Partners van Noordelijke Vechtstromen verlengen samenwerking waterketen en klimaatadaptatie met zes jaar (Gemeente Ommen)

Steeds vaker hebben we te maken met gebeurtenissen als extreme neerslag, zomerdroogte, hitte, droogte, storm, hagel, natuurbranden en overstromingen. Een gevolg van klimaatverandering. Om ons gebied te beschermen tegen de risico’s die ontstaan, werken we aan “klimaatadaptatie”. We noemen dit ook wel klimaataanpassing: we beschermen onze regio tegen extreem weer. Voor klimaataanpassing is samenwerking belangrijk, want water en temperatuur houden zich niet aan gemeentegrenzen.

Klimaataanpassing

De partners van Samenwerking Noordelijke Vechtstromen (gemeenten Borger-Odoorn, Coevorden, Emmen, Hardenberg en Ommen, Waterschap Vechtstromen en Waterleidingmaatschappij Drenthe) werken al langer samen aan de waterketen: waterleiding, riolering, rioolwaterzuivering en water. Nu komt daar het thema “klimaataanpassing” bij. Om dit te bekrachtigen hebben zij het Bestuursakkoord “Focus en Ruimte” ondertekend waarin doelen en afspraken staan voor de komende zes jaar. De samenwerkende partners trekken hierin nauw op met de provincies Drenthe en Overijssel. 
Zij hebben afgesproken slimme maatregelen in steden en dorpen te nemen zodat ons gebied tegen een stootje kan. Groen en water aanleggen in de stad is bijvoorbeeld goed tegen wateroverlast, maar geeft ook verkoeling in een hete zomer. Zo kan bij een extreme bui een groen park veel meer water in de bodem opnemen dan een plein met stenen. En bij hitte is de temperatuur in een groene omgeving beduidend lager dan in een versteend gebied. De samenwerkingspartners proberen  inwoners ook bewust te maken van de effecten van klimaatverandering en te bewegen zelf maatregelen te nemen in eigen tuin. Een regenton plaatsen of de tegels vervangen door planten kan al een groot verschil maken. En ook insecten, bijen en vogels zijn hiermee geholpen. Maar ook water sprenkelen op het terras aan het eind van een hete dag, een drempel plaatsen om water tegen te houden, een deken over de caravan leggen tegen de hagel en dakisolatie die zowel warmte binnen als hitte buiten houdt. Voor inwoners die willen weten hoe de klimaatverandering uitpakt in onze regio en wat ze zelf kunnen doen: kijk op wwww.laatunietverrassen.nl.

Optimalisatie waterketen

De samenwerking is ook bedoeld om de riolering en waterzuivering verder te verbeteren. Het is bijvoorbeeld steeds moeilijker om technisch personeel te krijgen en veel ervaren mensen gaan met pensioen. Door samen te werken versterken de partners elkaar. Ook is het de bedoeling om er bij harde regenbuien voor te zorgen dat vies rioolwater steeds minder terecht komt in kanalen of sloten. Door slim te sturen in rioolbuizen kunnen de partners dat samen voorkomen. 
De besturen van de partners hebben al een besluit genomen over het Bestuursakkoord. Zodra de coronamaatregelen het toelaten, zetten de zij daadwerkelijk hun handtekeningen tijdens een feestelijke bijeenkomst.
https://www.ommen.nl//nc/actueel/bericht/archive/2021/06/article/partners-van-noordelijke-vechtstromen-verlengen-samenwerking-waterketen-en-klimaatadaptatie-met-zes.html

Inzet van blushelikopters blijkt een probleem bij meerdere branden tegelijk (Omroep Brabant)

De Algemene Rekenkamer maakt zich zorgen over de bestrijding van natuurbranden als er meerdere tegelijk uitbreken. Dat blijkt uit een onderzoek dat de Rekenkamer heeft gedaan naar de branden in natuurgebied De Peel en het Limburgse natuurgebied De Meinweg in april 2020. Beide branden braken op hetzelfde moment uit met verwoestende gevolgen.

Volgens de Rekenkamer is er een 'substantieel en reëel risico' dat grote natuurbranden die tegelijkertijd uitbreken niet snel onder controle kunnen worden gebracht. Dat bleek wel bij de natuurbrand in De Peel. Het vuur woedde maandenlang en ruim 700 hectare natuurgebied ging in vlammen op.

De brandweer kon niet goed bij het vuur komen en moest veelal machteloos toekijken. De inzet van de blushelikopter zou dan een oplossing moeten zijn, maar volgens de Rekenkamer was de coördinatie van die helikopters niet optimaal.

Duurde enkele uren
Zo was het onduidelijk wie het besluit moest nemen om de helikopters te verplaatsen van de grote brand in natuurgebied in De Peel naar de eveneens grote brand in De Meinweg. Volgens de Rekenkamer duurde het enkele uren voordat de luchtmacht formeel de opdracht kreeg om de helikopters te verplaatsen. Daardoor konden de brandweer en de blushelikopters minder snel aan de brandbestrijding beginnen.

Ook vreest de Rekenkamer een gebrek aan capaciteit bij de grondteams van de blushelikopters. Zij zorgen bijvoorbeeld voor het aan- en afhaken van de waterzakken. De inzet bij dit grondteam is beperkt waardoor de blushelikopter niet op verschillende plaatsen tegelijkertijd kan worden ingezet. Ook wordt er met verouderd materieel gewerkt. Het grondteam had maar 2 van de 8 voertuigen beschikbaar om hun werk te kunnen doen.

Handcrew voor het zuiden
Ook kan de coördinatie tussen verschillende veiligheidsregio's beter, schrijft de Rekenkamer in haar rapport. Bij de twee branden sprongen verschillende veiligheidsregio's bij, maar de bevoegdheden en de samenwerking is volgens de Rekenkamer onvoldoende geregeld.

Ook pleit de Rekenkamer voor meer specialistische kennis, mankracht en materieel om meerdere natuurbranden goed te kunnen bestrijden. Zo kwam bij de brand in De Peel een zogeheten 'handcrew' in actie. Deze brandweermensen trekken te voet het gebied in om met waterspuiten en zwepen het vuur tegen te gaan. Maar dit team moest helemaal uit Overijssel komen. De brandweer pleitte eerder al voor een dergelijk team voor het zuiden.

LEES OOK: Zuiden wil speciaal brandweerteam voor grote natuurbranden

https://www.omroepbrabant.nl/nieuws/3391449/inzet-van-blushelikopters-blijkt-een-probleem-bij-meerdere-branden-tegelijk