‘Meer en verbeterde informatie vormt de basis van brandbestrijding, vooral bij grootschalige natuurbranden’, zegt Landelijk coör… (IFV Facebook)

‘Meer en verbeterde informatie vormt de basis van brandbestrijding, vooral bij grootschalige natuurbranden’, zegt Landelijk coördinator Natuurbrandbeheersing Jelmer Dam. ‘Met de nieuwe mobiele applicatie van het natuurbrandverspreidingsmodel beschikken alle bij de brand betrokken professionals snel en gelijktijdig over dezelfde informatie.’

‘In de regio's zijn mensen opgeleid om te werken met het natuurbrandverspreidingsmodel (NBVM). Bij een alarmering stapt één adviseur de auto in, een tweede neemt plaats achter de computer en simuleert via het NBVM de brand. Maar dat is lastig zonder de details van de brand. Denk aan de coördinaten, de weersomstandigheden, de vegetatie en de bevolkingsdichtheid. De mobiele applicatie zorgt ervoor dat de adviseur in het veld deze details snel en gemakkelijk kan delen met de adviseur achter de computer. Die kan daar dan mee gaan doorrekenen. Het model geeft vervolgens een indicatie van het mogelijke verloop van de brand.’

‘Het Natuurbrandverspreidingsmodel kan ook een rol spelen in het voorkómen van natuurbranden. Natuurbeheerders en eigenaren van bijvoorbeeld campings in een natuurgebied zijn zich niet altijd bewust van de risico’s van een natuurbrand. In een simulatie kun je ze laten zien hoe lang het duurt voordat een brand onder bepaalde omstandigheden bij de camping aankomt en hoeveel tijd er dus is om te evacueren. Is die tijd onacceptabel kort? Dan kunnen natuurbeheerders maatregelen nemen in het landschap om het risico te verminderen. Denk bijvoorbeeld aan het aanbrengen van brandgangen of het planten van andere soorten bomen en struiken.’

‘We kijken doorlopend naar mogelijkheden voor verbetering en doorontwikkeling; het natuurbrandverspreidingsmodel blijft in beweging. De ambitie is om de simulaties in de toekomst ook te kunnen delen met andere informatiesystemen. Bijvoorbeeld als kaartlaag (geografische weergave) in een situatiebeeld binnen het Landelijk Crisis Management Systeem (LCMS). Zodat alle crisispartners toegang tot dezelfde informatie hebben.’

https://www.facebook.com/463568032470832/posts/727049316122701

Photos from Nederlands Instituut Publieke Veiligheid – NIPV’s post (IFV Facebook)

‘Vlak voor de ingang van het kantoor staat een brandweermonument. Daar staan de namen op van alle brandweerlieden die zijn omgekomen tijdens een inzet. Dat maakt indruk.' Zegt platformcoördinator Jacco Markus. ‘Ik hou van de maatschappelijke rol die het NIPV vervult. Je wordt er regelmatig aan herinnerd waar je het voor doet.’

‘Ik heb hiervoor een aantal communicatie en online marketingfuncties gehad. Ik ben na mijn opleiding begonnen bij een non-profit organisatie, wat erg goed beviel. Vanwege corona kon mijn contract toen niet worden omgezet naar een vaste aanstelling. Daarna heb ik gewerkt bij twee commerciële organisaties, maar daar miste ik iets.’

‘Ik heb toen het besluit genomen om ontslag te nemen. Samen met een loopbaancoach hebben we mijn drijfveren en kwaliteiten in kaart gebracht. Daar kwam met name de maatschappelijke betrokkenheid, in combinatie met mijn affiniteit voor IT en communicatie naar voren. De vacature voor platformcoördinator bij het NIPV kwam precies op het goede moment.’

‘Onze afdeling voelt voor mij altijd een beetje als een team binnen een team. Als platformcoördinator maak ik onderdeel uit van de afdeling Beleid & Communicatie. Naast de events- en beleidsmedewerkers, werk ik binnen onze afdeling nauw samen met het communicatieteam, dat uit 7 vaste medewerkers en 2 externen bestaat.’

