Feynman en/of Feiten – Stikstofslot definitief (GeenStijl)

Alsof je een glas water op een bosbrand gooit...

https://image.gscdn.nl/image/4952a7ac5d_plaatje2.jpg?h=True&w=880&s=518b468835780e69c0eb42f283792d6a

https://image.gscdn.nl/image/f8e7d2aaef_Nitrogen_dioxide_over_Europe_pillars.jpg?h=True&w=880&s=6a0b61547cde0c844029860b7311c2be

Onze natuur blijkt volgens de VN nog gevoeliger voor stikstof. De kritische depositiewaarden moeten nog verder omlaag. Vorig jaar legde het Planbureau voor de Leefomgeving al een vernietigend rapport neer dat zelf het uitkopen van ALLE boeren in 95% van Nederland niet zal leiden tot een oplossing van de stikstofcrisis. (PDF p4) Die beschouwing mag opnieuw, en zal dus nog slechter uitvallen.

Alleen rond Breskens, Hoogkarspel, Franeker, Delfzijl en Ravenstein zou wat ruimte ontstaan om nieuwe steden te bouwen voor een miljoen woningen. De rest van Nederland houdt zelfs na het uitkopen van alle boeren en het behalen van alle doelen uit het klimaatakkoord in alle andere sectoren haar fatale bouwstop. De uitzichtloosheid van deze impasse is nog nergens doorgedrongen.

Tegen die achtergrond is het uitkopen van 500 boeren nogal beperkt. Alsof je een glas water op een bosbrand gooit. Alleen kost dat glas water tientallen miljarden euro's en verdampt gelijk. Het maakt niet meer uit of je dit financieel of vanuit milieubelang bekijkt, het slaat nergens meer op. Het milieueffect is verwaarloosbaar op het geheel, de kennis- en kapitaalvernietiging is extreem.

https://image.gscdn.nl/image/840a0f8d38_plaatje2.jpg?h=True&w=880&s=fecc515bd3977728c9a3eef1a21e2e6c

Die berekeningen zijn behoorlijk incompleet. Van industrie wordt maar een klein deel van de uitstoot meegenomen, meer dan driekwart van stikstofoxiden slaat pas na de afkapgrens van 25 kilometer neer. Alle verkeersvluchten boven de 914 meter hoogte worden niet meegenomen. Daarvoor is geen wetenschappelijke basis, want die uitstoot vormt salpeterzuur en komt met regen naar beneden.

Dit is dus weer een stukje struisvogelpolitiek, waarbij er een peperduur ad-hoc beleid wordt gevoerd, waar iedereen van kan natellen dat het niet toereikend zal zijn. Het is wachten op een activistische Raad van State die besluit zulke fictieve afkapgrenzen weer eens te schrappen en we kunnen terug naar de tekentafel. Zonder stabiele regelgeving krijg je geen investeringen in de klimaattransitie.

Hier profileren politici zich dat ze “moeilijke” besluiten durven nemen en de geldkraan wagenwijd openzetten om zieltjes te winnen, maar wie het narekent, ziet de schatkist leegbloeden terwijl de natuur niet zal herstellen. De tijd dat we kunnen denken aan inspanningsverplichtingen is echt voorbij, we hebben keiharde resultaten nodig op een manier die op de lange termijn geld oplevert.

Politici delen liever geld uit aan armoedige kiezers om bijvoorbeeld hun energierekening te betalen. Dat is een indirecte fossiele subsidie, waarom hebben huurwoningen nog geen muurisolatie of dubbelglas!? Dat had de samenleving inmiddels terugverdiend. Waarom is dit klimaat- en armoedebeleid niet gelukt in de jaren zonder verkiezingscampagne? Was het controversieel?

Fossiele subsidies afbouwen klinkt leuk, het zal vooral geld kosten. Zware industrie wordt een fiscale vluchteling en zal elders herbouwen. Ondertussen stijgt de vraag naar hun producten tot in het onmogelijke, dezelfde industrie is nodig in de klimaattransitie om woningen voor anderhalve ton te verbouwen, het elektriciteitsnetwerk te verzwaren en ons wagenpark te vervangen.

