Africa Climate Summit: Tijd om het koloniale erfgoed van ons af te schudden en onze groene pan-Afrikaanse toekomst vorm te geven (Greenpeace)

Geschreven door: Dr. Oulie Keita (Greenpeace Africa’s Executive Director) en Thandile Chinyavanhu (Greenpeace Africa’s Climate and Energy Campaigner).

Dit artikel verscheen eerst in de East AfricanToday en op Greenpeace Africa. Het Engelse artikel is te lezen op Greenpeace International.

Twee jaar nadat het Just Transition Partnership werd aangekondigd door Zuid-Afrika en partners uit het mondiale noorden, is een soortgelijk Just Transition Partnership aangekondigd met Senegal. Beide samenwerkingsverbanden zijn onderdeel van de belofte om 100 miljard dollar aan klimaatfinanciering te realiseren. Ze bieden een kans om de twee Afrikaanse economieën te decarboniseren.

Een nieuw verhaal

De samenwerkingsverbanden zijn de kans voor Afrika om een erfenis van koloniale overheersing en neokoloniale ontwikkeling af te schudden. Een erfenis waarin Afrika’s hulpbronnen zijn geplunderd voor zelfverrijking. 

Als de samenwerkingsverbanden goed worden uitgevoerd, vormen ze de mogelijkheid om de fossiele brandstoffen te omzeilen die hebben geleid tot vernietiging en lijden. Elektrische fietsen die de drukke wegen van Nairobi of Kampala bevolken en off-grid gemeenschappen op zonne-energie zijn het begin van een groene pan-Afrikaanse revolutie.

Belangrijker nog, de samenwerkingsverbanden geven het continent de kans om een nieuw verhaal te schrijven, een verhaal waarin we onze geschiedenis als Afrikanen omarmen en een alternatieve toekomst smeden. Een verhaal over hoe Afrika zichzelf ontwikkelt.

People worldwide are rising against the climate crisis!

From youth activists to community leaders, they're showing us the urgency of change.

It's time to listen, act, and safeguard our planet for future generations.

Their voices matter, and so does our planet's future. pic.twitter.com/eOMwnAvu7n

— Greenpeace Africa (@Greenpeaceafric) August 28, 2023

Klimaatcrisis = historische onrechtvaardigheid

De klimaatcrisis ligt aan de basis van een wereldwijde poly-crisis. Het vermenigvuldigt de bedreigingen voor Afrika, met de ergste droogte ooit in Somalië, Ethiopië, Kenia en Zuid-Soedan die de voedselonzekerheid verergeren; extreme hitte en bosbranden die woeden in Noord-Afrika, woestijnvorming in de Sahel, stijgende zeespiegels, vooral langs de Rode Zee en de zuidwestelijke Indische Oceaan, en overstromingen die ravage aanrichtten van Guinee tot Ivoorkust en Ghana, van Zuid-Afrika tot Algerije. 

Zo recent als februari en maart 2023 trof de 34 dagen durende storm Freddy Mozambique, Zimbabwe, Zambia, Malawi en Madagaskar, waarbij 1,75 miljoen mensen werden getroffen en meer dan 8.000 mensen werden ontheemd. Dit bevestigt het belang van de wetenschappelijke consensus om de opwarming van de aarde onder 1,5ºC te houden.

Hoewel Afrika verantwoordelijk is voor minder dan 4% van de wereldwijde emissies, lopen we het grootste risico op extreme weersomstandigheden als gevolg van historisch onrecht, een zwakke aanpassingscapaciteit en slecht bestuur. Maar vanwege een groeiende bevolking en op weg om armoede uit te roeien, zullen onze schadelijke emissies in de toekomst ook stijgen.  Sommigen schatten dat tegen 2060 de totale Afrikaanse emissies die van de Verenigde Staten zouden evenaren. Bovendien laten we onze regenwouden vernietigen, waardoor ons vermogen om CO2 op te nemen minder wordt.

Our planet's lungs are at risk!

Say NO to new oil blocks in the Congo Basin rainforest.

Let's stick together to preserve biodiversity, combat climate change, and protect indigenous rights.

Add your voice �https://t.co/LJ81IcGzbe pic.twitter.com/bn1xywYU31

— Greenpeace Africa (@Greenpeaceafric) September 2, 2023

Een rechtvaardige transitie – nu!

