Provincie wil beter voorbereid zijn op gevolgen extremer weer (RTV Utrecht)

PROVINCIE UTRECHT - De provincie Utrecht investeert vier miljoen in maatregelen om beter voorbereid te zijn op de gevolgen van extremer weer. Provinciale Staten hebben plannen daarvoor voor de komende vier jaar goedgekeurd.

Nederland, en dus ook Utrecht, krijgt steeds vaker te maken met de gevolgen van extremere weersomstandigheden, zoals wateroverlast of hittestress. De provincie zet daarom in op een 'toekomstbestendige en waterveilige regio'. Dat gebeurt door het stimuleren van slimmere manieren van wonen, werken en bouwen, schrijft de provincie.

Gedeputeerde Hanke Bruins Slot is opgetogen dat de provincie nu aan de slag kan met de plannen: "Het extremere weer zorgt ook in onze provincie voor uitdagingen. Flinke plensbuien zetten kelders blank of zorgen voor akkers die te nat zijn. Soms binnen enkele weken gevolgd door langdurige droogte en hitte, met meer risico op natuurbranden of gezondheidsklachten bij mensen tot gevolg. Samen met bewoners, waterschappen, gemeenten, bedrijven en maatschappelijke organisaties willen we aan de slag, zodat Utrecht ook in de toekomst een veilige en mooie provincie blijft."

In 2050 wil de provincie Utrecht klimaatbestendig en waterveilig zijn. De provincie heeft in het nu aangenomen Programmaplan Klimaatadaptatie de ambities voor de komende vier jaar uitgewerkt. Waar mogelijk moeten woningen, kantoren en infrastructuur anders aangelegd worden, ter voorkoming van wateroverlast en hittestress. Verder moeten inwoners van de provincie Utrecht bewuster worden gemaakt 'dat zij kunnen bijdragen aan een klimaatbestendige woon- en werkomgeving'. Dat kan volgens de provincie "door meer ruimte te maken voor beplanting, het opvangen van regenwater of door meer schaduw te creëren".

https://rtvu.nl/n/2099275/

Syntrus Achmea brengt klimaatrisico’s in beleggingsportefeuilles per adres in kaart (IVVD)

https://www.ivvd.nl/wp-content/uploads/2020/09/0.75-Klimaatrisico-beleggingsportefeuilles-400x250.jpg

Syntrus Achmea Real Estate & Finance zet een grote stap vooruit in het inzichtelijk maken van klimaatrisico’s. Eind dit jaar zijn van alle adressen in de vastgoed- en hypotheekportefeuilles de risico’s bekend van wateroverlast en oplopende temperaturen. Syntrus Achmea werkt hiervoor samen met de stichting Climate Adaptation Services (CAS).

‘De klimaatverandering kan grote gevolgen hebben voor de beleggingen die wij voor onze klanten beheren’, zegt Daan van der Werf, director Investor Relations bij Syntrus Achmea. ‘Het is belangrijk om de risico’s goed te doorgronden en integraal mee te nemen bij de implementatie van de beleggingsstrategieën. De toezichthouder verwacht dit ook van institutionele beleggers.’

Syntrus Achmea richtte zich in eerste instantie op maatregelen die de klimaatverandering tegengaan, zoals het verminderen van de CO2-uitstoot. Nu komt klimaatadaptatie daar bij.

Van der Werf: ‘Dat is nodig, omdat de effecten van de klimaatverandering steeds zichtbaarder worden.’

De risico’s die in kaart worden gebracht, gaan onder meer over wateroverlast door extreme neerslag, overstromingen, paalrot, hittestress en natuurbranden.

De samenwerking met CAS volgt op een eerste stap, waarin alle vastgoedobjecten met Blue Label zijn geclassificeerd op risico’s ten aanzien van onder meer wateroverlast, droogte en hitte. Voor de rapportage over de verder verfijnde klimaatrisico’s gaat Syntrus Achmea versneld de richtlijnen invoeren van de Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD), die na het Klimaatakkoord van Parijs in 2015 is opgericht door de Financial Stability Board.

Syntrus Achmea lanceerde vorig jaar een nieuwe ESG-strategie met twintig ambitieuze doelstellingen. Zo moet in 2030 100 procent van de vastgoedportefeuille energielabel A hebben. Uiterlijk in 2050 moet de portefeuille volledig CO2-neutraal zijn. In de hypothekenportefeuilles wil Syntrus Achmea tot 2025 ten minste 500 verduurzamingsmaatregelen treffen.

