Jaguars in de problemen door bosbranden (NOS Jeugdjournaal)

Jaguars in Brazilië hebben het zwaar. In een groot natuurgebied in het land woeden bosbranden. Al een derde van het gebied is verwoest.

Als jaguars in gebieden komen waar mensen wonen, zorgt dat voor problemen. Dan kunnen er gevaarlijke situaties ontstaan.

Sinds een paar dagen krijgen brandweermensen hulp van blus-helikopters. Natuurbeschermers hopen dat het vuur zo snel gedoofd kan worden.

Hitte

De branden zijn ontstaan doordat het erg droog en warm is in Brazilië. Ook op andere plekken in dat land is het heet. Eerder maakten we daar deze video's over:

https://www.jeugdjournaal.nl/l/2498456

Hoera, een meisje! (Kennislink)

De Sumatraanse neushoorn is een van de meest bedreigde zoogdieren ter wereld. Ze zijn met zo weinig dat ze elkaar in het wild bijna niet meer tegenkomen om te paren. Een reddingsplan moet daar verandering in brengen. Hoe red je een soort van de rand van uitsterven?

Hoera, het is een meisje, klonk het op 30 september. De regering van Indonesië maakte bekend dat er een kalfje was geboren van de Sumatraanse neushoorn in het fokprogramma. Groot nieuws, want daarmee komt de teller op tien dieren in gevangenschap.
Schrijnend is het ook: in het opvangcentrum in het zuiden van Sumatra hebben de neushoorns misschien wel meer kans om jongen te krijgen dan in het wild. Het beschermen van hun leefgebied is niet genoeg, omdat de meeste neushoorns zo geïsoleerd leven dat ze geen partner meer vinden. Zonder hulp van de mens lijkt de soort gedoemd om uit te sterven. Hoe breng je zo’n bedreigde diersoort weer op de been?

Sumatraanse neushoorn Ratu en pasgeboren kalf Andatu in het opvangcentrum, 2012.

Versnipperd

Uitgelicht door de redactie

Geneeskunde
Als proefkonijn op de pijnbank

Biologie
Mijnen in het diepzeemilieu

Geneeskunde
Nog altijd geen medicijn tegen chronische pijn

Ooit kwam de Sumatraanse neushoorn in grote delen van Zuidoost-Azië voor. Door decennia van jacht, stroperij en ontbossing leven er nu nog maar dertig tot vijftig in het wild in Indonesië, verspreid over de eilanden Borneo en Sumatra. Zelfs in het laatste gezonde bolwerk, het regenwoud van Leuser Nationaal Park in Noord-Sumatra, leven vermoedelijk maar twintig tot dertig neushoorns. Elders leven ze vaak in kleine stukken regenwoud, waar stropers makkelijk kunnen binnendringen. Zo wordt de kans steeds kleiner dat een neushoorn een partner vindt. Het gevolg: te weinig paringen en te weinig geboortes. Een voor een doven de laatste populaties uit.

Hoe kleiner het leefgebied, hoe groter de kans dat de neushoorns in dat bos uitsterven. “Zo’n populatie verliest zijn veerkracht”, zegt Per Palsbøll, populatiegeneticus aan de Rijksuniversiteit Groningen. “Een natuurramp, zoals een ziekte of bosbrand, kan de neushoorns in één klap wegvagen. De man-vrouwverdeling kan scheef gaan: plots heb je te veel mannetjes en te weinig vrouwtjes. Toeval krijgt een grote invloed, en dat loopt meestal fout af. Samen jagen die effecten een soort de dood in, via een zogenoemde uitstervingsspiraal.”

Leuser Nationaal Park is het laatste bolwerk van de Sumatraanse neushoorn.