Het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) roept op tot “sterke verminderingen van de uitstoot van broeikasgassen (GHG)” en waarschuwt tegen nieuwe investeringen in fossiele brandstoffen om een nog ergere klimaatcrisis te voorkomen. Maar hoewel elke boer en visser in Afrika al de pijn van klimaatverandering heeft gevoeld, gaat het vooruitzicht van een rechtvaardige transitie gepaard met politieke onrust en verzet. 

Klimaatverandering is een grensoverschrijdend probleem. Het vereist samenwerking van onze leiders om verdere opwarming te voorkomen en de gemeenschappen in het continent te beschermen.

Van de geheime handelsovereenkomst bij de veiling van olieblokken in de Democratische Republiek Congo en de take-or-pay gascontracten die Ghana sinds 2019 jaarlijks 2% van zijn bbp hebben gekost, tot het politiek beïnvloede Karpowership-project in Zuid-Afrika, het is overduidelijk dat deze projecten niet voor Afrikanen zijn. Het is tijd om een einde te maken aan het protectionisme van fossiele brandstoffen in Afrika en de mens voor winst te plaatsen. 

De uitbuitmentaliteit moet worden gestopt, en een nieuwe generatie Afrikanen moet ervoor blijven strijden dat vervuilers gaan betalen voor hun historische onrechtvaardigheden,en stoppen met het uitbreiden van fossiele brandstoffen. Afrika zal niet in de vuile val van fossiele brandstofwinning trappen. 

De giftige cyclus van fossiele brandstoffen doorbreken

Afrika is strategisch en geografisch gepositioneerd om een drijvende kracht te zijn achter decarbonisatie en een alternatieve toekomst te definiëren. Afrika heeft een overvloed aan natuurlijke hulpbronnen die geschikt zijn voor de ontwikkeling van hernieuwbare energie, en in plaats van achterop te raken bij de snelle verschuiving in de mondiale energiemarkt, kunnen Afrikaanse leiders ervoor zorgen dat men in Afrika ’s werelds eerste 100% klimaatneutrale landen ziet.

The People are saying NO to gas extraction in Africa! ✅

Amplify their message to our leaders at the #AfricaClimateSummit23 #ACS23 pic.twitter.com/tsFIfT953e

— Greenpeace Africa (@Greenpeaceafric) September 4, 2023

De vooruitzichten zijn overvloedig en veelbelovend

Met 70% van de Afrikanen onder de 30 jaar moeten we investeren in hun vaardigheden en kennis om innovatie te stimuleren. Om effectieve verandering te bewerkstelligen, moet een bottom-upbenadering worden toegepast om ervoor te zorgen dat niemand achterblijft in de transitie. 

Als de wortels diep zijn, is er geen reden om bang te zijn voor de wind. Het alternatieve model voor de ontwikkeling van Afrika kan worden gevormd door de geest van ubuntu, gedreven door ubunifu en verenigd door ingwebuike. De vooruitzichten voor de overgang van Afrika van een model van grondstoffenwinning naar een kenniseconomie zijn overvloedig en veelbelovend.

Acties spreken luider dan woorden

Samen met bondgenoten in de Afrikaanse milieubeweging dringen wij erop aan dat deze tijd van crisis leidt tot een generatie van kansen.

The post Africa Climate Summit: Tijd om het koloniale erfgoed van ons af te schudden en onze groene pan-Afrikaanse toekomst vorm te geven appeared first on Greenpeace Nederland.

https://www.greenpeace.org/nl/klimaatverandering/klimaatrechtvaardigheid/60450/africa-climate-summit-tijd-om-het-koloniale-erfgoed-van-ons-af-te-schudden-en-onze-groene-pan-afrikaanse-toekomst-vorm-te-geven/

Wie schuld draagt, betaalt (Klimaatverandering blog)

De grootste fossiele bedrijven zijn honderden miljarden dollars aan herstelbetalingen verschuldigd voor de economische schade die klimaatverandering in de aankomende decennia aan zal richten. Dat stelt een recente studie in OneEarth. Het klinkt als veel geld, maar voor de fossiele bedrijven geldt dat de genoemde bedragen minder zijn dan hun recordhoge winsten gemaakt in 2022, het jaar van de energiecrisis. Wanneer zet ‘Big Oil’ de knop om?

Herstelbetalingen?

