Ex-premier Australië haalt uit naar klimaatontkenners in de media (Joop)

De voormalige Australische premier Malcolm Turnbull heeft keihard uitgehaald naar het media-imperium van Rupert Murdoch, vanwege zijn betrokkenheid bij klimaatontkenning. In het ABC-programma Q&A gaf Turnbull een vooraanstaande journalist van de krant The Australian (eigendom van Murdoch) van onderuit de zak.

Turnbull wierp de journalist Paul Kelly voor de voeten dat de Murdoch-media vorig jaar telkens het verhaal verspreidden dat de bosbranden in Australië het gevolg waren van brandstichting. Maar brandstichters waren er altijd al. Wat nieuw is, is dat het bosbrandenseizoen veel langer duurt door de klimaatcrisis, stellen wetenschappers.

Powerful stuff: former Australian PM Malcolm Turnbull ripping into a Murdoch lackey on climate change pic.twitter.com/jxcSqRMnS2

— Ben Coates (@bencoates1) November 10, 2020

“Het bedrijf waarvoor je werkt en zijn politieke vrienden zoals Donald Trump, hebben klimaatverandering tot een zaak van waarden en identiteit gemaakt”, zei Turnbull tegen Kelly. “Maar zeggen dat je al dan niet gelooft in de opwarming van het klimaat is als zeggen dat je al dan niet gelooft in de zwaartekracht. Hoe bevooroordeeld en destructief moet de berichtgeving worden voordat je zegt: ‘Het is genoeg? Hier doe ik niet meer aan mee’?”

Turnbull staat bepaald niet alleen in zijn kritiek op de klimaatjournalistiek van de Australische Murdoch-media. Ook de zoon van Rupert Murdoch, James, had forse kritiek op de misleidende berichtgeving over de bosbranden. Volgens de Australische ex-premier geven veel journalisten die voor Murdoch werken, ook privé toe dat ze wel degelijk denken dat er een klimaatcrisis is.

De in Australië geboren mediamagnaat Murdoch is de eigenaar van een groot aantal zeer conservatieve kranten en nieuwszenders. Bekende voorbeelden zijn Fox News en de New York Post in de Verenigde Staten en The Sun en The Times in het Verenigd Koninkrijk.

Murdoch staat erom bekend dat hij een duidelijk stempel drukt op de redactionele keuzes van zijn media. Zijn kranten en nieuwszenders voeren campagne voor conservatieve kandidaten. Zo steunden zij Margaret Thatcher en George W. Bush. Ook hebben de Britse Murdoch-kranten jarenlang geageerd tegen de Europese Unie en daarmee de geesten rijp gemaakt voor Brexit.

https://joop.bnnvara.nl/nieuws/ex-premier-australie-haalt-uit-naar-klimaatontkenners-in-de-media

Hoe de fossiele industrie klimaatontkenners inzet om het milieubeleid te saboteren (Joop)

“De aarde warmt nu zo snel op dat we een causaal verband kunnen vaststellen met het broeikaseffect.” Dr. James Hansen van het onafhankelijke Amerikaanse agentschap NASA waarschuwt in 1988 met deze woorden de politiek. Wereldleiders luisteren. Amerika en Europa voorop in de strijd: “Mensen die denken dat we niets aan het broeikaseffect kunnen doen, vergeten het Witte Huis-effect”, zegt de Amerikaanse president George Bush Senior.

Drie decennia later is er weinig gebeurd en domineren bosbranden, droogtes en warmterecords het nieuws. Tegelijkertijd wordt wetenschap over opwarming van de aarde hevig bekritiseerd en zelfs in twijfel getrokken. In 2017 kondigt Amerika aan zich terug te trekken uit het Klimaatakkoord van Parijs.

Hoe is dit mogelijk? De jaren na de speech van James Hansen verschijnen steeds meer critici op tv. Critici die het verhaal van Hansen over het broeikaseffect in twijfel trekken.

In Zembla onderzoeken Deense onderzoeksjournalisten de invloed van deze klimaatontkenners. Het blijken communicatie-experts die zijn georganiseerd in denktanks en kennisinstituten en worden ondersteund door speciaal getrainde onderzoekers. “Ik ben geen wetenschapper, maar op tv doe ik me wel zo voor”, zegt communicatiemanager en klimaatscepticus Marc Morano.

“Zij hebben ervoor gezorgd dat desinformatie gemeengoed is geworden. De president van de VS kan nu zeggen dat klimaatverandering niet bestaat”, aldus hoogleraar aan de Harvard Universiteit, Naomi Oreskes.

