Giro 881 voor getroffenen van recordjaar rampen en conflicten (Rode Kruis Facebook)

Wat een jaar.. Nooit eerder zagen we zo veel rampen en conflicten in en rondom Europa als in 2023. Denk aan de aardbeving in Turkije en Syrië begin dit jaar, de bosbranden in Griekenland, de overstromingen in Slovenië en natuurlijk het verschrikkelijke conflict in Israël en Gaza.

Stuk voor stuk zorgden ze voor veel leed en verdriet. Voor alle mensen die getroffen zijn door natuurgeweld en conflict komen we met Giro 881 in actie. Help je mee? ❤️

Lees meer �


Nooit eerder zagen we zoveel rampen en conflicten in en rondom Europa. Voor alle mensen voor wie 2023 een rampjaar werd door natuurgeweld en conflict komen we met Giro 881 in actie.

https://www.facebook.com/208525561302734/posts/729493012539317

Arnhem in rep en roer om poster in abri met ‘arm kind’ (RTL Nieuws Facebook)

Veel mensen vinden de tekst op de posten niet kunnen.


In Arnhem is ophef ontstaan over een poster die op zo'n 30 plekken in de stad in abri's is gehangen. Daarop staat een treurend kind met daarnaast de tekst 'Arm kind. Natuurbranden, overstromingen, vernietigende orkanen, door opwarmende oceanen. Toch vinden je ouders dat ze het recht hebben jou op de...

https://www.facebook.com/658131179689129/posts/755954119906834

‘Meer en verbeterde informatie vormt de basis van brandbestrijding, vooral bij grootschalige natuurbranden’, zegt Landelijk coör… (IFV Facebook)

‘Meer en verbeterde informatie vormt de basis van brandbestrijding, vooral bij grootschalige natuurbranden’, zegt Landelijk coördinator Natuurbrandbeheersing Jelmer Dam. ‘Met de nieuwe mobiele applicatie van het natuurbrandverspreidingsmodel beschikken alle bij de brand betrokken professionals snel en gelijktijdig over dezelfde informatie.’

‘In de regio's zijn mensen opgeleid om te werken met het natuurbrandverspreidingsmodel (NBVM). Bij een alarmering stapt één adviseur de auto in, een tweede neemt plaats achter de computer en simuleert via het NBVM de brand. Maar dat is lastig zonder de details van de brand. Denk aan de coördinaten, de weersomstandigheden, de vegetatie en de bevolkingsdichtheid. De mobiele applicatie zorgt ervoor dat de adviseur in het veld deze details snel en gemakkelijk kan delen met de adviseur achter de computer. Die kan daar dan mee gaan doorrekenen. Het model geeft vervolgens een indicatie van het mogelijke verloop van de brand.’

‘Het Natuurbrandverspreidingsmodel kan ook een rol spelen in het voorkómen van natuurbranden. Natuurbeheerders en eigenaren van bijvoorbeeld campings in een natuurgebied zijn zich niet altijd bewust van de risico’s van een natuurbrand. In een simulatie kun je ze laten zien hoe lang het duurt voordat een brand onder bepaalde omstandigheden bij de camping aankomt en hoeveel tijd er dus is om te evacueren. Is die tijd onacceptabel kort? Dan kunnen natuurbeheerders maatregelen nemen in het landschap om het risico te verminderen. Denk bijvoorbeeld aan het aanbrengen van brandgangen of het planten van andere soorten bomen en struiken.’

‘We kijken doorlopend naar mogelijkheden voor verbetering en doorontwikkeling; het natuurbrandverspreidingsmodel blijft in beweging. De ambitie is om de simulaties in de toekomst ook te kunnen delen met andere informatiesystemen. Bijvoorbeeld als kaartlaag (geografische weergave) in een situatiebeeld binnen het Landelijk Crisis Management Systeem (LCMS). Zodat alle crisispartners toegang tot dezelfde informatie hebben.’

https://www.facebook.com/463568032470832/posts/727049316122701

Hitteproblemen, overstromingen, bosbranden en verdwijnende diersoorten: de klimaatcrisis is hier en nu. En als we niet snel onze… (PvdA Facebook)

Hitteproblemen, overstromingen, bosbranden en verdwijnende diersoorten: de klimaatcrisis is hier en nu. En als we niet snel onze CO2-uitstoot terugbrengen wordt het nog véél erger.

We moeten aan de slag! Want het is nog niet te laat. Als we met ambitieus en rechtvaardig beleid komen, kunnen we de klimaatcrisis aan. Maar dan moeten we wel NU in actie komen. Laat je ook horen voor het klimaat. Kom op 12 november, 10 dagen voor de verkiezingen, met ons mee naar Amsterdam voor de mars voor Klimaat en Rechtvaardigheid! ✊�

Samen kan het! Zien we je daar? Meld je aan via deze link: https://groenlinkspvda.nl/kom-naar-de-klimaatmars/?utm_source=instagram&utm_medium=social&utm_term=gl&utm_content=klimaatmars&utm_campaign=klimaatmars

https://www.facebook.com/347730483390033/posts/898458791650530

Hitteproblemen, overstromingen, bosbranden en verdwijnende diersoorten: de klimaatcrisis is hier en nu. En als we niet snel onze… (GroenLinks Facebook)

Hitteproblemen, overstromingen, bosbranden en verdwijnende diersoorten: de klimaatcrisis is hier en nu. En als we niet snel onze CO2-uitstoot terugbrengen wordt het nog véél erger.

We moeten aan de slag! Want het is nog niet te laat. Als we met ambitieus en rechtvaardig beleid komen, kunnen we de klimaatcrisis aan. Maar dan moeten we wel NU in actie komen. Laat je ook horen voor het klimaat. Kom op 12 november, 10 dagen voor de verkiezingen, met ons mee naar Amsterdam voor de mars voor Klimaat en Rechtvaardigheid! ✊�

Samen kan het! Zien we je daar? Meld je aan via deze link: https://groenlinkspvda.nl/kom-naar-de-klimaatmars/?utm_source=instagram&utm_medium=social&utm_term=gl&utm_content=klimaatmars&utm_campaign=klimaatmars

https://www.facebook.com/330120565145123/posts/874629214027586