Raadsvoorstel Vaststelling Windpark Beuningen (BN&M)

Betoog Dave Groenen op raadsagenda Vaststelling Windpark Beuningen - 23 november 2021

 

Voorzitter,

Klimaatverandering heerst de wereld dagelijks. Dat zien we aan de overstromingen die plaatsvinden na hevige buien, de bosbranden in Amerika en Australië, het afsterven van koraal, het toenemen van hevige orkanen, de stijging van de zeespiegel…

Ook dichtbij hebben we afgelopen 10 jaar warme zomers ervaren en een paar maanden geleden zelfs gezien dat ook Nederlanders dakloos zijn geworden door overstromingen. Ik hoop dat ik geen gelijk heb, maar vrees dat dit enkel pas het begin is. In 2015 is het klimaatakkoord in Parijs afgesloten en recentelijk is er een vervolg geweest in Glasgow. Hier zijn mooie overeenkomsten tot stand gekomen. China en Amerika, de grootste CO2 producenten van de wereld, hebben zelfs een gezamenlijk akkoord bereikt. Gelukkig komt er nu wereldwijd het een en ander op gang. Maar wanneer gaan we de gevolgen van handelen zien? Het is niet 5 minuten voor twaalf maar wat BN&M betreft 2 voor twaalf.

Luchtkwaliteit is voor onze gemeente extra bela

https://www.beuningennuenmorgen.nl/wp-content/uploads/2021/09/WPLent-300x200.jpg

ngrijk, we liggen aan belangrijke verkeersaders, een drukbevaren rivier en tegen het grootste binnenstedelijk industriegebied van Nederland aan. Recentelijk nieuws over uitstoot van stoffen vanuit TPN-West heeft ons ongerust gemaakt over wat dit betekent voor de gezondheidseffecten van onze inwoners en die van Nijmegen. Resultaten uit onderzoek van RIVM heeft geconcludeerd dat 4% van de sterfgevallen in Nederland is gerelateerd aan vervuilde lucht.

Laten we ook eens naar ons zelf kijken. Wat doen wij zelf nu, persoonlijk, om de klimaatverandering tegen te gaan?  Zelf heb ik eind vorig jaar mijn woning geïsoleerd en zonnepanelen aangeschaft met als doel een steentje bij te dragen voor een beter klimaat. Wat doet u? Er is recentelijk gebleken dat inwoners uit Beuningen minder energiebesparende maatregelen toepassen dan bij vaststelling Energiek Beuningen is verwacht.

Voorzitter, hoogleraar energietransitie Jan Rotmans is duidelijk: We leven momenteel in een verandering van tijdperk, niet in een tijdperk van veranderingen. We moeten om!! We moeten stoppen met verbranding van fossiele brandstoffen en op een duurzame manier onze energie gaan opwekken. Iedereen dient hiervoor zijn eigen verantwoordelijkheid te nemen. Als overheid, in dit geval lokale overheid, zullen we deze verantwoording naar ons toe gaan trekken. We zullen daarom keuzes in algemeen belang gaan maken, keuzes die niet voor iedereen leuk zijn maar wel moeten voor een behouden toekomst.

Elektriciteit wordt steeds belangrijker. Het gebruik zal in de toekomst alleen maar toenemen door o.a. economische ontwikkeling, de uitbreiding van woonwijken, digitalisering, aanschaf airco’s door warme zomers die we hebben en krijgen en we gaan meer elektrisch rijden. Daarbij gaan we straks van het aardgas af en liggen voor de warmtetransitie ideeën op tafel om straks met waterstof onze woningen te verwarmen. Dit betekent dat door middel van elektrolyse, waterstofgas gegenereerd kan gaan worden.

Het blijkt dat de efficiëntste en maatschappelijk meest geaccepteerde manier om elektriciteit grootschalig op te wekken momenteel door middel van windturbines is.

Ten opzichte van zonnepanelen hebben deze voornamelijk voordelen:

-         Nagenoeg geen verlies van agrarische gronden, zonnepanelen hebben voor dezelfde energieopbrengst 80 – 100 ha nodig. Ons buitengebied is schaars en wordt al kleiner door andere ontwikkelingen zoals woningbouw.

