Vluchten kan niet meer (PvdA Schagen)

Bij de bespreking van de concept RES (regionale energiestrategie) sprak Jan Schrijver de volgende tekst in de raadsvergadering van Schagen:

Het is vrijdag 11 september. Er hangt een vreemde witte gloed in onze blauwe lucht. Dit bijzondere verschijnsel heeft te maken met de heftige bosbranden in Californië. Asdeeltjes zijn hoog in de atmosfeer terecht gekomen en de oceaan over gestoken.

In de Alpen worden gletsjers ingepakt in folie om het smelten tegen te gaan. Van de magnifieke blokken ijs blijft anders niets meer over. En varen via de Noordpool wordt steeds gemakkelijker. Waar het zee-ijs het vroeger ondoordringbaar was, is het nu drie maanden per jaar te bevaren.

https://schagen.pvda.nl/wp-content/uploads/sites/217/2020/09/8BF52828-FEFD-4C9B-87F4-B5E9EF266848-1024x768.jpeg

Parijs-akkoord

Klimaatverstoring en klimaatopwarming is een wereldwijd proces, er staat geen hek om Nederland. De PvdA maakt zich grote zorgen. De leefbaarheid van onze planeet wordt bedreigd. We moeten aan de slag, in het belang van toekomstige generaties

Als PvdA voelen wij ons medeverantwoordelijk voor het wereldwijde Klimaatakkoord dat op 12 december 2015 in Parijs is afgesloten.

Regionale energiestrategie

Het raadsvoorstel betreft het opstellen en vaststellen van de regionale energiestrategie voor de kop van Noord-Holland en wordt onderdeel van het Nationale programma RES. Het is een omvangrijk document geworden.

Om als Noordkop bij te dragen aan de nationale doelstelling om in 2030 ten minste 49% minder CO2 uit te stoten, moeten de gemeentes samen forse energiebesparingen realiseren en minstens 2 TWh extra duurzame energie (laten) opwekken. Dit is een forse klus.

Ambities niet temperen

Het is een slecht signaal om als gemeentes de nationale ambities te betwijfelen of onhaalbaar te verklaren. Ja, er liggen nog veel obstakels op onze weg, maar als PvdA willen we ervoor gaan, in het belang van de toekomstige generaties.

Wanneer het in de gemeente gaat om duurzaamheid en leefbaarheid, moet er niet aan ‘mooipraterij’ gedaan worden. Wees eerlijk. Burgers ondervinden hinder aan windturbines en zonneweides. Het open land wordt bedreigd en er is sprake van een achteruitgang van de landschappelijke kwaliteit.

Het gemeenschappelijke doel: een leefbare planeet, moet hierbij steeds in beeld zijn. De PvdA pleit voor meer participatie en zo nodig schadeloosstelling.

De PvdA ziet daarnaast graag het volgende gebeuren:

1. Een uitbreiding van de infrastructuur voor duurzame energie, zodat de Noordkop niet alleen afnemer is van groene stroom, maar ook producent

2. Doorpakken met het energieneutraal maken van bedrijven en woningen, conform het  Duurzaamheidsprogramma Schagen 2050.

3. Bevorder de bouw van kleine windturbines en zonnepanelen op daken.

4. Kijk in de zoekgebieden naar extra mogelijkheden voor windenergie. Langs N9 en N245 is dit alleen mogelijk in overeenstemming met omwonenden

5. Sta open voor innovatie, denk aan initiatieven met andere vormen van duurzame energie.

6. Kijk over de gemeentegrenzen. Voorbeelden zijn de zonne-eilanden in het IJsselmeer, windmolens bij den Oever en windpark langs afsluitdijk.

 

https://schagen.pvda.nl/wp-content/uploads/sites/217/2020/10/33CC5209-FEDC-4D04-B043-E99EB65C8682.jpeg

Bewegelijkheid en vernieuwing

Laat het proces om de Parijs-doelen te halen en tot een succesvolle energietransitie te komen er een zijn van bewegelijkheid en vernieuwing. De praktijk zal uitwijzen dat de ene oplossing een grotere bijdrage zal leveren dan de andere.

Durf ook te kiezen. Wat betekent de komst van datacentra voor de energie-opgave, en verwachten we daar niet wat meer centrale regie? Samenwerking met het Rijk en de provincie is cruciaal. Wat doen we met de stoom van klimaatvluchtelingen? De PvdA vindt wegkijken geen optie.

