Door klimaatverandering ’20 keer zo veel kans’ op droge zomers (Welingelichte Kringen)

Door de mens veroorzaakte klimaatverandering maakt de kans op droogte op het noordelijk halfrond "meer dan twintig keer zo groot". Een team van internationale wetenschappers van de World Weather Attribution (WWA), waar ook het Nederlandse KNMI aan meewerkt, komt tot die conclusie. Door de opwarming van de aarde is de verwachting dat elke twintig jaar zo'n droge zomer als deze voorbije zomer voorkomt. "De zomer van 2022 laat zien dat klimaatverandering het risico op agrarische droogte en oppervlaktedroogte in dichtbevolkte gebieden op het noordelijk halfrond verhoogt", stelt WWA-onderzoeker Sonia Seneviratne. De wetenschappers hebben de bodemvochtigheid in de zomermaanden gemeten. Er is sprake van oppervlaktedroogte als de toplaag van 7 centimeter van de grond verdroogd is. Agrarische droogte betekent dat de bovenste meter van de grond is verdroogd. Zonder klimaatverandering was er volgens de onderzoekers iedere vierhonderd jaar kans geweest op extreme droogte zoals we die deze zomer zagen. Het extreme weer veroorzaakt bosbranden en leidt tot slechte oogsten. Vooral dat laatste is volgens Seneviratne zorgwekkend. Maarten van Aalst, directeur van het klimaatcentrum van het Rode Kruis en hoogleraar Klimaat en Rampen aan de Universiteit Twente, zegt tegen persbureau AFP dat we ons voor moeten bereiden op een toekomst waarin hitte en droogte vaker voor zullen komen. "Het speelt zich nog sneller voor onze ogen af dan we hadden verwacht", aldus Van Aalst.

https://www.welingelichtekringen.nl/samenleving/3664456/door-klimaatverandering-20-keer-zo-veel-kans-op-droge-zomers.html

‘Twintig keer zo veel kans op droogte noordelijk halfrond door klimaatverandering’ (NOS Buitenland)

De kans dat bodems op het noordelijk halfrond uitdrogen is vanwege klimaatverandering twintig keer zo groot geworden, blijkt uit een onderzoek van World Weather Attribution (WWA), een internationaal team van wetenschappers waar ook het KNMI deel van uitmaakt.

Het onderzoek maakt onderscheid tussen agrarische droogte, waarbij de bovenste meter van grond droog is en oppervlaktedroogte, waarbij de bovenste 7 centimeter van de grond verdroogd is. In West en Centraal-Europa is de kans op agrarische droogte zo'n drie tot vier keer zo groot geworden door klimaatverandering, stellen de onderzoekers. Deze droogte betekent onder meer dat bosbranden vaker kunnen voorkomen en er gewasschade kan ontstaan.

De wetenschappers analyseerden weergegevens en computersimulaties om de temperatuur van vandaag de dag te vergelijken met het klimaat van eind 19e eeuw. De zomer van dit jaar was een van de warmste zomers ooit in Europa, maar ook in China en Noord-Amerika was sprake van intense hittegolven.

'Zonder broeikasgas maar eens in de vierhonderd jaar droogte'

Voor het onderzoek werd onder meer de vochtigheid van bodems in juni, juli en augustus van dit jaar bestudeerd. Alleen tropische gebieden werden niet in het onderzoek meegenomen.

De wetenschappers berekenden dat de verwachting is dat op het noordelijk halfrond iedere twintig jaar oppervlaktedroogte en agrarische droogte optreedt die vergelijkbaar is met de zomer van dit jaar. Als de aarde niet zou zijn opgewarmd door broeikasgassen zou er slechts eens in de vierhonderd jaar agrarische droogte op deze schaal optreden, stellen de onderzoekers.

"De zomer van 2022 heeft aangetoond hoe door mensen veroorzaakte klimaatverandering de risico's op agrarische en ecologische droogte vergroot in dichtbevolkte en gecultiveerde gebieden op het noordelijk halfrond", zegt onderzoeker Sonia Seneviratne. Volgens haar is het noodzakelijk om gebruik van fossiele brandstoffen uit te faseren omdat grote droogte anders "steeds meer voor zal komen en steeds intenser zal worden".

https://nos.nl/l/2447226

Tweede tankautospuit weg uit de brandweerkazerne (Baarnsche Courant)

[BAARN] Het is verantwoord om in Baarn geen tweede tankautospuit (TAS) in de kazerne paraat te hebben. Dat schrijft burgemeester Mark Röell in antwoord op vragen van raadslid Roy Bruins. Is er sprake van een grote brand, dan springen de omringende korpsen bij. De discussie is actueel nu één van de twee tankautospuiten binnenkort wordt ingeruild voor een voertuig, speciaal voor de bestrijding van bosbranden. Bruins maakt zich ook zorgen of door dit besluit de kazerne aan de Plantaanlaan in gevaar komt. Die kent maar liefst vijf uitrukplekken. Vorig jaar moest de brandweer al de hoogwerker inleveren. Bij een hoogtebrand in Baarn wordt nu automatisch de ladderwagen uit Soest gealarmeerd. De burgemeester schrijft dat er een verantwoord regionaal dekkingsplan is. Daarin is gekeken naar een zo goed mogelijke brandweerzorg door het zo efficiënt mogelijk inzetten van voertuigen. Dit betekent dat net als in alle andere gemeenten, gekeken wordt of hulp van buurkorpsen kan worden ingeroepen. Volgens Röell kan het bosbrandweervoertuig overigens ook bij een grotere brand in de gemeente worden ingezet.

https://www.baarnschecourant.nl/nieuws/achtergrond/862352/tweede-tankautospuit-weg-uit-de-brandweerkazerne

NCTV: natuurbranden aannemelijk én grote impact (Brandveilig.com)

Natuurbranden behoren tot de categorie bedreigingen met de grootste waarschijnlijkheid van optreden én met een grote impact. Dat staat in de nieuwe Rijksbrede Risicoanalyse van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV). Volgens de analyse is het belangrijk om voorbereid te …

Het bericht NCTV: natuurbranden aannemelijk én grote impact verscheen eerst op Brandveilig.

https://www.brandveilig.com/nieuws/nctv-natuurbranden-aannemelijk-en-grote-impact-71845

Amazonewoud brandt meer dan ooit, Europees Parlement beslist over toekomst (Animals Today)

https://afbeeldingen.animalstoday.nl/2020/07/Animalstoday-Amazone-toekan-110x110.jpg

In 2017 was de EU verantwoordelijk voor 16 procent van de ontbossing van de Amazonewoud via de internationale handel. Na opnieuw een seizoen van helse droogte, bosbranden en natuurvernietiging, nemen bijna 195.000 burgers dit niet langer. De Together4Forests-campagne eist van het Europees Parlement om actie...

Dit bericht Amazonewoud brandt meer dan ooit, Europees Parlement beslist over toekomst verscheen op Animals Today.

https://www.animalstoday.nl/amazonewoud-brandt-meer-dan-ooit/