Bezoek van de paus aan Portugal overschaduwd door misbruikschandaal (Sargasso)

De Portugese autoriteiten hebben het hoogste alarmniveau afgegeven voor brandgevaar op het platteland in verschillende regio’s, waaronder de populaire toeristische bestemming Faro in het zuiden en rond de centrale stad Castelo Branco. Honderden brandweerlieden bestrijden een bosbrand in de populaire vakantiebestemming Cascais, ten westen van Lissabon. Het was geen aanleiding voor de organisatoren van de katholieke Wereld Jongeren Dagen (1 tot 6 augustus) om de verwachte duizenden deelnemers te adviseren thuis te blijven. Vandaag komen zo’n duizend jongeren aan in Faro. In het kader van World Nature Conservation Day gaan ze daar op straat sigarettenpeuken verzamelen om het milieubewustzijn te verhogen.

Kindermisbruik

Ook paus Franciscus wordt volgende week in Portugal verwacht. Hij zal er de mis opdragen en een bezoek brengen aan het bedevaartsoord in Fatima. Misschien spreekt hij ook wel over klimaatopwarming en milieubewustzijn. Een onderwerp dat hij in zijn contacten met de Portugese clerus in elk geval niet kan vermijden  is het recent aan het licht gekomen kindermisbruikschandaal. Naar verwachting zal hij een ontmoeting hebben met enkele slachtoffers.

In februari onthulde een onderzoekscommissie dat meer dan 4.800 personen mogelijk het slachtoffer zijn geworden van seksueel misbruik van kinderen in de Portugese katholieke kerk. Meer dan 500 vermeende slachtoffers hebben hun verhaal al naar voren gebracht. De presentatie van het onderzoek werd bijgewoond door de Portugese bisschoppen en live uitgezonden door de Portugese televisie. Tot dan toe hadden de bisschoppen slechts een handvol gevallen van misbruik toegegeven.

Het hoofd van de onafhankelijke commissie die het in februari gepubliceerde rapport heeft opgesteld, zei dat meer dan 100 priesters die verdacht werden van het plegen van misstanden nog steeds actief waren in kerkelijke functies op het moment van publicatie. Het misbruik van kinderen tussen de 10 en 14 jaar vond plaats in onder meer kerken, woningen van priesters en op katholieke scholen. Het jongste slachtoffer was volgens de commissie 2 jaar oud. Bijna 60 procent van de slachtoffers werd meermaals misbruikt, bij 27,5 procent ging het langer dan een jaar door. De bisschoppen vroegen om vergiffenis, maar er is bepaald nog geen sprake van excuses en verzoening zoals we dat in andere landen hebben gezien. Kardinaal Manuel Clemente zei aanvankelijk dat het een zaak is van de rechters. ‘Verwacht niet dat wij iets anders kunnen doen, want dat kunnen we niet,’ zei hij. Later werd er alsnog gesproken over een vorm van herstel. Maar de kerkelijke autoriteiten blijven terughoudend. Het plan om tijdens de Wereld Jongeren Dagen volgende week een monument op te richten voor de slachtoffers van misbruik is opgeschoven.

Genderideologie

Aan de vooravond van de Wereld Jongeren Dagen publiceerde het Vaticaan een nieuwe Popecast waarin de paus vragen van jongeren beantwoordde. Zo sprak hij volgens Radio Vaticana bemoedigende woorden tegen een transgender vrouw. “God houdt van ons zoals we zijn”, zei hij en: “de Heer vergezelt ons altijd. Zelfs als we zondaars zijn, komt Hij dichterbij om ons te helpen.” De paus voegde eraan toe: “Geef niet op, blijf vooruit streven.” Enkele jaren geleden publiceerde het Vaticaan een document waarin de rooms-katholieke kerk geslachtsverandering ziet als het gevolg van een ‘verward concept van vrijheid’. De Congregatie voor de Katholieke Opvoeding is van oordeel dat “als het idee van geslacht wordt bepaald door persoonlijk gevoel in plaats van door biologie, dit een poging is om de natuur te vernietigen”. Het document zegt “ja tegen de dialoog, maar nee tegen de genderideologie”. Deze stellingname van de Congregatie  was bedoeld voor katholieke opvoeders. De paus heeft het document niet ondertekend. In zijn meest recente Popecast benadrukte de paus het belang van een Kerk die samen met de mensen meegaat. Hij waarschuwde dat wanneer de kerk te veel in zichzelf gekeerd raakt, ze het risico loopt sektarisch en verdeeld te worden. Hij voegde eraan toe dat de grootsheid van de kerk ligt in ‘onze verscheidenheid en eenheid’.

Lees meer berichten op Sargasso
https://sargasso.nl/bezoek-van-de-paus-aan-portugal-overschaduwd-door-misbruikschandaal/