Beyond Weather voorspelt met AI het weer over 6 maanden (MT.nl)

Wat is Beyond Weather?

Praten over het weer en klagen als de mensen die dat voorspellen er weer eens naast zitten. We doen het in Nederland maar wat graag. Toch blijken de meeste weermodellen zo beroerd nog niet. Het KNMI kan inmiddels met zo’n 95 procent zekerheid het weer voor de komende drie dagen voorspellen. Maar naarmate de dagen verstrijken, neemt dat percentage steeds verder af. Na ongeveer twee weken valt er voor de Gerrit Hiemstra’s van deze planeet nauwelijks nog iets te zinnigs te voorspellen.

Dit is het moment waarop Beyond Weather zich wil laten gelden. De climatetech-startup claimt namelijk een technologie te hebben ontwikkeld die op seizoenbasis het weer kan voorspellen, tot een periode van zes tot maar liefst negen(!) maanden in de toekomst.

‘Bij weersvoorspellingen op de korte termijn kijkt men naar de natuurkundige wetten. Met behulp van een numeriek model kunnen we die wetten gebruiken om te voorspellen hoe de weersystemen zullen evolueren’, zegt Marc van der Peet, cofounder en chief product officer van Beyond Weather.

‘Wij kijken daarbij naar heel andere aspecten, zoals de hoeveelheid ijs op de poolkappen, de temperatuur en het zoutgehalte in oceanen en de hoeveelheid vocht in de bodem. Onze AI-algoritmes vergelijken die omstandigheden met situaties uit het verleden en zoeken naar patronen. Zo krijgen we een vrij goed beeld van het weer de komende tijd.’

Let wel, het blijft statistiek. Beyond Weather kan niet zeggen dat het op eerste kerstdag gaat sneeuwen en of het volgend jaar droog blijft in Zandvoort als Max Verstappen daar z’n rondjes weer komt rijden. ‘Daartegenover staat dat we wel met grote zekerheid kunnen zeggen of het bijvoorbeeld een koude winter wordt.’

https://mtsprout.nl/wp-content/uploads/2023/09/beyond-weather-dashboard.jpg

Het dashboard van Beyond Weather.

Wie zitten erachter?

De kraamkamer van Beyond Weather staat op de VU Amsterdam. Hier startten Dim Coumou en Sem Vijverberg zo’n vijf jaar geleden met onderzoek naar het gebruik van artificial intelligence bij weersvoorspellingen voor de lange termijn. Coumou geldt als een gerenommeerd klimaatwetenschapper, Vijverberg is dan nog één van zijn studenten.

Het onderzoek leidt in het najaar van 2022 tot de oprichting van een startup. Als eerste sluit Jannes van Ingen aan, hij is econometrist. Snel daarna wordt het team uitgebreid met Marc van der Peet en Steven van den Tol, twee ondernemers in residence. Van der Peet had toen net zijn belang in Contexta360 verkocht, een bedrijf dat AI-software levert voor het analyseren van telefoongesprekken. Onderwijshelden was het bedrijf dat Van den Tol eerder van de hand deed, een dienstverlener aan het onderwijs.

‘De andere cofounders waren toen net bezig om te onderzoeken of er een markt zou zijn voor deze specialistische weerdata’, zegt Van der Peet. ‘Het is best leuk om iets te kunnen zeggen over een mogelijke Elfstedentocht, maar waar het natuurlijk om draait zijn klanten die voor je oplossing willen betalen.’

Wie zitten op Beyond Weather te wachten?

Die betalende klanten zoekt het bedrijf vooral in de energiesector. ‘In 2022 kwam ongeveer een derde van alle elektriciteit in ons land al van wind- en zonne-energie. De komende jaren neemt dat percentage verder toe. We worden voor de productie van energie dus steeds afhankelijker van het weer en daarmee neemt het belang van juiste voorspellingen toe’, aldus Van der Peet.

Met de data van Beyond Weather kunnen energieleveranciers de opbrengsten van hun zon- en windmolenparken beter in kaart brengen. En daar blijft het niet bij. ‘Als je weet dat het de komende winter gemiddeld twee graden warmer wordt, dan heeft dat grote implicaties voor de gasprijs. Voor energiebedrijven én -handelaren is dit dan ook zeer waardevolle informatie’, zegt Van der Peet.

Op termijn verwacht de startup ook partijen in de agrofood te kunnen interesseren. Met de weerdata van Beyond Weather kunnen zij al in een vroegtijdig stadium inspelen op periodes van langdurige droogte bijvoorbeeld. ‘Ook voor een Nederlandse overheid zijn we interessant, aldus Van der Peet. ‘Wordt het een koude winter, dan weet je dat je aan de slag moet met de gasvoorraden.’

Wat is het verdienmodel?

Klanten van Beyond Weather krijgen toegang tot een online dashboard. Daarin lezen ze niet alleen de algemene weersverwachtingen, ze krijgen ook uitleg waar die voorspelling op gebaseerd is. Geen black box, maar explainable AI dus. Beyond Weather wil op die manier de geleverde analyses voor klanten geloofwaardiger maken.

