Pvda-Terschelling vraagt ‘Europa’ aandacht voor nasleep MSC Zoë (PvdA Terschelling)

Pvda-Terschelling vraagt ‘Europa’ aandacht voor nasleep MSC Zoë

Europarlementariër Agnes Jongerius en statenlid Jaap Stalenburg (met onder meer de Wadden in de portefeuille) brachten 26 april jongstleden op uitnodiging van PvdA-Terschelling een werkbezoek aan ons mooie eiland. Er was een breed en inhoudelijk programma voor hen opgezet waarbij met nadruk aandacht gevraagd werd voor de ramp met de MSC Zoë, de oorzaak, de nasleep en het voorkomen in de toekomst. 

MiWB

Het werkbezoek begon bij het Maritiem instituut Willem Barentsz waar het gezelschap verwelkomd werd door directeur Gerrit van Leunen. Deze sprak gedreven over het bijzondere karakter van de meer dan 140 jaar oude onderwijsinstelling en over het belang hiervan voor het eiland. Ter illustratie: Terschelling staat in de top 10 studentensteden van Nederland. Daarnaast werd er ook gesproken over de uitdagingen waar het instituut mee te maken heeft en over de toekomst van de maritieme sector; het aantrekken van potentiële talenten en het zorgen voor vermindering van de CO2-uitstoot van met name de grote rederijen. Hierop volgde een rondleiding in de indrukwekkende simulator, waar leerlingen vaardigheden en situaties kunnen oefenen die tijdens een stage niet realiseerbaar zijn. 

My Little Pony’s

Dat op Europees niveau nog een wereld te winnen valt op gebied van veiligheid binnen de scheepvaart, maar ook wat betreft nazorg na containerrampen, bleek uit het gesprek wat hierna op het programma stond. De delegatie werd bijgepraat over de ramp met de MSC Zoë door onder andere burgemeester Bert Wassink. Er zijn nog veel zorgen over de nasleep hiervan. “Het is wel symbolisch dat die My Little Pony’s over honderd jaar waarschijnlijk nog steeds aanspoelen”, sprak burgemeester Wassink. Op de vraag van Jongerius of het risico op een ramp als deze groter is geworden door schaalvergroting van de scheepvaart antwoordde MIWB-directeur van Leunen dat het risico dan wellicht gelijk is gebleven, maar dat de gevolgen wel groter zijn geworden. Er werd door de aanwezigen onder meer gepleit voor betere scheepvaartbegeleiding in de route zelf, aangepaste containers voor gevaarlijke stoffen, een verplichte chip voor containers en een waarborgfonds. Deze inzichten zal PvdA-prominent Jongerius zeker meenemen. 

Boschplaatvisie

Na de bijeenkomst in het Maritiem Instituut Willem Barentsz was een ontmoeting met Staatsbosbeheer gepland. Op de parkeerplaats bij de Dwarsdijk in Oosterend werd door boswachter Remi Hougee, uitleg gegeven over de Boschplaat. Het gebied is een Europees natuurreservaat. Er is echter sinds de jaren 80 steeds meer gebrek aan dynamiek, waardoor de variatie aan planten en dieren (biodiversiteit) afneemt. De afzetting van zand en slib is afgenomen op de kwelder. Natuurlijke ophoging vindt praktisch niet meer plaats. Hierdoor bestaat de kans dat delen permanent onder water komen te staan bij zeespiegelrijzing. De begroeiing is verouderd en verruigd. Kortom, het bijzondere natuurgebied verlies steeds meer van de aantrekkelijkheid voor het leven van dieren, planten maar natuurlijk ook mensen die hier willen genieten van de natuur. Daarom is de Boschplaatvisie ontwikkeld, een breed gedragen toekomstvisie als basis voor een nieuw uitvoeringsplan. Agnes Jongerius was zeer geïnteresseerd en vroeg onder andere naar het doel van de Stuifdijk en hoe die tot stand was gekomen. De zandhonger van de zee kwam ter sprake en de gevolgen daarvan, zoals het inkrimpen van de Boschplaat en het verdwijnen van Cupido’s Polder. Ook vroeg zij wat de kern is van de Boschplaatvisie. Die kern, vertelde Remi Hougee, is vooral gedragen beheer en betrokkenheid. 

