De firma BMT heeft deze week een demovoertuig aan ons uitgeleend, die mogelijk deel… (tweets brandweer)

De firma BMT heeft deze week een demovoertuig aan ons uitgeleend, die mogelijk deel uit gaat maken van een nieuw concept - basis -en natuurbrandbestrijding. Het voertuig maakt een tour langs: Terschelling, Vlieland, Ameland en Schiermonnikoog en gaat dan weer retour Frankrijk.

https://pbs.twimg.com/ext_tw_video_thumb/1280881406026092544/pu/img/kXJwGAoNE27o8xBI.jpg

https://twitter.com/BrandweerFrl/status/1280881621059678213

Team natuurbrandonderzoek ingezet op Vlieland (Brandweer Nederland Facebook)

#TeamNatuurbrandonderzoek deed in september in opdracht van Brandweer Fryslân onderzoek naar een duinbrand op het militaire oefenterrein De Vliehors op Vlieland. Daarbij werd het brandverloop en de invloed van de specifieke duinvegetatie op de branduitbreiding onderzocht. Naast de natuurbrandonderzoekers waren ook collega’s van Veiligheidsregio Fryslân, Instituut Fysieke Veiligheid - IFV en Defensie aanwezig om te leren van deze brand

https://external.xx.fbcdn.net/safe_image.php?d=AQADJCBK8SQ-NfG_&url=https%3A%2F%2Fwww.brandweer.nl%2Fmedia%2F14422%2F20190918_tbo_vlieland_04.jpg%3Fmode%3Dcrop%26width%3D1200%26height%3D630&_nc_hash=AQAxZZKBUdgcFFeD


Team natuurbrandonderzoek deed in september in opdracht van Veiligheidsregio Fryslân onderzoek naar een duinbrand op het militaire oefenterrein De Vliehors op Vlieland. Daarbij werd het brandverloop en de invloed van de specifieke duinvegetatie op de branduitbreiding onderzocht.

https://www.facebook.com/170418416305218_3017195358294162

Team natuurbrandonderzoek ingezet op Vlieland (brandweer)

Team natuurbrandonderzoek deed in september in opdracht van Veiligheidsregio Fryslân onderzoek naar een duinbrand op het militaire oefenterrein De Vliehors op Vlieland. Daarbij werd het brandverloop en de invloed van de specifieke duinvegetatie op de branduitbreiding onderzocht.

https://www.brandweer.nl/brandweernederland/nieuws/2019/natuurbrandonderzoek-op-vlieland