Verbod op stoken in de natuur (Gemeente Ermelo)

Het is al langere tijd droog in de natuur. Daardoor is er meer kans op een natuurbrand. Terreineigenaren, natuurbeheerders en hulpdiensten letten daar extra op. Maar ook jouw hulp is nodig om natuurbrand te voorkomen. Zo mag je niet roken of vuur stoken in de natuur. Dit verbod staat In de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) van Ermelo.

https://www.ermelo.nl/portal-ermelo/actueel-in-ermelo_41340/item/verbod-op-stoken-in-de-natuur_67444.html

Putten levert tankautospuit van brandweer niet zomaar in (De Puttenaer)

  • Donkersgoed Multimedia
Putten levert tankautospuit van brandweer niet zomaar in
14-02-2020, 06:55

PUTTEN De gemeenteraad van Putten heeft unaniem besloten bezwaar aan te tekenen tegen het besluit van de Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland dat Putten een tankautospuit moet inleveren. Desnoods moet daarvoor worden doorgevochten tot aan de Raad van State.

Wijnand Kooijmans

Herman Luitjes (Wij Putten) diende namens CDA, ChristenUnie en SGP een motie in waarin het college werd opgeroepen een tankautospuit van de brandweer van Putten in te leveren. Luitjes gaf aan dat de Veiligheidsregio een tekort van zes miljoen euro heeft. Om een half miljoen te bezuinigen, wordt afscheid genomen van veel blusvoertuigen en zou ook Putten een voertuig moeten inleveren. 

NIET ZOMAAR ACCEPTEREN De raad vindt echter dat Putten niet zomaar moet accepteren dat kaalslag wordt gepleegd bij de brandweer en dat het Puttense korps wordt gehalveerd. De aanrijtijden komen daarmee namelijk in gevaar. Als de overgebleven tankautospuit moet worden ingezet in Ermelo, is Putten bij het uitbreken van een brand aangewezen op een auto uit Nijkerk, Voorthuizen of Garderen. Volgens Luitjes is het besluit puur genomen om financiële redenen en niet op inhoudelijke gronden. Luitjes hoopt dat het niet zover hoeft te komen dat moet worden doorgegaan tot de Raad van State, maar dat er eerder een oplossing komt. Putten krijgt weliswaar een bosbrandblusvoertuig terug, maar dit voertuig is niet multifunctioneel inzetbaar. Luitjes wijst erop dat het tweede voertuig in 2019 zestien keer is ingezet. Een tankautospuit kan wel worden ingezet bij bosbranden.

Wim van de Koot (CDA) kaartte aan dat de vrijwilligers die de brandweer nu kwijtraakt, niet zomaar terug komen als over drie jaar de inzichten wijzigen. Robin Hoogendijk (Gemeentebelangen) had de motie in eerste instantie niet ondertekend, omdat hij nog zat met vraagtekens. Er kan namelijk wel bezwaar worden aangetekend, maar binnen de periode dat zo'n bezwaar loopt, raakt Putten de tankautospuit wel kwijt. Hij vindt dat gekeken moet worden naar oplossingen om de auto voor Putten te behouden.

STRIJD Lubbert van den Heuvel (ChristenUnie) wil tot het laatst de strijd strijden om de tankautospuit te behouden en eventueel dan maar strijdend ten onder gaan. ,,Maar we moeten doen wat we kunnen om te voorkomen dat de tankautospuit verdwijnt." Burgemeester Henk Lambooij ziet in de motie een uitdaging omdat de veiligheidsregio niet is ingericht op het indienen van bezwaren. Dat maakt dat de vraag rijst of bezwaar mogelijk is. Maar indien geen bezwaar wordt ingediend, blijft die vraag onbeantwoord. Voor hem is van belang dat duidelijk wordt onderbouwd waarom het behoud van de tankautospuit belangrijk is. 

Lambooij geeft aan dat het bezwaar snel wordt verzonden om de wettelijke termijn van zes weken niet te overschrijden. Hij is bereid door te strijden tot de Raad van State.

Pubble status:

https://deputtenaer.nl/lokaal/politiek/putten-levert-tankautospuit-van-brandweer-niet-zomaar-683127

Harderwijk verliest mogelijk duikteam (Het Kontakt Ermelo)

  • Brandweerduikers zoeken naar slachtoffers nadat afgelopen winter een auto in de haven was beland.

    Harry Schipper
Harderwijk verliest mogelijk duikteam
06-11-2019, 06:20

HARDERWIJK Om de oplopende miljoenentekorten van de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (VNOG) het hoofd te bieden, wordt het Harderwijkse brandweerduikteam mogelijk opgedoekt en krijgen Hierden en Harderwijk andere brandweerauto's.

Harry Schipper

Hierden houdt in de VNOG-voorstellen straks één 'combivoertuig' over. Dat is een tankautospuit die naast 'gewone' branden ook geschikt is voor natuurbranden. Het busje voor bijzondere calamiteiten, waaronder ongelukken met chemicaliën, blijft. Harderwijk levert een combivoertuig in en krijgt daarvoor in de plaats een (tweede) tankautospuit.