-         Doordat het bijna altijd waait leveren windmolens dag en nacht duurzame energie, dit past prima bij vraag en aanbod. Daartegen hebben zonnepanelen zonder daglicht geen opbrengst.

-         Windenergie is per geleverde KWh financieel veel efficiënter, grofweg de helft goedkoper dan zonne-energie (Bron RvO)

Voorzitter, het raadsvoorstel windpark Beuningen staat vanavond op de agenda. Dit heeft een lange aanloop gehad, met reuring in onze samenleving maar ook daarbuiten.

Het proces is vanaf het begin open en transparant geweest dat druipt van burgerparticipatie. Met onze inwoners is er een nieuw energiebeleid opgesteld en met onze inwoners, als zijnde gebiedsraad, is een plan ontwikkeld om op gebied van elektriciteit energieneutraal te worden. Daarbij is er een energie-coöperatie in ontwikkeling en is de gemeente, in gesprekken met grondeigenaren en omwonenden, buiten zet gebleven. Dit was een opdracht van deze gemeenteraad en daar is aan voldaan. De commissie MER was zelfs vol lof over deze aanpak.

Voorzitter, Beuningen Nu en Morgen staat voor Lokaal, stabiel en lef! Wij staan voor een gedegen toekomst van MORGEN waarover wij NU gaan beslissen. Wij nemen onze verantwoordelijkheid en zullen vanavond voltallig voor het voorliggende raadsvoorstel stemmen, ongewijzigd. De noodzaak is hoog en het proces is vanaf aanvang prima verlopen. Met deze grote stap naar een duurzamere toekomst dragen wij ons steentje bij om deze mooie wereld zo leefbaar mogelijk over te dragen aan onze kinderen, kleinkinderen en de generaties daarna. Tevens vinden wij dat Beuningen dan klaar is met deze transitie, hierna is de regio aan zet.

https://www.beuningennuenmorgen.nl/commissies/ruimte/raadsvoorstel-vaststelling-windpark-beuningen/

Deze infographics laten zien hoe erg de bosbranden in Australië zijn (Motherboard Vice)

Maanden van extreme droogte en recordbrekende temperaturen hebben geleid tot een ongekende hoeveelheid bosbranden in het zuidoosten van Australië, en nog steeds blijven de vlammen het land verwoesten.

De branden hebben mensen gedood, huizen verwoest en de natuurlijke leefgebieden van de unieke dieren in het land verschroeid, waardoor veel soorten in gevaar zijn. Volgens experts lijkt het er vooralsnog niet op dat ze niet snel zullen worden geblust.

De feiten zijn alarmerend, maar het is moeilijk voor te stellen hoe erg de situatie echt is, als je alleen kunt afgaan op cijfers. Daarom zijn hier wat infographics die precies illustreren wat de gegevens eigenlijk betekenen.

De bosbranden verspreiden zich snel

Een bushbrand woedt met een gemiddelde snelheid van 22,53 kilometer per uur. Dat is twee keer sneller dan een bosbrand, die zich meestal met 10,78 kilometer per uur verspreidt. Het is ook veel sneller dan de meeste mensen kunnen rennen, wat gemiddeld zo’n 9,81 kilometer per uur is. Daarom zijn zo ook zo gevaarlijk. Ook verspreiden bushbranden zich sneller afhankelijk van de vochtigheid, topografie, wind en temperatuur.

Australië wordt steeds heter

Het land heeft afgelopen december twee keer het hitterecord verbroken. Op 17 december werd een gemiddelde temperatuur van 40,9 graden Celsius geregistreerd. Dat record werd een dag later alweer verbroken toen er 41,9 graden Celsius werd gemeten. Allebei die temperaturen waren hoger dan 40,3 graden Celsius, het vorige hitterecord uit 2013. Het wordt waarschijnlijk nog warmer, aangezien de temperaturen meestal op hun hoogst zijn in januari en februari.

Hoe heet is 40 graden? De optimale luchttemperatuur voor het menselijk lichaam ligt volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) tussen 18 graden en 24 graden Celsius. Onderzoek toont aan dat 40 graden Celsius gevaarlijk is voor de menselijke gezondheid, omdat het lichaam moeite krijgt om zichzelf af te koelen – wat tot de dood kan leiden. In 2003, tijdens de Europese hittegolf die 70.000 mensen doodde, bereikte de temperatuur in sommige gebieden herhaaldelijk 40 graden.