‘Mijn werkzaamheden lopen erg uiteen. Eén van de hoofdtaken die ik heb is de doorontwikkeling van onze website(s). Dat zijn er op dit moment 7. Verder zorg ik er samen met collega’s voor dat onze kanalen gevuld worden met mooie, aansprekende verhalen en werk ik aan rapportages van onze online kanalen. Het is leuk om te zien wat wel en niet goed werkt. Je ziet vaak aan de data al welke onderwerpen veel in het nieuws zijn geweest. Dan zie je een piek van bezoekers op pagina’s over bijvoorbeeld natuurbranden en elektrificatie.’

‘Door de aard van mijn functie spreek ik veel verschillende mensen. Maar naast mijn normale werkzaamheden biedt het NIPV genoeg mogelijkheden om collega's te ontmoeten. Zo zijn er regelmatig bedrijfsuitjes en hebben we een personeelsvereniging. Ook hebben we een jonge groep NIPV collega's die regelmatig werk gerelateerde uitjes organiseren. Zo konden we laatst bij een Veiligheidsregio ervaren hoe je een crisis aanpakt en oplost. Het wordt nog wel eens onderschat hoe belangrijk dat is. Om écht te ervaren hoe relevant je werk is.’

‘We zijn nog op zoek naar meerdere collega's binnen allerlei verschillende afdelingen. Neem eens een kijkje op https://werkenbij.nipv.nl/ '

https://scontent-dus1-1.xx.fbcdn.net/v/t39.30808-6/372990150_687519206742379_7215670733235371044_n.jpg?stp=dst-jpg_p720x720&_nc_cat=106&ccb=1-7&_nc_sid=49d041&_nc_ohc=DuXpGRIApD0AX95ahXJ&_nc_ht=scontent-dus1-1.xx&edm=AJdBtusEAAAA&oh=00_AfAuxHAW_RwxYrh3e5oBdRwrURZGo_Lg2wlEUUhBpvAC_A&oe=64F518B5https://scontent-dus1-1.xx.fbcdn.net/v/t39.30808-6/373000880_687519173409049_1821018372785897628_n.jpg?stp=dst-jpg_p720x720&_nc_cat=102&ccb=1-7&_nc_sid=49d041&_nc_ohc=7DHIZbv09kQAX9Ya0Xp&_nc_ht=scontent-dus1-1.xx&edm=AJdBtusEAAAA&oh=00_AfA0S-EUdJuAAWqKkjjJHOTWEYjFKmZ0aIsu0s6u7etXjQ&oe=64F4BB7Dhttps://scontent-dus1-1.xx.fbcdn.net/v/t39.30808-6/373002510_687519290075704_4408391254646987330_n.jpg?stp=dst-jpg_p720x720&_nc_cat=110&ccb=1-7&_nc_sid=49d041&_nc_ohc=aOrvp-xYWHQAX__0xGL&_nc_ht=scontent-dus1-1.xx&edm=AJdBtusEAAAA&oh=00_AfBL8yN23bBigOMvW8ocNahZYL_9gejYxFcu6cAt_Bcb0A&oe=64F4D923

https://www.facebook.com/463568032470832/posts/687520716742228

Photos from Nederlands Instituut Publieke Veiligheid – NIPV’s post (IFV Facebook)

‘Een kleine natuurbrand kan in Nederland al heel snel veel impact hebben. Want waar natuur is, daar zijn ook mensen. Daar heb je recreatie, campings en mensen die wandelen of fietsen en mensen die er in of omheen wonen’, zegt natuurbrandonderzoeker Brian Verhoeven. ‘Je moet slim te werk gaan bij het beheersen van natuurbranden.’

‘Je kunt een natuurbrand op twee manieren bestrijden. Met water haal je de warmte eraf en dan is er niet genoeg warmte meer voor het vuur om over te slaan op het volgende plantje. Een tweede optie is om brandstof weg te halen. Dat kun je doen door de bodem helemaal kaal te maken. Als het vuur daar dan komt, dan heb je in ieder geval meer kans dat het vuur daar ook stopt.’

‘Door beheerbranden uit te voeren haal je brandstof preventief weg en zorg je ervoor dat natuurbranden minder kans maken. In Catalonië bijvoorbeeld hebben ze daar veel ervaring mee. Dat is soms zelfs bevorderlijk voor de biodiversiteit.’

‘Hoe een natuurbrand begint, moet je los zien van wat de natuurbrand daarna doet. Door klimaatverandering wordt het in het algemeen warmer en ook droger. Als het droger wordt, dan wordt op een gegeven moment vegetatie beschikbaar om te branden. En als je dan een ontstekingsbron hebt, dan kan de natuur gaan branden. Was die vegetatie nat, dan kun je er misschien wel een vlammetje bijhouden, maar dan gaat dat niet branden. Dus in die zin speelt klimaatverandering zeker een rol.’

