Beperk de kans op een natuurbrand (Rijnmond Veilig)

Met een tropisch warm weekend voor de boeg en de aanhoudende droogte is de kans op een natuurbrand nu extra groot. In de afgelopen week woedden er al forse branden in de duinen van Ouddorp, een park aan het Fortunapad in Vlaardingen en op de Brunssummerheide in Limburg. Daarom is het belangrijk goed op te letten en de kansen op brand te beperken. Bijna alle natuurbranden ontstaan namelijk door menselijk gedrag. Behalve dat er veel mooie natuur verloren gaat en de brand wilde dieren in gevaar brengt, zijn natuurbranden ook voor mensen gevaarlijk. We kunnen bijvoorbeeld ingesloten raken en niet meer op tijd wegkomen.

Wat jij kan doen om de kans op een natuurbrand zo klein mogelijk te houden:

  • Wees voorzichtig met open vuur in of vlakbij de duinen. Volg de regels die gelden voor het gebruik van barbecues, kampvuren en vuurkorven.
  • Rook liever niet in de natuur, zeker niet wanneer het zo droog is.
  • Gooi afval in de daarvoor bestemde bakken. Afval kan de oorzaak zijn van brand. Een glazen fles waar de zon op schijnt kan als vergrootglas werken en droge planten of gras in brand krijgen.
  • Parkeer je auto niet op droog gras. Een uitlaat en katalysator kan enorm heet worden, met brand als gevolg.

Lees meer tips op rijnmondveilig.nl/wat-te-doen-bij/natuurbrand/

#natuurbrand #duinbrand #brand #tips #droogte #vuur

https://www.rijnmondveilig.nl/algemeen/beperk-de-kans-op-een-natuurbrand/

Met een tropisch warm weekend voor de boeg en de aanhoudende droogte is de kans op een natuurbrand nu extra groot. In de afgelop… (RijnmondVeilig Facebook)

Met een tropisch warm weekend voor de boeg en de aanhoudende droogte is de kans op een natuurbrand nu extra groot. In de afgelopen week woedden er al forse branden in de duinen van Ouddorp, een park aan het Fortunapad in Vlaardingen en op de Brunssummerheide in Limburg. Daarom is het belangrijk goed op te letten en de kansen op brand te beperken. Bijna alle natuurbranden ontstaan namelijk door menselijk gedrag. Behalve dat er veel mooie natuur verloren gaat en de brand wilde dieren in gevaar brengt, zijn natuurbranden ook voor mensen gevaarlijk. We kunnen bijvoorbeeld ingesloten raken en niet meer op tijd wegkomen.

Wat jij kan doen om de kans op een natuurbrand zo klein mogelijk te houden:
• Wees voorzichtig met open vuur in of vlakbij de duinen. Volg de regels die gelden voor het gebruik van barbecues, kampvuren en vuurkorven.
• Rook liever niet in de natuur, zeker niet wanneer het zo droog is.
• Gooi afval in de daarvoor bestemde bakken. Afval kan de oorzaak zijn van brand. Een glazen fles waar de zon op schijnt kan als vergrootglas werken en droge planten of gras in brand krijgen.
• Parkeer je auto niet op droog gras. Een uitlaat en katalysator kan enorm heet worden, met brand als gevolg.

Lees meer tips op rijnmondveilig.nl/wat-te-doen-bij/natuurbrand/

Deze foto is gemaakt tijdens de duinbrand in Ouddorp. Een blushelikopter van defensie werd hierbij ingezet om grote hoeveelheden water boven het brandende stuk natuur te droppen.

#natuurbrand #duinbrand #brand #tips #droogte #vuur

https://scontent-dus1-1.xx.fbcdn.net/v/t39.30808-6/298697435_437164988448494_1919525889674318135_n.jpg?stp=dst-jpg_p180x540&_nc_cat=105&ccb=1-7&_nc_sid=8024bb&_nc_ohc=H2anu4HuMNcAX8WwIL8&_nc_ht=scontent-dus1-1.xx&edm=AJdBtusEAAAA&oh=00_AT97yxqJsebofP2rx3wWC_rZZe-MG_x4K4YwjO3FHY1nEg&oe=62FBD388

https://www.facebook.com/149048580593471/posts/437165478448445

Let op: hard geluid NL-Alert (Rijnmond Veilig)

Maandag 7 december rond 12.00 uur zendt de overheid een NL-Alert controlebericht uit in heel Nederland.

Let op: het NL-Alert controlebericht kan luid binnenkomen als je een koptelefoon of oordopjes gebruikt.