Rijke mensen in het mondiale Noorden zijn onevenredig veel meer verantwoordelijk voor de opwarmende aarde. En de gevolgen van de klimaatcrisis treffen vooral armere mensen en gemarginaliseerde groepen in het mondiale Zuiden. Klimaatverandering is een groot onrecht. Aan dit onrecht hangt een prijskaartje, en tijdens de jaarlijkse VN klimaattoppen wordt er de laatste jaren steeds vaker over geld voor klimaatschade gesproken. In november vorig jaar leidde dat tot de historische afspraak voor het opzetten van een klimaatschadefonds, ook wel het ‘Loss and Damage’ fonds genoemd. Fatsoenlijke schattingen voor geleden schade zijn echter schaars, en overheden zijn het veelal niet eens over wie voor de kosten zou moeten opdraaien. Nationaal eigenbelang weegt vaak toch zwaarder dan internationale solidariteit, zo blijkt maar weer.

Toch proberen wetenschappers om schattingen van kosten te koppelen aan de vraag wie dat zou moeten betalen. In de recente studie in OneEarth worden schattingen gemaakt van de hoogte van deze herstelbetalingen (in het Engels: ‘reparations’). De auteurs leggen de verantwoordelijkheid bij de grootste uitstotende fossiele bedrijven, en berekenen hoeveel smartengeld zij de samenleving in de toekomst verschuldigd zijn. De methodes en resultaten zijn interessant, en zullen we hier behandelen.

https://lh3.googleusercontent.com/PCuCXocqzxqJ2y3qbQTvPgLmVcWfTk5MHsyE4p7nDBk4ncb61FzuwTlqBoFG_41fsS6feR6cVkiEX8c0KSk36l_enMkTEjVi9I9oTLUBLg21fcm74lIJqbTcyhnQMPjk6u7apn_oszx-YlkNBlvexTo

Olietekorten bij BP in het VK. Foto door Red Dot via Unsplash

De vervuiler betaalt

Fossiele bedrijven zoals Shell en Exxon zijn direct, of indirect, verantwoordelijk voor de uitstoot van broeikasgassen. Ze dragen echter een extra verantwoordelijkheid doordat veel van deze bedrijven al decennialang wisten van de gevaarlijke gevolgen van hun producten, en desondanks hun vervuilende bedrijfsvoering hebben verdedigd en uitgebouwd. Van Shell en van Exxon staat vast dat zij al sinds de jaren ’70 en ’80 wisten van klimaatverandering en actief klimaatbeleid tegen hebben gewerkt door desinformatiecampagnes. Ook in Nederland is deze misinformatie over klimaatverandering het publieke debat in gesijpeld. 

Het weglopen van hun verantwoordelijkheid voor decarbonisatie en het lobbyen voor het voortbestaan van hun fossiele bedrijfsvoering zijn ze overigens nog niet verleerd. Zo is er ook nu nog sprake van innige banden van de fossiele industrie met de politiek (zo hielp Rutte Shell via allerlei geitenpaadjes aan miljoenen euro’s subsidies); de nieuwe CEO van Shell spreekt openlijk uit dat ze hun olie- en gasproductie niet willen afbouwen; en Big Oil’s mooie plannen voor net-zero blijken veelal gestoeld op dubieuze compensatieprojecten.

Fossiele bedrijven worden steeds vaker aansprakelijk gesteld voor hun schade, bijvoorbeeld via rechtszaken, maar nu is er ook een uitgebreide berekening gemaakt van de kosten die ze verschuldigd zijn aan de gemeenschappen die het meest geraakt worden door decennia uitstoot en leugens. De studie in OneEarth stelt dat de 21 grootste vervuilers, waaronder bedrijven als BP, Shell en ExxonMobil, verantwoordelijk zijn voor zeker 5,4 biljoen (!) dollar aan schade door extreme droogtes, bosbranden, zeespiegelstijging en veel meer dat aan klimaatverandering kan worden toegekend, over de periode 2025 tot 2050. 

Wie betaalt wat en waarom?