Echt Terschelling

Staatsbosbeheer ging niet over één nacht ijs. De Terschellinger bevolking kreeg de kans om op diverse huifkartochten het gebied zelf te bekijken en met eigen ogen te zien wat er aan de hand is in dit natuurgebied. Op diverse plaatsen werd dan uitleg gegeven wat de oorzaken zijn van de achteruitgang. Maar ook de organisatie van een aantal symposia met ter zake deskundigen heeft veel nieuwe kennis opgeleverd. Echt Terschelling, de enquêtewebsite van Staatsbosbeheer, droeg tevens bij aan betrokkenheid van de Terschellingers. Met alle processtappen, zoals de argumentatie rondkrijgen waarom aanpak noodzakelijk is, de wetgeving rond dit natuurgebied in beeld krijgen en de hiervoor genoemde activiteiten is een plan van aanpak gemaakt. Belangrijk is natuurlijk ook de financiering van dit plan en hier komt Europa in beeld. Bij paal 20 was het een mooie plek om van de lunch te genieten. Hier was goed het verschil te zien tussen een dynamisch duingebied, ontstaan door een aantal kerven die in de 80-er jaren zijn gemaakt en de Stuifdijk zelf, een weinig dynamische duinenrij, en een van de oorzaken van het teruglopen van de biodiversiteit. Jongerius kreeg in korte tijd een uitgebreid beeld van de huidige situatie van de Boschplaat dankzij de uitleg van de boswachter.

Watercrassula 

Op weg terug naar het bezoek aan de Brandaris werd het probleem van de watercrassula besproken. Voor het nieuwe Provinciale Statenlid Jaap Stalenburg was dit extra interessant om dat de Provincie sterk betrokken is geweest bij dit project, ook financieel. Hougee vertelde over de aanpak zoals die het afgelopen jaar heeft plaatsgevonden. Dit was een kostbare operatie maar noodzakelijk om deze invasieve exoot niet de overhand te laten krijgen in ons bijzondere duingebied. Jammer is dat deze Australische waterplant (nog) niet op de Europese lijst staat als invasieve exoot. Hierdoor waren er allerlei processtappen nodig, waardoor de daadwerkelijke aanpak is vertraagd. Daarom waren er met de huidige aanpak meer kosten en moeite nodig dan als de plant wel op die lijst had gestaan. Bovendien mag de plant nog worden verkocht. De meeste grote tuincentra doen dat gelukkig niet meer, maar wettelijk gezien mag het nog wel. Het wordt dus hoog tijd om deze woekerplant op de Europese lijst te krijgen.

Brandaris

Eenmaal op de Brandaris kreeg het gezelschap uitleg van Cees Haringa, verkeersleider op de toren, over de werkzaamheden. Het belang van mensen op de toren werd nog eens onder de aandacht gebracht. Met het blote oog is in bepaalde gevallen beter een situatie in te schatten dan via radar of camera’s. Natuurlijk kwam ook de MSC Zoe ter sprake. De melding van de verloren containers kwam via de Duitse Kustwacht terwijl het grootste deel op Nederlands grondgebied terecht is gekomen. Grappig was dat 25 jaar geleden Jongerius Cees Haringa al eens ontmoette als vakbondsbestuurder. Hij werkte toen bij de Verenigde Tankrederij. Een ruime blik over het eiland sloot het excursiegedeelte van dit werkbezoek af.

Europese en provinciale agenda

Hierna volgde nog een bijeenkomst voor geïnteresseerden in restaurant Het Raadhuis op West. Onder het genot van een bakje werden nog verschillende zaken besproken en werden vragen naar aanleiding van de diverse bezoeken verder toegelicht. Ofschoon de containerramp de meeste aandacht kreeg, is er door de inzet van PvdA-Terschelling een groot aantal voor ons eiland belangrijke zaken op de provinciale en Europese agenda gezet. 

Aukje Schol en Flip Tocila

 

Het bericht Pvda-Terschelling vraagt ‘Europa’ aandacht voor nasleep MSC Zoë verscheen eerst op PvdA Terschelling.

https://terschelling.pvda.nl/nieuws/pvda-terschelling-vraagt-europa-aandacht-voor-nasleep-msc-zoe/