Nederland heeft de meest milieuvriendelijke boeren ter wereld, die dankzij veel innovatie op de wereldmarkt goed mee kunnen komen. We kunnen kiezen tussen twee soorten natuurbeleid. De Nimby-variant waar we op onze postzegel alle boeren uitkopen en deze opgebouwde kennis verloren laten gaan, of onze kennis internationaal uitrollen en zo wereldwijd duurzamere landbouw uitrollen.

Boeren uitkopen, een Europees beroepsverbod geven en daarna 15% van hun oude stikstofruimte bieden om nieuwe activiteit te ontplooien begrijp ik niet. Dan eis je tegen enorme kosten 85% reductie, terwijl de eerste commerciële versie van de stikstofkraker al 80% reductie geeft, en geld oplevert. Over die winst gaan die boeren ook nog eens netjes belasting betalen...

Gaan we echt een bevolkingsgroep, levenswijze en gezonde sector van onze economie slopen om die laatste 5%-punt verschil? Er was ooit een visie dat we met innovatie een kenniseconomie gingen opbouwen en daarmee de wereld gingen verbeteren terwijl we een stevige boterham gingen verdienen. Waarom laten we die visie los in de klimaatdiscussie? Wat wordt ons verdienmodel?

Een Europees beroepsverbod is veel te breed. Binnen Portugal, Spanje, Zuid-Frankrijk, Zuid-Italië, Oostenrijk, Slovenië, Kroatië. Bosnië, Servië, Albanië, Griekenland, Hongarije, Bulgarije, Roemenië, Letland, Litouwen, Estonia, Ierland, Schotland, Noorwegen, Zweden en Finland zijn grote gebieden waar stikstof geen probleem is. Waarom mogen onze boeren niet binnen Europa verhuizen!?

De Universiteit Wageningen kwam ook zelf met een “oplossing”. Kort samengevat: niet al te gedetailleerd te werk gaan, ongebruikte vergunningen direct vernietigen en het mes in de landbouw. Dan gaan we minder voedsel produceren, voedsel over een langere afstand transporteren (meer diesel- & stikstofoxiden-uitstoot) om daarna last te krijgen van extra buitenlandse stikstofuitstoot.

Het is nogal logisch dat de voedselconsumptie constant blijft, of meestijgt met de bevolkingsgroei. Dan kan je hier wel afscheid nemen van onze landbouw, maar dat geeft binnen de Europese markt louter een waterbedeffect, waarbij dezelfde productie vlak over de grens door een andere boer en onder minder milieuregels alsnog komt en tot meer uitstoot leidt. Dat beleid werkt averechts.

Volgens het Planbureau voor de Leefomgeving komt het merendeel van onze stikstofdepositie uit het buitenland. Satellietbeelden van stikstofoxiden in de lucht laten keurig de bijdrage van het Ruhrgebied en Antwerpse haven zien. De VN kan haar rapport beter aan Brussel en Berlijn sturen, dat Nederland hulp nodig heeft, en geen open riool is voor gebrekkige handhaving elders.

Deze uitdaging wacht al jaren op de eerste valide oplossing.

https://www.geenstijl.nl/5172470/feynman-en-of-feiten-stikstofslot-definitief/

Regionale septemberhittegolf een feit, ‘september is nieuwe juni’ (NOS Binnenland)

Een onverwacht warme nazomer heeft deze week een nieuw record opgeleverd. In Hoek van Holland was het meerdere dagen ruim 25 graden en daarmee is een zeldzame regionale septemberhittegolf een feit, meldt Weerplaza.

Sinds maandag is het in Hoek van Holland 25 graden of warmer. Op drie dagen steeg het kwik bovendien naar 30 graden, waarmee van een officieuze lokale hittegolf gesproken mag worden. Het is pas de zevende keer sinds de weermetingen begonnen dat in september een regionale hittegolf is waargenomen, meldt Weerplaza.

