Vragen bij beleidsplan van VRR | inzet op motivatie brandweervrijwilligers (SGP Goeree-Overflakkee)

In de raadsvergadering van 13 oktober werd het beleidsplan voor de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR)  behandeld. De concept zienswijze werd ondersteund door de raad. SGP-woordvoerder Peter Grinwis wees nogmaals op de motivatie bij brandweervrijwilligers in relatie tot onder meer het voornemen om een blusaanhanger in Ouddorp weg te halen. Op 8 december zal de raad spreken met de VRR. Dan zal de SGP wederom aandacht vragen voor de aanrijtijden van Ambulances. Op verzoek van Grinwis zal dan ook het voornemen van het weghalen van de blusaanhanger en de evaluatie van de Duinbrand, onlangs bij de Brouwersdam, ter sprake komen. 

Het beleidsplan van de VRR geeft op hoofdlijnen aan welke taken de VRR heeft en hoe zij in een veranderende samenleving deze taken wil borgen bij de verschillende samenwerkende partners en stelt zich op als een betrouwbare hulp- en zorgverleningsorganisatie. Goed dat de VRR de raden betrekt bij de besluitvorming van de veiligheidsregio. Immers gaat het hier om verlengd lokaal bestuur, waarbij de gemeente wettelijk verantwoordelijk is voor bijv. brandweerzorg. Daarnaast coördineert ze ook de ambulancezorg. 

Voor Goeree-Overflakkee is van belang dat we kunnen beschikken over adequate ambulance- en brandweerzorg. ‘U weet dat onze zorg blijft zitten op de aanrijtijden van ambulances in ons gebied. Klopt het dat we binnenkort hierover verder worden geïnformeerd?
’

Motivatie
‘We lezen in de stukken dat de VRR grote waarde hecht aan de brandweervrijwilligers. Toch krijgen we de indruk dat dit niet altijd het geval is. Niet voor niets hebben we onlangs schriftelijke vragen gesteld over het al dan niet weghalen van een blusaanhanger. De brandweervrijwilligers kennen hun lokale situatie en weten wat ze nodig hebben. Of dergelijke voornemens de motivatie bevorderd is voor ons de vraag?’, aldus P.C. GrinwisEen tweetal vragen:

‘In het Raadsvoorstel Beleidsplan VRR 2023-2027 geeft u bij de kanttekeningen aan dat het dynamisch Operationeel Plan Brandweerzorg (OPB) onvoldoende duidelijk is. (Overigens dank, dat dit op ons verzoek alsnog bij de stukken is gevoegd). We vroegen ons af wat u daarmee precies bedoeld, want in de concept zienswijze komt dat niet of nauwelijks terug. Er wordt gevraagd naar het waarborgen van de kwaliteit van de eilandbrede brandweerzorg, maar niet in die mate zoals verwoord in de kanttekening bij het raadsvoorstel’.

‘We nemen aan dat grotere calamiteiten, zoals de grote duinbrand onlangs bij de Brouwersdam worden geëvalueerd. In het beleidsplan wordt aangegeven dat er een samenwerking is met defensie. We begrepen echter dat tussen aanvraag van een blusheli en de daadwerkelijk inzet best wel wat tijd zat. Klopt dat en zo ja, wat is de inzet om dat te verbeteren?’

De vragen zijn door de burgemeester beantwoord. In december komt er dus ook nog een veiligheidsavond voor de raad waarin deze onderwerpen meer in detail besproken gaan worden.

 

 

https://www.sgpgo.nl/2022/10/vragen-bij-beleidsplan-van-vrr-inzet-op-motivatie-brandweervrijwilligers/

[Video] Gemeenten willen meer bewustwording over ontstaan natuurbranden (SGP Goeree-Overflakkee)

Bijna alle natuurbranden ontstaan door menselijk gedrag. Eén nonchalant weggegooide sigarettenpeuk, een hete uitlaat van een auto in hoog gras of een achtergelaten stuk glas kan al de oorzaak zijn van een brand die een natuurgebied verwoest. Een natuurbrand ontstaat snel, zeker in droge periodes. Nu het zomerseizoen begonnen is en het risico op een natuurbrand groot is roepen de burgemeesters van Westvoorne en Goeree-Overflakkee inwoners, recreanten en toeristen op extra voorzichtig te zijn.

Goeree-Overflakkee en Westvoorne zijn prachtige gemeenten met veel natuur, duinen en stranden. Daar moeten we zuinig op zijn. Om het gebied mooi te houden moeten we samen natuurbranden zien te voorkomen. Een natuurbrand ontstaat snel, zeker in droge periodes als deze en wordt vrijwel altijd veroorzaakt door menselijk handelen. Het vuur verspreidt zich snel over een groot gebied en richt enorm veel schade aan.

