Klimaatverkiezingen 2023 (Sargasso)

Hoewel ik zelf een van de aanstichters ben van het zomerthema Zonnige Zomerse Vergezichten, lukt het me niet om een positief Zonnig Zomers Vergezicht te schetsen. Het weer in Nederland is ouderwets Hollands, maar bij het horen van het nieuws over de hittegolven op drie continenten spoken telkens de beelden van Zelfs als alles eindigt door m’n hoofd. Toch zal ik proberen mijn Zonnige Zomerse Vergezicht positief te eindigen.

Zelfs als alles eindigt (het boek)

Ik las het boek van Jens Liljestrand vorig jaar op een warme, stoffige camping in Frankrijk, waar het waterpeil in het stuwmeertje fors lager lag dan toen we er een jaar of vijf geleden waren. Het boek speelt zich af in Zweden. In de tijd dat het verhaal speelt is Zweden stevig in de ban van klimaatverandering en daaruit voort komende bosbranden. Als het vuur oprukt moeten de hoofdpersonen hals over de kop hun vakantiewoning verlaten en op zoek naar een veilig heenkomen. Wat volgt is een opeenschakeling van problemen, maar vooral ook van reacties van andere mensen die ze tegenkomen en die koste wat kost hun vakantie willen voortzetten. Want dat is waarvoor ze naar Zweden zijn gekomen. De lokale inwoners doen hun best om de stroom vluchtelingen zo goed en zo kwaad als het gaat op te vangen, en van eten, drinken en een slaapplaats te voorzien.

Zelfs als alles eindigt (de werkelijkheid)

Uit onderzoek van World Weather Attribution initiative blijkt dat de extreme hitte in Europa, Amerika en Azië veel waarschijnlijker is door klimaatverandering. Dat wil niet zeggen dat hittegolven vroeger niet voorkwamen, wel dat ze vaker voorkomen en dat de maximum temperatuur tijdens hittegolven hoger ligt. Precies zoals de rapporten van het IPCC al jaren laten zien.

Met door mensen veroorzaakte klimaatverandering is de kans op dit soort hittegolven eens in de 15 jaar in de VS en Mexico, eens in de 10 jaar in Zuid-Europa en eens in de vijf jaar voor China. De hittegolf in China dit jaar zou eens in de 250 jaar voor kunnen komen zonder menselijke klimaatverandering.

De hittegolven zouden ook beduidend koeler zijn geweest zonder menselijke klimaatverandering. In China liggen de temperaturen tijdens hittegolven 1°C hoger dan zonder door mensen veroorzaakte klimaatverandering. In Noord-Amerika zijn de hittegolven 2°C warmer en in Zuid-Europa 2,5°C.

Hittegolven zullen in de toekomst vaker voorkomen en langer duren, tenzij de verbranding van fossiele brandstoffen snel wordt afgebouwd. Bij een stijging van de wereldwijde temperatuur van 2°C zou een hitgolf zoals de huidige eens in de 2 tot 5 jaar voor kunnen komen.

Dat maakt het urgent dat overheden hitteplannen maken en klimaatadaptieve maatregelen nemen. Vooral steden kunnen grote impact behalen met maatregelen om het urban heat island effect tegen te gaan. Dat is extra belangrijk met de toenemende verstedelijking, vergrijzing en klimaatverandering. Hittegolven zijn namelijk dodelijke natuurrampen.

Klimaatverandering leidt niet alleen tot hittegolven, maar de hitte vergroot op zijn beurt ook de kans op bosbranden. Dat geeft apocalyptische beelden van hotelgasten die naar het strand vluchten in Griekenland. Ook in het noorden van Afrika (uit zicht van veel westerse media) woeden forse bosbranden. Net als de bosbranden in Australië in 2019-2020 worden bosbranden niet veroorzaakt door klimaatverandering, maar de kans op bosbranden wordt wel groter door de hitte en doordat de grond en vegetatie uitgedroogd zijn kunnen bosbranden steviger om zich heen grijpen.

Ondertussen doen hittegolven zich niet alleen boven de zeespiegel voor, maar ook er onder. In de Atlantische Oceaan is sprake van een ‘onmogelijke hittegolf’. Statistisch zijn de huidige temperaturen onmogelijk, maar de werkelijkheid laat zich niet altijd vangen in een model. Een hogere watertemperatuur betekent ook kans op stevigere stormen en meer neerslag.