De data die de studie gebruikt zijn gegevens over de uitstoot van fossiele bedrijven, en een raming van de kosten van klimaatverandering. De historische uitstoot van fossiele bedrijven komt uit de Carbon Majors database. Dat levert uitstoot per bedrijf op. De auteurs houden vervolgens 1988 aan als startjaar van de emissies die ze meenemen in de berekening van verantwoordelijkheid. 1988 is het jaar dat het IPCC werd opgericht (en van de getuigenis van klimaatwetenschapper James Hansen voor de senaat van de VS). Vanaf dat moment worden claims van de industrie dat ze geen verantwoordelijkheid hadden voor klimaatverandering, of dat het allemaal niet zo erg was, onhoudbaar geacht.

https://lh6.googleusercontent.com/CrkSvszBDQO8wB34Wmn-CNwaAwoaRZZBDn_rArJzHpgoMtQ9DFmiaABFRcDepYsFOyKq1538s7M49ASzO3NWd6sJgnNyZZws4yBq9fgpads7wFgCG-vZN0jB6rF97iFHaFD6j0cn3DLmCo8uCAG7UYc

Het aandeel CO2 emissies en de hoeveelheid te betalen herstelbetalingen voor de top 21 uitstotende fossiele bedrijven. Data van de studie, figuur via The Guardian

De te betalen bedragen zijn berekend op basis van een consensusverklaring van economen over de kosten van klimaatverandering. Zij schatten de te verwachten mondiale economische kosten op zo’n 99 biljoen dollar tussen 2025 en 2050. De uitstoot van fossiele brandstoffen is verantwoordelijk voor zo’n 69,6 biljoen. De studie kiest ervoor om een derde van deze toekomstige kosten aan de fossiele industrie toe te kennen. Ze kennen de andere twee derdes toe aan overheden en consumenten. Het is een redelijk arbitraire keuze, en misschien zelfs wel een beetje conservatief. Uiteindelijk houdt het in dat de mondiale fossiele industrie verantwoordelijk wordt gehouden voor ten minste 23,2 biljoen dollar aan klimaatgerelateerde economische verliezen over 25 jaar. Of, bijna 900 miljard per jaar. 

De auteurs kiezen ervoor om een dimensie aan rechtvaardigheid mee te nemen in de toekenning van de kosten aan de top 21 vervuilers. Vervuilers gevestigd in lage inkomenslanden, zoals Coal India, worden vrijgesteld van herstelbetalingen. Bedrijven uit midden inkomens, zoals PetroChina, worden de halve kosten toegekend, en de top vervuilers uit rijke landen, waaronder Exxon en Shell, mogen het volledige bedrag uitkeren. Deze top 21 vervuilers worden gezamenlijk dus voor 5,4 biljoen dollar (van die 23,2 biljoen dollar in totaal) aansprakelijk gesteld, waarbij die vrijstellingen zijn verrekend. 

Gezien de rijkste 1% van de wereld voor meer dan 2 keer zo veel uitstoot verantwoordelijk is dan de armste 50%, is het meenemen van rechtvaardigheid in de berekeningen een goed voornemen, mijn inziens. Toch vind ik het wel een beetje arbitrair waar je dan de grens precies trekt. Je zou ook een soort glijdende schaal kunnen definiëren, waarbij de hoogte van de herstelbetalingen afhankelijk is van het BNP van een land. Of niet het land van vestiging, maar de landen van de aandeelhouders of bedrijfstop aanhouden. Daarnaast zou het ook rechtvaardiger zijn om al die uitstoot van voor 1988 wel mee te nemen, maarja, dan kun je weer stellen dat de Shells en BPs niet ‘wisten’ dat hun producten voor gevaarlijke klimaatverandering zouden zorgen… Uiteindelijk zijn dit ook allemaal ietwat arbitraire keuzes. Voor de auteurs was het vooral van belang om in hun methodes de bedrijven uit landen in ontwikkeling enigszins vrij te stellen.

https://lh6.googleusercontent.com/HZQZGQgrw4bgjyzeU7tKfu07dP5iD8rGT4DMLhtUydpy5y_HdGeEX61yDBl2fVdqalbKMaPdcUvXqH31p-_fAVQNZ1Ssb1DtZ36bCM46M29GJWXfcG2TDWvhctuwu2Ikn5KOkFqRDGMMxHA_1FXuUvI

Percentage van de mondiale emissies tussen 1988 – 2022 versus het BNP van het land waar het bedrijf gevestigd is. Data van de studie, figuur via The Guardian

We zien dat Saudi Aramco met kop en schouders bovenaan staat in termen van emissies. Aramco alleen is voor bijna 5% van de mondiale CO2 emissies vanaf 1988 tot nu verantwoordelijk. Op basis daarvan zou het meer dan 1 biljoen dollar aan herstelbetalingen verschuldigd zijn, over de periode 2025 – 2030. ExxonMobil en Shell staan op plek 5 en 6 van meeste uitstoot, maar op plek 3 en 4 in termen van de meeste herstelbetalingen, omdat de grote uitstoters Coal India en National Iranian Oil volgens de methodes van de studie worden vrijgesteld. 

