Vragen over bereikbaarheid drukke locaties voor hulpdiensten (PvdA Zeeland)

Op 5 oktober 2018 heeft het noodlot strandpaviljoen Puur in Groede getroffen. In de meterkast ontstond een brand die snel om zich heen greep. De circa honderd aanwezige mensen hebben zichzelf in drie minuten in veiligheid moeten brengen. Mede door de doortastende aanpak van het personeel van Puur is dit goed verlopen. Helaas is wel een brandweerman lichtgewond geraakt.

De hulpdiensten konden vanwege smalle (polder)wegen en een steile opgang door de duinen met moeite de plaats van de brand konden bereiken. Daarnaast bleek het blussysteem niet te passen op de watertoevoer en moest een extra eenheid worden opgeroepen. De brandweer moest uitwijken naar een locatie op één kilometer afstand van de brandende strandtent. Daarvoor moest eerst een brandslang van één kilometer uitgerold en aangesloten worden om de brand te blussen. Gelukkig stond de wind in een gunstige richting, waardoor de duinen geen brandgevaar liepen.

De PvdA heeft dit verhaal op zich in laten werken, informatie ingewonnen bij diverse gemeenten en maakt zich zorgen over de veiligheid van de inwoners van en bezoekers aan Zeeland.

Naar aanleiding hiervan hebben de PvdA-Statenleden Ralph van Hertum en Bayram Erbisim de volgende vragen aan het college van Gedeputeerde Staten van Zeeland gesteld:

1. Hoe is het in Zeeland gesteld met de bereikbaarheid voor hulpdiensten en vluchtroutes in geval van calamiteiten in of bij druk bezochte recreatieconcentraties (druk bezochte stranden, strandpaviljoens, campings en dergelijke)?

2. Bent u het ermee eens dat in de nabijheid van grote recreatieconcentraties een deugdelijke watervoorziening aanwezig dient te zijn, zodat de brandweer bij calamiteiten snel over voldoende bluswater kan beschikken. Zo ja, hoe wilt u hiervoor gaan zorgen?

3. Bent u het met de PvdA eens dat er, zeker tijdens de zomerperiode wanneer Zeeland veel extra recreanten herbergt, calamiteitenroutes moeten zijn voor moeilijk bereikbare en druk bezochte recreatieconcentraties? Is hierin voorzien en zijn er rampenplannen in geval van grote calamiteiten?

Het bericht Vragen over bereikbaarheid drukke locaties voor hulpdiensten verscheen eerst op PvdA Zeeland.

https://zeeland.pvda.nl/nieuws/vragen-over-bereikbaarheid-drukke-locaties-voor-hulpdiensten/