Zonnig Zomer Vooruitzicht

Ondanks alles ga ik afsluiten met het Zonnige Zomer Vooruitzicht dat een deel van de Nederlandse na terugkeer van vakantie een migratieles heeft geleerd. Met hopelijk een grijntje meer menselijkheid als gevolg. Daarnaast ligt het zeer voor de hand ligt dat klimaatverandering een groot thema wordt bij de Tweede Kamerverkiezingen van 2023.

Het inmiddels demissionaire kabinet heeft de afgelopen maanden een stortvloed aan klimaat- en energieplannen geproduceerd: het concept Nationaal plan energiesysteem, het Programma energie hoofdinfrastructuur, de zonnnebrief, het Nationaal programma verduurzaming industrie, de routekaart verduurzaming industrie, het wetsvoorstel energiewet, het wetsvoorstel Wet gemeentelijke instrumenten warmtetransitie en dan vergeet ik er vast nog een stel.

Daarnaast hebben alle regionale energiestrategieën voor de zomer hun voortgangsdocument in moeten leveren en komt PBL in aanloop naar de verkiezingen met een analyse van de RES voortgangsdocumenten en met de Klimaat en Energieverkenning 2023.

Belangrijker nog dan alle inhoudelijke beleidsontwikkelingen is dat Frans Timmermans zich heeft gemeld als kandidaat lijsttrekker voor de lijstcombinatie GroenLinksPvdA. Timmermans heeft de afgelopen jaren een aantal zeer zware inhoudelijke klimaatdossiers succesvol tot besluitvorming weten te brengen. Waaronder de Europese Green Deal, het Just Transition Fund Mechanism (dat zich richt op overheden, regio’s en werknemers die geraakt worden door klimaatbeleid) en recent de natuurherstelwet. Deze laatste is zeker niet zo sterk als dat ie had kunnen zijn, maar er worden wel stappen voorwaarts gezet. Ook acht ik Timmermans sterk genoeg als debater om de standaard anti-migratieriedel van rechts te draaien richting steviger klimaatbeleid en richting meer steun voor ontwikkelingssamenwerking.

Tot slot de link naar een lezenswaardig interview (betaalmuur) met Frans Timmermans bij De Correspondent.

Full disclosure: ik ben lid van GroenLinks en heb voor de gezamenlijke lijst gestemd. De laatste Tweede Kamerverkiezingen heb ik niet op GroenLinks of PvdA gestemd.

Lees meer berichten op Sargasso
https://sargasso.nl/klimaatverkiezingen-2023/

Hittegolven in Zuid-Europa waren zonder klimaatverandering ‘vrijwel onmogelijk’ (NOS Buitenland)

2023 is nu al een jaar vol extreem weer. Hitterecords boven de 45 graden in Zuid-Europa, ellenlange hittegolven in Amerika en temperaturen boven de 50 graden in China. Welke rol speelt klimaatverandering daarin?

Over die vraag heeft een groep wetenschappers zich gebogen. Hun conclusie: zonder de opwarming van de aarde zou dit extreme weer in Amerika en Europa "vrijwel onmogelijk" zijn geweest. In China is de kans op zulk weer nu 50 keer zo waarschijnlijk als toen het op aarde gemiddeld nog 1,2 graden kouder was. Inmiddels zijn deze weersextremen helemaal niet meer uitzonderlijk, luidt de conclusie.

Uit eerdere onderzoeken bleek al dat alle hittegolven inmiddels een link hebben met klimaatverandering. Ze worden langer, intenser en komen vaker voor. De wetenschappers bestudeerden in dit geval drie hittegolven in juli: de achttien dagen aanhoudende hittegolf in Amerika en Mexico, zeven dagen hitte in Zuid-Europa en meer dan veertien dagen in China.

In die tijd kregen miljoenen inwoners hittewaarschuwingen, vielen er hittedoden en waren er bosbranden. Om het onderzoek af te bakenen selecteerden de wetenschappers periodes en gebieden waar de impact van de hittegolven het grootst was.

Ook in juni was het heet, het was zelfs wereldwijd gezien de warmste maand ooit gemeten:

Voor de industrialisering waren zulke temperaturen eigenlijk ondenkbaar, zo blijkt uit de modellen. "De kans was één op duizend of nog kleiner, vandaar dat we deze bewoording hebben gekozen", vertelt klimaatonderzoekster Mariam Zachariah van het Imperial College London. Een hitteperiode zoals die in China was in pre-industriële tijden iets minder onwaarschijnlijk, daar was toen een kans op van één keer in de 250 jaar.

