Rekenkamer controleert of belastinggeld juist wordt besteed (Albrandswaards Dagblad)

De Rekenkamer brengt op Verantwoordingsdag woensdag een voor politiek Den Haag belangrijke reeks rapporten uit. Daaruit moet blijken of het kabinet de boekhouding na twee jaar onvoldoendes eindelijk op orde heeft. Maar de Algemene Rekenkamer kijkt ook naar wat er is gekomen van de plannen van het kabinet voor 2022 en of de miljarden aan belastinggeld juist zijn besteed.

Verantwoordingsdag, ook wel gehaktdag genoemd, is daarmee de tegenhanger van Prinsjesdag: er worden geen voorstellen gepresenteerd, maar al aangekondigde plannen worden gecontroleerd. Belangrijk is vooral of een door minister Sigrid Kaag aangekondigde taskforce ervoor heeft gezorgd dat het financieel beheer van het kabinet op orde is. Vanwege de gebrekkige boekhouding tijdens de coronacrisis, kreeg het kabinet vorig jaar opnieuw een flinke tik op de vingers van de Rekenkamer.

Die controleur ziet trouwens niet alleen toe op de rechtmatige besteding van belastinggeld. De afgelopen jaren vroeg de Rekenkamer onder meer aandacht voor de aanpak van natuurbranden, informatiebeveiliging van het Rijk, de beperkte daling van geuroverlast, de wildgroei aan belastingregelingen en algoritmes bij het Rijk die niet voldeden aan de basisvereisten. Ook waarschuwde de toezichthouder voor problemen bij de Belastingdienst, de stroperige schade- en versterkingsregelingen voor bewoners van het aardbevingsgebied in Groningen en aanhoudende problemen bij Defensie.

Het verantwoordingsonderzoek richt zich op het vorige begrotingsjaar, in dit geval dus 2022. Vorig jaar is de begroting opnieuw vaak tussentijds aangepast. Dit gebeurde onder meer omdat het kabinet moest inspelen op de oorlog in Oekraïne en de hoge (energie)prijzen als gevolg daarvan.

Naast de Staat van de Rijksverantwoording over 2022, publiceert de Rekenkamer verantwoordingsonderzoeken over de ministeries en verschillende fondsen, zoals het gemeentefonds en het Nationaal Groeifonds. Minister Kaag overhandigt het Financieel Jaarverslag van het Rijk over 2022 en de departementale jaarverslagen aan Tweede Kamervoorzitter Vera Bergkamp. Daarna biedt waarnemend president Ewout Irrgang van de Algemene Rekenkamer de verantwoordingsrapporten aan.

https://albrandswaardsdagblad.nl/landelijk/rekenkamer-controleert-of-belastinggeld-juist-wordt-besteed

Kabinet maakt strategie tegen dreigingen, van klimaat tot oorlog (Albrandswaards Dagblad)

Het kabinet presenteert maandag een strategie voor nationale veiligheid. Daarmee wordt de "basis gelegd onder een toekomst waarin we weerbaar en voorbereid zijn op de dreigingen van vandaag en morgen", schrijven verantwoordelijk ministers Dilan Yeşilgöz (Justitie en Veiligheid) en Wopke Hoekstra (Buitenlandse Zaken) aan de Tweede Kamer. De urgentie daartoe is volgens hen hoog.

De overheid roept ook burgers, bedrijven, maatschappelijke organisaties en andere instellingen op om zelf maatregelen te nemen tegen dreigingen. Iedereen moet "alert en voorbereid" zijn, zegt Yeşilgöz. "Als het onverhoopt toch mis gaat."

"Dreigingen tegen onze veiligheid zijn veelvuldig, veelzijdig en met elkaar verweven", schrijven de bewindslieden. De problemen worden bovendien groter "wanneer verschillende dreigingen gelijktijdig optreden en elkaar versterken". "De Russische inval in Oekraïne maakt eens te meer duidelijk dat onze Europese veiligheid wordt bedreigd", zegt Hoekstra. Daarnaast wordt ook de "geopolitieke, economische en digitale veiligheid worden op de proef gesteld."

