Droogte houdt aan: hoe droog is het en wat merk je daarvan? (NOS Binnenland)

Het is al lange tijd warm en droog in Nederland. Vandaag werd bekend dat de wateraanvoer in de Nederlandse rivieren weer verder is gedaald. De aanvoer van de Rijn bij Lobith is afgenomen tot 780 kubieke meter per seconde en zal nog verder dalen naar 750 kuub, wat volgens Rijkswaterstaat "uitzonderlijk laag" is voor de zomerperiode.

Waar is het neerslagtekort het grootst en is er nog wel genoeg drinkwater? Vijf vragen en antwoorden over de droogte.

Hoe droog is het?

In de zomer heeft Nederland vaker te maken met droge periodes, doordat er dan meer water verdampt dan dat er neerslag valt. Maar momenteel staat 2022 volgens het KNMI wel in de top-5 van droogste jaren sinds het begin van de metingen in 1901. Het weerinstituut baseert zich op het zogeheten neerslagtekort: het verschil tussen verdamping en neerslag. Ook de lagere hoeveelheid aangevoerd water in de Rijn en Maas speelt mee.

Het neerslagtekort schommelt deze maand tot nu toe gemiddeld tussen ongeveer 220 en 245 millimeter, terwijl zo'n 120 millimeter normaal is voor begin augustus.

Alleen in 2018 en 1976 was het tekort in deze maand nog hoger, is te zien in deze grafiek:

Ook de komende periode wordt geen regen verwacht en de huidige droogte houdt voorlopig dus nog wel even aan. Deze week staan ons opnieuw hoge temperaturen te wachten: in grote delen van het land kan het meer dan 30 graden worden.

Waar is het momenteel het droogst?

In Zeeland, Zuid-Limburg en Oost-Gelderland is het neerslagtekort op dit moment het grootst. Vooral het westen van Zeeland moet het ontgelden: daar is het neerslagtekort opgelopen tot meer dan 300 millimeter. Volgens waterschap Scheldestromen is het aan de Zeeuwse kust momenteel droger dan in recordjaar 1976.

Zeeland is nu de droogste provincie van Nederland. Het waterschap en de boeren maken gebruik van nieuwe manieren om de droogte het hoofd te bieden:

Het Zeeuwse waterschap gebruikt sinds vorige week gezuiverd rioolwater om de sloten in de provincie aan te vullen. Daarmee probeert het waterschap schade door de droogte zo veel mogelijk te voorkomen, zoals inklinking van de veenlagen in de bodem. Normaal wordt het gezuiverde rioolwater afgevoerd naar zee, maar nu verspreidt het zich dus langzaam over de omgeving.

Wat merk je van de droogte?

Sinds vorige week geldt in Nederland een feitelijk watertekort: de vraag naar water is groter dan wat er binnenkomt in de vorm van regen of via de rivieren. Tot nu toe merken vooral mensen in de scheepvaart en landbouw dat er een tekort is. In sommige gebieden geldt bijvoorbeeld een sproeiverbod en sommige sluizen worden minder vaak gebruikt.

Verder roept de overheid iedereen op om zuinig te zijn met kraanwater. Minister Harbers van Infrastructuur en Waterstaat vroeg burgers vorige week om goed na te denken of het echt nodig is om hun auto te wassen of hun opblaaszwembadje helemaal te vullen.

Hoe zit het met ons drinkwater?

Een week geleden benadrukten waterbedrijven, die een wettelijke leveringsplicht hebben, dat de drinkwatervoorziening vooralsnog niet in gevaar komt door de droogte. Die situatie is ongewijzigd, zegt een woordvoerder van Vitens, het grootste drinkwaterbedrijf van Nederland. Ook Brabant Water ziet geen verschil met vorige week.

Wel blijft Vitens, dat water levert in onder andere Friesland, Gelderland, Overijssel, Utrecht en Flevoland, mensen oproepen om extra spaarzaam te zijn met water. "We zien dat die bewustwordingscampagne aanslaat", zegt een woordvoerder. "Het leeft echt onder de mensen."

Ook andere waterbedrijven blijven klanten aansporen om hun watergebruik te spreiden en zuiniger met water om te gaan. "Maar er is geen reden tot zorg", zegt een woordvoerder van Brabant Water. Een lagere waterdruk, minder water of een dunner straaltje uit de kraan: dat soort zaken is vooralsnog niet aan de orde.

Wat doet de droogte met de natuur?

Langs rivieren en in de natuur zijn de gevolgen van de droogte goed te zien. Zo zijn delen van rivieren, beken en poelen drooggevallen en kunnen bomen op hogere zandgronden niet meer met hun wortels bij het grondwater.