Voor meer informatie: Erik van der Struijs, manager Marketing & Communicatie, Syntrus Achmea Real Estate & Finance: tel. 06 1354 3102 en erik.van.der.struijs@achmeavastgoed.nl

Syntrus Achmea Real Estate & Finance
Namens meer dan zestig pensioenfondsen en andere institutionele beleggers beheert Syntrus Achmea Real Estate & Finance ruim 24 miljard euro in vastgoed en hypotheken. Wij kiezen voor duurzame investeringen met financieel én maatschappelijk rendement. Daarmee werken wij voor onze klanten (en hun klanten) aan een gezonde financiele basis en een aantrekkelijke leefomgeving. Voor nu, straks en later. www.syntrus.nl

The post Syntrus Achmea brengt klimaatrisico’s in beleggingsportefeuilles per adres in kaart appeared first on IVVD.

https://www.ivvd.nl/syntrus-achmea-brengt-klimaatrisicos-in-beleggingsportefeuilles-per-adres-in-kaart/

‘Meer dan miljard dieren zullen bosbranden in Australië niet overleven’ (NOS Facebook)

Meer dan een miljard dieren zullen de bosbranden in Australië waarschijnlijk niet overleven. Ze komen om in de vlammen, door hittestress en voedselgebrek. Heb jij een vraag over de bosbranden? Stel ze hier of straks tijdens onze Facebook Live om 21.30 uur.

https://external.xx.fbcdn.net/safe_image.php?d=AQBkEY1pSlRNn91b&url=https%3A%2F%2Fnos.nl%2Fdata%2Fimage%2F2020%2F01%2F09%2F620252%2Fxxl.jpg&_nc_hash=AQDDUkYihEg5vIlS


Veel dieren in Australië komen om in de vlammen of gaan dood door hittestress. Vrijwilligers doen er alles aan om de dieren te redden.

https://www.facebook.com/208319212516978_3338738806141654

‘Meer dan miljard dieren zullen bosbranden in Australië niet overleven’ (NOS Buitenland)

Heel voorzichtig halen dierenarts Jasmin Hunter en haar assistenten het verband van de poten van een kangoeroe. Hij ligt op een matras met een handdoek over zijn hoofd en is licht verdoofd. Elke vorm van stress moet worden vermeden. Of hij het gaat redden is nog onzeker.

Jasmin Hunter verzorgt gewonde kangoeroes in haar woonplaats Bathurst:

"Meer dan een miljard dieren zullen de bosbranden in Australië niet overleven", zegt Chris Dickman, hoogeleraar ecologie aan de universiteit van Sydney. Dat aantal is in werkelijkheid nog vele malen groter omdat van bijvoorbeeld kikkers en vleermuizen niet bekend is hoeveel er in de getroffen gebieden voorkwamen. Zij worden daarom niet meegenomen in de schattingen. Net zo min als vissen, insecten en andere ongewervelde dieren.

Veel dieren komen om in de vlammen, of door hittestress en nog eens duizenden dieren zullen de komende weken en maanden sterven door voedselgebrek, omdat ook hun leefgebied verloren is gegaan. En volgens Dickman zal de neergang nog jaren doorgaan doordat bijvoorbeeld oude bomen met mogelijke nestholten zijn verbrand of omgevallen.

De ecoloog vreest dat deze catastrofe voor een aantal zeldzame dieren, met een klein verspreidingsgebied, het einde kan betekenen. De grootpootpotoroe, een klein buideldiertje, is daar een voorbeeld van.

Geblakerde bossen

Er zijn dieren die zich nog net in veiligheid hebben kunnen brengen, maar wel gewond zijn. Daarom rijden vrijwilligers van Wires (Wildlife Information, Rescue and Education Service) dagelijks de geblakerde bossen van Zuidwest-Australië in, om naar ze op zoek te gaan. Volgens Christie Jarrett komt er van alles binnen zoals vogels, kangoeroes, wallaby's, slangen en eekhoorns.

Dieren met beschadigde longen, door het inademen van rook en hete lucht zijn ten dode opgeschreven en krijgen een spuitje om ze te laten inslapen. Dieren met brandwonden worden met grote voorzichtigheid behandeld. Gecompliceerde gevallen en dieren die als bedreigd te boek staan, gaan naar een van de vestigingen van de dierentuin van Taronga.

Spannend of een dier overleeft

"In principe gaat elk dier terug naar de plek waar het is aangetroffen", zegt Jarrett. "Soms betekent dat wel dat we moeten bijvoeren totdat de natuur zich heeft hersteld. Maar dat kan ook weer niet met alle dieren. Bij koala's werkt dat bijvoorbeeld niet. Dus blijft het spannend of een dier uiteindelijk overleeft, hoeveel tijd en energie we er ook in hebben gestoken."

"Het is heel wrang dat wetenschappers twintig jaar geleden al hebben gewaarschuwd voor dit soort grote, onbeheersbare bosbranden", zegt hoogleraar Dickman. "Twintig jaar lang zijn al onze adviezen door de politiek genegeerd. Ik hoop dat we na deze ramp weer worden uitgenodigd om mee te praten over het beleid."

Voor Christie Jarrett begint het ermee dat iedereen erkent dat klimaatverandering een feit is en dat mensen hun gedrag moeten veranderen. "We moeten die dieren veel beter beschermen, want zonder hen zouden wij er uiteindelijk ook niet zijn."

http://feeds.feedburner.com/~r/nosnieuwsbuitenland/~4/aXN6XT5-4pw

http://feeds.nos.nl/~r/nosnieuwsbuitenland/~3/aXN6XT5-4pw/2317972