Wie toegang wil tot deze data betaalt een licentie-fee. De exacte prijzen wil het bedrijf niet delen, maar we moeten denken aan een range van tussen 30.000 en 50.000 euro per jaar. Dit is onder meer afhankelijk van het aantal landen.

Startup van de Week
Iedere week lichten we een veelbelovende startup uit. De Startup van de Week dingt ook mee naar de titel Startup van het Jaar. Benieuwd wie er kans maken? Lees eerdere Startups van de Week terug »

Hoever is Beyond Weather?

Het product werkt en is volgens de startup zelfs twee keer zo accuraat als bestaande weermodellen. Het bedrijf heeft in een Zwitserse energiemaatschappij haar eerste klant gevonden en voert diverse gesprekken met andere partijen. Naast de leveranciers zijn dat energiehandelaren die gas en elektriciteit traden op internationale beurzen.

‘Tegen klanten zeggen we: denk met ons mee. Dit is een geheel nieuw product en wij moeten nog leren hoe we met deze data maximale klantwaarde kunnen creëren’, aldus Van der Peet.

Als extra feature voor in de toekomst denkt het bedrijf aan specifieke informatie over klimaatextremen. ‘Stel dat Tesla ergens in India een megafabriek wil bouwen, dan wil zo’n bedrijf graag weten wat de kansen zullen zijn op overstromingen, orkanen en bosbranden. Er zijn nog maar weinig tools die daar iets zinnigs over kunnen zeggen. Wij geloven dat we met onze data bedrijven in de toekomst kunnen helpen bij dit soort grote investeringsbeslissingen.’

Nog geld nodig?

Tot het najaar van 2022 teerde de zoektocht van professor Comou op onderzoeksubsidies. In de periode die volgde, kon de startup zich al bootstrappend in leven houden. Maar er zit een Series A-ronde aan te komen.

Van der Peet: ‘Die is nodig om het product verder te ontwikkelen en nieuwe klanten te vinden. Er zijn voor de zomer al wat gesprekken gevoerd, daar gaan we nu mee verder. Voor de komende twee jaar denken we ongeveer 1 miljoen euro nodig te hebben.’

Lees meer over startups en financiering:

https://mtsprout.nl/groei/startup-van-de-week/beyond-weather-weer-voorspellen-ai

De Caribische eilanden als het klimaat-voorland voor Nederland (De Erfgoedstem)

Dit interview is onderdeel van een reeks over klimaatverandering en erfgoed. De reeks is een initiatief van het platform Klimaat en Erfgoed. Periodiek verschijnt er een interview met een expert. Dit keer is het woord aan Suzanne Loen. Als landschapsontwerper en onderzoeker initieert ze en is ze betrokken bij projecten in het Caribisch gebied, waar de gevolgen van klimaatverandering acuter zijn dan in Nederland en versterkt worden door menselijk handelen in het verleden en heden.

Heb je vragen over het interview of wil je meer weten? Neem dan contact op met het platform via info@klimaatenerfgoed.nl of bezoek onze website / LinkedIn pagina.

Kan je iets over jezelf vertellen en over jouw betrokkenheid bij het onderwerp van klimaat en landschap?

Op dit moment werk ik onder andere aan projecten in het Caribisch gebied en adviseer ik verschillende gemeenten op het gebied van landschap en erfgoed zoals bijvoorbeeld bij de versterking van de IJsseldijken in de Krimpenerwaard. Daarnaast geef ik ook de minor Heritage and Design bij de sectie Landcape Architecture aan de TU Delft. Dit is een keuzevak dat open staat voor studenten vanaf het tweede jaar van alle universiteiten en faculteiten ook buitenlandse studenten zijn welkom. De studenten onderzoeken historische groen- en waterstructuren, zoals Agnetapark in Delft, en maken een herontwerp. De verschillende visies op groen en watererfgoed van de studenten maken het vak heel inspirerend om te geven. Ik ben destijds ook in Delft afgestudeerd en heb daarna bij de sectie Landschapsarchitectuur met mijn collega Inge Bobbink gewerkt aan de publicaties Land inZicht en Water inZicht. Dit heeft mij in de richting van cultuurhistorische landschappen en watersystemen gestuurd.

Eén van de dingen die ik mijn studenten leer is dat in Nederland de waterhuishouding lang sturend is geweest voor de inrichting van het landschap. Van oorsprong is de watermachine sterk verankerd in het landschap. Het Nederlandse landschap is een grotendeels door mensen gevormd landschap, door toedoen van menselijk handelen en technische ontwikkelingen. Kennis over de ontwikkelingsgeschiedenis van ons landschap is essentieel om onze historische water- en groenstructuren te begrijpen.