Dreigingen die elkaar versterken

Er zijn vooral zorgen over dreigingen die elkaar versterken. Dat speelt onder andere bij de gevolgen van klimaatverandering, waarvoor met name het Caribische deel van het Koninkrijk kwetsbaar is. "Door klimaatverandering komt extreem weer steeds vaker voor, wat zorgt voor een grotere kans op droogte, natuurbranden, overstromingen en krachtigere orkanen", staat in de Nationale Veiligheidsstrategie.

Die kunnen leiden tot een verstoring van de vitale infrastructuur, zoals drinkwater-, elektriciteits- en telecomvoorzieningen. "Klimaat- en natuurrampen kunnen verwoesting van grote gebieden betekenen, wat kan leiden tot fysieke slachtoffers en in extreme gevallen zelfs leiden tot een zorginfarct."

Allereerste keer

Het is voor het eerst dat er een veiligheidsstrategie komt voor het hele Koninkrijk. Die beschrijft welke nationale veiligheidsbelangen moeten worden beschermd en wat daarvoor moet gebeuren. Zo moeten terrorisme en extremisme worden voorkomen en bestreden, de vitale infrastructuur worden beschermd en meer worden ingespeeld op de klimaatverandering. Verder moeten ongewenste buitenlandse inmenging en spionage worden geweerd en georganiseerde, ondermijnende criminaliteit tegengegaan. De pandemische paraatheid moet omhoog, evenals de paraatheid van de samenleving.

Daartoe moet nauw worden samengewerkt tussen de rijksoverheid, de veiligheidsregio’s en gemeenten. Daarnaast vereist "een veiliger Koninkrijk stevige samenwerking in Europa, in de NAVO en wereldwijd", zegt Hoekstra.

 

https://albrandswaardsdagblad.nl/landelijk/kabinet-maakt-strategie-tegen-dreigingen-van-klimaat-tot-oorlog

Experts waarschuwen voor toename onbeheersbare natuurbranden (Albrandswaards Dagblad)

Door toenemende warmte en droogte zal Nederland steeds vaker te maken krijgen met onbeheersbare natuurbranden. Daarvoor waarschuwen experts van het Nederlands Instituut Publieke Veiligheid (NIPV), het KNMI en andere kenniscentra in een gezamenlijk rapport.

"Natuurbranden zullen zich vaker ontwikkelen tot branden die niet meer geblust kunnen worden, maar pas stoppen als er geen brandstof meer is", schrijven de onderzoekers. Die brandstof bestaat bijvoorbeeld uit bomen en planten. De deskundigen voorzien een "grote impact op gezondheid, welzijn, natuur en economie."

Het brandweersysteem, dat nu nog vooral is ingericht om te reageren op gebouwbranden, moet wat de experts betreft op de toenemende natuurbranden worden aangepast. Veranderingen zijn volgens hen zowel in de opleidingen nodig als bijvoorbeeld in brandveiligheidsregels voor bedrijven die actief zijn bij natuurgebieden. Liefst zien ze een 'nationaal actieplan' om hier beter op voorbereid te zijn.

Doordat Nederland tegelijkertijd steeds voller wordt gebouwd, dreigt ook een grotere impact van natuurbranden. "Mensen zullen vaker moeten vluchten, er zal vaker directe en indirecte schade ontstaan, uitval zijn van vitale infrastructuur leidend tot cascade-effecten en onherstelbare schade aan flora en fauna", sommen de onderzoekers hun verwachtingen op. "De menselijke gezondheid zal daarnaast vaker bedreigd worden."

Natuurbranden komen nu al geregeld voor in Nederland. Zeker in drogere jaren: zo ging het aantal meldingen in het zeer droge 2018 richting de duizend. Meestal kunnen die branden nog wel in de kiem worden gesmoord, maar door de stijgende temperaturen en het eveneens stijgende neerslagtekort nemen de risico’s toe. "Al met al betekent dit dat de weersomstandigheden gemiddeld genomen leiden tot een grotere brandgevoeligheid van de natuur. Doordat het warmer en droger is geworden, kan vegetatie namelijk sneller uitdrogen en daardoor beschikbaar komen als brandstof", aldus het rapport.