Gevreesd wordt dat de aanhoudende droogte onomkeerbare gevolgen heeft voor de natuur in Nederland, bijvoorbeeld in de vorm van verzilting in de kustgebieden of bodemdaling in veen- en kleigebieden. Verder waarschuwen waterbeheerders voor blauwalgen in natuurwater, bacteriën die welig tieren bij een combinatie van hoge temperaturen, veel zonlicht en een laag waterpeil.

Bioloog Arnold van Vliet en boswachter Joris Hellevoort vertellen dat de droogte op grote schaal sterfte veroorzaakt in onder meer heide en bosgebieden:

Tot slot verhoogt de aanhoudende droogte het risico op natuurbranden. Inmiddels geldt voor heel Nederland het natuurbrandrisico fase 2, wat betekent dat hulpdiensten, terreineigenaren en natuurbeheerders extra alert zijn op brand.

https://nos.nl/l/2439946

Vanaf vandaag is er officieel weer een verhoogd risico op #natuurbranden in onze regio… (tweets gemeenten in Gelderland)

Vanaf vandaag is er officieel weer een verhoogd risico op #natuurbranden in onze regio � . Fase 2 (extra alert) gaat in. Let dus op met open vuur en bijvoorbeeld sigarettenpeuken � . Meer info ��bit.ly/2JinXOW & bit.ly/30CoztA. #Zevenaar

https://pbs.twimg.com/media/Eey6SEJWoAEwCU5.jpg

https://twitter.com/Zevenaar/status/1291612016440991744

Weekoverzicht: grote bosbrand blijkt stofwolk van bladblazer en boerenprotest bij stadhuis (indebuurt Apeldoorn)

Het was een rumoerige eerste week van juni in en rond Apeldoorn met vooral veel branden. Wij zetten de opmerkelijkste gebeurtenissen voor je op een rij! Wielrenner wijkt uit voor stilstaande scooter en raakt ernstig gewond Een 71-jarige wielrenner uit Herwen is zondagmiddag zeer ernstig gewond geraakt toen hij op een fietspad tussen Radio Kootwijk […]

The post Weekoverzicht: grote bosbrand blijkt stofwolk van bladblazer en boerenprotest bij stadhuis appeared first on indebuurt Apeldoorn.

https://indebuurt.nl/apeldoorn/nieuws/weekoverzicht-grote-bosbrand-blijkt-stofwolk-van-bladblazer-en-boerenprotest-bij-stadhuis~102995/

Irene zamelt geld in voor zus die moest vluchten voor bosbranden Australië: ‘Dit is het minste wat ik kan doen’ (De Gelderlander Liemers)

GIESBEEK/ KANGAROO ISLAND - De heftige bosbranden in Australië treffen niet alleen de directbetrokkenen. Irene Braakman belt dagelijks meerdere keren met haar zus Jacqueline, die met haar man en kinderen haar huis en aardappelkwekerij op Kangaroo Island heeft moeten verlaten vanwege de branden.

https://www.gelderlander.nl/zevenaar/irene-zamelt-geld-in-voor-zus-die-moest-vluchten-voor-bosbranden-australie-dit-is-het-minste-wat-ik-kan-doen~a7546399/

Utrechtse waterschappen maken zich nog geen zorgen over droogte (RTV Utrecht)

PROVINCIE UTRECHT - Landelijk wordt er veel gepraat en worden er zorgen geuit over hitte en droogte, maar hoe staat het ervoor in de provincie Utrecht? Volgens de vier waterschappen in Utrecht valt het allemaal nog mee. Er worden op dit moment amper maatregelen getroffen tegen eventuele droogte.

Alleen bij het waterschap Vallei en Veluwe is een onttrekkingsverbod van kracht sinds 5 juni. Dat houdt in dat boeren geen water mogen pompen uit sloten en beken. De Vallei en Veluwe is het waterschap waar de minste wateren doorheen lopen. Daarom is het vrijwel volledig afhankelijk van regenval. Dat is vorig jaar amper gevallen tussen de periode van half april tot half augustus.

Volgens Dirk-Siert Schoonman van Vallei en Veluwe zit er niet veel water in de grond. "En wat er wel zit, willen we graag op een verantwoorde manier behouden en verdelen. Vandaar dat we in een vroeg stadium het onttrekkingsverbod hebben ingesteld", aldus Schoonman.