Burgemeester Peter de Jong, gemeente Westvoorne: “Iedereen is welkom om in ons mooie gebied te recreëren. Zeker in de vakantietijd is het druk in onze natuurgebieden en omdat het merendeel van de branden door menselijk handelen ontstaat, is de kans op brand daardoor groter. Dus we roepen iedereen op om extra voorzichtig te zijn.”

Een natuurbrand die grote schade kan aanrichten, is zo ontstaan. Het achterlaten van een stuk glas werkt als een vergrootglas als de zon er volop op schijnt, of het weggooien van een sigarettenpeuk in het bermgras kan een enorme brand veroorzaken. En vaak wat mensen niet weten is dat bij het parkeren van je auto in hoog gras, een hete uitlaat in een mum van tijd een heel natuurgebied in brand zet. Afgelopen zomer zijn er op Goeree-Overflakkee veel berm- en natuurbrandjes geweest. Burgemeester Ada Grootenboer: ”De grote angst voor mij is dat zo’n brand ook een recreatieterrein bereikt en er slachtoffers vallen.”

Jan Tuns van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond is, heeft nauw contact met de burgemeesters. Met elkaar moeten we duinbranden zien te voorkomen en als ze toch uitbreken zo snel mogelijk bestrijden. Tuns: “Wat je ziet is dat onze zomers steeds warmer en droger worden waardoor een risico op een natuurbrand groter is. Een natuurbrand is bijna altijd het gevolg van menselijk handelen. Vaak zijn mensen zich onbewust van de gevolgen van hun gedrag daar willen we verandering in brengen.”

De gemeenten Goeree-Overflakkee en Westvoorne doen de oproep ook via een videoboodschap, die hieronder te bekijken is.

 

 

https://www.sgpgo.nl/2020/07/video-gemeenten-willen-meer-bewustwording-over-ontstaan-natuurbranden/

Hart voor Den Haag wil spoeddebat over politiek geslachtofferde ambtenaar (Groep de Mos)

Raadsleden Sluijs en De Blok: “College kan topambtenaar wel voor de bus gooien, maar wie is er politiek verantwoordelijk?”

De belangrijkste vastgoedambtenaar van Den Haag, Henk Harms, vertrekt bij de gemeente na een integriteitsonderzoek naar zijn rol in het bevoordelen van bouwer VolkerWessels. Dat maakt burgemeester Johan Remkes (VVD) deze vrijdag bekend aan de Haagse gemeenteraad. Hart voor Den Haag/Groep de Mos wil een spoeddebat over de politieke verantwoordelijkheid. ‘Welke veenbrand woedt er op het stadhuis?’.

Het integriteitsonderzoek, uitgevoerd door Hoffmann Bedrijfsrecherche, is recent afgerond. Onderzocht werd onder meer de mogelijke toezegging van een bouwlocatie aan VolkerWessels – zonder aanbesteding en achter de rug van de gemeenteraad om. Het gaat om de in onbruik geraakte Kerk van de Heilige Martelaren van Gorcum, waar VolkerWessels graag woningen wilde bouwen. Met de heimelijke toezegging aan de bouwer zou de topambtenaar een tegenvaller van circa 3 miljoen euro bij het complex Amare (het vroegere Spuiforum) hebben willen verhullen. Bij de onderhandelingen over de kerk was ook wethouder Boudewijn Revis (Financiën, Stadsontwikkeling, VVD) betrokken. Een eventuele gunning aan de bouwer werd doorkruist door het Hoffmann-onderzoek, zo meldt NRC.

Slachtofferen 

De grootste partij in de Haagse raad eist een spoeddebat over de kwestie. “Wethouder Revis wil zijn topambtenaar kennelijk voor de bus gooien om zijn handen schoon te houden, maar hij is zèlf politiek verantwoordelijk”, zeggen raadsleden Ralf Sluijs en William de Blok, die zich hardop afvragen welke veenbrand er op het stadhuis bij de afdeling DSO woedt. De partij wijst ook op het onderzoek naar de schimmige vastgoeddeal van het kapitale pand van Omar Munie op het Noordeinde wat nog loopt. Daar vroeg de partij vorige week een raadsonderzoek over aan. “Wat was de rol van de topambtenaar in deze kwestie en in opdracht van wie? Politiek gezien draagt het college altijd de volle verantwoordelijkheid voor hun handelen, niet de ambtenaren die handelen in opdracht van. Als de fouten dermate groot zijn dat de hoogste ambtelijke baas bij DSO moet vertrekken, dan kan dat dus niet zonder gevolgen blijven voor de politieke leiding”, aldus De Blok en Sluijs. In het debat wil Hart voor Den Haag ook duidelijk krijgen welke rol oud-wethouder Joris Wijsmuller en voormalig burgemeester Pauline Krikke gespeeld hebben in de wanorde die bij DSO heerst. “Dat kan ook betrokken worden bij het raadsonderzoek waar wij al om verzocht hebben. De urgentie voor dat onderzoek lijkt ons nu helemaal duidelijk”, besluiten de raadsleden.