Dat beeld is nu heel anders: in Europa kunnen we een hittegolf als deze inmiddels één keer in de tien jaar verwachten. In Amerika is dat eens elke vijftien jaar en in China eens in de vijf jaar.

De onderzoekers benadrukken dat ze de resultaten vanuit wetenschappelijk oogpunt niet verrassend vinden. "Dit valt allemaal binnen onze modellen", aldus Friederike Otto, ook klimaatwetenschapper bij het Imperial College Londen. "Zolang we niet stoppen met het verbranden van fossiele brandstoffen, blijft het klimaat opwarmen en worden hittegolven frequenter en intenser. Zo simpel is het."

Dat de hittegolven tegelijkertijd plaatsvinden, vindt ze niet raar. "Vroeger waren dit zeldzame gebeurtenissen, nu niet meer. Omdat ze niet meer zo uitzonderlijk zijn, is het ook minder toevallig dat ze tegelijkertijd voorkomen", zegt Otto.

Opwarming speelt niet altijd een rol

Hoe weten de onderzoekers dat andere weerfenomenen, zoals El Niño, niet van invloed zijn geweest? "We hebben de rol van El Niño deze keer niet in onze berekeningen meegenomen. Maar we weten uit eerder onderzoek dat die rol klein is in vergelijking met de uitstoot van broeikasgassen."

Al eerder is in dit soort attributiestudies naar de rol van klimaatverandering bij extreem weer gekeken, zoals bij de overstromingen in Limburg, België en Duitsland. Daar speelde opwarming wel een rol. Soms is de rol van de opwarming beperkt. Zo bleek na onderzoek naar de overstromingen in Noord-Italië dat de kans daarop niet is toegenomen.

De onderzoekers keken ook naar de intensiteit van de hittegolven, ook die is toegenomen. In Europa liggen maximumtemperaturen 2,5 graden hoger door de opwarming, in Amerika is dat 2 graden en in China was de hittegolf een graad warmer dan hij was geweest zonder klimaatverandering.

"Dat is het belang van deze studie. Het laat zien dat hittegolven als deze normaal worden en alleen maar heter", aldus Philip. "Om erger te voorkomen moeten we stoppen met het uitstoten van broeikasgassen, maar we moeten ons ook aanpassen. Dus voor goede hitteplannen zorgen en voor meer water en groen in de stad."

Ook Otto waarschuwt dat dit niet het eindstation is. "Deze extremen zullen bij een opwarming van 2 graden nog veel vaker voorkomen. Ook al stoppen we vandaag met het uitstoten van broeikasgassen, de temperatuur gaat niet meer omlaag. Dus we zullen hiermee moeten leren leven."

https://nos.nl/l/2484110

ProRail is hittebestendig, maar de praktijk is soms weerbarstig (SpoorPro)

Nederland ‘zucht’ onder de eerste warme dagen van het jaar. Althans, een deel van de bevolking dan. De warmte zorgt voor een andere manier van leven, zoals ook koude dat doet. Bij ProRail hebben ze zich erop voorbereid en geldt er een hitteplan, bij extreem hete dagen. Dat is nu nog niet het geval, maar toch houdt de spoorbeheerder rekening met het onverwachte. “Als het 25 graden of hoger is, worden er maatregelen genomen”, zegt woordvoerder Mirjam de Witte.

“Zo hebben we dan extra waterwagens klaar staan. Mocht een trein stranden dan is er voor de reizigers snel water beschikbaar”, vertelt De Witte. “Verder houden we kritische plekken in de gaten. Die worden extra gecontroleerd. Het gaat dan om onder meer bruggen, of een plek waar het spoor onlangs is vernieuwd of waar juist oude spoordelen liggen. Door de warmte kunnen materialen namelijk uitzetten.”

Met name bij beweegbare spoorbruggen kan dat problemen opleveren. Door het uitzetten van metaal kan een brug soms niet meer open of dicht. Ook mensen kunnen rond bruggen voor problemen zorgen, of liever gezegd: gevaar, met name voor zichzelf. Ze zoeken spoorbruggen op om van af te kunnen springen, zo het kanaal of de rivier in. Dat is al gevaarlijk op zich, maar de enthousiastelingen realiseren zich daarbij niet dat ze ook door een passerende trein aangereden kunnen worden.

