Brandweerman Hemmy (78) stond vooraan bij Inferno van ’t Harde: ‘Het gas van naaldhout is héél gevaarlijk’ (De Stentor Veluwe)

‘Wat moeten we in vredesnaam doen? Terugtrekken!’ Brandweerman Hemmy Stouwdam (78) uit Oldebroek staat vooraan als een brandende gaswolk over hem heen trekt bij de grote bosbrand, die bekend staat als het Inferno van 't Harde. Hij merkt: naaldbomen, waarover nu discussie is, werken als katalysator voor het vuur.

https://www.destentor.nl/oldebroek/brandweerman-hemmy-78-stond-vooraan-bij-inferno-van-t-harde-het-gas-van-naaldhout-is-heel-gevaarlijk~ab54172c9/

Houd de A28 groen (CDA Elburg)

CDA Elburg wil de groene bermen langs de A28 in stand houden. De Rijksoverheid heeft het plan om de naaldbomen in de bermen te kappen. In de raadsvergadering van 16 september heeft de CDA fractie de burgemeester gevraagd zich maximaal in te zetten het groene karakter van de bermen te behouden. De fracties van het CDA in de Tweede Kamer, Provinciale Staten van Gelderland en de gemeenteraad in Elburg hebben kritisch gereageerd op het plan van de minister om bomen te kappen langs de A28 tussen Wezep en Harderwijk. Cees Dijkhuizen, fractievoorzitter CDA Elburg: “De groene (midden)bermen bij ‘t Harde geven de A28 een unieke uitstraling die voor veel mensen waardevol is. We zijn daarom geschrokken van de bomenkap. Gelukkig heeft de minister aangegeven het gesprek met de gemeenten te willen voeren. Wat ons betreft worden alleen die bomen gekapt die zorgen voor een direct veiligheidsrisico”. In de komende maand zal de gemeente Elburg overleg voeren met de regio en de Rijksoverheid. Om bosbranden en auto-ongelukken op de A28 te voorkomen ziet de regio de noodzaak van het uitdunnen van de bermen. Dijkhuizen: "We begrijpen de noodzaak van het plaatsen van een vangrail op de plekken waar die nog niet is". Als het daarbij ook nodig is om naaldbomen te kappen dan willen we graag dat er ander groen zoals heide en loofbomen voor terugkomt". De burgemeester geeft in antwoord op de vragen van de CDA Elburg aan dat natuurherstel ook een belangrijk doel is van de werkzaamheden in de bermen langs de A28.

https://www.cda.nl/gelderland/elburg/actueel/verkiezingen-2018-1992/houd-de-a28-groen/

Ermelo waarborgt brandweerzorg (Het Kontakt Harderwijk)

  • Alexander Schippers
Ermelo waarborgt brandweerzorg
13-05-2019, 16:02

ERMELO Inwoners van de gemeente Ermelo mogen blijven rekenen op de inzet van de brandweer. Dat zegt wethouder Laurens Klappe nu duidelijk wordt dat de gemeente dit jaar ruim 150.000 euro extra moet bijdragen om de tekorten bij de brandweer binnen de Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland te dekken.

Wijnand Kooijmans

Waar burgemeester André Baars enkele maanden geleden nog aangaf dat er niets mis was bij de brandweer blijkt de praktijk nu anders uit te pakken. Een deel van de tekorten is veroorzaakt door de droge zomer van 2018. Dat leidde tot meer bosbranden. Daarnaast spelen de salarissen en vergoedingen een rol hetgeen met 350 beroepskrachten en 1.400 vrijwilligers direct flink in de papieren loopt. In totaal liep het tekort over 2018 op tot 2,4 miljoen euro.

BEGROOT Burgemeester Henk Lambooij van de gemeente Putten erkende eerder al dat de veiligheidsregio de zaken financieel onvoldoende onder controle had en er niet goed is begroot. De aanschaf van waterwagens werd bijvoorbeeld wel in de begroting opgenomen maar niet de opleidingskosten van het personeel die met deze wagens moeten werken. De gang van zaken heeft geleid tot het vertrek van zowel de directeur als enkele managers van de veiligheidsregio.

Het extra geld is nodig om de hulpverlening aan de burgers te waarborgen. Voor dit jaar wordt het totale tekort geraamd op 4,5 miljoen euro. Ook in 2020 wordt nog een flink financieel tekort verwacht. Pas in september van dit jaar krijgen de gemeenten binnen de veiligheidsregio scenario's voorgelegd als het gaat om de toekomst van de brandweer.

DIEREN Het gaat dan onder meer om de aard van de hulpverlening. Moet deze op basisniveau worden verleend of moet er een tandje extra worden bijgezet. Onder meer wordt gekeken of de brandweer wel moet worden ingeschakeld als het gaat om het redden van dieren uit benarde situaties. Het bekende voorbeeld van de kat in de boom.

Ook wordt gekeken of in gemeenten waar meerdere kazernes aanwezig zijn dit nog wel strikt noodzakelijk is. In Apeldoorn is de discussie of de drie kazernes kunnen worden gecombineerd in één kazerne. Nunspeet heeft kazernes in Nunspeet en Elspeet. De SGP heeft in deze gemeente al laten weten de kazernes te zien als heilige huisjes waaraan niet mag worden geknabbeld.