Het geld is er 

Het klinkt als grote bedragen waar de studie mee aan komt zetten. Maar als we kijken wat een aantal van deze grote bedrijven in het afgelopen jaar aan winst hebben geboekt, dan is het absoluut niet onbetaalbaar. De oliereuzen BP en Shell hebben in 2022 respectievelijk zo’n 28 miljard en 40 miljard dollar winst gemaakt, voor beide een record. Samen zouden ze ongeveer 31 miljard dollar per jaar aan herstelbetalingen moeten uitkeren. ExxonMobil gaat daar flink overheen en heeft een recordwinst van 56 miljard dollar geboekt in 2022. Ze worden voor 18 miljard dollar per jaar aan klimaatsmartengeld verantwoordelijk gehouden. Saudi Aramco, het staatsbedrijf dat qua emissies én qua herstelbetalingen absoluut bovenaan staat met een geschatte 43 miljard dollar per jaar, heeft in 2022 een zodanig kolossale winst gemaakt dat het vier jaren aan herstelbetalingen in één jaar zou kunnen uitkeren. Hun recordwinst van zo’n 161 miljard dollar is bijna de helft van de begroting van Nederland in 2022

https://lh6.googleusercontent.com/zM9cKVWMsjrcouKQqYJG3rrz4x_13FTw2JA8qKhQ-Ir3VWurAZE_fUkLAr1v_zCdEGDli4N38UcXa_KPLDExspLzfriLMTpobLYCMRTQUY8BKFsq7eTz_cYOBXjLbq62lhquB6_e878js4pjxIaHgFQ

De recordhoge winsten van ExxonMobil, Shell, Chevron en BP samen zijn nog minder dan de torenhoge winst van Saudi Aramco in 2022. Via CarbonBrief.

Nu was 2022 een uitzonderlijk jaar voor ‘Big Oil’. Door de Russische invasie in Oekraïne schoten de energieprijzen de lucht in. Dat heeft in Nederland en vele landen om ons heen voor een ‘cost of living’ crisis gezorgd. Wij konden de gasrekening niet meer betalen, er werden fondsen opgetuigd om mensen met hun torenhoge energierekeningen te helpen, en ons werd aangeraden om wat korter te douchen en de verwarming lager te zetten. Ondertussen boekte Big Oil ongekende recordwinsten en werden er gretig bonussen uitgedeeld aan de top van de fossiele energieconcerns. Ik vind dat een grove schande.

Van plicht naar praktijk

Vanuit een moreel standpunt kun je begrijpen dat de grote vervuilers een reparatieverantwoordelijkheid hebben voor schade die is en zal worden aangedaan door emissies waar zij voor verantwoordelijk zijn. Dit onderzoek laat zien dat de top uitstoters een behoorlijke kluif aan herstelbetalingen zouden moeten betalen, maar dat dat met hun recente recordwinsten geen probleem hoeft te zijn. Ja, er is wat af te dingen op de methodes die de onderzoekers gebruiken, maar ook met andere keuzes in de methodologie is het duidelijk dat onbeperkt olie oppompen niet zonder gevolgen mag zijn. Het is echter de vraag of we nu en in de toekomst een redelijk niveau van rechtvaardigheid of moreel besef kunnen verwachten van Big Oil. In het afgelopen jaar hebben onder meer BP, ExxonMobil en Shell hun toezeggingen om olie- en gasproductie af te schalen, zelfs teruggedraaid… Met het soort onderzoek dat we in deze blog hebben behandeld, kan de fossiele industrie wel meer en meer op een onderbouwde manier ter verantwoording worden geroepen. Want maak mij maar wakker wanneer ze vanuit zichzelf een reparatiebesef gaan voelen. 

https://klimaatveranda.nl/2023/07/17/wie-schuld-draagt-betaalt/

Duizenden mensen verwacht bij Klimaatmars door Rotterdam (Greenpeace)