Daarbij is het nu ook langdurig droog. “Daarom zijn we ook bedacht op bermbranden, zoals ook de brandweer dat is”, stelt De Witte. “Iedere ochtend, middag en avond wordt bekeken of de maatregelen nog afdoende zijn. Het algemene beeld tot nu toe is rustig. Er zijn kleine incidenten, maar het is beheersbaar. Dat komt ook doordat het geleidelijk aan warmer is geworden en nu niet ineens loeiheet is. Bovendien koelt het nog goed af in de avond/nacht.”

De weerbarstigheid van de praktijk bleek afgelopen vrijdag bij een storing in Heiloo. “Dat zorgde voor een verstoring op de overwegen”, vertelt De Witte. “Die storing ging er vanzelf uit doordat het ’s avonds afkoelde. Het bleek dat er materialen waren uitgezet door de hitte die daardoor in contact met elkaar waren gekomen waar ze dat niet behoren te doen. We hebben het probleem daarna gevonden en direct opgelost, zodat dit daar niet meer voor kan komen.” Zo verrast de praktijk je soms dus toch, ook al denk je alles onder controle te hebben.

Ware Max Verstappens

Vooralsnog zijn er dus niet of nauwelijks problemen. Dat kan veranderen als het over een langere periode warm blijft of de temperatuur nog meer gaat stijgen. Zo kunnen bijvoorbeeld relaiskasten of computerruimtes oververhit raken. Daardoor kunnen sectiestoringen optreden, waarbij het niet meer zichtbaar is op de schermen waar de treinen rijden. In een dergelijk geval wordt het treinverkeer natuurlijk direct stilgelegd.

Sommige dingen zijn gewoonweg niet te voorkomen, weten ze bij ProRail uit ervaring. Bij temperaturen van boven de 25 graden kan een spoorstaaf wel 70 graden heet worden, waardoor het metaal kan uitzetten en verbuigen. Ook als dat optreedt, wordt het treinverkeer op de bewuste plaats stilgelegd, totdat er reparatie heeft plaatsgevonden. De spoorbeheerder kent haar spoornetwerk als geen ander en houdt de toestand op het spoor nauwlettend in de gaten. Dat gebeurt door het jaar heen, maar vooral in periodes van buitengewone weersomstandigheden. Deze monitoring vindt plaats door middel van meettreinen, de inzet van inspecteurs, maar ook door machinisten die als ware Max Verstappens precies weten hoe hun ‘circuit’ moet aanvoelen.

Lees ook:

https://www.spoorpro.nl/spoorreparatie/2023/06/12/prorail-is-hittebestendig-maar-de-praktijk-is-soms-weerbarstig/

De Portugal Post – Verlaat zinkend schip Nederland maar kom niet naar de Algarve (ThePostOnline)

https://tpo.nl/wp-content/uploads/2022/01/de-portugal-post-1.jpg

Ik waarschuw u nog één keer: verlaat zinkend schip Nederland maar kom niet naar de Algarve want ook daar geldt: vol is vol. Ga liever naar de Balkan! En bij Spanjeman Raúlito is ook nog plek.

Nooit meer reclamebanners op TPO.nl? Klik dan hier!

Lieve lezers, ik ben al bijna een maand op reis door de wonderschone Balkan voor mijn boek Safari Eurabia dat deze herfst verschijnt. Safari Eurabia is een hartverwarmend samenwerkingsproject tussen mijn uitgever Ezo Wolf en GeenStijl en ik kan u nu reeds verklappen dat GS met een speciale luxe editie komt van Safari Eurabia, gesigneerd en gepreegd en met een krankzinnig mooi omslag van de geweldige tekenaar Cortés.

Tot zover de reclameboodschapjes.

Een hel voor honden

Ik ben natuurlijk dol op mijn Portugal maar nu ik eindelijk weer terug ben op de Balkan, merk ik dat oude liefde niet roest. Tenzij die oude liefde natuurlijk zwaar bipolair en knettergek is en Amber Heard heet.

Ik bezocht Joegoslavië voor het eerst in 1977 en vond het meteen geweldig. Mijn Slavische ziel, al diverse malen gereïncarneerd en ongelukkigerwijs door slechte karma in Ede op de Veluwe beland, kwam weer thuis!