Reddingsplan

Om dezelfde reden is ook de populatie in gevangenschap in gevaar: negen van de tien dieren lopen rond in opvangcentrum Way Kambas in Zuid-Sumatra. “Dat vind ik riskant”, zegt Linda Bruins-van Sonsbeek. Ze was jarenlang de dierenarts van Diergaarde Blijdorp Rotterdam en is adviseur voor het stamboek van de zwarte neushoorn voor de Europese dierentuinvereniging EAZA. Een pijnlijk voorbeeld van dat risico is de dood van de laatste vijf Sumatraanse neushoorns op het Maleisisch vasteland in 2003: in drie weken tijd stierven alle dieren aan een rondgaande infectie.
Het nieuwe reddingsplan van 2018, opgezet door onder meer de natuurbeschermingsorganisaties WWF en IUCN, wil die risico’s spreiden door nog twee opvangcentra te bouwen. Een klein centrum in Kalimantan (Indonesisch Borneo) breiden ze uit en ze bouwen een nieuw centrum bij Leuser Nationaal Park op Sumatra.

Beelden van de Sumatraanse neushoorn in het opvangcentrum in Indonesië.
Bron: National Geographic

Alles is familie

Daarnaast willen de natuurbeschermers zo veel mogelijk wilde neushoorns vangen om mee te fokken. Het bestaande fokprogramma loopt namelijk tegen grenzen aan. De drie mannetjes in gevangenschap zijn Andalas, zijn broer Harapan en zoon Andatu. Alle geboren kalfjes uit het programma zijn daarom familie van elkaar, en dat vormt een gevaar voor het voortbestaan, legt populatiegeneticus Palsbøll uit. “Als iedereen familie van elkaar is, krijg je inteelt. Dan komen allerlei verborgen ziektes naar boven en gaan meer dieren dood.”

Sinds 2004 nestelt de Californische condor weer in het wild. Dit nest is uit 2010.

Hij noemt de Californische condor als voorbeeld. Deze gier ging hard achteruit door jacht, loodvergiftiging van aas en botsing met hoogspanningskabels. In de jaren tachtig vingen natuurbeschermers de laatste wilde condors voor een fokprogramma met alle 27 overgebleven vogels. “In het begin hielden ze niet bij wie met wie paarde, waar de vogels vandaan kwamen en of ze familie van elkaar waren. Soms kruisten ze ongemerkt familieleden.”
Plots hadden ze een probleem, aldus Palsbøll: “Door een dodelijk ‘verborgen’ gen voor dwerggroei stierf zo’n negen procent van de kuikens. De fokkers beseften dat ze een stamboek moesten bijhouden, net als voor honden en paarden, zodat ze geen nauwe familie met elkaar kruisen.” Het fokprogramma werd uiteindelijk een succes. Vandaag vliegen er weer ruim driehonderd condors in het wild volgens de U.S. Fish & Wildlife Service, die het programma leidt. “Het is een veelgeprezen programma, waaruit we ook alles hebben geleerd wat je niet moet doen”, concludeert Palsbøll.

Onvruchtbaar

Ook al vang je nieuwe neushoorns om inteelt in het fokprogramma te voorkomen, dan moeten ze zich wel kunnen voortplanten. De meeste gevangen vrouwtjes uit geïsoleerde gebieden kunnen dat niet, omdat in hun baarmoeder gezwellen groeien. “Die tumoren zijn goedaardig, maar ze kunnen wel de weg naar de eileiders of de baarmoedermond blokkeren”, zegt dierenarts Bruins-van Sonsbeek. “Als de tumor groot is, kan het vrouwtje pijn ervaren. Sperma kan bovendien moeilijker de eicel bereiken. Stel dat het eitje toch bevrucht raakt, dan kan het moeilijk innestelen en mislukt de dracht.”

Dierenartsen betrokken bij de Sumatraanse neushoorn denken dat de tumoren ontstaan omdat vrouwtjes niet gewend zijn aan de sterke hormoonschommelingen tijdens de normale oestrische cyclus (of hengstigheidscyclus, om een eisprong te starten en de baarmoeder voor te bereiden op een dracht). In een gezonde populatie in de natuur zijn de vrouwtjes met regelmaat zwanger of zogend, en blijven die schommelingen uit. Bruins-van Sonsbeek vermoedt dat ook: “Ik denk dat de baarmoeder ontregeld raakt, elke keer als de cyclus opnieuw begint omdat het dier niet bevrucht of drachtig raakt.” De dieren met tumoren zijn vaak oud en komen uit geïsoleerde stukjes regenwoud, waar ze misschien al jaren geen jong meer hebben gehad.