Elke dag worden er meer gebieden verwoest

Volgens recente rapporten is er meer dan 10,3 miljoen hectare land in Australië verbrand, sinds de branden in september 2019 begonnen. Dat is een oppervlakte die ongeveer even groot is als Zuid-Korea en ongeveer 10 miljoen keer zo groot als een voetbalveld.

Dat is significant meer schade dan de bosbranden in het Amazonegebied vorig jaar hebben aangericht. Bij die branden ging ongeveer 900.000 hectare in vlammen op. En bij de bosbranden in Californië in 2018 werd ongeveer 800.000 hectare getroffen.

De branden hebben mensen en dieren gedood

De branden hebben minstens 25 mensen gedood en meer dan 2000 huizen verwoest.

Naar schatting zijn een miljard dieren uit de rijke natuur van Australië getroffen, waaronder koala’s, kangoeroes, vogelbekdieren en kaketoes. Ongeveer een derde van alle koala’s in New South Wales zijn gestorven.

De rook van de branden is gevaarlijk

Bosbrandrook bevat giftige gassen, zoals koolstofmonoxide (CO) en andere fijne deeltjes die bekendstaan als PM2.5. Als je die inademt, is dat schadelijk voor vrijwel elk orgaan in het menselijk lichaam.

Als je te veel koolstofmonoxide inademt, wordt de zuurstof in je bloed verplaatst en worden je hart, brein en andere vitale organen van zuurstof beroofd. Je kunt zonder waarschuwing binnen enkele minuten grote hoeveelheden CO binnenkrijgen, waardoor je het bewustzijn verliest en stikt.

De WHO zegt dat de lucht in een gebouw per uur niet meer dan 25 deeltjes CO per miljoen luchtdeeltjes mag bevatten. Bij een brand in een gebouw worden meestal 3000 deeltjes CO per miljoen luchtdeeltjes gemeten. Kun je nagaan hoeveel koolstofmonoxide wel niet vrijkomt bij een bosbrand.

Duizenden mensen proberen de branden te blussen

Er zijn naar schatting 2700 brandweerlieden, waaronder vrijwilligers, ter plekke om de branden te stoppen. Dat is ongeveer 40 procent van alle brandweerlieden in New South Wales, die met bijna 6800 mensen de op drie na grootste stedelijke brandweer ter wereld heeft.

Tot nu toe zijn er minstens drie brandweerlieden gestorven terwijl ze probeerden het vuur te blussen. De Australian Defence Force meldde vorige week zondag dat ze 3000 reservetroepen van het leger en andere vaardige mensen hebben opgeroepen om de branden te helpen bestrijden. Ook zijn er Amerikaanse brandweerlieden naar Australië gevlogen om te helpen.

Dit artikel verscheen oorspronkelijk op VICE Australië.

https://www.vice.com/nl/article/k7e8ne/infographics-bosbranden-australie

Apocalyptische foto’s van de bosbranden in Australië (Motherboard Vice)

Australië staat in de fik. De afgelopen maanden is bijna 16 miljoen hectare aan land afgebrand, zijn er 24 mensen overleden, waarvan zeven in de afgelopen week, en zijn er naar schatting alleen al in de deelstaat Nieuw-Zuid-Wales 480 miljoen dieren omgekomen. Ook zijn er meer dan 1500 huizen vernietigd.

Grote delen van het land zijn in rook gehuld, wat zelfs merkbaar is in Nieuw-Zeeland, en de hoofdstad Canberra is onlangs uitgeroepen tot plek met de slechtste luchtkwaliteit ter wereld. In veel gebieden heeft de lucht constant een rode gloed, in andere is het midden op de dag pikdonker. Volledige dorpen zijn gedwongen om naar het strand te vluchten, waar ze door het leger worden geëvacueerd met rubberboten en marineschepen – het zou best eens de grootste maritieme reddingsoperatie buiten oorlogstijd van de Australische geschiedenis kunnen zijn.