Niet voor voor niets is mijn favoriete filmmaker Emir Kusturica, mijn favoriete filmcomponist Goran Bregović en mijn favoriete Balkan-zangeres Svetlana Ražnatović, beter bekend als Ceca.

Ik bezocht inmiddels Albanië, Noord-Macedonië, Kosovo, Montenegro en Bosnië en de brandende kwestie is natuurlijk: zou ik hier kunnen wonen? Het is hier veel goedkoper dan bijvoorbeeld de Algarve, er zijn bij mijn weten geen bosbranden, de vrouwen en mannen zijn duizend keer aantrekkelijker en geestiger dan de bonkige Algarvios maarrrrr… het is hier steenkoud in de winter en het is een hel voor honden. Overal uitgemergelde beessies en verschoppelingen die meestal de sporen van mishandeling dragen: de tranen stonden regelmatig in mijn ogen, lieve lezers. Dus ik blijf in de Algarve, waar schitterende initiatieven zijn genomen om straathondjes te redden.

Artikel gaat verder na afbeelding.

https://tpo.nl/wp-content/uploads/2022/07/IMG_20220719_194257_507.jpg

Het schaap Veronica

Maar goed, ik heb dus liever dat u een pensionnetje opent aan de Adriatische kust of in skidorp Pale of elders in de verschrikkelijke mooie bergen van Bosnië en Herzegovina. Vliegen naar ex-Joegoslavië en naar Albanië kost geen drol!

Ach, waarom zou ik u nog langer belangeloos emigratie-adviezen geven? U blijft uiteindelijk toch liever bij huis en haard in uw vinexreservaat, met allemaal kutsmoesjes:

“Mijn ouders leven nog, Jan-Jaapje wil graag bij zijn korfbalclub blijven en er is in de Algarve geen parenclub waar mijn vrouw Beppie eens flink kan worden uitgewoond terwijl ik Günther uit het Roergebied eens beter leer kennen in de yacuzzi.”

Nederlanders staan immers niet bekend als een dapper volk, maar de kruiperigheid waarmee het gros der kaaskoppen alle bespottelijke regeltjes van de regering slikt als zoete koek, maakt wel duidelijk waarom de mof in 1940 met vlaggewimpel werd ontvangen in Nederland en vijf jaar de dienst kon uitmaken, zonder noemenswaardig tegenspartelen (op wat verzetshelden na dan).

Artikel gaat verder na afbeelding.

https://tpo.nl/wp-content/uploads/2022/07/IMG_20220721_091851_943.jpg

Ik vergelijk het Nederlandse volk graag met een schaap – noem het beessie voor mijn part Veronica – dat gedwee naar het abattoir schuifelt. Vooruit, het schaap mekkert een beetje omdat het vermoedt dat het bezoekje aan het slachthuis in mineur af zal lopen maar daar blijft het wel bij. Het Nederlandse volk mort en mekkert maar heeft altijd alles gepikt van Rutte en dus van Brussel. Gelukkig zijn er nog Friezen, boeren, bouwvakkers en andere hardwerkende lieden die het krankzinnige en onnavolgbare overheidsbeleid niet meer pikken en de straat opgaan maar die worden door de media onmiddellijk afgeserveerd als extreemrechts en dan is het in Nederland einde oefening.

Artikel gaat verder na afbeelding.

https://tpo.nl/wp-content/uploads/2022/07/IMG_20220721_103329_532.jpg

Naar het Vaderland kom ik voorlopig niet meer

Op mijn nachtkastje ligt standaard Een reservaat van pekelharingen. Nederlandse schrijvers over hun verre vaderland. Ik heb voor u een paar hoogtepunten verzameld uit deze alleraardigste bloemlezing uit 1995, samengesteld door Onno Blom.

Uiteraard begin ik met Gerrit Komrij. Toen ik nog in Paraguay woonde, moedigde hij mij aan om naar het paradijselijke Portugal te migreren.

