Natuurbrandsignaal ’23: meer onbeheersbare natuurbranden met grotere impact op samenleving (Wageningen UR)

In de toekomst krijgt een groter deel van Nederland te maken met meer natuurbranden. “De natuurbranden worden steeds vaker intense branden die niet meer zijn te blussen, maar pas stoppen als er geen brandstof meer is. In combinatie met een verdere verdichting van ons land zal dit leiden tot een grotere impact op gezondheid, welzijn, natuur en economie. Doordat droogte en warmte elkaar versterken, neemt het natuurbrandrisico sneller toe dan dat het klimaat verandert”, concludeert onderzoeker en projectleider Hans Hazebroek van het Nederlands Instituut Publieke Veiligheid (NIPV).

https://www.wur.nl/nl/onderzoek-resultaten/onderzoeksinstituten/environmental-research/show-wenr/natuurbrandsignaal-23-meer-onbeheersbare-natuurbranden-met-grotere-impact-op-samenleving.htm

Leerpunten symposium ‘Samen leren van natuurbranden’ (IFV Facebook)

Tijdens het symposium 'Samen leren van #natuurbranden' (georganiseerd i.s.m. Brandweer Nederland) blikten we met 200 vertegenwoordigers van brandweer/crisisbeheersing, natuurbeheerders, defensie, ministeries, provincies, gemeenten en waterschappen terug op de natuurbranden van het afgelopen jaar. Ook trokken we lessen voor de toekomst.

Het symposium gemist? Lees de samenvatting met de belangrijkste leerpunten. Of download het uitgebreide verslag van de dag.

https://external-dus1-1.xx.fbcdn.net/emg1/v/t13/3447858960230586909?url=https%3a%2f%2fnipv.nl%2fwp-content%2fuploads%2f2022%2f09%2fnatuurbrand.jpg&fb_obo=1&utld=nipv.nl&stp=dst-emg0_q75&ccb=13-1&oh=06_AbHz3tjZwTjGlxvyDB3Dxi6C7gKxNMKiahmeUGlYDP5kBg&oe=6394F045&_nc_sid=5f3a21


Op 1 november keken veel verschillende partijen terug op de natuurbranden van dit jaar. Lees de belangrijkste leerpunten of het hele verslag.

https://www.facebook.com/463568032470832/posts/519054913588810

toekomst.nl (IFV Facebook)

Tijdens afgelopen voorjaar en zomer waren er in Nederland ongeveer 750 #natuurbranden. Dit aantal zal de komende decennia waarschijnlijk alleen maar toenemen. Anton Slofstra van Brandweer Nederland en onderzoeker Hans Hazebroek blikken terug op het afgelopen ‘natuurbrandseizoen’. Maar ze kijken vooral ook naar de toekomst.

http://berichtfilter.nl/

https://www.facebook.com/463568032470832/posts/501214098706225

Satellietbeelden tonen ongekende branden in Noordpoolgebied (Wageningen UR)

In 2019 en 2020 woedden in het Siberische Noordpoolgebied natuurbranden van ongekende omvang, waarbij grote gebieden die rijk zijn aan koolstof in vlammen zijn opgegaan. Uit satellietbeelden blijkt dat in twee jaar tijd meer van het Noordpoolgebied is afgebrand dan in de voorgaande vier decennia. Volgens een nieuwe studie, gepubliceerd in Science, zijn de ongekende branden te verklaren door regionale opwarming: de stijgende zomertemperaturen in het Noordpoolgebied zorgen voor een bijna exponentiele toename aan branden.

https://www.wur.nl/nl/onderzoek-resultaten/onderzoeksinstituten/environmental-research/show-wenr/satellietbeelden-tonen-ongekende-branden-in-noordpoolgebied.htm

Samen leren van natuurbranden (IFV Facebook)

Op 1 november organiseren we samen met Brandweer Nederland een bijeenkomst over de natuurbranden van dit jaar. Met verschillende sprekers en vanuit diverse invalshoeken kijken we terug op het afgelopen seizoen en trekken we lessen voor de komende jaren. Het volledige programma is inmiddels bekend. Komt u ook? Aanmelden is nu mogelijk!

#natuurbrand #lessen

https://external-dus1-1.xx.fbcdn.net/emg1/v/t13/3447858960230586909?url=https%3a%2f%2fnipv.nl%2fwp-content%2fuploads%2f2022%2f09%2fnatuurbrand.jpg&fb_obo=1&utld=fbcdn.net&stp=dst-emg0_q75&ccb=13-1&oh=06_AaqazkR7yTku-We2q8dtcqnhY04EVGwe7a8_E9AyCtTlKw&oe=63355B85&_nc_sid=5f3a21


Op 1 november kijken we terug op de grote en kleine natuurbranden van het afgelopen seizoen. Ook trekken we lessen voor de komende jaren.

https://www.facebook.com/433586966837905/posts/2005259196337333/