Geen woorden maar daden: actie voor het klimaat op zondag 19 juni

Rotterdam, 15 juni – Fossiele brandstoffen blijken wederom de aanjager van gewelddadige conflicten, vervuiling en de klimaatcrisis. Dat moet stoppen. De oorlog in Oekraïne heeft onze energievoorziening op scherp gezet. Het is tijd om in actie te komen voor het klimaat: geen woorden maar daden. ‘Stop Fossiel, stop oorlog, klimaatrechtvaardigheid nu’, met deze boodschap gaan mensen zondag de straat op in Rotterdam voor de Klimaatmars.

De klimaatcrisis is hier en nu, maar nog steeds blijft onze overheid kiezen voor vervuiling door fossiele brandstoffen. Zoals meer vervuilende kolenstroom en meer gaswinning. “Dit is het moment om het verbruik van fossiel af te bouwen en energie te besparen. Door een kapot systeem lijken we als samenleving vast te zitten aan fossiele brandstoffen. En zo betalen we mee aan gruwelijke oorlogen, zoals nu in Oekraïne. Mooie doelstellingen van de overheid zijn niet genoeg, er is actie nodig. We moeten grote vervuilers belasten in plaats van belonen. Zodat we verduurzamen en de mensen ook steunen bij het betalen van hun energierekening. Daarom gaan we de straat op in Rotterdam en vragen we de overheid om door te pakken voor een veilige wereld”, aldus Faiza Oulahsen van Greenpeace, namens de Klimaatcrisis Coalitie. 

Nederland staat stil. Kolencentrales blijven open en deadlines uit de Urgenda-klimaatzaak  worden niet gehaald. Terwijl de klimaatcrisis aan de orde van de dag is met wereldwijd overstromingen, bosbranden en hongersnoden. Amber (23) van Extinction Rebellion: “De mensen die het minste hebben bijgedragen aan de klimaatcrisis krijgen nu als eerste te maken met de zwaarste gevolgen. De manier waarop wij in het Westen leven, richt heel veel schade aan elders in de wereld. Het is aan ons om onze steun uit te spreken richting de gemeenschappen in hardst getroffen landen en klimaatvluchtelingen.”

Rotterdam is het decor van een nieuwe klimaatdemonstratie, na eerdere klimaatmarsen in Amsterdam en Den Haag. Rotterdammer Vatan Hüzeir van Fossielvrij NL legt uit: “We staan voor grote veranderingen. We willen een rechtvaardige toekomst, met meer schone lucht, goed geïsoleerde huizen en zekere banen. We eisen dat alles op alles wordt gezet om een leefbare toekomst mogelijk te maken. Een grote vervuiler als de haven van Rotterdam bijvoorbeeld moet veel actiever dan nu het klimaatprobleem aanpakken. ”

Organisatie

De Klimaatmars start zondag 19 juni om 13:00 uur op het plein de Binnenrotte voor de Markthal Rotterdam. De mars volgt een route door de binnenstad van Rotterdam en komt langs Blaak, Coolsingel en Hofplein en eindigt weer op de Binnenrotte. Er zijn verschillende protestblokken die meedoen aan de mars zoals bijvoorbeeld; een vredesblok, een kinderblok, anti-racisme-blok en krimp de luchtvaart, klimaatplicht voor grote vervuilers.

De Klimaatmars in Rotterdam is een vervolg op de Klimaatmars van november vorig jaar waar 40.000 mensen in Amsterdam de straat op gingen om beter klimaatbeleid te eisen. Ook ging in maart 2021 het Klimaatalarm af in meer dan 40 steden door heel Nederland. De Klimaatcrisis Coalitie is een samenwerkingsverband van Oxfam Novib, Fridays For Future, Greenpeace, Extinction Rebellion, FNV, Fossielvrij NL, Milieudefensie, The Transnational Institute (TNI), Code Rood en DeGoedeZaak en wordt gesteund door meer dan honderd andere maatschappelijke organisaties.

The post <strong>Duizenden mensen verwacht bij Klimaatmars door Rotterdam</strong> appeared first on Greenpeace Nederland.

https://www.greenpeace.org/nl/greenpeace/52730/duizenden-mensen-verwacht-bij-klimaatmars-door-rotterdam/