Laatste vlinder, laatste bloem

Vluchten kan niet meer. Hoe ver moet je gaan als de laatste vlinder naar de laatste bloem vliegt? Dit is een deel van de tekst van het lied gezongen door Jenny Arean en Frans Halsema. Een oud lied maar actueler dan ooit.

Koning Willen Alexander onderstreepte in zijn troonrede de noodzaak om het Parijs akkoord uit te voeren. De PvdA werkt hier graag hard aan mee.

 

Jan Schrijver, PvdA fractievoorzitter in de gemeente Schagen.

 

 

 

 

 

Het bericht Vluchten kan niet meer verscheen eerst op PvdA Schagen.

https://schagen.pvda.nl/nieuws/vluchten-kan-niet-meer-2/

PvdA: grote zorgen over tempo energietransitie (PvdA Voorschoten)

Gemeenten hebben samen met de provincies en de overheid de opdracht om bij te dragen aan de uitvoering van het Klimaatakkoord van Parijs uit 2015, dat streeft naar een maximale temperatuurstijging van 1,5 graad tegen het eind van deze eeuw.  

Het college van VVD, GL en D66 stelde het mooi voor in het coalitieakkoord: we streven naar een energieneutraal Voorschoten in 2030. Een onrealistische doelstelling, maar er sprak wel ambitie uit, en je had verwacht dat het college hieraan vanaf dag 1 topprioriteit zou geven. Nu bijna twee jaar later, blijkt dat niet het geval.

De opgave is immens, en informatie van Holland Rijnland laat zien dat Voorschoten niet voorop loopt (wijzijnon.nl). Er is bijvoorbeeld meer ruimte op daken voor het opwekken van energie dan nu benut wordt.

https://voorschoten.pvda.nl/wp-content/uploads/sites/263/2020/04/Afbeelding-vergelijking-gemeentes-opwek-zon-t.o.v.-potentie-uit-de-Gebiedsstragie-POSAD-150x150.jpg

Er wordt in de regio gewerkt aan een Regionale Energiestrategie, maar lokale overheden hebben daarnaast ook doelen gesteld. Marjolijn Eshuis: ‘De PvdA maakt zich zorgen over het tempo en de wijze waarop het college dit probleem oppakt. Pas komend najaar bespreekt de raad het integrale milieubeleidsplan, dan kan de uitvoering pas volgend jaar starten’.

Ondertussen ligt er een voorstel voor een ‘duurzaamheidslening’ en een ‘duurzaamheidsverordening’. Het betreft een lening van 372.000 Euro, waarvan het college zelf aangeeft dat ze nauwelijks zal bijdragen aan de realisatie van de doelstelling. De PvdA juicht stappen op weg naar een energieneutrale gemeente toe, maar heeft twijfels over het bestemmen van geld nu het overzicht van plannen voor de energietransitie er nog niet ligt. Het gaat om een lening die ook door de overheid wordt aangeboden. Gezien het geringe budget dat Voorschoten voor deze transitie heeft, vragen wij ons af of dit de beste investering is. Opvallend is ook dat de coalitie eerdere verzoeken van de PvdA en andere oppositiepartijen om € 800.000 te reserveren voor de energietransitie niet heeft ondersteund.

We zitten midden in een gezondheidscrisis, met de nodige consequenties. De milieucrisis vormt op termijn, een nog veel groter probleem. Dat stelden ook Jan Terlouw en Jane Goodall (bekend van haar onderzoek naar chimpansees) afgelopen zondag in Buitenhof. Hoewel lastig grijpbaar, zien we wereldwijd steeds meer effecten: abnormaal hoge temperaturen in grote delen van de wereld, enorme bosbranden in Australië en elders, langere natte en droge periodes (zoals in Nederland begin dit jaar), met consequenties voor landbouw en natuur.

We hopen dat het college, nu het weer op sterkte is, de energietransitie als topprioriteit bestempelt, zodat het de belofte uit het verkiezingsprogramma zoveel mogelijk kan waarmaken.