IVF voor neushoorns

Volgens Bruins-van Sonsbeek is er geen goede behandeling van die tumoren. “Een buikoperatie is moeilijk en riskant in neushoorns.” Voortplantingsbioloog Terri Roth van Cincinnati Zoo, betrokken bij het reddingsplan, bevestigt per mail dat ze weinig kunnen doen aan de tumoren: “Als het om een paar kleine tumoren gaat, kun je ze via endoscopie verwijderen als kortetermijnoplossing, maar vaak groeien ze terug.” Zo’n ingreep werkt bij merries van paarden, maar is bij neushoorns volgens haar nog nooit uitgevoerd. Bruins-van Sonsbeek kent ook gevallen waar de dierenarts een neushoorn met beginnende tumor op anticonceptie zet. Dat remt de groei van het gezwel, maar het dier kan dan niet meer meedoen in een fokprogramma. “Dat wil je niet doen als een dier weinig last van de tumor heeft en nog vruchtbaar is, want dan is er nog een kans dat ze dragend wordt.” Dat bewees het team van het reddingsplan bij Rosa, een vrouwtje uit het wild met een tumor. Na acht miskramen kreeg de neushoorn vorig jaar een jong.

Als een vrouwtje zelf geen jongen kan krijgen, werken onderzoekers aan andere manieren om haar genen toch door te geven. In 2018 vingen mensen in Oost-Kalimantan, een Indonesische provincie op Borneo, een neushoornvrouwtje gedoopt Pahu. Het dier is de helft zo klein als normaal en heeft een cyste op een van haar eierstokken. Ongeschikt voor zwangerschap, stelde een neushoornexpert op nieuwssite Mongabay. Niettemin verzamelden onderzoekers eind oktober eicellen van Pahu om haar via in-vitrofertilisatie (IVF) – bevruchting in een reageerbuis – toch mee te laten doen in het fokprogramma. De eitjes willen ze bevruchten in het lab en het embryo plaatsen ze daarna in een draagmoederneushoorn in het opvangcentrum in Way Kambas.

Lukt dat ook niet, dan is er nog een alternatief: geslachtscellen maken in het lab. Vorig jaar slaagden Duitse onderzoekers van het Leibniz Institute for Zoo and Wildlife Research erin om uit de huidcellen van de laatste neushoornstier uit Maleisisch Borneo (overleden in 2019) stamcellen te maken. Uit die stamcellen willen ze zaadcellen maken waarmee ze een eicel kunnen bevruchten. Zo kunnen ze genetische variatie terugbrengen in de levende populatie, ook als het donordier onvruchtbaar of overleden is.

Terugkeer

De geboorte van het neushoornkalfje eind september is hoopgevend, maar zonder nieuwe dieren uit het wild is het goed nieuws van korte duur. Zonder nieuw bloed is de volgende generatie in gevangenschap allemaal familie en liggen de gevaren van inteelt op de loer. Maar als het reddingsplan zijn ambities waarmaakt, schijnt er licht aan het einde van de tunnel voor de Sumatraanse neushoorn. “Soorten kunnen terugkomen”, zegt Palsbøll. “Kijk naar de condor: nu vliegen er weer honderden in het wild en hebben ze nog maar weinig hulp nodig.”

Bronnen

https://www.nemokennislink.nl/publicaties/hoera-een-meisje/

Hoogleraar Thea Hilhorst: ‘Niet alles is de schuld van het klimaat’ (OneWorld)

Bosbranden, overstromingen, droogte, we konden er deze zomer niet om heen dat het klimaat verandert. Wereldwijd waren juni, juli én augustus de warmste maanden ooit gemeten. Klimaatverandering wordt een steeds grotere factor in de verklaring van natuurrampen en extreem weer. Maar juist om de crisis te beteugelen, is het belangrijk ‘klimaatverandering’ niet als enige oorzaak aan te voeren voor rampspoed.