In Gilze-Rijen en Eindhoven is het daarnaast "een kwestie van tijd" voor er zo'n regionale hittegolf wordt genoteerd. Ook de komende dagen worden daar nog warme temperaturen verwacht.

Of er deze week ook nog een landelijke hittegolf kan worden vastgesteld, is nog niet goed te zeggen. Daarvoor kijkt het KNMI naar het landelijke meetpunt in de Bilt, waar momenteel 26 graden wordt gemeten. Morgen wordt in de Bilt een maximumtemperatuur van 29 graden verwacht, overmorgen 30. Het gaat erom spannen, concludeert het KNMI, dat verder benadrukt dat het instituut alleen van landelijke hittegolven spreekt, niet van regionale.

Eerder dit jaar werden bij verschillende meetpunten al regionale hittegolven vastgesteld, maar dat gebeurde in de zomermaanden juni en juli. Dat was in Ell, Arcen, Eindhoven, Volkel en Maastricht waar het meerdere dagen warmer was dan 25 graden. Zulke regionale pieken zijn in september veel uitzonderlijker, stelt Weerplaza. "Tropische dagen zijn in september zeldzaam en dat geldt al helemaal voor hittegolven." De laatste regionale hittegolf in september was in 2016.

Vanwege de hoge temperaturen in combinatie met het ontbreken van voldoende wind waarschuwt het RIVM voor komend weekend voor smog in Zuid- en Midden-Nederland. De luchtkwaliteit is daar naar verwachting onvoldoende tot slecht. Smog door ozon ontstaat bij ophoping van luchtvervuiling op zonnige dagen. Het kan leiden tot luchtwegklachten.

Het KNMI wijst erop dat de septembermaand - net als alle andere maanden - sinds begin vorige eeuw warmer is geworden. De temperatuur in september is nu zelfs iets hoger dan de temperatuur in juni begin vorige eeuw. Ook het aantal zomerse dagen in september - waarbij het warmer is dan 25 graden - is vergelijkbaar met de junimaand van begin vorige eeuw. Daarmee is september de facto het nieuwe juni, stelt het instituut.

Warmste zomer ooit gemeten

Afgelopen week meldden de Wereld Meteorologische Organisatie en Copernicus, het klimaatbureau van de Europese Unie, dat de zomer van 2023 wereldwijd de warmste zomer ooit gemeten was. De temperatuur op aarde was in de maanden juni, juli en augustus gemiddeld 16,77 graden en dat is 0,66 graden hoger dan het gemiddeld in de jaren 1991 tot en met 2020 was.

De wetenschappers van het EU-klimaatbureau wijzen nadrukkelijk naar de verbranding van onder meer steenkool, olie en aardgas. Ook El Niño, een tijdelijke opwarming van delen van de Stille Oceaan, droeg bij aan de warme zomer.

In verschillende landen leidde de warmte tot problemen. Zo braken in Zuid-Europa, Canada en het noordwesten van de Verenigde Staten op grote schaal bos-en natuurbranden uit als gevolg van de hitte en de droogte. Eind juli constateerde de internationale onderzoeksgroep World Weather Attribution dat zonder klimaatverandering hittegolven in Zuid-Europa "vrijwel onmogelijk" waren geweest.

https://nos.nl/l/2489708

StamCafé Kloosried. Oervervelend klimaatstuk in de Volkskrant over regen op de camping (GeenStijl)

Geen leuk verhaal

https://image.gscdn.nl/image/ce11052172_ANP-448824001.jpg?h=True&w=880&s=4b6d30f238897a9ec7a82ea33e7b9872

https://image.gscdn.nl/image/8718488b5b_ANP-448824001.jpg?h=True&txt=%C2%A9ANP&txtalign=bottom%2Cright&txtclr=%23FFFFFF&txtshad=10&w=880&s=193497f50e5d9224b501cc5a0d984ab7

De Volkskrant heeft sterreporters broodje belegen (Iva en Irene) naar de camping gestuurd voor een regendans ('doe maar iets met klimaat ofzo') en dat is zó'n strontvervelend stuk geworden, dat we het even moeten KLOOSRIEDEN.