ROL Daarnaast spelen op dit moment de salarisonderhandelingen een rol. De eis van de vakbond ligt rond de twee procent hoger dan het aanbod is.

Volgens Klappe staat de gemeenteraad van Ermelo voor goede brandweerzorg en zal dit ook zo blijven. Het kan wat hem betreft niet zo zijn dat geen nieuw personeel kan worden aangenomen omdat de opleidingskosten hiervoor niet kunnen worden betaald of dat geen geld beschikbaar is voor de aanschaf van uniformen.

BIJPASSEN Waar Ermelo dit jaar ruim 150.000 euro moet bijpassen is dat voor Harderwijk 235.000 euro, voor Putten 121.000 euro en voor Nunspeet 156.000 euro. Oldebroek en Elburg moeten respectievelijk 120.000 en 118.000 euro bijdragen in het tekort. Verwacht wordt dat deze gemeenten in 2020 gezamenlijk nog eens rond de negenhonderdduizend euro extra moeten bijpassen.

https://hetkontaktharderwijk.nl/lokaal/ermelo-waarborgt-brandweerzorg-592240

Ermelo waarborgt brandweerzorg (Het Kontakt Ermelo)

  • Alexander Schippers
Ermelo waarborgt brandweerzorg
13-05-2019, 16:00

ERMELO Inwoners van de gemeente Ermelo mogen blijven rekenen op de inzet van de brandweer. Dat zegt wethouder Laurens Klappe nu duidelijk wordt dat de gemeente dit jaar ruim 150.000 euro extra moet bijdragen om de tekorten bij de brandweer binnen de Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland te dekken.

Wijnand Kooijmans

Waar burgemeester André Baars enkele maanden geleden nog aangaf dat er niets mis was bij de brandweer blijkt de praktijk nu anders uit te pakken. Een deel van de tekorten is veroorzaakt door de droge zomer van 2018. Dat leidde tot meer bosbranden. Daarnaast spelen de salarissen en vergoedingen een rol hetgeen met 350 beroepskrachten en 1.400 vrijwilligers direct flink in de papieren loopt. In totaal liep het tekort over 2018 op tot 2,4 miljoen euro.

BEGROOT Burgemeester Henk Lambooij van de gemeente Putten erkende eerder al dat de veiligheidsregio de zaken financieel onvoldoende onder controle had en er niet goed is begroot. De aanschaf van waterwagens werd bijvoorbeeld wel in de begroting opgenomen maar niet de opleidingskosten van het personeel die met deze wagens moeten werken. De gang van zaken heeft geleid tot het vertrek van zowel de directeur als enkele managers van de veiligheidsregio.

Het extra geld is nodig om de hulpverlening aan de burgers te waarborgen. Voor dit jaar wordt het totale tekort geraamd op 4,5 miljoen euro. Ook in 2020 wordt nog een flink financieel tekort verwacht. Pas in september van dit jaar krijgen de gemeenten binnen de veiligheidsregio scenario's voorgelegd als het gaat om de toekomst van de brandweer.

DIEREN Het gaat dan onder meer om de aard van de hulpverlening. Moet deze op basisniveau worden verleend of moet er een tandje extra worden bijgezet. Onder meer wordt gekeken of de brandweer wel moet worden ingeschakeld als het gaat om het redden van dieren uit benarde situaties. Het bekende voorbeeld van de kat in de boom.

Ook wordt gekeken of in gemeenten waar meerdere kazernes aanwezig zijn dit nog wel strikt noodzakelijk is. In Apeldoorn is de discussie of de drie kazernes kunnen worden gecombineerd in één kazerne. Nunspeet heeft kazernes in Nunspeet en Elspeet. De SGP heeft in deze gemeente al laten weten de kazernes te zien als heilige huisjes waaraan niet mag worden geknabbeld.

ROL Daarnaast spelen op dit moment de salarisonderhandelingen een rol. De eis van de vakbond ligt rond de twee procent hoger dan het aanbod is.

Volgens Klappe staat de gemeenteraad van Ermelo voor goede brandweerzorg en zal dit ook zo blijven. Het kan wat hem betreft niet zo zijn dat geen nieuw personeel kan worden aangenomen omdat de opleidingskosten hiervoor niet kunnen worden betaald of dat geen geld beschikbaar is voor de aanschaf van uniformen.

BIJPASSEN Waar Ermelo dit jaar ruim 150.000 euro moet bijpassen is dat voor Harderwijk 235.000 euro, voor Putten 121.000 euro en voor Nunspeet 156.000 euro. Oldebroek en Elburg moeten respectievelijk 120.000 en 118.000 euro bijdragen in het tekort. Verwacht wordt dat deze gemeenten in 2020 gezamenlijk nog eens rond de negenhonderdduizend euro extra moeten bijpassen.

https://hetkontaktermelo.nl/lokaal/ermelo-waarborgt-brandweerzorg-592236