“Ik woon al jaren in Portugal en ik hoef, bij een bezoek aan Nederland, maar even te zeggen dat het er zo is en dat geen maatschappij het haalt bij de Nederlandse, of onveranderlijk is een dankbare hondenblik mijn deel. Zoals mensen op de treurbuis af en toe naar ‘de familie thuis’ wuiven, zo schrijf ik met vaste tussenpozen in een Hollandse krant iets over heimwee, grachten, Hollandse hartelijkheid, rolmopsen e tutti quanti en zie: mijn kostje is gekocht, Ik hou dat nauwlettend in de gaten. Ik heb mijn lezers in Nederland. Ze kunnen wat mij betreft, één voor één in de grachten, sloten, vennen, ondergelopen polders en uiterwaarden verdrinken, maar ik zal me daar gek zijn ze niet op te vrijen.”

Albert Helman over Nederland:

“Hier wordt slechts één gegeven altijd weer herkauwd, één bittertafel-theologie steeds weer bekritiseerd, één burgermansmoraal steeds weer gecommentarieerd, met zooveel net gecopieerd gesprek, met zooveel receptmatige psychologie, met zooveel natuurbeschrijving en overdaad van attributieven. De vondst, de ontdekking, de creatie zijn zoek, en schijnen altijd uit te zullen blijven. Zelfs in hun onderwerp zijn onze romanciers beperkt gebleven tot een even vruchtelooze als eenzijdige beschouwing van hun calvinistische schuldvraagstuk, hun gepieker om de levensbestemming.”

Alfred Kossmann:

“Lelijk grauw land met lelijke nieuwe huizen, lelijke grauwe zondagse mensen, lelijke dunne sneeuw, Rotterdam-Zuid lelijker dan ooit, de Nieuwe Maas zoveel smaller dan de Westerschelde, Rotterdam-Noord om voorgoed de ogen te sluiten, Gouda miezerig, Woerden burgerlijk, Utrecht naargeestig. Eindelijk langs de Veluwe fatsoenlijke bomen en zand, maar ik was het vaderland al zo gaan verafschuwen dat het niet hielp. Woedend stapte ik in Zwolle uit. Wat doet men in Zwolle op zondag? Men doet er kennelijk niets.”

Gerard Reve:

Naar het Vaderland kom ik voorlopig niet meer – als het mij lag, nooit meer van mijn leven

Geerten Meijsing:

“Zijn observaties waren dezelfde van iedere spijtoptant: dat de straten en plantsoenen vol vuilnis en hondestront lagen, zodat je met gebogen hoofd gedwongen werd voort te gaan onder een loodgrijze lucht, je een plaats bevechtend tussen Arabieren, Marokkanen, Surinamers, Creolen, Chinezen, Tamils, Hindoes en Turken, die zich allemaal meer in de hoofdstad leken thuis te voelen dan hijzelf. Deze allochtonen, zoals ze in het moderne spraakgebruik genoemd bleken te worden, hadden overdag de straten en de trams aan zich. Ze werden bediend door kasba-achtige winkeltjes en toko’s, moskeeën, opvangcentra, Baghwan-jurken, welzijnswerkers en ambtenaren van herhuisvesting. Ze scheurden, tussen de nog lompere taxi’s, in zwart opgespoten, geblindeerde BMW’s over de vrije trambaan, of stonden in met spoilers opgedirkte Japanners schuin op het trottoir te wachten – volwassen mannen in de bloei van hun leven, zo gezond als oerwoud of bergland ze maar konden afleveren.”

Multatuli:

“Met een regering als de onze, een huichelachtig mixtum compositum waar de Koning ‘t recht ontnomen is om goed te doen, en elke fortuinmaker met weinig of geen kosten ‘t recht kopen kan om kwaad te doen, is de bescherming van het volk een onmogelykheid. Wie ‘t eerst op het denkbeeld kwam om het volk stem te geven in de beslissing der zaken, kan ‘t goed gemeend hebben. Maar te geloven dat dit geschiedt door het zenden van afgevaardigden op de wyze zoals by ons plaats heeft, is ongerymd.”

Gerard Reve:

“We leven in een tijd van toenemende algemene veraping, waarin zelfs de zogenaamde cultuurdragers geen vergelijking kunnen volgen, noch een samengestelde gedachte begrijpen, noch een zin met bepalende bijzinnen ontraadselen. En waar gaat het om, waar zoekt men naar? Met wie ik naar bed ben geweest, die nu minister, operazanger(es) bankdirecteur, politicus, hoofdredacteur van Vrij Nederland of De Maasbode is geworden. Maar wat mijn werk voorstaat en wat ik, bewust of onbewust, tegen alle onbegrip in, gepoogd heb te vertolken of tot duidelijkheid te brengen, dat is hun allemaal veel en veel te moeilijk. Naar het Vaderland kom ik voorlopig niet meer – als het mij lag, nooit meer van mijn leven.”