Luister het gehele interview met Brian in de podcast ‘#12 - Kan de brandweer natuurbranden voorkomen door zelf fik te stoken?’ https://www.nporadio1.nl/podcasts/kennis-en-co/93872/12-kan-de-brandweer-natuurbranden-voorkomen-door-zelf-fik-te-stoken

Het NIPV draagt bij om beter te reageren en anticiperen op klimatologische excessen. Met onderzoek, ondersteuning, onderwijs en informatie.

https://scontent-dus1-1.xx.fbcdn.net/v/t39.30808-6/368018356_679930760834557_4373116011606302273_n.jpg?stp=dst-jpg_p720x720&_nc_cat=107&ccb=1-7&_nc_sid=730e14&_nc_ohc=pa46M5MoRPgAX9mQwO9&_nc_ht=scontent-dus1-1.xx&edm=AJdBtusEAAAA&oh=00_AfCuuKEO4EbIsL3DqE-8aADUcfcJu9po-HgG64O43UEAAw&oe=64F1E030https://scontent-dus1-1.xx.fbcdn.net/v/t39.30808-6/368018975_679922580835375_882831970939612375_n.jpg?stp=dst-jpg_p720x720&_nc_cat=101&ccb=1-7&_nc_sid=730e14&_nc_ohc=za-GdvEMy-0AX-zorTW&_nc_ht=scontent-dus1-1.xx&edm=AJdBtusEAAAA&oh=00_AfBrVFfoK0MGxbV96qY62XuY88Z3jPJCfyiAJe1Yibfpgw&oe=64F26B7Fhttps://scontent-dus1-1.xx.fbcdn.net/v/t39.30808-6/368026995_679913590836274_5168126995662101172_n.jpg?stp=dst-jpg_p720x720&_nc_cat=111&ccb=1-7&_nc_sid=730e14&_nc_ohc=VqhyG7SEz14AX8filAy&_nc_ht=scontent-dus1-1.xx&edm=AJdBtusEAAAA&oh=00_AfDNphD4itY8l-BjtcVOVEOKqA8G3JKJaBihbsOplEEH_g&oe=64F24C0B

https://www.facebook.com/463568032470832/posts/679877490839884

‘Ik zeg wel eens tegen collega’s dat evacueren een nieuw vakgebied gaat worden. Als de brandweer niet genoeg capaciteit kan leve… (IFV Facebook)

‘Ik zeg wel eens tegen collega's dat evacueren een nieuw vakgebied gaat worden. Als de brandweer niet genoeg capaciteit kan leveren om een brand klein te houden zoals we nu in Griekenland zien, dan rest alleen het weghalen van potentiële slachtoffers’, zegt Jelmer Dam, landelijk coördinator natuurbrandbeheersing bij het NIPV en Brandweer Nederland in EenVandaag.

‘De verandering die we wereldwijd zien is dat we steeds meer omstandigheden krijgen waarbij natuurbranden niet meer op de traditionele manieren te bestrijden zijn. Dat betekent dat de impact veel en veel hoger gaat worden. Dat zien we nu ook in Griekenland. De impact is enorm voor alle betrokken mensen.’

‘We zien met klimaatverandering steeds langere drogere periodes. We zien ook steeds meer extreme hogere temperaturen, droge vegetatie en harde wind. Dan heb je eigenlijk een onbeheersbare situatie. Dat is wat er nu in Griekenland gebeurt. Met extreme temperaturen en harde wind wordt een brand, zeker als die moeilijk te bereiken is, vrij gauw onbeheersbaar.’

‘Een belangrijke manier om die grote branden te voorkomen is een ander landschapsbeheer. Dat betekent gevarieerdheid van vegetatie in leeftijd maar ook in soorten. Waardoor je continu verschillende brandvermogens hebt. Dan heeft de brandweer weer kans om grootschalige branden te voorkomen.’

‘Dat kan overal en ook in de zuidelijke landen om de Middellandse Zee. In westelijk Amerika en Australië focussen ze daar nu heel erg op. Je ziet dat de oude technieken van landschapsbeheer door de Aborigines of de oorspronkelijke bewoners van Amerika steeds meer terugkomen. Dat blijken dus hele goede technieken te zijn. Dat gaat ook over één met de natuur zijn. De westerse mens is daar niet zo heel goed in.’