 

Menselijk handelen

Klimaatverandering uit zich niet alleen in een scherpe toename van extreem weer, maar ook in de permanente vernietiging van steeds meer leefgebieden. En dat leidt weer tot allerlei sociale problemen die zich kunnen opstapelen. In Bangladesh zijn nu al gezinnen meerdere keren hun huis kwijtgeraakt. Eerst woonden ze aan de oever van een rivier die weggeslagen werd. Eenmaal op drift hebben ze weinig keuze waar ze zich kunnen vestigen; omdat veilige plekken al bewoond zijn, komen ze op een onveilige plek terecht, zoals in een ander overstromingsgebied bijvoorbeeld, waar ze binnen de kortste keren opnieuw ontheemd raken.

 

De tragiek van klimaatverandering is dat de armste mensen de hoogste prijs betalen. Mensen die zelf nog nooit gevlogen hebben, niet meelopen met de laatste mode, maar af en toe vlees op tafel zetten. Juist zij zijn het meest kwetsbaar voor klimaatverandering. Hoewel klimaatverandering is veroorzaakt door de mensheid, dient het zich aan als een proces dat gemeenschappen overkomt.

 

Het antwoord op de negatieve effecten van klimaatverandering is ‘adaptatie’ oftewel aanpassing en proberen de allerergste gevolgen te voorkomen. We weten we dat klimaatverandering al ecosystemen heeft aangetast, en dat is niet meer om te draaien. Uiteindelijk is de vraag hoe wij mensen, onze bestuurders en politici omgaan met de gevolgen. Hoewel het verleidelijk en deels terecht is om bij een ramp de vinger te wijzen naar het klimaat, moeten we oppassen het klimaat te snel de schuld te geven.

 

Een treffend voorbeeld daarvan zijn de bosbranden die deze zomer Europa teisterden. Experts zeggen dat het probleem is dat brandweerlieden te weinig bekend zijn met het fenomeen en vooral dat er te weinig aan preventie wordt gedaan. Brandgangen en gecontroleerde preventieve branden kunnen bijvoorbeeld veel van de ellende en schade voorkomen.

Tweet dit

Klimaatverandering kan gezien worden als een versterker van risico’s

Tweet dit

Dreiging versus ramp

Ik heb jarenlang onderzoek gedaan naar rampen als gevolg van een natuurlijke dreiging, zoals overstromingen en aardbevingen. Bij rampenstudies maken we een onderscheid tussen de dreiging en de ramp. Een stormwind is een dreiging maar staat niet gelijk aan de ramp. Of zo’n dreiging rampzalige gevolgen aanneemt, hangt af van de kwetsbaarheid van de mensen die er bloot aan staan en van de mate van preventieve acties, zoals effectieve waarschuwingssystemen. Een stormwind die bij ons of in de Verenigde Staten een leuk avontuur is voor kitesurfers kan elders enorme schade aanrichten, ook als de windkracht precies even sterk is.

 

Dat bleek bijvoorbeeld in de jaren 90, toen zo’n relatief milde stormwind in El Salvador in Midden-Amerika aankwam. Veel burgers waren – op de vlucht voor geweld in hun dorpen door een burgeroorlog – uitgeweken naar de stad, waar ze alleen konden wonen in een zelfgebouwd hutje op een berghelling die te steil was voor bewoning, wat echter niet gecontroleerd werd. Doordat door de bewoning bomen waren gekapt en de grondlaag te dun was geworden, kon de wind boven aan de berg een aardverschuiving veroorzaken. Op weg naar beneden nam de verschuiving de slecht gebouwde huisjes mee, en hun bewoners. Onder aan de berg werden meer dan 80 doden geteld.

 

Om deze dynamiek te duiden gebruiken we in rampenstudies de volgende pseudoformule:
R = D * K/M: de kans op een ramp (R) is de dreiging (D) maal de kwetsbaarheid (K) gedeeld door maatregelen (M). Dit zouden we voor klimaatverandering ook kunnen doen: KS = KV * K/M, waarbij KS staat voor klimaatschade en KV voor klimaatverandering.