Als je de situatie zou moeten omschrijven, komt het woord ‘apocalyptisch’ al vrij snel naar boven. En aangezien de autoriteiten waarschuwen dat dit hellevuur nog maanden zou kunnen branden, ziet het ernaar uit dat we die term nog wel vaker zullen horen. Het is misschien wel de ergste klimaatramp die het land ooit heeft meegemaakt. En elke dag verschijnen er weer nieuwe beelden vanuit de brandhaard, die laten zien in wat voor hel Australië is beland.

https://video-images.vice.com/_uncategorized/1578354472154-000_1NF747.jpeg

Brandweerlieden bestrijden een bosbrand in Moruya, een dorp in Nieuw-Zuid-Wales op 4 januari 2020. Meer dan 3000 militaire reservisten zijn opgeroepen om zich tegen de branden in te zetten, en tienduizenden mensen zijn van huis gevlucht onder catastrofale omstandigheden. Peter Parks / AFP

https://video-images.vice.com/_uncategorized/1578354508399-000_1NH35P.jpeg

Een afgebrand voertuig op de Quinlans Street na een nachtelijke brand in Quaama in Nieuw-Zuid-Wales, op 6 januari 2020. Na een weekend waarin grote gebieden in zwartgeblakerde landschappen waren veranderd, werden reservetroepen verspreid over drie Australische deelstaten. Beeld: Saeed Khan / AFP

https://video-images.vice.com/_uncategorized/1578354094040-000_1M72I1.jpeg

Bewoners bij een brandend hek in Hillsville bij Taree, op 350 kilometer ten noorden van Sydney op 12 november 2019. Op 11 november werd in Queensland en Nieuw-Zuid-Wales de noodtoestand uitgeroepen en werden alle bewoners in en rondom Sydney gewaarschuwd voor het “catastrofale” brandgevaar. Peter Parks / AFP

https://video-images.vice.com/_uncategorized/1578354129391-000_1MK96W.jpeg

De lucht boven Richmond Valley in Nieuw-Zuid-Wales, op 26 november 2019. Het brandseizoen begint volgens wetenschappers steeds eerder en wordt steeds extremer, aangezien het dankzij klimaatverandering ook steeds heter en droger wordt. Saeed Khan/ AFP

https://video-images.vice.com/_uncategorized/1578354183558-000_1MW2YK.jpeg

Op deze foto, die genomen is op 7 december 2019, treffen brandweerlieden maatregelen om bewoonde gebieden te behoeden van branden in de mangrovebossen, zo’n honderd kilometer ten noorden van Sydney. Saeed Khan / AFP

https://video-images.vice.com/_uncategorized/1578354419284-000_1NF0NH.jpeg

Deze foto is genomen op 3 januari en werd uitgedeeld door de Australische marine. Je ziet mensen die geëvacueerd werden vanuit Mallacoota in Victoria, en naar het schip Mv Sycamore werden gebracht. Het Australische leger redde honderden mensen uit dit dorp, dat omringd werd door vuur. Shane Cameron / Koninklijke Australische Maine / AFP

https://video-images.vice.com/_uncategorized/1578354215750-000_1N578S.jpeg

Brandweerlieden bij een bosbrand in Dargan, 130 kilometer ten noordwesten van Sydney op 18 december 2019. Saeed Khan / AFP

https://video-images.vice.com/_uncategorized/1578354443952-000_1NF7WX.jpeg

De lucht is felrood van de rook in de Snowy Valley, vlak buiten de stad Cooma op 4 januari 2020. Saeed Khan / AFP

https://video-images.vice.com/_uncategorized/1578354388462-000_1N683G.jpeg

Twee mannen kijken naar een grote bosbrand vanuit Bargo, op 150 kilometer ten zuidwesten van Sydney, op 19 december 2019. Vanwege de bosbranden, die veel huizen hebben verwoest en grote gebieden teisteren met giftige rookwolken, is op 19 december opnieuw de noodtoestand uitgeroepen in Nieuw-Zuid-Wales, het dichtstbevolkte gebied van Australië. Peter Parks / AFP

Dit artikel verscheen oorspronkelijk bij VICE AU.

https://www.vice.com/nl/article/akwdp5/apocalyptische-fotos-bosbranden-australie