Via een collega aan de TU Delft, Mo Smit, ben ik in 2015 betrokken geraakt bij een onderzoeksproject naar de woon-en werkomgevingen van de textielindustrie Indonesië. Hier zag ik dat fabrieken, die grotendeels voor Nederlandse kledingmerken produceerden, extreme hoeveelheden grondwater onttrokken, met bodemverzakkingen en overstromingen tot gevolg, en tegelijkertijd het oppervlaktewater vervuilden. Het ecologische evenwicht en de zoetwatervoorziening wordt hierdoor ernstig bedreigd. Indonesië is hierin niet uniek. Over de hele wereld is sprake van een verstoorde relatie tussen zoetwatermanagement en ruimtelijke ontwikkeling, ook in Nederland. Door dit project ben ik mij gaan toeleggen op onderzoek naar potentie van historische zoetwatersystemen voor een veerkrachtig waterbeheer.

Op de universiteit en in ons vakgebied was nog weinig aandacht voor zoetwatermanagement en drinkwatervoorzieningen; de meeste aandacht ging toen nog uit naar waterveiligheid.

Daarom ben ik het onderzoeksproject ‘Thirsty islands’ gestart. In 2020 startte het project op Curaçao in samenwerking met National Archaeological Anthropological Memory Management (NAAM). Vanaf dit jaar heeft het project vervolg gekregen in het Erfgoed Deal project Awa pa Kòrsou (Water voor Curaçao) in een consortium van Curaçaose natuur- en erfgoedorganisaties. In april van dit jaar ben ik gestart met een onderzoek naar potentie van watererfgoed voor een veerkrachtige zoetwater voorziening op Bonaire in samenwerking met Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed (KIEN) en Immaterieel Erfgoed Bonaire (IEB). Het koloniale verleden en handelen speelt natuurlijk ook een belangrijke rol in beide projecten.

Mijn keuze om eilanden te onderzoeken heeft er onder andere mee te maken dat eilanden en eilandgemeenschappen van oudsher op zichzelf waren aangewezen en ook op het gebied van zoetwaterbeheer zelfvoorzienend moesten zijn.

Eilanden zijn omringd door zout water, beschikken over relatief weinig natuurlijke zoetwaterbronnen en hebben beperkt ruimte om water op te slaan. Dat maakt dat ze leerzame voorbeelden zijn. Ook voor meer complexe en waterrijke deltagebieden als in Nederland.

In Caribisch Nederland stelde de Nederlandse Staat haar eigen economische belangen eeuwenlang boven het welzijn van de lokale gemeenschap en de natuur. Dat is terug te zien in de manier waarop zoetwater werd geëxploiteerd. De gevolgen van klimaatverandering op de Caribische eilanden zijn ook een voorteken voor de toekomst van Nederland. Vanuit mijn ervaring met dit project kijk ik nu met een andere blik naar Europees Nederland, waar de beschikbaarheid van zoet water lang als vanzelfsprekend is gezien maar dat eigenlijk niet meer is.

data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%201024%20442'%3E%3C/svg%3E

De Caribische eilanden kennen een lange traditie van het opvangen van regenwater. Deze afbeelding geeft het principe weer van regenwater opvang en distributie systeem van een Bonairiaans landhuis. 
Bewerkte foto van Landhuis Rooi Lamoenchi, Bonaire (juni 2023). Fotograaf Jet Bakels/Kien. Beeldbewerking LILA Living Landscapes.

Wat merk jij nu al van klimaatverandering en landschap?

De laatste tijd is er natuurlijk veel in het nieuws over extreme hitte en bosbranden in Zuid Europa. Ik heb het idee dat de prognoses worden ingehaald door de actualiteit.

Het aantal piekbuien en langdurige periodes van de droogte en hitte nemen enorm toe. Op de Caribische eilanden is nu al te zien dat de impact van klimaatcrisis versterkt wordt door de aantasting van de natuurlijke veerkracht van de eiland ecosystemen. In het verleden heeft bijvoorbeeld onder koloniaal gezag overexploitatie van watersystemen en grootschalige ontbossing plaatsgevonden. Dit leidt tot op de dag van vandaag tot erosie en beperkt vermogen om regenwater vast te houden in de bodem. Tegenwoordig legt het toerisme ook een groot beslag op de zoetwatervoorziening. Het beleid en de inrichting van de leefomgeving zijn nog niet goed aangepast aan de nieuwe werkelijkheid.

Een ander probleem is de verzilting van zoetwaterbronnen en de natuur langs de kust als gevolg van de stijgende zeespiegel. Dit probleem is al langer bekend. De vraag naar zoet water overstijgt al lange tijd het aanbod. Al vroeg is op de eilanden begonnen met desalinatie van zeewater. De oudste desalinatie-installatie ter wereld staat dan ook Curaçao.

Juist door de beperkte beschikbaarheid van zoet water kennen de Caribische eilanden een lange geschiedenis van cisternen en opslag van regenwater in bakken of kruiken. Uit angst voor ziektes die door muggen kunnen worden overgedragen werd dit, ook door de komst leidingwater, steeds meer actief ontmoedigd door de overheid.