Het bericht Hart voor Den Haag wil spoeddebat over politiek geslachtofferde ambtenaar verscheen eerst op Hart voor Den Haag.

https://www.hartvoordenhaag.nl/hart-voor-den-haag-wil-spoeddebat-over-politiek-geslachtofferde-ambtenaar/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=hart-voor-den-haag-wil-spoeddebat-over-politiek-geslachtofferde-ambtenaar

PvdA: grote zorgen over tempo energietransitie (PvdA Voorschoten)

Gemeenten hebben samen met de provincies en de overheid de opdracht om bij te dragen aan de uitvoering van het Klimaatakkoord van Parijs uit 2015, dat streeft naar een maximale temperatuurstijging van 1,5 graad tegen het eind van deze eeuw.  

Het college van VVD, GL en D66 stelde het mooi voor in het coalitieakkoord: we streven naar een energieneutraal Voorschoten in 2030. Een onrealistische doelstelling, maar er sprak wel ambitie uit, en je had verwacht dat het college hieraan vanaf dag 1 topprioriteit zou geven. Nu bijna twee jaar later, blijkt dat niet het geval.

De opgave is immens, en informatie van Holland Rijnland laat zien dat Voorschoten niet voorop loopt (wijzijnon.nl). Er is bijvoorbeeld meer ruimte op daken voor het opwekken van energie dan nu benut wordt.

https://voorschoten.pvda.nl/wp-content/uploads/sites/263/2020/04/Afbeelding-vergelijking-gemeentes-opwek-zon-t.o.v.-potentie-uit-de-Gebiedsstragie-POSAD-150x150.jpg

Er wordt in de regio gewerkt aan een Regionale Energiestrategie, maar lokale overheden hebben daarnaast ook doelen gesteld. Marjolijn Eshuis: ‘De PvdA maakt zich zorgen over het tempo en de wijze waarop het college dit probleem oppakt. Pas komend najaar bespreekt de raad het integrale milieubeleidsplan, dan kan de uitvoering pas volgend jaar starten’.

Ondertussen ligt er een voorstel voor een ‘duurzaamheidslening’ en een ‘duurzaamheidsverordening’. Het betreft een lening van 372.000 Euro, waarvan het college zelf aangeeft dat ze nauwelijks zal bijdragen aan de realisatie van de doelstelling. De PvdA juicht stappen op weg naar een energieneutrale gemeente toe, maar heeft twijfels over het bestemmen van geld nu het overzicht van plannen voor de energietransitie er nog niet ligt. Het gaat om een lening die ook door de overheid wordt aangeboden. Gezien het geringe budget dat Voorschoten voor deze transitie heeft, vragen wij ons af of dit de beste investering is. Opvallend is ook dat de coalitie eerdere verzoeken van de PvdA en andere oppositiepartijen om € 800.000 te reserveren voor de energietransitie niet heeft ondersteund.

We zitten midden in een gezondheidscrisis, met de nodige consequenties. De milieucrisis vormt op termijn, een nog veel groter probleem. Dat stelden ook Jan Terlouw en Jane Goodall (bekend van haar onderzoek naar chimpansees) afgelopen zondag in Buitenhof. Hoewel lastig grijpbaar, zien we wereldwijd steeds meer effecten: abnormaal hoge temperaturen in grote delen van de wereld, enorme bosbranden in Australië en elders, langere natte en droge periodes (zoals in Nederland begin dit jaar), met consequenties voor landbouw en natuur.

We hopen dat het college, nu het weer op sterkte is, de energietransitie als topprioriteit bestempelt, zodat het de belofte uit het verkiezingsprogramma zoveel mogelijk kan waarmaken.

