Wat te doen bij overstroming of bosbrand? Veiligheidsregio bereidt zich voor op toekomstige rampen (AD Veenendaal)

Grootschalige evacuatie na een overstroming, hevige natuurbranden blussen en kwetsbare ouderen bevrijden. De Veiligheidsregio Utrecht bereidt zich voor op de uitdagingen van de toekomst. Het werk van brandweerpersoneel wordt steeds complexer. ,,De woningbrand blijft, maar het blussen van een elektrische auto of buurtbatterij is erbij gekomen.”

https://www.ad.nl/utrecht/wat-te-doen-bij-overstroming-of-bosbrand-veiligheidsregio-bereidt-zich-voor-op-toekomstige-rampen~a8945000/

Wat te doen bij overstroming of bosbrand? Veiligheidsregio bereidt zich voor op toekomstige rampen (De Stentor Amersfoort)

Grootschalige evacuatie na een overstroming, hevige natuurbranden blussen en kwetsbare ouderen bevrijden. De Veiligheidsregio Utrecht bereidt zich voor op de uitdagingen van de toekomst. Het werk van brandweerpersoneel wordt steeds complexer. ,,De woningbrand blijft, maar het blussen van een elektrische auto of buurtbatterij is erbij gekomen.”

https://www.destentor.nl/amersfoort/wat-te-doen-bij-overstroming-of-bosbrand-veiligheidsregio-bereidt-zich-voor-op-toekomstige-rampen~a8945000/

Wat te doen bij overstroming of bosbrand? Veiligheidsregio bereidt zich voor op toekomstige rampen (De Gelderlander Utrecht)

Grootschalige evacuatie na een overstroming, hevige natuurbranden blussen en kwetsbare ouderen bevrijden. De Veiligheidsregio Utrecht bereidt zich voor op de uitdagingen van de toekomst. Het werk van brandweerpersoneel wordt steeds complexer. ,,De woningbrand blijft, maar het blussen van een elektrische auto of buurtbatterij is erbij gekomen.”

https://www.gelderlander.nl/utrecht/wat-te-doen-bij-overstroming-of-bosbrand-veiligheidsregio-bereidt-zich-voor-op-toekomstige-rampen~a8945000/

‘Om brandweermensen toe te rusten op hun toekomstige taken moet de focus liggen op innovatie en kennisontwikkeling, zegt Ricardo… (IFV Facebook)

‘Om brandweermensen toe te rusten op hun toekomstige taken moet de focus liggen op innovatie en kennisontwikkeling, zegt Ricardo Weewer, lector Brandweerkunde NIPV in de Toekomstverkenning Brandweer ’22-‘30. ‘De toekomst is in hoge mate onvoorspelbaar is geworden.’

'Het brandweervak verandert continu. Door de klimaatverandering hebben we bijvoorbeeld steeds vaker te maken met de gevolgen van extreem weer. Het bestrijden van overstromingen, natuurbranden of stormen vereist specialistische kennis en gaat over regiogrenzen heen. Maar ook de energietransitie brengt nieuwe risico's met zich mee en vraagt andere vaardigheden van brandweermensen. Er zal steeds meer een andersoortig beroep worden gedaan op de brandweer. Dat betekent trouwens niet dat de brandweer alles zelf moet aanpakken. Daarom wordt de samenwerking tussen brandweer en andere hulpdiensten, crisispartners en burgers steeds belangrijker.’

‘Denk bijvoorbeeld aan het blussen van branden van elektrische auto’s of van branden met zonnepanelen. Het is de vraag hoe breed de taakopvatting van de brandweer moet zijn in het licht van deze veranderende risico’s. Hoewel niemand weet waar het precies naar toegaat, is het essentieel om met elkaar een stip op de horizon te plaatsen. Als we een beeld hebben van waar we heen willen, weten we ook wat er nodig is om daar te komen. Concentreren op een beperkt aantal thema’s in het heden past daar niet (meer) bij.’

De Toekomstverkenning Brandweer beschrijft 7 ontwikkelingen (‘samenlevingen’) die het brandweerwerk beïnvloeden en 5 strategische thema’s. Lees het volledige artikel op het Platform voor CrisisManagement, hier vind je ook een verwijzing naar het rapport Toekomstverkenning Brandweer: https://platformvoorcrisismanagement.nipv.nl/toekomstverkenning-crisisbeheersing-en-brandweer/interview

#crisismanagement #brandweer

https://scontent-dus1-1.xx.fbcdn.net/v/t39.30808-6/340846003_970777790584914_1667132075607506277_n.jpg?stp=dst-jpg_p720x720&_nc_cat=103&ccb=1-7&_nc_sid=730e14&_nc_ohc=fvaIsZC7DDwAX_uBhb5&_nc_ht=scontent-dus1-1.xx&edm=AJdBtusEAAAA&oh=00_AfBxGt-8saMKJLJ1lZLFJCC-s7zSE3CZNG0rGFXnpF59xg&oe=643AE6F4

https://www.facebook.com/463568032470832/posts/603266765167624

Incidentonderzoeksdag 2023: is het goed gedaan of is het goed gegaan? (IFV Facebook)

De natuurbrand in Ouddorp, batterijbranden in besloten ruimten, de grote stroomstoring in Flevoland en de gasexplosie in Bilthoven: het programma van de Incidentonderzoeksdag 2023 op 23 maart is bekend!
De dag is vooral interessant voor medewerkers van brandweer/veiligheidsregio’s die zich bezighouden met brandonderzoek, incidentbestrijding, kennisregie, risicobeheersing en vakbekwaamheid.
Lees alle informatie op onze website en meld je snel aan!

#lerenvanincidenten #lerenvanelkaar #brandonderzoek

https://external-dus1-1.xx.fbcdn.net/emg1/v/t13/3393959210940686912?url=https%3a%2f%2fnipv.nl%2fwp-content%2fuploads%2f2022%2f12%2fkopbeeld-Incidentonderzoeksdag-2023.png&fb_obo=1&utld=nipv.nl&stp=dst-emg0_q75&ccb=13-1&oh=06_AbGCpNNwT484oMo6EBCW6Qju6JpFXgT8r8AcSDao86pl-w&oe=63D53737&_nc_sid=5f3a21


Het doel van deze dag is om van onderzoeken en incidenten te leren: ervaringen en evaluatieresultaten te delen en te bespreken

https://www.facebook.com/463568032470832/posts/554001310094170