Volgens mij moeten we meer terug naar een combinatie van centrale stedelijke systemen en decentrale huisgebonden systemen. We zouden veel meer regenwater kunnen opslaan, uiteraard rekening houdend met de grondwaterspiegel, en moeten afkicken van onze verslaving aan de voortdurende beschikbaarheid van 100% gefilterd drinkwater.

Vroeger gebruikten we ook in Nederland drie soorten waterstromen: putwater (grondwater), oppervlaktewater en regenwater. De kwaliteit en beschikbaarheid bepaalde of het gebruikt werd als drinkwater, kleding wassen en/of bewateren van gewassen. Waar mogelijk ving men zelf zijn eigen regenwater.

Wat is je toekomstverwachting ten aanzien van de gevolgen van klimaatverandering voor landschap?

Van oudsher heeft de industrie op de Caribische eilanden een grote invloed op de drinkwatervoorziening. De eerste zoetwaterbronnen in het Caribische gebied werden geconfisqueerd door Shell. Shell en Nederlandse Staat waren in die tijd twee handen op één buik. In tijden van nood kon Shell dan zoetwater verkopen aan inwoners. In Nederland hadden bierproducenten hadden een vergelijkbaar monopolie op drinkwater in de 16e en 17e eeuw. Het is mijn overtuiging dat drinkwater een gemeengoed is, voor het algemene nut. Commerciële ondernemingen, boeren en industrie mogen hierin niet bevoordeeld worden. Het water dient eerlijk verdeelt te worden. Ook de natuur, planten en dieren hebben recht op water. Eigenlijk is dat een politieke discussie. Laatst was in het nieuws dat Uruguay, dat met extreme droogte en drinkwater tekorten kampt, een data centrum van Google wil gaan voorzien van koelwater. Dit water wordt onttrokken uit de publieke drinkwatervoorziening. Een commerciële gigant wordt hierin bevoordeeld en zet de overheid voor het blok. Uruguayanen verzetten zich terecht tegen dit misbruik van de publieke watervoorziening. Ik vind dat een heel angstaanjagend scenario. We moeten uitkijken dat we niet teruggaan naar een neokoloniaal systeem, waarin drinkwatervoorzieningen worden onttrokken aan het publieke domein door machtige commerciële bedrijven.

Daarnaast zie ik dat we eigenlijk allemaal wel weten dat er drastisch iets moet gebeuren. Alleen wil de één sneller veranderen dan de ander. Zie bijvoorbeeld de weerstand die de activisten van Extinction Rebellion oproepen. Vanuit dezelfde wetenschap kun je op verschillende manieren reageren. Soms ontkennen mensen de klimaatcrisis omdat ze nu al onzeker zijn over hun bestaan. Niet iedereen kan van het gas af en zich een huis veroorloven op de heuvelrug veilig boven NAP. We moeten daarom oog hebben voor de zwakste groepen in de samenleving en sensitief te werk gaan, want de ongelijkheid wordt alleen nog maar vergroot door klimaatverandering.

data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%201024%20724'%3E%3C/svg%3E

Handreiking ‘Ruimte voor de Rooi’ / Room for the Rooi
Een erfgoed- en natuurinclusieve benadering voor ruimtelijke ontwikkeling die het Curaçaose historische watersysteem van rooien en dammen als uitgangspunt neemt. 
Afbeelding LILA Living Landscapes.

Welke maatregelen moeten we nemen om de schade te beperken?

Historische groen- en waterstructuren zijn steeds harder nodig, aan de andere kant verzwakken ze door exotische plagen en weersextremen. Het waterpeil fluctueert, oevers storten in en inheemse beplanting kan de hitte en verdroging niet aan.

Volgens mij moeten we bij het behoud van deze structuren veel meer rekening houden met de gevolgen van klimaatverandering en soms ook afscheid durven nemen van een bepaalde historische, inheemse plantensoorten.

Daarnaast zouden we ons in de ruimtelijke ordening veel bescheidener en dienstbaarder moeten opstellen ten opzichte van de natuur. We moeten ons verdiepen in hoe we onze leefomgeving aan kunnen passen om ruimte te bieden aan biodiversiteit. Ik zie vaak renders van natuurinclusieve plannen maar die zien er vaak nog generiek uit. We moeten daarin uitkijken voor ‘greenwashing’ van ruimtelijke ontwikkelingen.

“Wij houden de paraplu vast met daaronder alle flora en fauna. Wij hebben de paraplu kapot gemaakt en nu moeten we hem gaan herstellen.”

Welke kansen zie jij in het landschap om bij te dragen aan klimaatadaptatie of klimaatmitigatie?

Ik zie veel kansen voor klimaatadaptatie en herstel van de biodiversiteit door terug te gaan naar schaalverkleining van het landschap en een eerlijkere verdeling van de macht. Het hedendaagse landschap is gevormd door de ruilverkaveling van de 20e eeuw. Hoe grootschaliger het landschap werd ingedeeld, des te minder eigenaren nodig waren. Vroeger hadden we bijvoorbeeld veel meer waterschappen. Het landschap zelf en het beheer waren fijnmaziger. Nu is watermanagement gecentraliseerd en ligt de verantwoordelijk volledig bij de overheid. Waterschappen zeggen juist: ‘We kunnen het niet allemaal meer alleen.’ De inrichting en het beheer van het landschap zou een meer gedeelde en gezamenlijke opgave kunnen zijn.