Het bericht PvdA: grote zorgen over tempo energietransitie verscheen eerst op PvdA Voorschoten.

https://voorschoten.pvda.nl/nieuws/pvda-grote-zorgen-over-tempo-energietransitie/

Samen energie stoppen in windmolens en zonneparken (PvdA Lochem)

De krant staat er vol mee. Klimaatakkoord, windmolens, energietransitie, “van het gas af”, RES, beleidskaders, zonneparken, verdrag van Parijs, etc, etc. Weet u het nog? Het lijkt “ver van ons bed”, maar  komt dichterbij.

Ook in Lochem worden plannen gemaakt voor een duurzame toekomst, dat is hard nodig, want de effecten van de opwarming van de aarde worden pijnlijk duidelijk door de bosbranden in Australië, maar ook voor alle skiliefhebbers die geen sneeuw meer op de piste hebben.

Daarom is het belangrijk om samen na te denken hoe we tot een energie transitie kunnen komen. Waar moeten in onze gemeente windmolens komen en zonneparken en waar gaat uw voorkeur naar uit? We realiseren ons dat deze maatregelen impact hebben op de omgeving waar u woont.

De gemeente gaat in gesprek met u. Met bijeenkomsten over windenergie en daarna ‘energiecafés’  in 7 kernen. Praat mee en geef uw mening! En natuurlijk hebben wij de wethouder gevraagd om ook naar de 8e kern  Epse te komen en het liefst nog een keer extra in Lochem, zodat je er zeker van kunt zijn dat je mee kunt praten.

Het bericht Samen energie stoppen in windmolens en zonneparken verscheen eerst op PvdA afdeling Lochem.

https://lochem.pvda.nl/nieuws/samen-energie-stoppen-in-windmolens-en-zonneparken/

Verbod op oplaten ballonnen van kracht (PvdA-GroenLinks Vught)

http://www.pvda-gl.nl/wordpress/wp-content/uploads/2019/04/P1140518-150x150.jpg

Tijdens de raadsvergadering op 11 april 2019 heeft PvdA-GroenLinks een motie ingediend voor een verbod op het oplaten van (wens)ballonnen. Dit omdat opgelaten ballonnen uiteindelijk terechtkomen in het milieu en de natuur met alle gevolgen van dien. Op 12 september neemt de gemeenteraad een besluit tot wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) waarin dit verbod wordt ingesteld.

Vught kent veel mooie stukjes natuur zoals de Vughtse Hei, de IJzeren Man en het Bossche Broek. Daarnaast heeft Vught ook in haar woonwijken veel groen. Een van de speerpunten van PvdA-GroenLinks is om een groenere gemeente te worden en zwerfafval tegen te gaan. Dit bevordert de gezondheid en veiligheid, en draagt bij aan het welbevinden van mens, dier en plant. Daarnaast zijn de papieren ballonnen die voorzien zijn van een brandstofbron (Thaise wensballonnen) bekende veroorzakers van brand aan woningen en kunnen ook natuurbranden veroorzaken.

Deze motie is door de raad aangenomen, wat fantastisch nieuws is. Uiteraard zullen er nog grote stappen gezet moeten worden om een schoner en gezonder milieu voor mens, dier en plant te realiseren, maar dit is een stap in de goede richting.

Wat verandert er?
De gemeente Vught voegt aan haar wet- en regelgeving het verbod voor het oplaten van ballonnen toe. Hierbij valt te denken aan herdenkingsballonnen, vuurballonnen, gelukslampionnen, Thaise wensballonnen en andere vergelijkbare ballonnen. Uiteraard mogen ballonnen nog steeds gebruikt worden op herdenkingen en feesten, zolang deze vastgebonden zitten en na gebruik netjes worden weggegooid bij het restafval.

Alternatieven voor het oplaten van ballonnen
PvdA-GroenLinks begrijpt dat het oplaten van ballonnen voor mensen een grote betekenis kan hebben op een begrafenis, herdenking, bruiloft, feest etc. Er zijn veel alternatieven die milieuvriendelijker zijn, zoals bellen blazen en bloemen op het water gooien. Maar er kan ook gedacht worden aan plantbare confetti gooien, een plantje of bloemen planten, kaarsen of theelichtjes branden en een lampionnenoptocht organiseren.

http://www.pvda-gl.nl/wordpress/wp-content/uploads/2019/02/190208-kim-dorna4-150x150.jpg

Kim Dorna

Het bericht Verbod op oplaten ballonnen van kracht verscheen eerst op PvdA-GroenLinks.