 

Het is goed te beseffen dat de uiteindelijke klimaatschade ook wordt bepaald door andere dreigingen. Klimaatverandering is bijvoorbeeld een versterker van het risico op conflict. Andersom kunnen conflicten ook de effecten van klimaatverandering verergeren. Bijvoorbeeld bij de watersnoodramp in Libië, waar een combinatie van klimaatverandering en extreem weer tot een dodelijke ramp kon leiden vanwege de langdurende verwaarlozing van infrastructuur als gevolg van conflict en fragiliteit.

 

Mijn collega’s Nico Caso, Rodrigo Mena en ik hebben in een aangetoond dat de kans om te overlijden bij een ramp als gevolg van een natuurlijke dreiging aanzienlijk groter is in een conflictgebied dan in een niet-conflictgebied. Conflicten hebben negatieve effecten op alle elementen die de kans op een ramp vergroten, zoals kwetsbaarheid en het uitblijven van maatregelen. En ook de hulp is moeilijker als er een conflict gaande is.

 

Klimaatverandering is mensenwerk

Waarom is het eigenlijk belangrijk om zo’n punt te maken van het feit dat klimaat(verandering) niet rechtstreeks de schuld is van alles? Op de eerste plaats helpt het om te begrijpen wie de slachtoffers zijn: wie er het meest last van heeft zijn de allerarmsten en meest kwetsbare mensen.

 

Tweet dit

Door klimaatverandering als enige oorzaak aan te wijzen, duiken politici weg van maatregelen

Tweet dit

Op de tweede plaats is het een groot gevaar als politici zich verschuilen achter ‘het klimaat’. In de Filipijnen werden bijvoorbeeld overstromingen in de hoofdstad door de regering toegeschreven aan de zeespiegelstijging terwijl de grootste bijdrage kwam van mismanagement van de ondergrondse watervoorraad, waardoor het getroffen gebied tot wel 30 centimeter was ingezakt. Door klimaatverandering als enige oorzaak aan te wijzen, duiken politici weg van maatregelen.

 

Tot slot mogen we nooit vergeten dat niet alleen klimaatverandering mensenwerk is door uitstoot van broeikasgassen, maar de gevolgen van klimaatverandering ook. Mitigatie, oftewel: het beperken van gevolgen, blijft prioriteit, maar we moeten onder ogen zien dat de adaptatie, oftewel: aanpassing aan klimaatverandering, onontkoombaar is. Dat juist kwetsbare mensen de prijs betalen komt niet door het klimaat maar door beleidsfalen en onrechtvaardigheid. Om die reden moeten we actievoeren – niet alleen voor afschaffing van fossiele subsidies, zoals dagelijks op de A12 wordt geëist, maar ook voor andere klimaatrechtvaardige maatregelen.

 

Het bericht Hoogleraar Thea Hilhorst: ‘Niet alles is de schuld van het klimaat’ verscheen eerst op OneWorld.

https://www.oneworld.nl/klimaat/hoogleraar-thea-hilhorst-niet-alles-is-de-schuld-van-het-klimaat/

Meer dan 15.000 dieren dood door bosbrand Tenerife (Animals Today)

https://afbeeldingen.animalstoday.nl/2023/09/animalstoday-bosbrand-Tenerife-screenshot-1a-video-France-24-English-YT-110x110.jpg

Vele tienduizenden dieren in Europa zijn slachtoffer geworden van de ernstige bosbranden in  beschermde natuurgebieden, waaronder op het Canarische eiland Tenerife, onderdeel van het Natura 2000-netwerk. Natuurbeschermingsorganisatie Franz Weber Foundation (FFW) schat op Tenerife het aantal dode dieren op 15.000, waarbij huisdieren en vee zijn...

Het bericht Meer dan 15.000 dieren dood door bosbrand Tenerife verscheen eerst op Animals Today.

https://www.animalstoday.nl/15000-dieren-dood-bosbrand-tenerife/