Wil je nog iets kwijt?

Landschappen zijn dynamisch. Nederland heeft een traditie van alles vastleggen in regels zet op elke postzegel ruimte een stempel (lees: bestemming). We gaan nu een andere fase in. Ik wil graag een oproep doen anders te kijken naar erfgoed en kansen te zien.

Laatst sprak ik een collega uit het buitenland en die zei: ‘Er zijn nauwelijks ruïnes in Nederland!’. Verval wordt nog niet genoeg omarmd. Terwijl ruïnes en scheepswrakken juist ideale kraamkamers zijn voor flora en fauna. We moeten op een andere manier naar de waardes van erfgoed leren kijken en ook afscheid durven nemen. Zolang we de kennis die in ons erfgoed besloten ligt maar ontsluiten voor toekomstige generaties. De vraag is alleen of de erfgoedsector daar klaar voor is.

De Traditionele Ecologische Kennis (TEK) van eilandgemeenschappen is bijvoorbeeld een belangrijke bron van kennis voor de opgaven van nu. Zoals de kennis over het opvangen van regenwater en welke gewassen goed gedijen in een bepaald landschap. Bovendien is het ontsluiten van deze kennis een kans om te komen tot een meer inclusieve- en integrale erfgoedpraktijk, van zowel materieel- als immaterieel erfgoed.

Verder lezen project Thirsty Cities:

Thirsty Islands and Water Inequality: The Impact of Colonial Practices on Freshwater Challenges in the Dutch Caribbean

Room for the Rooi: 3 lessons from the past for future water sensitive planning on Curaçao

The post De Caribische eilanden als het klimaat-voorland voor Nederland appeared first on De Erfgoedstem.

https://erfgoedstem.nl/de-caribische-eilanden-als-het-klimaat-voorland-voor-nederland/

BREEKT | ‘De gevolgen van klimaatverandering zijn angstaanjagend’ (BNR Ask me Anything podcast)

Het nieuws over klimaatverandering duikelt over ons heen deze zomer. Bosbranden, hittegolven, opwarming van het zeewater en verbleekt koraal. We kunnen dus niet langer heen om gevolgen van klimaatverandering. Wat betekenen deze snelle veranderingen voor de toekomst? En kunnen we nog ingrijpen voor het nog erger wordt? 

Daarom is ons Breekijzer vandaag: 'De gevolgen van klimaatverandering zijn angstaanjagend.'

Verder hebben we het over het bemachtigen van een rijbewijs. Het kostte al veel geld om je rijbewijs te halen, maar volgens rijsscholen moet het nog duurder. De prijzen voor een rijbewijs stijgen al een tijdje. Voordat je officieel op de weg wordt toegelaten ben je al snel zeshonderd euro meer kwijt dan twee jaar geleden. Zijn deze stijgende kosten een goede zaak? Of moet het halen van een rijbewijs voor iedereen betaalbaar blijven? 

Ook bespreken we de verzameling persoonsgegevens bij het UWV. De uitkeringsinstantie blijkt nog meer illegale data van gebruikers te verzamelen dan werd gedacht. Kunnen we de overheid nog wel vertrouwen met onze data? Het is niet de eerste keer dat een overheidsinstantie onverantwoord en onethisch gebruikt. 

Ons breekijzer expert:

  • Han Dolman, directeur NIOZ en klimaatdeskundige bij de VU Amsterdam

In ons panel:

Over BREEKT

In BNR Breekt breken we de sleur van jouw ochtend met een goede discussie over het nieuws. Dat doen we met opkomende opiniemakers en deskundigen. BNR Breekt is het meest verfrissende opinieprogramma van de Nederlandse radio. 

Maandag tot en met donderdag van 11:00 tot 12:00

Presentatie: Iwan Verrips

Vrijdag is er Breekt Politiek van 11.00 tot 12.00

Presentatie: Nina van den Dungen

See omnystudio.com/listener for privacy information.

https://omny.fm/shows/bnr-breekt/breekt-de-gevolgen-van-klimaatverandering-zijn-ang

De grootste investeringen in november: cleantech domineert de toplijst (MT.nl)

1. Dwarfs: 30 miljoen euro

Dwarfs is de klapper van de maand. De webshopverzamelaar heeft 30 miljoen euro opgehaald om nog meer wederverkopers op Bol.com, Amazon en andere marktplaatsen op te kopen. De investering komt van bestaande aandeelhouders Solid Venture Partners en Harlan Capital. Ook steken enkele angels, onder wie voormalig minister van Financiën Jan Kees de Jager, geld in het bedrijf.