Het bericht PvdA: grote zorgen over tempo energietransitie verscheen eerst op PvdA Voorschoten.

https://voorschoten.pvda.nl/nieuws/pvda-grote-zorgen-over-tempo-energietransitie/

CDA bijdrage fractievoorzitter Gerrit Jan Miedema raadsvergadering 7 januari 2020 (CDA Krimpen aan den IJssel)

Krimpen aan den IJssel Voorzitter, leden van de raad, college, belangstellenden op de publieke tribune en thuis. Op 18 december 2019 werden wij via een persbericht op de hoogte gesteld van de breuk binnen de coalitiepartijen. De kop: ‘Krimpense lokale partijen zeggen vertrouwen in coalitiesamenwerking op’. Dat is hoe dan ook schrikken. Zelfs voor een oppositiepartij. Letterlijk gezien klopt de kop eigenlijk niet. Want het betreft de lokale partijen uit de coalitie. De huidige coalitie SVK, LK, VVD en D’66 zijn vol goede moed en met een in hun ogen ambitieus akkoord anderhalf jaar geleden begonnen aan een klus. Niet de gemakkelijkste. Het vereist visie, ambitie, stabiliteit en vooral vertrouwen. Als oppositie heb je altijd een gezond wantrouwen naar de coalitie. Ook het CDA heeft in deze coalitieperiode vraagtekens gehad bij inhoudelijke keuzes, processen en communicatie. Dat is ook onze rol. Tot onze verbijstering lazen wij het persbericht. In dit bericht wordt gesproken over de bekende druppel. De druppel die ervoor heeft gezorgd om het vertrouwen op te zeggen. Er is dus hoogstwaarschijnlijk al langere tijd iets aan de gang. Een veenbrand. Naast inhoudelijke verschillen is er ook sprake van een gebrek aan constructieve samenwerking. Zo lezen wij. Inhoudelijke verschillen zijn er altijd. Daarom is het compromis uitgevonden. Blijkbaar werkte dat niet meer bij SVK, LK, VVD en D’66. Het CDA vraagt zich dan ook een aantal zaken af. Er is blijkbaar al langer sprake van scheurtjes in de coalitie. Zonder te willen zwarte pieten wil het CDA van de vier partijen weten wat er nog meer speelde naast het genoemde proces rond de verkoop van de Big Bear? Als het optelsom van scheurtjes is, in hoeverre heeft de coalitie lijmpogingen ondernomen? In hoeverre zijn de partijen zich bewust van de gevolgen van de breuk voor de resterende bestuursperiode tot de verkiezingen, de uitdagingen rond de financiële situatie? Kortom welk signaal geeft de coalitie met deze vertrouwensbreuk aan de inwoners van Krimpen aan den IJssel? Wat zijn de gevolgen voor het vertrouwen in het lokaal bestuur? Het CDA constateert dat de communicatie tussen College en raad de afgelopen periode regelmatig te wensen heeft overgelaten en dat, op een enkele uitzondering na, de beloofde resultaten niet bereikt zijn.  Zo is de communicatie en het proces onvoldoende geweest bij: Big Bear, Verhuizing Krimpenwijzer, Ouverturelaan, IHP (nieuwbouw Groeiplaneet), besluit over entreegelden zwembad. En zijn de onderzoeken, beloofd in het collegeprogramma, nog niet uit gevoerd, laat staan dat er nieuw beleid aan de raad is voorgelegd. Het voorstel om 80% van het gevraagde onderzoeksbudget door te schuiven naar 2020 is daar het pregnante bewijs van.  Dat roept ook voor ons als raad vragen op: Zijn we als raad misschien niet kritisch genoeg geweest? Hebben we het College te makkelijk weg laten komen? Uiteraard is hierbij de scheidslijn tussen coalitie en oppositie zichtbaar maar blijkbaar is nu ook de maat voor een deel van de coalitie vol.  Wat betekent de huidige politieke situatie voor nu: de positie van het college en de positie van de raad. De raad is aan zet. Gezien de inhoud van het persbericht lijkt het voor het CDA erop dat de breuk onherstelbaar is. Een lijmpoging lijkt  niet meer aan de orde. Wel wil het CDA duidelijkheid naar de raad en de Krimpense inwoners/kiezers. Dus is er voor het College maar één weg en dat is de portefeuilles beschikbaar stellen nu nog slechts 3 van de 21 raadsleden het vertrouwen hebben in het voltallige college. Het zou  getuigen van bestuurlijk verantwoordelijkheidsbesef als het College, alle vier de wethouders dus,  de eer aan zichzelf houdt en dat de wethouders hun portefeuille ter beschikking stellen, zodra er sprake is van een nieuwe coalitie en tot die tijd uitsluitend de lopende zaken waar te nemen. Graag wil het CDA dan ook een uitspraak van het College dat er in deze demissionaire periode adequaat wordt samengewerkt in het belang van Krimpen aan den IJssel. Tenslotte stelt het CDA voor dat de raad vanavond besluit dat er een informateur/verkenner in de persoon van de heer Tjerk Bruinsma aangesteld wordt om te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn voor een zo stabiel mogelijke coalitie tot de volgende verkiezingen in 2022.

https://www.cda.nl/zuid-holland/krimpen-aan-den-ijssel/actueel/nieuws/cda-bijdrage-fractievoorzitter-gerrit-jan-miedema-raadsvergadering-7-januari-2020/