De Deense journalisten onderzoeken welke belangen er achter deze anti-klimaatlobby zitten. Ze weten hun hand te leggen op een geheim rapport: een in besloten kring opgestelde strategie van de olie-industrie.

https://joop.bnnvara.nl/videos/hoe-de-fossiele-industrie-klimaatontkenners-inzet-om-het-milieubeleid-te-saboteren

Uitstel klimaatactie kost mensenlevens en mensenrechten (Joop)

Onlangs verscheen het bericht dat onder meer Shell, Schiphol, KLM en ING financiële steun gaven aan het project van Frits Böttcher, dat de basis legde voor klimaatscepsis in Nederland. Hiermee droegen ze bij aan het vertragen van klimaatacties van de overheid. Deze vertraging heeft niet alleen tijd gekost, maar helaas ook mensenlevens en mensenrechten. Dezelfde misinformatie en vertraging zien we nu bij het implementeren van oplossingen om de uitstoot van CO2 te verminderen en de klimaatcrisis het hoofd te bieden. In plaats van achter fabeltjes aan te lopen, moet de Nederlandse regering volop inzetten op bewezen strategieën en technologieën.

Gelukkig weten de meeste mensen inmiddels beter dan de drogredeneringen van klimaatsceptici te geloven. Daarom hebben we inmiddels een klimaatwet, het Parijsakkoord en vele andere afspraken over klimaatmaatregels. Toch is het werk van Böttcher en anderen niet zonder gevolgen gebleven. De argumenten van Böttcher zien we nog altijd terug in het politieke debat van vandaag. Zelfs al zijn de schadelijke gevolgen van klimaatverandering op veel plekken makkelijk te herkennen. Mozambique, Zimbabwe, Uganda, en Bangladesh hebben hun land in rap tempo zien veranderen met verwoeste levens als gevolg. Pijnlijk genoeg zijn dit ook de landen die nauwelijks hebben bijgedragen aan de klimaatcrisis.

We zitten inmiddels op 1,1 graad opwarming en stevenen af op een voor velen onleefbare wereld bij 3 tot 5 graden opwarming. Droogte, overstromingen en uit de hand gelopen natuurbranden zijn tegenwoordig normaal te noemen, vooral in ontwikkelingslanden. De lasten hiervan zijn ook niet eerlijk verdeeld. Vrouwen worden bijvoorbeeld harder geraakt door klimaatverandering.

Vooral landen in Europa en Noord-Amerika hebben veel bijgedragen aan de uitstoot van broeikasgassen. Ter illustratie, de gemiddelde Nederlander stoot in minder dan 2,5 dagen net zo veel uit als de gemiddelde Malinees in een jaar. Landen als Nederland dienen dan ook voorop te lopen als het gaat om klimaatbeleid. Toch zie je dat we blijven treuzelen en een achterloper zijn in Europa, mede door de klimaatsceptici die als een blok aan het been hangen.

Ook bij de oplossingen die worden aangedragen zien we dat misinformatie, ontkenning van het echte probleem en de zoektocht naar politiekdraagvlak leidt tot controversiële keuzes. Veel landen en internationale afspraken over klimaatbeleid leunen sterk op normen van zogeheten net-neutraliteit en het gebruik van BECC’s (bio-energie en stikstof vangende technologieën). Beide kunnen omschreven worden als halve of valse oplossingen. Dezelfde bedrijven die voorheen bezig waren met het tegenwerken van verandering, zetten nu in op deze valse oplossingen in plaats van serieus werk te maken om de CO2-uitstoot te verminderen.

Net-neutraal betekent dat er net zo veel CO2 wordt opgenomen als er wordt uitgestoten. Dat klinkt prima, ware het niet dat veel landen en bedrijven dit als excuus gebruiken om hun CO2- uitstoot onvoldoende te verminderen. Zo is het in theorie mogelijk om bomen te planten die evenveel CO2 opnemen als wij in Nederland uitstoten. Maar die bomen moeten wel ergens komen te staan en daarin zit het probleem. Om álle CO2-uitstoot in Nederland te compenseren is een bos van 4x de oppervlakte van ons land nodig. Dan hebben we het nog niet eens gehad over het feit dat bomen wanneer ze sterven en rotten nagenoeg alle CO2 die ze hebben opgenomen weer loslaten.

https://joop.bnnvara.nl/content/uploads/2013/09/Flickr_biomassa_EssentNieuws_300-300x214.jpg

Een vergelijkbaar probleem hebben we met technologieën als BECC’s. Ofwel het planten en verbranden van bomen om vervolgens de CO2 op te vangen en die terug in de grond te stoppen. Deze opvang en opslag van CO2 is zeer afhankelijk van nog onbewezen technologie en waar al die bomen geplant moeten gaan worden, is ook niet duidelijk. Simpel gezegd hebben we de tijd niet om te wachten op nieuwe technologieën die ons gaan redden en valse oplossingen na te jagen.

