Nog nooit was het zo warm op 28 oktober als vandaag (NOS Binnenland)

Het is vandaag de warmste 28 oktober ooit gemeten. Om 12.40 uur werd het in Maastricht 22,8 graden, in De Bilt kwam de temperatuur ook boven de 20 graden in de loop van de dag. Uiteindelijk liep het kwik in Maastricht op tot 23,5 graden.

Het oude landelijke record werd ook in Maastricht gemeten: 22,5 graden in 2005. Het oude officiële record, waarvoor de meting in De Bilt leidend is, was 19,4 graden in 2005.

We gingen kijken op de warmste plek van Nederland, waar verschillend over de bijzondere temperaturen wordt gedacht:

Vandaag werd geen officiële zomerse dag, met temperaturen boven de 25 graden. De laatste zomerse dag van het jaar - sinds de metingen werden ingevoerd - viel op 27 oktober, en dat was in 1937. Ook weer in Maastricht, toen werd het 25,2 graden.

Toch was het vandaag niet overal lekker weer. Op veel plekken was het te bewolkt om van het zonnetje te genieten. Zo werd het op Terschelling bijvoorbeeld maar 16 graden.

Door de hoge temperaturen kampen sommige delen van Zuid-Europa zelfs nu nog met bosbranden en kan nog in zee gezwommen worden:

Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe, en kan in het noordwesten een lokale bui vallen. Morgen wordt het opnieuw lekker weer en kan het in Limburg zelfs lokaal 25 graden worden. Landelijk wordt het 20 tot 24 graden.

Dus dit soort beelden, zoals vanmiddag in Valkenburg, kun je dit weekend nog zien:

https://nos.nl/l/2450114

Dankdag kan in het teken staan van respect voor de aarde, voor al wat groeit. Dan gaan danken en doen hand in hand (Nederlands Dagblad)