Johannes Kneppelhout, bekend onder het pseudoniem Klikspaan:

“In Holland klopt het hart langzaam, het bloed is loom, het ooglid zwaar. Weinigen, die aan het welslagen eens landgenoots gelooven; weinige wier ontwerpen niet met een meesmuilend schouderophalen worden ontvangen; hoevelen, die uit gemis aan bijval en aanmoediging aan hunne eigene goede invallen en voornemens twijfelen! Daarom komt er weinig tot stand; edele, grootmoedige beginselen raken uitgedoofd; hier en daar sleept een verwezenlijkt denkbeeld druipstaartend voort.”

En natuurlijk eindig ik met de volkomen voorspelbare uitsmijter van Slauerhoff:

In Nederland wil ik niet sterven,

In de natte grond bederven

Waarop men nimmer heeft geleefd.

Dan blijf ik liever hunkerend zwerven

En dan nu weer onze vrolijke Spanjeman Raúlito!

Hitte. Ik zal er niet over beginnen omdat jullie in Nederlandje expert zijn op dat gebied. Jullie hoeven wij er niets over te vertellen, vanaf het Iberisch schiereiland. Hoewel onze geliefde Hoofdredacteur niet wist hoe snel hij zijn hielen moest lichten richting de koele coole Balkan toen duidelijk werd dat het overgeslagen voorjaar niet per ongeluk nog even alsnog zou verschijnen de komende tijd, is hitte niet het grootste probleem. Zoals jullie tijdens de afgelopen Hittegolf des Doods die jullie overspoelde met gezond verstand hebben aangetoond. * Kucht *

Droogte, niet in de vorm van aanleveringsproblemen vanuit de brouwerijen, maar eerder in de vorm van regen – om precies te zijn het compleet ontbreken daarvan – is een onderwerp waar jullie iets minder in ondergedompeld zullen zijn. Die twee dagen van aangenaam hoge temperaturen worden immers steevast gevolgd door drie dagen met onweer, regen en hagelstormen. Het lullige is dat jullie daar niet eens over mogen klagen, want Jetten. Die gaat daar over en is door jullie zélf in die positie gezet. Toch? Of heb ik het democratisch proces verkeerd begrepen?

Hoe dan ook, met een monarch die watermanagement heeft gestudeerd kan jullie weinig overkomen op dat gebied. Hoewel er zelfs in Nederlandje wel eens sproeiverboden worden uitgevaardigd. Maar dat is, zo weten we nu, om de boeren te pesten.

‘Fuck de boeren’

Een paar weken geleden heb ik al eens verhaald over het herintroduceren van afvalwater in de consumptiewatercyclus en de daaraan klevende na- dan wel voordelen op termijn. Een week later zat onze geliefde Hoofdredacteur alweer aan onze ontbijttafel te smeken om ‘nog zo’n heerlijk bakkie troost dat hier smaakt zoals het nergens smaakt Raúl’. Wie kan zoiets weigeren?

Welnu, dat herintroduceren gaat dus gebeuren, maar wel een beetje onder de pet. Salvador, een ZZP-er met goede contacten in de overheidssector  – die op mijn domein wat grondverzetwerkjes tot volle tevredenheid heeft afgewerkt – had er bijvoorbeeld nog nooit van gehoord en schrok zich wezenloos toen wij hem het verhaal in geuren & kleuren opdisten. Want ook hij weet dat projecten waar professionals zich mee bemoeien alhier waarschijnlijk gaan verlopen als ICT-projecten van de Nederlandsche Overheid, tegenwoordig beter bekend als Cosa Nostra, maar dit terzijde. Tot de herintroductie van ‘gereinigd’ afvalwater in de kringloop van ondergrondse waterwegen wordt er gebruik gemaakt van ofwel opgepompt water (duur, kost geld!) ofwel oppervlaktewater uit rivieren (schaars, zeker als het niet regent, maar zolang het stroomt, who cares?).

Dus rivierwater is goedkoper, de toerist wil vijf keer per dag douchen als het warm is en de zwembaden moeten gevuld. Welke keus zou een politicus nu maken? ‘Fuck de boeren’ natuurlijk. Ook hier.