http://www.pvda-gl.nl/verbod-op-oplaten-ballonnen-van-kracht/

Pvda-Terschelling vraagt ‘Europa’ aandacht voor nasleep MSC Zoë (PvdA Terschelling)

Pvda-Terschelling vraagt ‘Europa’ aandacht voor nasleep MSC Zoë

Europarlementariër Agnes Jongerius en statenlid Jaap Stalenburg (met onder meer de Wadden in de portefeuille) brachten 26 april jongstleden op uitnodiging van PvdA-Terschelling een werkbezoek aan ons mooie eiland. Er was een breed en inhoudelijk programma voor hen opgezet waarbij met nadruk aandacht gevraagd werd voor de ramp met de MSC Zoë, de oorzaak, de nasleep en het voorkomen in de toekomst. 

MiWB

Het werkbezoek begon bij het Maritiem instituut Willem Barentsz waar het gezelschap verwelkomd werd door directeur Gerrit van Leunen. Deze sprak gedreven over het bijzondere karakter van de meer dan 140 jaar oude onderwijsinstelling en over het belang hiervan voor het eiland. Ter illustratie: Terschelling staat in de top 10 studentensteden van Nederland. Daarnaast werd er ook gesproken over de uitdagingen waar het instituut mee te maken heeft en over de toekomst van de maritieme sector; het aantrekken van potentiële talenten en het zorgen voor vermindering van de CO2-uitstoot van met name de grote rederijen. Hierop volgde een rondleiding in de indrukwekkende simulator, waar leerlingen vaardigheden en situaties kunnen oefenen die tijdens een stage niet realiseerbaar zijn. 

My Little Pony’s

Dat op Europees niveau nog een wereld te winnen valt op gebied van veiligheid binnen de scheepvaart, maar ook wat betreft nazorg na containerrampen, bleek uit het gesprek wat hierna op het programma stond. De delegatie werd bijgepraat over de ramp met de MSC Zoë door onder andere burgemeester Bert Wassink. Er zijn nog veel zorgen over de nasleep hiervan. “Het is wel symbolisch dat die My Little Pony’s over honderd jaar waarschijnlijk nog steeds aanspoelen”, sprak burgemeester Wassink. Op de vraag van Jongerius of het risico op een ramp als deze groter is geworden door schaalvergroting van de scheepvaart antwoordde MIWB-directeur van Leunen dat het risico dan wellicht gelijk is gebleven, maar dat de gevolgen wel groter zijn geworden. Er werd door de aanwezigen onder meer gepleit voor betere scheepvaartbegeleiding in de route zelf, aangepaste containers voor gevaarlijke stoffen, een verplichte chip voor containers en een waarborgfonds. Deze inzichten zal PvdA-prominent Jongerius zeker meenemen. 

Boschplaatvisie

Na de bijeenkomst in het Maritiem Instituut Willem Barentsz was een ontmoeting met Staatsbosbeheer gepland. Op de parkeerplaats bij de Dwarsdijk in Oosterend werd door boswachter Remi Hougee, uitleg gegeven over de Boschplaat. Het gebied is een Europees natuurreservaat. Er is echter sinds de jaren 80 steeds meer gebrek aan dynamiek, waardoor de variatie aan planten en dieren (biodiversiteit) afneemt. De afzetting van zand en slib is afgenomen op de kwelder. Natuurlijke ophoging vindt praktisch niet meer plaats. Hierdoor bestaat de kans dat delen permanent onder water komen te staan bij zeespiegelrijzing. De begroeiing is verouderd en verruigd. Kortom, het bijzondere natuurgebied verlies steeds meer van de aantrekkelijkheid voor het leven van dieren, planten maar natuurlijk ook mensen die hier willen genieten van de natuur. Daarom is de Boschplaatvisie ontwikkeld, een breed gedragen toekomstvisie als basis voor een nieuw uitvoeringsplan. Agnes Jongerius was zeer geïnteresseerd en vroeg onder andere naar het doel van de Stuifdijk en hoe die tot stand was gekomen. De zandhonger van de zee kwam ter sprake en de gevolgen daarvan, zoals het inkrimpen van de Boschplaat en het verdwijnen van Cupido’s Polder. Ook vroeg zij wat de kern is van de Boschplaatvisie. Die kern, vertelde Remi Hougee, is vooral gedragen beheer en betrokkenheid. 