Het NL-Alert controlebericht ontvang je op je mobiel. Met het NL-Alert controlebericht kun jij ervaren hoe het is om een NL-Alert te ontvangen.

Direct handelen

Een giftige rookwolk. Een terroristische aanslag. Een grote natuurbrand in een wandelgebied. Alleen bij noodsituaties waarbij direct handelen noodzakelijk is, zetten veiligheidsregio’s NL-Alert in. Dat is belangrijk, want daardoor weten Nederlanders dat zij alert moeten zijn en in actie moeten komen wanneer zij een NL-Alert ontvangen.

In een NL-Alert staat wat er aan de hand is, wat je moet doen en waar je meer informatie kunt vinden. Negen op de tien Nederlanders gaf in een recent onderzoek aan een NL-Alert direct na ontvangst te lezen en over te gaan tot actie.

Noodsituaties

NL-Alert wordt steeds vaker ingezet bij noodsituaties. Dit jaar werden in onze regio vier NL-alerts verstuurd: twee bij een brand in Vlaardingen en twee bij een brand in Rotterdam. Met deze alerts waarschuwde de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond voor de gevaren van rook.

NL-Alert is niet het enige middel waarmee we inwoners van een gebied informeren. Ook via de app van RijnmondVeilig, via de website en via sociale media informeren en alarmeren we. Verder is er nauw contact met lokale en regionale media, om zoveel mogelijk mensen te kunnen bereiken bij een noodsituatie.

Controlebericht

Met het landelijke NL-Alert controlebericht kun jij ervaren hoe het is om een NL-Alert te ontvangen. Zie je een NL-Alert? Lees meteen het bericht, kom in actie en help anderen. Dinsdag 1 december start een landelijke publiekscampagne voor het NL-Alert controlebericht.

Het vorige controlebericht dat op 8 juni 2020 is verzonden, werd door 90 procent van de Nederlanders van 12 jaar en ouder op de mobiele telefoon ontvangen. Ook onder ouderen is het bereik zeer hoog: driekwart van de 75-plussers heeft het controlebericht van afgelopen juni ontvangen.

Hoe werkt NL-Alert

Je ontvangt NL-Alert op je mobiel. Daarvoor hoef je niets te doen. Wanneer je een NL-Alert op je mobiel ontvangt, laat je telefoon een hard en doordringend alarmgeluid horen. Let op: NL-Alert kan luid binnenkomen als je een koptelefoon of oordopjes gebruikt.

NL-Alert is ook te zien op steeds meer digitale reclameschermen en digitale reisinformatieschermen van trein, bus, tram en metro.

Zie je een NL-Alert? Lees meteen het bericht, kom in actie en help anderen.

EU-subsidie

Deze campagne is mede mogelijk gemaakt dankzij een subsidie van het Fonds voor interne veiligheid van de Europese Unie in het kader van ‘Balancing Security and Mobility’.

Het bericht Let op: hard geluid NL-Alert verscheen eerst op rijnmondveilig.nl.

https://www.rijnmondveilig.nl/algemeen/let-op-hard-geluid-nl-alert/

De Maatwerkplaats bestaat één jaar (Gemeente Schiedam)

De Maatwerkplaats bestaat op 1 december precies één jaar. In deze korte tijd zijn al 120 statushouders uit Schiedam, Vlaardingen en Maassluis begonnen in dit experimentele project voor analfabete en laagopgeleide statushouders. Het doel is dat zij stappen zetten naar een beter leven in Nederland en meer kansen krijgen om mee te doen in de samenleving. Een aantal deelnemers is inmiddels doorgestroomd naar vrijwilligerswerk of begonnen aan het leren van een vak via een vakroute van De Maatwerkplaats. Het is de bedoeling dat er in het komende jaar nog minimaal 80 statushouders starten bij De

https://www.schiedam.nl/nieuws/de-maatwerkplaats-bestaat-een-jaar

De Maatwerkplaats bestaat één jaar (Gemeente Schiedam)

De Maatwerkplaats bestaat op 1 december precies één jaar. In deze korte tijd zijn al 120 statushouders uit Schiedam, Vlaardingen en Maassluis begonnen in dit experimentele project voor analfabete en laagopgeleide statushouders. Het doel is dat zij stappen zetten naar een beter leven in Nederland en meer kansen krijgen om mee te doen in de samenleving. Een aantal deelnemers is inmiddels doorgestroomd naar vrijwilligerswerk of begonnen aan het leren van een vak via een vakroute van De Maatwerkplaats. Het is de bedoeling dat er in het komende jaar nog minimaal 80 statushouders starten bij De

https://www.schiedam.nl/nieuws/de-maatwerkplaats-bestaat-een-jaar