Omdat de klimaatverandering voortschrijdt, gaan de kennisinstituten die bij het onderzoek betrokken zijn ervan uit dat de natuur vaker zal branden. In het oosten van het land stijgt de brandgevoeligheid van de natuur sneller dan in het westen, schrijven ze. Dat komt doordat nabijheid van de zee een matigend effect heeft op de maximale temperatuur.

Aan het rapport werkten ook Wageningen University & Research (WUR), de Vrije Universiteit Amsterdam (VU) en Deltares mee.

https://albrandswaardsdagblad.nl/landelijk/experts-waarschuwen-voor-toename-onbeheersbare-natuurbranden

Wouter Kolff volgt Bruls op als voorzitter Veiligheidsberaad (Albrandswaards Dagblad)

Wouter Kolff (VVD), burgemeester van Dordrecht, gaat Hubert Bruls opvolgen als voorzitter van het Veiligheidsberaad. Kolff treedt op 1 april volgend jaar aan. Bruls, burgemeester van Nijmegen, kon niet herkozen worden omdat hij zijn maximale termijn als voorzitter van het beraad heeft volgemaakt.

Kolff is nu portefeuillehouder brandweer binnen het Veiligheidsberaad. Het beraad bestaat uit de 25 burgemeesters die ook voorzitter zijn van een veiligheidsregio. Kolff gaat over de veiligheidsregio Zuid-Holland-Zuid.

Het Veiligheidsberaad is gesprekspartner van het kabinet in geval van crises en rampen. Op dit moment overlegt het beraad met staatssecretaris Eric van der Burg van Asiel over de verantwoordelijkheid voor de (nood)opvang van asielzoekers. Het grote tekort aan opvangplaatsen voor vluchtelingen en woningen voor statushouders werd in de zomer van dit jaar uitgeroepen tot asielcrisis. Daarvoor was het beraad druk met de coronacrisis.

"Er zijn nog meer vormen van crisis waarmee wij rekening moeten houden. Cybercriminaliteit kan onze vitale infrastructuur bedreigen. Kijk maar naar Oekraïne waar energievoorzieningen zijn gebombardeerd. Of het groeiend aantal natuurbranden. In een land dat steeds verder wordt volgebouwd en bebouwing en natuur in elkaar gaan overlopen, vormen branden een groot risico. Over dit soort vormen van crisis gaan wij het hoofd buigen", aldus Kolff na afloop van de vergadering.

De burgemeester voelt zich vereerd dat hij is voorgedragen als nieuwe voorzitter. "Ik heb grote bewondering voor de grote toewijding en inzet van Hubert Bruls in de afgelopen intensieve jaren."

https://albrandswaardsdagblad.nl/landelijk/wouter-kolff-volgt-bruls-op-als-voorzitter-veiligheidsberaad-

Brandweer blust flinke natuurbrand in Rhoon (Albrandswaards Dagblad)

Zondagmorgen heeft er korte tijd brand gewoed in natuurgebied aan de Zevenmeet in Rhoon.

In eerste instantie werd alleen het snel interventie voertuig van de brandweer gealarmeerd. Bij hun aankomst bleek er een flink stuk natuurgebied bij een parkplaats in brand te staan en vroegen zij met spoed een tankautospuit ter plaatse. De vrijwilligers van de brandweer Albrandswaard hebben de collega's geholpen met het blussen van de brand. Ook het drone team van de brandweer kwam ter plaatse om overzicht vanuit de lucht te geven. De brandweer had het vuur na een uur onder controle. Hoe de brand is ontstaan, is niet bekend. Door snel handelen is uitbreiding van de brand naar het natuurgebied er achter voorkomen.

https://albrandswaardsdagblad.nl/lokaal/brandweer-blust-flinke-natuurbrand-in-rhoon