Om gevaarlijke klimaatverandering tegen te gaan moeten we nú actie ondernemen en volop inzetten op bewezen strategieën en technologieën zoals wind- en zonne-energie, isolatie, agro-ecologie voor voedselproductie, vliegverkeer verminderen en eetgedrag aanpassen. Investeren in nieuwe technologieën met echte potentie kan verstandig zijn, maar mag andere noodzakelijke acties niet uitstellen of in de weg staan. Onze vertraging heeft al genoeg mensenlevens verwoest.

https://joop.bnnvara.nl/opinies/uitstel-klimaatactie-kost-mensenlevens-en-mensenrechten

Wat als terroristen verantwoordelijk waren voor klimaatverandering… (Joop)

Het Australische mediacollectief The Juice Media presenteert in de serie Honest Government Ads een nieuwe aflevering, dit keer over de nasleep van de bosbranden die het land teisteren. De conservatieve regering, die geleid wordt door hardnekkig klimaatontkenner Scott Morrison, voert de investeringen in fossiele industrie juist op. Het volksvijandige regeringsbeleid ten opzichte van de klimaatcrisis wordt door The Juice Media samengevat in de pakkende slogan: Get F***ing Used To It.

De clip legt haarfijn uit hoe het regeringsbeleid er op gericht is om de veroorzakers van klimaatverandering, de grote industrieën, uit de wind te houden. Hoe zou de reactie zijn geweest, vraagt de clip, als de dodelijke verwoestingen die het land daardoor nu treffen aangericht waren door terroristen?

https://joop.bnnvara.nl/kijk-nou/wat-als-terroristen-verantwoordelijk-waren-voor-klimaatverandering

Oud-premier Australië: ‘Klimaatontkenners gedragen zich als terroristen’ (Joop)

De conservatieve oud-premier Malcolm Turnbull heeft ongekend hard uitgehaald naar de klimaatontkenners binnen zijn Liberal Party en de rechtse media die klimaatontkenning promoten. Hij stelt dat de “zwarte lente en zwarte zomer”, de benaming voor de verwoestende bosbrandenramp die het land getroffen heeft, gebruikt moet worden om een keerpunt in beleid te bewerkstelligen. “De illusies dat de consequenties van een hete en droger klimaat niet echt zouden zijn, zijn deze zomer aan gruzelementen geslagen.”

Turnbull zette met zijn echtgenote Lucy tijdens een lezing voor de Coalition for Conservation in Sydney uiteen dat het imago van Australië in het buitenland ernstig beschadigd is. Lucy Turnbull verklaarde: “We worden gezien als een land dat enorm achterloopt, als een leider in een negatieve zin. Dat zal zoveel Australiërs gevoelens van schaamte bezorgen.” De huidige conservatieve premier Scott Morrison, tevens leider van de Liberal Party, is een notoir ontkenner van klimaatverandering en de rol van de mens daarin. In plaats van klimaatmaatregelen te nemen stimuleert hij juist de fossiele industrie. Australië leunt sterk op steenkool, een industrie die volgens het internationale klimaatpanel in 2030 opgedoekt moet zijn om de planeet te redden.

De oud-premier ziet mogelijkheden het tij te keren als kiezers duidelijk laten merken dat ze politieke daadkracht eisen. “Als ze (de politici) zien dat het niet aanpakken van klimaatverandering heeft dan zullen ze veranderen.” De politici in de coalitie gaan er volgens hem vanuit dat ze een groot deel van hun kiezers toch niet zullen kwijtraken. Tegelijkertijd worden klimaatontkenners gepamperd door de rechtse media, vooral die van mediamagnaat Rupert Murdoch. “Zij opereren eigenlijk als terroristen door in feite te zeggen als je niet zegt wat we willen horen dan blazen we de boel op.”

Het echtpaar benadrukte dat de strijd tegen klimaatverandering meer banen oplevert en andere voordelen als lagere elektriciteitsprijzen. “We zijn de hoeders voor de volgende generaties. We moeten ons best doen er iets aan te doen. Dat zijn we onszelf verschuldigd en de rest van de wereld.”

Turnbull, die de gematigde stroming binnen zijn partij vertegenwoordigt, trad in 2018 af als premier na een opstand van zeer rechtse partijleden.

cc-foto: Number 10

https://joop.bnnvara.nl/nieuws/oud-premier-australie-klimaatontkenners-gedragen-zich-als-terroristen