Rapidamente

U kent mij ondertussen misschien een beetje, ik zou hier alinea’s vol kunnen plempen met argumenten waarom de mens als soort geen bestaansrecht meer heeft, maar daarmee help ik ook de lieve diertjes en plantjes niet. Hands on derhalve.

Het zootje ambtenaren-plebs dat in Cataluña de scepter zwaait over het watergebruik is, zoals wij nog nooit eerder op andere plekken waar ambtenaren ‘werken’ hebben gezien, te lui om zelfstandig te poepen. Daarom wordt, om douchend-Frankrijk-op-bezoek-in-Salou te faciliteren, het goedkopere water uit de rivier La Siurana, wat eigenlijk nodig is om de agriculturele productie, lees “W IJ N”, van de regio Priorat veilig te stellen, gebruikt om de toeristen tevreden te stellen. Maar ja, “miljoenen”.

Boeren boos. (Hé, waar heb ik dat eerder gehoord?)

Burgers boos. (Hé, waar heb ik dat eerder gehoord?)

Politiek geeft niet thuis. (Hé, waar heb ik dat eerder gehoord?)

Ondertussen staan in mijn wijlen buurman’s plantage de amandelbomen die hij bijna zestig jaar geleden met eigen handjes heeft geplant, vlak nadat hij de marathon van Madrid 1963 had gewonnen, te verdrogen. Sommige bomen gaan deze zomer niet overleven. Het grondwater staat drie meter lager dan ‘normaal’ en zakt rapidamente as we speak.

Fijn u gekend te hebben

“Droogte”, hoor ik u vragen, ”hoe ziet dat er uit?”

Mijn antwoord zal moeten bestaan uit plaatjes, woorden schieten tekort, indien aanwezig ten beginne.

Artikel gaat verder na afbeelding.

https://tpo.nl/wp-content/uploads/2022/07/panta1_241-375447_20220718113238-750x422.jpeg

Op dit moment zou het water toch nog tenminste tot de onderkant van de donkergroene meuk moeten staan. Doet het niet. Jammer. Erg jammer.

Artikel gaat verder na afbeeldingen.

https://tpo.nl/wp-content/uploads/2022/07/1-750x563.jpg

Tja, nou ja, droogte dus.

https://tpo.nl/wp-content/uploads/2022/07/2-750x1129.jpg

Meisje van twaalf jaar dat in de boomgaard van haar opa amandelen heeft lopen verzamelen.

Ondertussen staat half Spanje in de fik. Je zou denken dat wij, barbecue-gekke Spanjaarden, dat zelf wel zouden kunnen, maar de zendingsdrang van Nederlanders is grenzenloos. Een herbebossingsbedrijf uit Amsterdam (logisch, na de bosjes in Buitenveldert kan je alles aan) deed even voor hoe je een leuk fikkie opstart. Veertienduizend hectare, van de in totaal zestigduizend in de afgelopen week, in vlammen op. Het zal wel toeval zijn, Amsterdammers en de hel op aarde.

Gelukkig hebben jullie in Nederland overal verstand van en naast een Nationaal Hitteplan zijn jullie (jullie wel) voorbereid op de droogte-des-doods-die-onherroepelijk-komen-gaat en hebben de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling (LCW) het water op de juiste wijze zal herverdelen. Komt goed.

Hier zetten wij ons schrap voor de onweersbui die onvermijdelijk zal komen en ongetwijfeld half Spanje, in ieder geval het mobiele gedeelte, van de kaart zal vegen als een ware zondvloed.

Het was fijn u gekend te hebben. Hasta la vista babies.

Lees meer Portugal Post:

Asociale vakantienederlanders en een special over Joden in de Algarve
De wonderbaarlijke wederopstanding van de Algarviaanse wijn
Gerrit Komrij 10 jaar dood, met echtgenoot Charles Hofman en biograaf Arie Pos naar Lissabon

Doneer aan Arthur van Amerongen!

 

Weg met alle irritante banners, trackers en popups op TPO.nl! KLIK NU METEEN HIER!

 

De Portugal Post – Verlaat zinkend schip Nederland maar kom niet naar de Algarve

https://tpo.nl/2022/07/24/de-portugal-post-verlaat-zinkend-schip-nederland-maar-kom-niet-naar-de-algarve/