Kijk voor het onderzoek naar natuurbranden en het actuele natuurbrandrisico in Nederland op https://nipv.nl/natuurbranden/

https://scontent-dus1-1.xx.fbcdn.net/v/t39.30808-6/363786647_667887378705562_9049240628492104262_n.jpg?stp=dst-jpg_p720x720&_nc_cat=108&ccb=1-7&_nc_sid=730e14&_nc_ohc=MfieiNB1EucAX9RAGrG&_nc_ht=scontent-dus1-1.xx&edm=AJdBtusEAAAA&oh=00_AfBV-rfJuZJ70AqgqSgLAFE1VNGM2l4BONicYW8x9v76fA&oe=64C84F62

https://www.facebook.com/463568032470832/posts/667888288705471

‘Het thema klimaat staat hoog op de agenda in termen van “de ramp”, de grootste crisis, die ons te wachten staat. Of beter gezeg… (IFV Facebook)

‘Het thema klimaat staat hoog op de agenda in termen van “de ramp”, de grootste crisis, die ons te wachten staat. Of beter gezegd: waar we eigenlijk nu al mee te maken hebben’, zegt Vina Wijkhuijs, senior onderzoeker bij het NIPV. ‘Ons onderzoek is bedoeld om ons alert te maken en inzicht te bieden zodat we beter kunnen reageren op extreme weersituaties.’

Samen met Menno van Duin heeft zij het boek ‘Lessen uit crises en minicrises: klimaatverandering en extreem weer’ samengesteld. ‘Hierin richtten we ons specifiek op extreme weersituaties die zich in de afgelopen 10 jaar in Nederland hebben voorgedaan en waarmee wij in de toekomst, als gevolg van de klimaatverandering, mogelijk vaker te maken zullen krijgen. Centraal staat de vraag wat we uit de casus kunnen leren om met soortgelijke toekomstige crises om te kunnen gaan.’

‘De impact van de klimaatverandering op crisisbeheersing wordt in de publicatie vooral beschouwd in relatie tot extreme weersituaties. Die vragen niet om nieuwe leiders of nieuwe protocollen. Opmerkelijk is juist dat met deze situaties extra (werk)druk komt te liggen bij Rijkswaterstaat, de waterschappen, de GGD'en en natuurlijk ook bij de brandweer. Denk maar aan de natuurbranden, de ondergelopen kelders en omgewaaide bomen.’

‘Voor gemeenten en veiligheidsregio's is de uitdaging om de impact van plaatselijk noodweer op de bevolking niet te onderschatten. De eigen, vertrouwde, omgeving kan in één klap veranderd zijn. Dat heeft impact op het vertrouwen van de burger: hun vertrouwde leefomgeving, als het dorpsplein bijvoorbeeld, is niet meer zoals het was. De schadeafhandeling en herstel zijn processen die een lange adem vragen. Het hebben en houden van vertrouwen is dan juist belangrijk omdat schadeafhandeling en herstel veel tijd vragen: het hangt nauw met elkaar samen.’

De auteurs hebben in de publicatie 14 casussen samengebracht, waaronder de valwind bij Leersum (2021), het hoogwater in Limburg (2021) en de duinbrand bij Ouddorp (2022).

De uitgave Lessen uit crises en mini-crises: Klimaatverandering en extreem weer is te bestellen via o.a. Boom Uitgeverij https://lnkd.in/e347YMA9

#Klimaatadaptatie

https://scontent-fra3-2.xx.fbcdn.net/v/t39.30808-6/347257727_646902394137394_7656162232837119800_n.jpg?stp=dst-jpg_p720x720&_nc_cat=111&ccb=1-7&_nc_sid=730e14&_nc_ohc=Emgf3NgaedIAX8pzZV0&_nc_oc=AQlIxC5nQubeCKSJec-4_g-SlFELtFIyytMusVHwvyLqo-lWHyJXYVqs063dBYkZnWE&_nc_ht=scontent-fra3-2.xx&edm=AJdBtusEAAAA&oh=00_AfCmJhiP82D5a7PsKnpZ5znOk1470AMnCM3HNHb20r9I3g&oe=64988BB8

https://www.facebook.com/463568032470832/posts/646903067470660