VK: Vanwege de klimaatverandering klinkt de roep om vakantie in eigen land te vieren steeds luider, maar wat nou als je op een druilerige camping belandt? De gasten van Klein Hemelrijk houden de moed erin. ‘Met boeken lezen kom je pas echt tot rust.’

GS: Hoezo? Bij wie klinkt die roep steeds luider? Bij de Volkskrant? Hier niet hoor. Bij de Volkskrant klinkt op de voorpagina juist de roep om vakantie aan de andere kant van de wereld te vieren. En als je daar niet voor kiest en op een druilerige poldercamping belandt heb je gewoon pech, want in Nederland is het in de zomer nou eenmaal heel vaak regenachtig schijtweer. Had je maar naar het buitenland moeten gaan. 'Met boeken lezen kom je pas echt tot rust' is een ontkenning. Wat namelijk echt leuk is: boeken lezen op het strand. Daarover later meer.

VK: Vorig jaar was het nog heerlijk toeven, tijdens de hittegolf op de camping op loopafstand van het strand. Maar nu er over Klein Hemelrijk in Heemskerk een grijze deken van wolken drijft waaruit komende week ruim 70 millimeter regen gaat vallen, is het voor Nina (39) en Allie de Klerk (42) een ander verhaal. Terwijl de druppels op hun caravanluifel beuken, bellen ze maandagochtend het reisbureau voor een lastminutetrip naar de zon. Nina: ‘Je denkt toch: ik heb het hele jaar gewerkt, in mijn vakantie wil ik even ontspannen.’

GS: Uit niks blijkt dat de familie De Klerk in Nederland is gebleven om de, in de eerste alinea aangehaalde, 'klimaatverandering'. En als dat al wel zo is, dan is het hartstikke typisch. Wel de klimaatwarrior uithangen, dat mogelijk ook uitdragen op de verjaardag van je oom, behalve als het even tegenzit, want dan zijn principes even wat minder belangrijk dan het eigenbelang. Rob Jetten is daar ook heel goed in. Smalend het gedrag van anderen onder de loep nemen maar zelf wel de halve wereld over vliegen om met je reet in de zon te gaan liggen. Overigens is de Volkskrant er weer prachtig in geslaagd de Volkskrantigste jongvolwassenen van Nederland te vinden. Deze vroegbejaarde pseudoboomers bellen een REISBUREAU. Hebben ze nooit gehoord van Google Flights?

VK: Niet alleen de familie De Klerk denkt daar zo over: touroperators zien sinds een aantal dagen een flinke toename in het aantal lastminuteboekingen. ‘Vooral naar zonniger oorden’, zegt Hanita van der Meer, woordvoerder van reisbrancheorganisatie ANVR. Die trend staat echter op gespannen voet met de vliegschaamte die steeds meer mensen zeggen te voelen. De cocktail aan bosbranden, noodweer en hitterecords die momenteel in het zuiden van Europa wordt geserveerd, maakt de gevolgen van de klimaatverandering tastbaarder.