Ook in de andere gemeenten, met bij elkaar 56 brandweerposten, 347 beroepslui en 1355 vrijwilligers, dreigen forse maatregelen. Daaronder het 'inleveren' van zeventien blusauto's. Half januari hakken de 22 burgemeesters, die samen het algemeen bestuur van de VNOG vormen, de knoop door. De Harderwijkse raadsleden hebben stevige bedenkingen tegen de voorgenomen maatregelen.

KWIJTRAKEN Vooral het risico dat Harderwijk en directe (waterrijke)omgeving hun duikteam kwijtraken, zit ze hoog. Ook burgemeester Harm Jan van Schaik: "Met duiken zijn meer mensen gered dan bij woningbranden". Sommige raadsleden opperden daarom tijdens de commissievergadering Beleid Algemeen om desnoods maar op eigen kosten het duikteam hier in Harderwijk in stand te houden. Van Schaik hielp ze uit de droom: ,,Zo'n eigen 'privé-team' wordt door de VNOG-meldkamer niet gealarmeerd."

Het VNOG-bestuur wil in dit deel van haar werkgebied, dat zich uitstrekt tot de Achterhoek, hooguit één duikteam. Omdat er ook zo'n team in Heerde zit, moet er dus één verdwijnen. Overwogen wordt om in Apeldoorn – dat centraler op de Veluwe ligt – een professioneel duikteam te stationeren. ,,Zonde", zo menen nogal wat commissieleden. ,,Zo'n reorganisatie en beroepsteam kost handenvol geld, terwijl hier twee teams zijn gestationeerd met goed opgeleide en getrainde vrijwilligers die altijd paraat staan."

,,Stel dat hier een auto te water raakt", vroeg een ander zich af, ,,moeten we dan dertig minuten wachten totdat ze hier in Harderwijk zijn? Dat voelt niet goed." Het voorstel om in Harderwijk een tweede tankautospuit te plaatsen en het combivoertuig in Hierden te stationeren, doet bij Van Schaik de wenkbrauwen fronsen: ,,Wat doet dit met het huidige veiligheidsniveau", vraagt hij zich af. Hij wil vooral weten wat de gevolgen hiervan zijn van bijvoorbeeld een bosbrand nabij de woningen en verpleegcomplexen op Sonnevanck, het hoogspannings-verdeelstation en de hoogspanningsmasten van Liander en het nieuwgebouwde drinkwaterbergingscomplex van Vitens in de Harderwijker Bossen.

PREVENTIE Om met minder materieel toch overal veiligheid te garanderen, zet de VNOG in op meer preventie. Belangrijkste wapen daarbij is versterking van de informatievoorziening. Brandweerbemanningen en andere hulpverleners krijgen straks onderweg al veel gedetailleerder een beeld van de risico's van een locatie waar een brand woedt of zich een andere calamiteit of crisis voordoet.

Zowel in Harderwijk als Winterswijk wordt geëxperimenteerd met digitale kaarten waarop - nu nog per buurt – te zien is wat extra risico's oplevert en hoe daarmee omgesprongen moet worden. Verzorgingstehuizen en wooncomplexen waar ouderen wonen, krijgen hierin extra aandacht. Het experiment wordt in de nabije toekomst uitgerold naar de andere VNOG-gemeenten.

De VNOG wil ook dat de inwoners van steden en dorpen, maar ook medewerkers van instellingen en bedrijven leren wat ze precies kunnen doen om hun eigen veiligheid te vergroten. Bij voorbeeld door het plaatsen van moderne 'slimme' rookmelders. De afgelopen maanden zijn in alle 22 gemeenten voorlichtingsbijeenkomsten geweest. Momenteel worden alle zienswijzen en bedenkingen van de gemeenteraden verzameld. Op 16 januari neemt het algemeen bestuur van de VNOG vervolgens een definitief besluit. De VNOG laat een extern adviesbureau de voors en tegens onderzoeken van opheffing van het duikteam in Hattem of Harderwijk.

Pubble status:

https://hetkontaktermelo.nl/lokaal/maatschappelijk/harderwijk-verliest-mogelijk-duikteam-656674

Natuurbrand voorkomen (Gemeente Ermelo)

Er is al langere tijd droogte in de natuur. Daardoor is er meer kans op een natuurbrand. Een natuurbrand kan zich in droge periodes snel ontwikkelen. De branden zijn ook moeilijk te bestrijden omdat het vuur zich razendsnel verspreidt. Terreineigenaren, natuurbeheerders en hulpdiensten letten extra goed op. Maar zij hebben ook jouw hulp nodig om natuurbrand te voorkomen of te beperken.

https://www.ermelo.nl/portal-ermelo/actueel-in-ermelo_41340/item/natuurbrand-voorkomen_59903.html