De e-commercespecialist had eerder op een ronde van 150 miljoen euro gerekend, maar zag de markt na de Russische inval in Oekraïne snel veranderen, vertelt medeoprichter Demian Beenakker. ‘Zit de markt tegen, dan moet je je aanpassen en het beste ervan maken. Maar als je mij 2 jaar geleden had beloofd dat ik nu met een team van 35 mensen meer dan 40 miljoen omzet zou draaien, had ik daar blind voor getekend, hoor.’

Lees ook: Dwarfs haalt weer 30 miljoen op om webshops op te kopen

2. Eye Security: 17 miljoen dollar

Het Haagse Eye Security (zie hoofdfoto, red.) haalde 17 miljoen dollar op bij Bessemer Venture Partners, de Amerikaanse investeerder die eerder geld stak in onder meer Twilio, Shopify en LinkedIn. Eye Security doet aan cyberbeveiliging en richt zich daarmee op het mkb met een compleet aanbod, inclusief cyberverzekering.

Eye Security is opgericht door ex-medewerkers van veiligheidsdiensten AIVD en MIVD. Eerder dit jaar stak het Nederlandse TIIN Capital al 4,5 miljoen euro in de startup uit 2020, die zichzelf een insurtech noemt.

3. Enzyre: 12 miljoen euro

Enzyre, een spin-out van het Nijmeegse ziekenhuis Radboudumc, haalde 12 miljoen euro op voor EnzyPad, het apparaat waarmee hemofiliepatiënten hun stollingsstatus thuis in real-time kunnen bepalen en controleren. De geldronde werd geleid door de regionale investeerder Oost NL, die voor het eerst instapt. Ook het i&i Biotech Fund en Demcon Investment stapten in, Takeda Ventures en Novalis Biotech lapten bij.

Een deel van de financiering komt uit een Innovatiekrediet van de Nederlandse overheid. Ceo Guido Maertens, die Enzyre samen met Waander van Heerde oprichtte, kan het geld goed gebruiken voor de registratie van klinische tests, de oprichting van een duurzame productielijn en investeringen in de uitbreiding van toepassingen in de kritische zorgomgeving.

4. Circularise: 11 miljoen euro

https://mtsprout.nl/wp-content/uploads/2022/11/circularise-startup-mesbah-sabur-jordi-de-vos.jpg

Maker van digitale productpaspoorten Circularise heeft 11 miljoen euro opgehaald. Investeerders zijn Neste, Brightlands Venture Partners, 4 Impact en chemiebedrijf Asahi Kasei. Oprichters Mesbah Sabur en Jordi de Vos lieten bij hun nominatie voor de MT/Sprout Challenger50 al weten bezig te zijn met het afsluiten van een Series A-ronde.

De startup zorgt dat de grondstoffen in complexe productieketens als de automotive en chemie worden geregistreerd in een soort boekhouding op de blockchain. Dat maakt recycling en verduurzaming van die ketens makkelijker. Onder meer Porsche is al klant. Circularise gaat het verse kapitaal investeren in onder meer productontwikkeling, onderzoek en uitbreiding van het internationale team. De investeringen worden aangevuld met subsidies van de Europese Commissie.

5. SparkNano: 5,5 miljoen euro

In november was er ook groeigeld voor diepe deeptech uit Eindhoven: SparkNano krijgt 5,5 miljoen euro van het Franse Air Liquide Venture Capital, het Nederlandse Somerset Capital Partners en Invest-NL, het staatsfonds waar sinds kort Rinke Zonneveld de scepter zwaait.

De TNO-spin-off heette eerder SALDtech en is actief met een nieuwe manier van atomic layer disposition (ALD), de techniek om flinterdunne laagjes atomen aan te brengen op oppervlakken, Zijn ‘Spatial ALD’-apparatuur bouwde de startup eerder voor de productie van OLED-displays, maar het heeft een pivot gemaakt naar de cleantech.

Voortaan stort het zich op elektrolysers voor de productie van groene waterstof, brandstofcellen, batterijen en zonnecellen. De vraag naar duurzame opwekking van energie is zo groot, dat het SparkNano vleugels geeft volgens ceo Huib Heezen: ‘Bij SparkNano zijn we ervan overtuigd dat onze Spatial Atomic Layer Deposition-oplossingen de zoektocht naar een duurzame energietoekomst kunnen ondersteunen.’

6. Overstory: 5,2 miljoen dollar

Indra den Bakker en Anniek Schouten hebben met hun climate tech startup Overstory een nieuwe investering opgehaald van 5,2 miljoen dollar. De ronde wordt geleid door Convective Capital uit Californië. Overstory houdt bomen in de gaten via satellietbeelden en machine learning met als doel ontbossing te monitoren, bosbranden te voorkomen en schade door vallende bomen aan infrastructuren en elektriciteitsnetten te voorkomen.

Overstory (voorheen 20tree.ai) is opgericht in 2018 en inmiddels uitgegroeid tot een team van 34 medewerkers verspreid over Europa en Noord-Amerika (de Nederlanders hebben een filiaal in Boston). Vorig jaar haalde het vegetatie-intelligentieplatform al eens 3,9 miljoen dollar op.