GS: Nou die 'trend' staat helemaal niet op gespannen voet met het aangekleuterde schuldbegrip 'vliegschaamte', want het PUILT UIT op Schiphol. Vliegen is me-ga populair. En KIJK NOU EENS: "In 2019 gaf nog 18 procent van de Nederlanders aan zich schuldig te voelen na een vliegtuigreis, inmiddels is dat 15 procent." Feitenvrij gelul dus, meer is het niet waar de Volkskrant zich hier schuldig aan maakt. Klimaatverandering is hier trouwens helemaal niet tastbaar, want het is al de hele zomer kutweer. Klimaatverandering wordt tastbaar gemaakt door de voortdurende angstpurno van de Volkskrant, door Carice van Houten DIE WEL WAT ZON KAN GEBRUIKEN en allemaal van die lijkbleke maandverbandmannetjes die zich (nog net voor hun wintersportvakantie) met veel bombarie op de A12 hebben vastgelijmd. Het is zo ontzettend lui om een paar keer 'ZUID-EUROPA' te roepen, alles op een klimaathoop te schuiven, daar een heel verdienmodel aan op te hangen (want waar staat de Volkskrant eigenlijk verder nog voor) en iedereen die daar dan iets van zegt of vindt af te fakkelen als klimaatontkenner. De Godwin van onze tijd. De Klimaatwin!

https://image.gscdn.nl/image/aee9018264_volks.jpg?h=True&w=880&s=f67cc9a2178b9edc978a79003c110c5f

VK: Een vakantie in eigen land is dan een duurzaam alternatief. Maar het spenderen van je welverdiende vrije dagen op een druilerige camping, blijkt niet voor iedereen zo’n aantrekkelijke optie. ‘Mensen willen graag rekening houden met het klimaat’, zegt Van der Meer. ‘Alleen: als het hier zo hard regent, gaat ook het eigenbelang meespelen. Je wil toch van een fijne vakantie genieten.’

GS: Lol het is voor helemaal fucking NIEMAND een aantrekkelijke optie. We springen nog liever in een glasbak dan tien dagen in een stacaravan op Ameland in de regen te moeten zitten

VK: Opmerkelijk is dat veel Nederlanders wel wíllen veranderen, maar hier niet naar handelen. Vier op de vijf Nederlanders zijn bereid om dicht bij huis op vakantie te gaan, staat in een recent gepubliceerd rapport van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). Maar net als bij het voornemen om duurzame kleding of biologische voedselproducten te kopen, voegen ze niet altijd de daad bij het woord.

GS: Ja heel OPMERKELIJK als er een miljoen studies zijn geschreven over waarom dat is of zou kunnen zijn: kortetermijndenken, geld, gedoe, egoïsme, eigenbelang, ver-van-mn-bedshow, GEWOON KLAAR MET HET GEZEIK

VK: Belangrijke ‘barrières’ die in het onderzoek worden genoemd, zijn moeite en prijs. ‘Stel: je wilt met de trein naar Barcelona, maar je moet dan wel eerst drie landen doorkruisen, met treinen die niet op elkaar aansluiten en kans op vertraging’, zegt onderzoeker Kees Vringer. ‘Dan kun je het een consument niet kwalijk nemen dat hij uiteindelijk toch kiest voor het vliegtuig, zeker als de trein drie tot vijf keer duurder blijkt te zijn.’

GS: GOEDEMORGEN BEGINT HET TE DAGEN? 

VK: De familie De Klerk besloot vanwege die kosten om tóch de komende twee weken op de camping in Heemskerk te blijven. Tijdens een zeldzaam droog uurtje zitten ze met z’n vijven rondom de opklapbare tafel, waar ze net een broodje ei en een croissant hebben verorberd. Toen vader Allie vanochtend het reisbureau belde, bleken de prijzen door de toegenomen vraag enorm te zijn gestegen. ‘Vlucht en verblijf kosten nu zo’n vijf- tot zevenduizend euro voor vijf personen’, zegt hij. En dat vond het gezin het beetje zon nu ook weer niet waard.

GS: Deze vroegboomende dude belt weer z'n REISBUREAU. Mosterd zoekt 1 seconde op Google Flights en vindt een retourvluchtje Barcelona 5 personen voor 590 euro en vindt bij Vacansoleil een lading stacaravans op campings in de buurt voor iets meer dan 100 euro per nacht. Totaalprijs komt op € 1.810 maar vertel ons nog meer over ZEVENDUIZEND EURO?