Hoe te danken in een tijd van klimaatcrisis? Zie deze crisis als een mogelijkheid voor nieuwe creatie. Nu is de tijd om te helen.Woensdag 3 november wordt in veel protestantse kerken dankdag voor gewas en arbeid gevierd. Op deze dag wordt teruggekeken op het afgelopen jaar. Traditioneel tellen we dan onze zegeningen, maar mij valt dat dit jaar zwaarder dan andere jaren. En dan denk ik niet alleen aan dat microscopisch kleine virus dat de wereld al zo lang op z’n kop zet. Ook andere onderdelen van de natuur lieten zich van hun bedreigende kant zien. Overstromingen en bosbranden confronteren ons met de harde realiteit van de klimaatverandering. Voor die realiteit kunnen we niet langer de ogen kunnen sluiten. Vanaf zondag wordt in Glasgow de COP26-conferentie gehouden. Voorafgaand bood paus Franciscus samen met veertig religieuze leiders een oproep aan aan COP26-voorzitter Alok Sharma en Italiaans minister van Buitenlandse Zaken Luigi Di Maio. Eerder vond in Bologna het G20 Interfaith Forum plaats. 400 vertegenwoordigers van regeringen, universiteiten en religieuze organisaties wereldwijd reisden erheen om zich te buigen over de relatie tussen religie en de huidige politieke en maatschappelijke uitdagingen. De G20 - de twintig grootste economieën ter wereld - beschouwen religie als belangrijke factor om sociaal-maatschappelijke verandering te ontketenen. Centraal op die conferentie stond Prediker 3 vers 3: ‘Er is een tijd om te doden en een tijd om te helen, een tijd om af te breken en een tijd om op te bouwen’.code rood Dankdienst kan in het teken staan van respect voor de aarde.Frankrijk, Duitsland, België en Limburg werden in de voorbije zomer slachtoffer van de verwoestende kracht van het water. Beelden van overstromingen in plaatsen als Valkenburg en Pepinster en ronddrijvende auto’s door de straten van Namen bepaalden het nieuws. Enkele dagen later, op 9 augustus, lanceerden de Verenigde Naties een vernietigend IPCC-klimaatrapport, waaruit blijkt dat de klimaatopwarming sneller gaat, wijdverbreider en intenser is dan verwacht. VN-baas Antonio Guterres sprak van ‘een code rood voor de mensheid’. Hoe vieren we dankdag met dat in het achterhoofd? De ecologische crisis is een crisis van ons wereldbeeld en van onze relatie met God en de aarde. Het huidige economische systeem vertoont twee cruciale fouten: enerzijds de mens die zichzelf als maat der dingen ziet, anderzijds een gebrek aan verantwoordelijkheid voor de aarde. Maar terwijl – om met Greta Thunberg te spreken – ons huis in brand staat, is nog altijd niet iedereen te porren voor een onderwerp als het klimaat. De reden laat zich raden. Het klimaatverhaal gaat nogal eens gepaard met doemscenario’s, boodschappen van zonde en schuld en restrictieve maatregelen. Hoe terecht dat ook mag zijn, de nadruk ligt te veel op het negatieve. Als je weet dat zeventig procent van de mensen gewoon een comfortabel leven wil, is het niet verbazingwekkend dat zo’n verhaal weinigen in beweging zet.Dat verandering eveneens hoopvol kan zijn, blijkt uit het boek Groene Theologie van Trees van Montfoort, dat werd uitgeroepen tot Beste Theologische Boek van 2019. Van Montfoort ziet elke crisis als een kans, en zelfs in de grootste chaos ontdekt ze mogelijkheden voor een nieuwe creatie. Eenzelfde hoop spreekt uit de encycliek Laudato Si’, waarin paus Franciscus oproept tot ingrijpende hervormingen van de economie, politiek, maatschappij en kerk om de aarde tot een leefbare plek te maken voor alle volkeren en voor toekomstige generaties. Groene ReformatieWereldwijd klinkt een roep om verandering. Te lang leefden we in een oud verhaal van ongebreidelde economische groei, overconsumptie, antropocentrisme en gestolde tradities. De overstromingen drukken ons andermaal met de neus op de feiten. De noodzakelijke veranderingen zullen niet altijd gemakkelijk zijn. Maar er is hoop: kerken kunnen er in onderlinge verbondenheid aan werken. Als we bereid zijn een ecologische theologie te omarmen, ontstaat ruimte om bijbelteksten opnieuw betekenis te geven. Van Montfoort bepleit een herwaardering van protestantse tradities als dank- en oogstdagen. Een dankdienst voor gewas en arbeid kan in het teken staan van respect voor de aarde, voor al wat groeit. Dan gaan danken en doen hand in hand.De wereld roept om een nieuwe ‘beeldenstorm’. Het is tijd om oude beelden – van hoe een goed lever eruit ziet - te verbrijzelen en te vervangen door frisse idealen. Tijd voor een Groene Reformatie. Er is een tijd om te doden en een tijd om te helen, een tijd om af te breken en een tijd om op te bouwen. Nu is de tijd om te helen.Dit artikel is beschikbaar gesteld door het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap en verschijnt ook op www.debijbel.nl...

https://www.nd.nl/nieuws/opinie/1067751/dankdag-kan-in-het-teken-staan-van-respect-voor-de-aarde-voor-al-wat-groeit-dan-gaan-danken-en-doen-hand-in-hand

Onderzoek: link tussen klimaatverandering en overstromingen na regen in juli  (NOS journaal)

Extreme regenval zoals bij de overstromingen in Limburg, België en Duitsland deze zomer komt nu vaker voor als gevolg van klimaatverandering. Ook de hoeveelheid neerslag tijdens dit soort hevige regenval is door het veranderende klimaat toegenomen, met 3 tot 19 procent. Dat blijkt uit een internationaal onderzoek, waar ook Nederlandse klimaatwetenschappers aan hebben meegewerkt.

Delen van West-Europa werden van 12 tot 15 juli getroffen door ernstige overstromingen, na zware regenval. Zo viel op één dag rond de rivieren de Ahr en de Erft in Duitsland meer dan 90 millimeter regen, veel meer dan eerdere records. Het leidde in Limburg tot forse schade, in België en Duitsland kwamen ten minste 220 mensen om het leven.