7. Contentoo: 5 miljoen euro

https://mtsprout.nl/wp-content/uploads/2022/11/Contentoo.png

Contentoo heeft 5 miljoen euro groeigeld ontvangen van dertig angel investeerders via No Such Ventures, de deal by deal-club van Reinder Lubbers. Onder anderen Perry Oostdam, Pawel Smoczyk (beiden Recruitee) en Jeroen Verberg (Hippo) doen mee. De investering wordt gebruikt voor ‘het doorzetten van de Europese expansie’ van het freelance-platform.

Contentoo koppelt freelance tekstschrijvers, vertalers en contentmarketingstrategen aan opdrachtgevers. Het bedrijf claimt alleen de beste 10 procent freelancers op het platform toe te laten. De startup van Jeroen Gunter en Onno Halsema boekte dit jaar tot nu toe 107 procent meer omzet vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. Exacte omzetcijfers deelt het bedrijf niet.

Lees ook: het Challenger-profiel van Contentoo

8. MTT: 5 miljoen euro

Micro Turbine Technology (MTT) heeft 5 miljoen euro opgehaald om door te groeien met zijn EnerTwin, een energiecentrale als alternatief voor de cv-ketel die draait op een gasturbine. Het geld komt van het Canadese Avila Energy, welk belang de Canadezen nemen in de Eindhovense scaleup van Willy Ahout is niet bekend.

De minicentrale van MTT levert zowel elektriciteit als warmte en bevat de kleinste gasturbine ter wereld. Het beursgenoteerde Avila gaat de ketel verkopen in Noord-Amerika en wil er vanaf 2026 jaarlijks 50.000 afzetten. De EnerTwin is te stoken met bioLPG, groen gas of een mix van aardgas en waterstof en is superzuinig. Ahout heeft ook nog andere toepassing in de pijplijn voor zijn microturbine.

9. SeaQurrent: 4,8 miljoen euro

Energieopwekker SeaQurrent krijgt 4,8 miljoen euro voor het ontwikkelen van een ‘onderwatervlieger’ die stroom opwekt met zeestromingen. Het kapitaal is afkomstig van Invest-NL, EIT InnoEnergy, PMH Investment, de Friese Ontwikkelingsmaatschappij (FOM) en de Investerings- en Ontwikkelingsmaatschappij voor Noord-Nederland (NOM).

De ‘TidalKite’ van SeaQurrent trekt (à la Kitepower) door de stroming aan een kabel die een hydraulische pomp aandrijft, die weer is aangesloten op een generator. De nieuwste versie van de negen bij twaalf meter grote getijdenvlieger wordt getest in de buurt van Ameland.

10. Godrive: 4 miljoen euro

Autofinancierder Yesqar verstrekt een lening van 4 miljoen euro aan Godrive.nu. De startup van Sjors Hemmen, Anne Lijzenga en Jeffrey Peters biedt auto-abonnementen voor jong gebruikte auto’s. Met de lening wil het drietal de leasevloot uitbreiden. ‘Dankzij de samenwerking kunnen wij ons volledig focussen op de ontwikkeling van het platform’, meldt Hemmen in een persbericht.

Yesqar is een samenwerking tussen de Haagse zakenbank NIBC en en autodataplatform QarQuest. De timing van de financiering is enigszins opvallend. Auto-abonnementsdienst Anyways kondigde in oktober aan de stekker uit het bedrijf te trekken, omdat het bedrijf niet bijtijds een nieuwe financieringsronde rond kreeg.

11. Sympower: 3 miljoen euro

https://mtsprout.nl/wp-content/uploads/2020/11/sympower.jpg

Niet echt een nieuwe ronde, maar toch het vermelden waard: climate tech-startup Sympower topt zijn laatste investeringsronde nog eens op met 3 miljoen euro. Daarmee staat de teller op 25 miljoen, voor het bedrijf waarmee Simon Bushell een softwareplatform ontwikkelt dat de behoefte aan stroom in elektriciteitsnetwerken slimmer en duurzaam organiseert.

De MT/Sprout-challenger van 2020 heeft de wind mee, omdat de vraag naar duurzame elektriciteit enorm is door de huidige energiecrisis. Activate Capital, Rubio Impact Ventures en PDENH zijn de investeerders die besloten hebben tot een ruimer gebaar.

Lees ook: Challenger Sympower schaalt op dankzij miljoenen van Kees Koolen

https://mtsprout.nl/groei/financiering/grootste-investeringen-november-cleantech-eye-security-circularise-sympower

Sendcloud ontslaat tien procent van medewerkers – Twittertrollen aan de haal met verdienmodel Musk (MT.nl)

1. Sendcloud ontslaat tien procent van Europese medewerkers

Sendcloud heeft zo’n tien procent van zijn medewerkers in Europa ontslagen. Dat laat co-founder en ceo Rob van den Heuvel weten op LinkedIn. Het verzendsoftwarebedrijf heeft recent vijftig mensen moeten laten gaan, omdat het volgens de ondernemer niet aan de groeiverwachtingen kan voldoen vanwege het economische klimaat.