VK: Uit onderzoek van Trends&Tourism, een onafhankelijk bureau dat reistrends in kaart brengt, laten Nederlanders zich bij het boeken van hun vakantie veel meer leiden door kosten en de aantrekkelijkheid van de bestemming dan door de impact op het klimaat. ‘Thuis vertonen Nederlanders steeds duurzamer gedrag, maar op vakantie willen ze zorgeloos zijn. Dan zijn ze dus minder milieubewust bezig.’

GS: Als jullie deze conclusie al kenden, hadden jullie dit zeurpietenstuk helemaal niet hoeven te schrijven

[blabla oninteressante en nietszeggende passage over ene Joris de Koning en zijn zoons]

VK: De familie De Klerk heeft zich ondertussen neergelegd bij de weersvoorspellingen en probeert er het beste van te maken onder de caravanluifel. Als de jongste (2) zo wakker is, gaan ze – voor de tweede keer deze week – naar een binnenzwembad in de buurt. 

GS: Ja leuk man! Kijk je hád natuurlijk in de Algarve aan zee kunnen liggen, glaasje medronho halen bij Tuur (hij drinkt 'm zelf toch niet meer), de vissersboten tuffen de haven in, de kakelverse en spotgoedkope sardine gaat meteen de grill op, de rook van de verse vis vermengt zich met de zoete geur van Toscaanse jasmijn, eucalyptus en fruitbomen, je dommelt rozig van de vinho verde weg op een terras en met een kilo kakelvers fruit in de mand (gehaald op een levendige markt) zak je na een frisse duik in de zee neer onder een palmboom, met een goed boek... maarrrrrrr je kunt natuurlijk ook VOOR DE TWEEDE KEER voor een godsvermogen kaartjes kopen voor de Waterakkers, een veredeld pierenbad dat meurt naar slappe friet en stront omdat schreeuwblaag Jeremy (3) uit Purmerend in het water heeft zitten schijten.

VK: Nu ze er even over nadenken, is het eigenlijk zo slecht nog niet, een vakantie in de regen. ‘We kunnen alleen maar boeken lezen, dus we komen echt tot rust’, zegt Nina. ‘Als we nu naar Portugal waren gegaan’, zegt Allie, ‘waren de kinderen overdag levend verbrand.’ In één adem vervolgt hij: ‘En vliegen is ook niet alles. Dan sta je op Schiphol met vertraging. Of dan raken je koffers zoek. Eigenlijk gaat reizen om tevreden zijn. Want wat je ook kiest, er is altijd wel iets.’

GS: Dit is een lachwekkende combinatie van drogreden, ontkenning, wegkijken en zelfmedelijden.

Einde.

https://www.geenstijl.nl/5171825/sorry/

‘Het thema klimaat staat hoog op de agenda in termen van “de ramp”, de grootste crisis, die ons te wachten staat. Of beter gezeg… (IFV Facebook)

‘Het thema klimaat staat hoog op de agenda in termen van “de ramp”, de grootste crisis, die ons te wachten staat. Of beter gezegd: waar we eigenlijk nu al mee te maken hebben’, zegt Vina Wijkhuijs, senior onderzoeker bij het NIPV. ‘Ons onderzoek is bedoeld om ons alert te maken en inzicht te bieden zodat we beter kunnen reageren op extreme weersituaties.’

Samen met Menno van Duin heeft zij het boek ‘Lessen uit crises en minicrises: klimaatverandering en extreem weer’ samengesteld. ‘Hierin richtten we ons specifiek op extreme weersituaties die zich in de afgelopen 10 jaar in Nederland hebben voorgedaan en waarmee wij in de toekomst, als gevolg van de klimaatverandering, mogelijk vaker te maken zullen krijgen. Centraal staat de vraag wat we uit de casus kunnen leren om met soortgelijke toekomstige crises om te kunnen gaan.’