Tijdens en na de overstromingen werd de vraag al vaak gesteld: komt dit door klimaatverandering? En gaan we dit vaker zien in de toekomst?

Sjoukje Philip van het KNMI werkte mee aan het onderzoek: "We hebben gekeken naar de neerslag die tot deze overstromingen heeft geleid en zien dat die inderdaad heftiger is geworden door een veranderend klimaat en dat deze neerslag ook vaker voorkomt door klimaatverandering."

1,2 tot 9 keer vaker

Hoeveel vaker is niet exact te zeggen; er is een forse onzekerheidsmarge. De onderzoekers vergeleken de situatie van nu, in een wereld die gemiddeld 1,2 graad is opgewarmd, met de tijd voordat de uitstoot van broeikasgassen begon, halverwege de 19e eeuw. "De kans dat zo'n gebeurtenis zich nu voordoet, is in deze regio met een factor tussen 1,2 en 9 toegenomen", stelt het rapport.

Bij de overstromingen van juli kwamen een paar factoren samen. Het gebied was al doordrenkt met water door eerdere buien en kon daardoor minder nieuw regenwater opnemen. Daar komt bij dat warmere lucht meer waterdamp kan bevatten. Bovendien bleef die lucht erg lang op dezelfde plek hangen. Dat alles leidde ertoe dat er zeer veel neerslag in één regio viel.

De onderzoekers denken dat in het gebied tussen de Alpen en Nederland een dergelijke samenloop van omstandigheden zich eens in de 400 jaar kan voordoen. Maar dat betekent niet, beklemtonen ze, dat het nu honderden jaren zal duren voordat het opnieuw gebeurt. Elk jaar opnieuw is die kans weer even groot.

Wake-upcall

Klimaatwetenschappers zijn steeds beter in staat om vast te stellen of er een link is tussen incidentele weersextremen en de wereldwijde opwarming. Eerder waren er onderzoeken naar de extreme hitte in Canada van deze zomer, en de bosbranden in Australië vorig jaar. Hoewel er lang niet altijd een duidelijke link met klimaatverandering wordt gevonden, was dat bij deze twee voorbeelden wel het geval.

Wat betekent dat en hoeveel extra hitte kunnen we op aarde verdragen? NOS op 3 zocht het uit:

Aan dit nieuwe onderzoek werkten 39 wetenschappers mee, verbonden aan ruim twintig instituten zoals het KNMI, in negen verschillende landen. Ook Maarten van Aalst van de Universiteit Twente, en directeur van het Rode Kruis Klimaatcentrum, was erbij betrokken. "Overal in de wereld zien we nu al de consequenties van extremer weer. En dit is opnieuw een 'wake-upcall'. We moeten bekijken of de bescherming tegen het water anders moet. Maar we moeten ook echt de uitstoot snel aanpakken."

Sjoukje Philip sluit zich bij hem aan. "Er was veel schade in Valkenburg, maar in Duitsland en België nog veel meer. Als we beter begrijpen wat er gebeurt door klimaatverandering, kunnen we er ook beter op inspelen. Bijvoorbeeld door de afvoer van water beter te regelen. Daarnaast is het belangrijk dat mensen beseffen dat extreem weer komt door klimaatverandering en dat we de uitstoot van broeikasgassen moeten beperken."

Kans overal toegenomen

Ze benadrukt dat heftige regenval ook op andere plekken in Nederland kan plaatsvinden. "De kans is overal in West-Europa toegenomen. Of het leidt tot overstromingen hangt van de lokale situatie af. Dus hoe de ondergrond eruitziet, hoe het water kan wegstromen, wat er van tevoren is gebeurd. En ook het landschap, dat bepaalt hoe het water bij elkaar komt en hoe het ook weer wegstroomt."

En zijn we wel klaar voor die watersnoodrisico's in de toekomst?

http://feeds.feedburner.com/~r/nosjournaal/~4/qWIVznEN4io

http://feeds.nos.nl/~r/nosjournaal/~3/qWIVznEN4io/2394918