De maatregelen bij Sendcloud staan niet op zichzelf. In de VS regent het massaontslagen bij Big Tech, maar het saneren begint ook in Nederland. Zo trok Go Sharing, de scooterdeeldienst, zich terug uit een hoop steden, zou Messagebird mensen ontslagen hebben en woensdag was er het faillissement van last-mile bezorger Red je Pakketje.

Luistertip! Studio Scaleup: slaat het Big Tech-bloedbad over naar Europa?

2. Climate tech Overstory haalt 5,2 miljoen dollar op

Nog een founder die via LinkedIn van zich laat spreken, maar dit keer met goed nieuws. Indra den Bakker heeft met zijn climate tech Overstory een nieuwe investering opgehaald van 5,2 miljoen dollar. De ronde wordt geleid door Convective Capital uit Californië. Vorig jaar haalde het vegetatie-intelligentieplatform ook al 3,9 miljoen dollar op.

De startup van Den Bakker analyseert alle vegetatie op aarde om bosbranden en stroomuitval te voorkomen, waardoor slimmer infrastructuurbeheer en veiligere gemeenschappen mogelijk worden.

3. Bijna 1000 pakketbezorgers op straat door faillissement Red je Pakketje en Instabox

Het faillissement van Red je Pakketje en Instabox Nederland kost 984 pakketbezorgers hun baan. Dat heeft de curator van de twee bedrijven bekendgemaakt. Een aantal partijen heeft zich gemeld voor een eventuele doorstart, meldt het FD.

Red je Pakketje werd vorig jaar ingelijfd door het Zweedse Instabox, dat afgelopen september met Budbee fuseerde tot het bedrijf InstaBee. Een maand later werden de twee Nederlandse dochterbedrijven failliet verklaard. Het faillissement staat los van de fusie, aldus InstaBee.

Lees ook: Deze lessen nam Sam Rohn (Red je Pakketje) mee naar zijn volgende startup

4. Vegaburgermaker Beyond Meat 100 miljoen in het rood

De Amerikaanse fabrikant van vleesvervangers Beyond Meat duikt verder in het rood. Het bedrijf dat dertien jaar terug werd opgericht door Ethan Brown noteerde in het derde kwartaal een verlies van zo’n 100 miljoen euro, meldt RTL Nieuws. Beyond Meat heeft er al langer last van dat mensen door de hoge inflatie voorzichtiger zijn met hun uitgaven in de supermarkt.

Lees ook: Beyond Meat ziet omzet dalen en ontslaat personeel. Wat zegt dit over de vegamarkt?

5. Voormalig cfo’s Booking.com verhoord om belastingontduiking

Twee voormalig cfo’s van Booking.com (Olivier Bisserier en Marcela Martin) worden binnenkort verhoord door Italiaanse autoriteiten. Nederlandse autoriteiten hebben hiervoor toestemming gegeven, bevestigt justitie tegenover Reuters. Italië doet al sinds 2018 onderzoek naar hoe er belasting wordt betaald over Italiaans vastgoed dat wordt verhuurd door de vakantiewebsite.

Het van oorsprong Nederlandse bedrijf zou volgens de Italiaanse Belastingdienst voor zeker 153 miljoen euro aan belastinggeld hebben ontdoken tussen 2013 en 2019.

Elke dag deze nieuwsupdate ontvangen?

Schrijf je in voor de MT/Sprout-nieuwsbrief Startups & Scaleups,
met elke dag het laatste nieuws over startups, scaleups en fuckups.

6. En dan dit: Trollen aan de haal met verdienmodel Elon Musk op Twitter

Voor 8 dollar per maand kunnen Twitteraars in verschillende landen een verificatie-vinkje krijgen, zoals bekendheden en grote bedrijven ook hebben. Het nieuwe verdienmodel uit de hoge hoed van nieuwbakken eigenaar Elton Musk wordt echt gekaapt door trollen. Het gevolg: bizarre tweets van gebruikers die zich voordoen als Nintendo, voormalig president Bush en prominente politici.

Zo lijkt het alsof Bush zegt dat hij het ‘vermoorden van Irakezen’ mist, zag BNR. Het blauwe vinkje achter zijn naam doet vermoeden dat het daadwerkelijk om de voormalig president gaat. Klik je op het vinkje dan volgt de disclaimer dat het om een ‘gekocht’ vinkje gaat.

Wat we ook lazen:

  • Amazon eerste beursgenoteerde bedrijf dat ooit 1.000 miljard dollar aan marktwaarde verloor (Bloomberg)
  • Ondergang cryptobeurs FTX ook enorme aderlating voor sportwereld (FD)
  • Zelfs Taylor Swift verkoopt weer muziek op cassettebandjes (NOS)
  • Psychedelische startups in Europa, de cijfers achter de shroom boom (Sifted)

Luister ook naar de MT/Sprout-podcast:

https://mtsprout.nl/nieuws/nieuws-startups-scaleups/ontslagen-sendcloud