‘De impact van de klimaatverandering op crisisbeheersing wordt in de publicatie vooral beschouwd in relatie tot extreme weersituaties. Die vragen niet om nieuwe leiders of nieuwe protocollen. Opmerkelijk is juist dat met deze situaties extra (werk)druk komt te liggen bij Rijkswaterstaat, de waterschappen, de GGD'en en natuurlijk ook bij de brandweer. Denk maar aan de natuurbranden, de ondergelopen kelders en omgewaaide bomen.’

‘Voor gemeenten en veiligheidsregio's is de uitdaging om de impact van plaatselijk noodweer op de bevolking niet te onderschatten. De eigen, vertrouwde, omgeving kan in één klap veranderd zijn. Dat heeft impact op het vertrouwen van de burger: hun vertrouwde leefomgeving, als het dorpsplein bijvoorbeeld, is niet meer zoals het was. De schadeafhandeling en herstel zijn processen die een lange adem vragen. Het hebben en houden van vertrouwen is dan juist belangrijk omdat schadeafhandeling en herstel veel tijd vragen: het hangt nauw met elkaar samen.’

De auteurs hebben in de publicatie 14 casussen samengebracht, waaronder de valwind bij Leersum (2021), het hoogwater in Limburg (2021) en de duinbrand bij Ouddorp (2022).

De uitgave Lessen uit crises en mini-crises: Klimaatverandering en extreem weer is te bestellen via o.a. Boom Uitgeverij https://lnkd.in/e347YMA9

#Klimaatadaptatie

https://scontent-fra3-2.xx.fbcdn.net/v/t39.30808-6/347257727_646902394137394_7656162232837119800_n.jpg?stp=dst-jpg_p720x720&_nc_cat=111&ccb=1-7&_nc_sid=730e14&_nc_ohc=Emgf3NgaedIAX8pzZV0&_nc_oc=AQlIxC5nQubeCKSJec-4_g-SlFELtFIyytMusVHwvyLqo-lWHyJXYVqs063dBYkZnWE&_nc_ht=scontent-fra3-2.xx&edm=AJdBtusEAAAA&oh=00_AfCmJhiP82D5a7PsKnpZ5znOk1470AMnCM3HNHb20r9I3g&oe=64988BB8

https://www.facebook.com/463568032470832/posts/646903067470660

ANWB krijgt meer pechmeldingen door warm weer (WNL)

Meer mensen kwamen vrijdag door het zomerse weer met pech stil te staan langs de weg. De ANWB kreeg 11 procent meer meldingen binnen, zegt een woordvoerster van de ANWB. De stijging werd vanwege het warme weer verwacht.

De ANWB kreeg afgelopen vrijdag zo’n 4300 pechmeldingen binnen. Doorgaans gaat het op een vrijdag om ongeveer 3700 meldingen. Eerder had de ANWB al gezegd dat vooral accu’s niet zullen werken. Die kunnen uitvallen doordat ze tijdens warme dagen harder moeten werken om de motor te koelen. Bij eerdere hittegolven in het land waren er ook veel autoproblemen.

Ook zaterdag en zondag verwacht de ANWB wegens de hitte meer pechmeldingen. Het wordt zaterdag nog warmer dan vrijdag. Hierom staan extra wegenwachten paraat. “Wegenwachten op motoren en fietsen worden zo veel mogelijk ingezet in de drukke (strand) gebieden”, aldus de ANWB eerder.

Mensen die zaterdag langs de weg stil komen te staan hoeven niet lang in de brandende zon te wachten. Rijkswaterstaat heeft voor zaterdag een hitteprotocol ingesteld van 10.00 tot 22.00 uur. Weggebruikers met pech worden vanwege het protocol direct geholpen. Ze worden zo snel mogelijk naar een plek met voorzieningen gebracht, zoals een tankstation.

Lees ook: 

Hoogste alarmfase risico natuurbrand nu ook in Noord-Nederland

Het bericht ANWB krijgt meer pechmeldingen door warm weer verscheen eerst op WNL.

https://wnl.tv/2023/06/10/anwb-krijgt-meer-pechmeldingen-door-warm-weer/