklaring voor de stijging is volgens het WRI het droger wordende klimaat. Omdat de bossen droger worden, lopen door mensen aangestoken branden sneller uit de hand. Dat zou te zien zijn aan de grote hoeveelheid oerbos die is verloren: daar komen grootschalige branden van nature weinig voor.

Omdat oerbossen, veen- en moerasgebieden veel CO2 vasthouden, is het WRI bang dat de natuurbranden in Zuid-Amerika uiteindelijk zorgen voor meer uitdroging, en dus meer branden. "Denk er eens over na: de wetlands staan in brand", verzucht Seymour van het WRI.

Seymour ziet de behaalde winst in Indonesië en Maleisië als een inspiratie voor probleemgebieden als Latijns-Amerika. "We hebben tien jaar geleden gezien dat toezicht en handhaving ook daar mogelijk is. Maar nu zijn we daar helaas terug bij af."

http://feeds.feedburner.com/~r/nosnieuwsbuitenland/~4/3IOgMsjC5Yo

http://feeds.nos.nl/~r/nosnieuwsbuitenland/~3/3IOgMsjC5Yo/2374919

ECB: snelle klimaatmaatregelen beste voor economie (Welingelichte Kringen)

Het snel nemen van maatregelen om de klimaatverandering tegen te gaan is op de lange duur de goedkoopste optie en zorgt ook voor het minste risico voor de economie. Dat blijkt uit de eerste resultaten van een klimaatstresstest die de Europese Centrale Bank (ECB) momenteel uitvoert, maakte vicepresident Luis de Guindos van de ECB bekend.

Als er geen maatregelen genomen worden zijn de kosten en risico's juist het grootst. Met de resultaten van de stresstest kunnen autoriteiten en financiële instellingen de risico's die de komende 30 jaar spelen beter inschatten.

De stresstest onderscheidt fysieke risico's, zoals een grotere kans op natuurrampen zoals bosbranden en overstromingen, en transitierisico's. Dat zijn de gevolgen van de invoering van maatregelen om CO2-uitstoot te verlagen op bijvoorbeeld mijnbouw, staalindustrie en de energiesector.

Allebei die risico's kunnen de financiële stabiliteit in gevaar brengen, merkt De Guindos op. Ze kunnen namelijk zorgen voor faillissementen van bedrijven en dat kan weer zijn weerslag hebben op de positie van banken.

De ECB onderzoekt drie scenario's: een tijdig en effectief klimaatbeleid waarmee de opwarming van de aarde een halt toe wordt geroepen, een scenario waarbij geen nieuwe klimaatmaatregelen worden genomen en een scenario met eerst uitstel en dan plotseling strenge maatregelen.

https://www.welingelichtekringen.nl/economie/2598211/ecb-snelle-klimaatmaatregelen-beste-voor-economie.html