Echt Terschelling

Staatsbosbeheer ging niet over één nacht ijs. De Terschellinger bevolking kreeg de kans om op diverse huifkartochten het gebied zelf te bekijken en met eigen ogen te zien wat er aan de hand is in dit natuurgebied. Op diverse plaatsen werd dan uitleg gegeven wat de oorzaken zijn van de achteruitgang. Maar ook de organisatie van een aantal symposia met ter zake deskundigen heeft veel nieuwe kennis opgeleverd. Echt Terschelling, de enquêtewebsite van Staatsbosbeheer, droeg tevens bij aan betrokkenheid van de Terschellingers. Met alle processtappen, zoals de argumentatie rondkrijgen waarom aanpak noodzakelijk is, de wetgeving rond dit natuurgebied in beeld krijgen en de hiervoor genoemde activiteiten is een plan van aanpak gemaakt. Belangrijk is natuurlijk ook de financiering van dit plan en hier komt Europa in beeld. Bij paal 20 was het een mooie plek om van de lunch te genieten. Hier was goed het verschil te zien tussen een dynamisch duingebied, ontstaan door een aantal kerven die in de 80-er jaren zijn gemaakt en de Stuifdijk zelf, een weinig dynamische duinenrij, en een van de oorzaken van het teruglopen van de biodiversiteit. Jongerius kreeg in korte tijd een uitgebreid beeld van de huidige situatie van de Boschplaat dankzij de uitleg van de boswachter.

Watercrassula 

Op weg terug naar het bezoek aan de Brandaris werd het probleem van de watercrassula besproken. Voor het nieuwe Provinciale Statenlid Jaap Stalenburg was dit extra interessant om dat de Provincie sterk betrokken is geweest bij dit project, ook financieel. Hougee vertelde over de aanpak zoals die het afgelopen jaar heeft plaatsgevonden. Dit was een kostbare operatie maar noodzakelijk om deze invasieve exoot niet de overhand te laten krijgen in ons bijzondere duingebied. Jammer is dat deze Australische waterplant (nog) niet op de Europese lijst staat als invasieve exoot. Hierdoor waren er allerlei processtappen nodig, waardoor de daadwerkelijke aanpak is vertraagd. Daarom waren er met de huidige aanpak meer kosten en moeite nodig dan als de plant wel op die lijst had gestaan. Bovendien mag de plant nog worden verkocht. De meeste grote tuincentra doen dat gelukkig niet meer, maar wettelijk gezien mag het nog wel. Het wordt dus hoog tijd om deze woekerplant op de Europese lijst te krijgen.

Brandaris

Eenmaal op de Brandaris kreeg het gezelschap uitleg van Cees Haringa, verkeersleider op de toren, over de werkzaamheden. Het belang van mensen op de toren werd nog eens onder de aandacht gebracht. Met het blote oog is in bepaalde gevallen beter een situatie in te schatten dan via radar of camera’s. Natuurlijk kwam ook de MSC Zoe ter sprake. De melding van de verloren containers kwam via de Duitse Kustwacht terwijl het grootste deel op Nederlands grondgebied terecht is gekomen. Grappig was dat 25 jaar geleden Jongerius Cees Haringa al eens ontmoette als vakbondsbestuurder. Hij werkte toen bij de Verenigde Tankrederij. Een ruime blik over het eiland sloot het excursiegedeelte van dit werkbezoek af.

Europese en provinciale agenda

Hierna volgde nog een bijeenkomst voor geïnteresseerden in restaurant Het Raadhuis op West. Onder het genot van een bakje werden nog verschillende zaken besproken en werden vragen naar aanleiding van de diverse bezoeken verder toegelicht. Ofschoon de containerramp de meeste aandacht kreeg, is er door de inzet van PvdA-Terschelling een groot aantal voor ons eiland belangrijke zaken op de provinciale en Europese agenda gezet. 

Aukje Schol en Flip Tocila

 

Het bericht Pvda-Terschelling vraagt ‘Europa’ aandacht voor nasleep MSC Zoë verscheen eerst op PvdA Terschelling.

https://terschelling.pvda.nl/nieuws/pvda-terschelling-vraagt-europa-aandacht-voor-nasleep-msc-zoe/