WATERPEIL
Dit jaar is er tot dusver meer regenval geconstateerd in de provincie. Het is ook nog niet heel lange tijd echt warm geweest en dat werkt ook positief. Bij waterschap Stichtse Rijnlanden hebben ze een hoger waterpeil gemeten in de Rijn. Woordvoerster Astrid Russchen legt uit hoe dat kan. "Bij Lobith, aan de grens bij Duitsland, komt op het moment veel water de Rijn binnen. Dat water komt via Duitsland en Zwitserland binnen. Het afgelopen jaar heeft het daar veel gesneeuwd waardoor het waterpeil nu hoger is."

Dat is gunstig voor onze provincie en de stad Utrecht, vervolgt ze. Russchen: "Het water uit de Rijn en het water uit het Amsterdam-Rijnkanaal is namelijk de bron om het water in de provincie op peil te houden. En als je kijkt naar de stad Utrecht, dan wordt de Kromme Rijn gebruikt om het water in de grachten op goed niveau te houden. Met een hoger waterpeil in de Rijn gaat dat dus makkelijker."

AGRARIËRS
Hoewel de waterschappen zich nog geen grote zorgen maken, loopt bij agrariërs in de provincie de spanning wel enigszins op. Dat merkt provinciaal voorzitter van de Land- en Tuinbouw Organisatie Nederland (LTO) Bert van Donselaar op. Hij was kortgeleden nog in het oosten van het land om de situatie van de boeren aldaar te bekijken. "Dat ziet het er echt wel kritisch uit, de gewassen staan te verpieteren. Dat zie je in Utrecht nog helemaal niet, maar we naderen wel een bepaalde grens. De maand juli is statistisch altijd een droge maand dus het is gewoon afwachten hoe dat nu afloopt. Het water zit wel erg vast, vind je niet? Het dreigt wel en er vallen een paar druppels maar daar los je het probleem niet mee op."

Beregenen is een oplossing voor de droge akkers maar dat doen de boeren niet zomaar, legt Van Donselaar uit. Dat is namelijk erg kostbaar en bovendien is het nu nog te vroeg om daarmee te beginnen. "Daarnaast staan in de provincie niet echt veel duurdere gewassen, zoals maïs of biet dat veel water nodig heeft, dus is besproeien nog niet aan de orde", aldus Van Donselaar.

Grote zorgen zijn er in elk geval nog niet, zegt Van Donselaar. "Maar de groei loopt wel terug, dus het is belangrijk dat het gaat regenen. Als het nog een paar weken zo doorgaat, dan hoor je wel een andere mening in het gebied. Voor nu is het nog te vroeg om er veel paniek om te maken. Gelukkig is het momenteel nog aardig koel en wil de dauw in de ochtend nog weleens blijven hangen, dat scheelt ook. Dus, voorlopig doen we het er nog mee maar het is best een beetje spannend."

BEWUSTZIJN
Wat alle waterschappen opmerken is dat inwoners zich veel bewuster van de droogte en hitte lijken te zijn dan voorgaande jaren. Lotte Kaatee van Rivierenland merkt op dat niemand het nog heeft over een hoogwatergolf die vorig jaar in januari de gemoederen bezighield, maar dat iedereen zich nog erg bewust is van de hete zomer die Nederland te verduren kreeg. Kaatee: "Buiten de kantoormuren hoor ik vaak genoeg mensen praten over de droogte en ze beseffen zich maar al te goed dat die periodes nog vaker voor gaan komen. Er wordt dan ook gepraat over wat buurtbewoners samen kunnen doen om de droogte een stapje voor te zijn. Je ziet dat de buitenwereld steeds meer door heeft dat er iets verandert en ze vragen zich af wat dat voor hen betekent. Dat is ook belangrijk, dat men dit onderwerp echt naar zich toe trekt. Mensen hebben er letterlijk in hun achtertuin last van natuurlijk."

De waterschappen werken sinds vorig jaar met subsidies waar inwoners aanspraak op kunnen maken. Scholen kunnen zich bijvoorbeeld inschrijven om meer groen op het schoolplein te planten. Buurtgenoten kunnen een gezamenlijk plan indienen om meer watertappunten op een dorpsplein te realiseren. Op deze subsidies kan alleen aanspraak gemaakt worden als het gaat om groepen.

De waterschappen zijn zelf in samenwerking met gemeenten al een aantal jaren bezig met het vergroenen van de gehele provincie. Zo zijn er projecten op touw gezet waardoor er meer bomen worden gepland en er op meerdere plekken watertappunten worden gezet.

Voor de particuliere inwoner hebben de waterschappen ook nog wel wat tips klaarliggen. Koop een waterton en zorg voor groen in de tuin. Dat werkt namelijk hittebestendig en het opgevangen water kan voor het sproeien van de tuin in de zomer worden bewaard.LEES OOK http://rtvu.nl/n/1940762/