Risicowijzer en risicokaart (Acanthe 2.0)

Veiligheidsregio's
Op 1 oktober 2010 is de Wet Veiligheidsregio's in werking getreden. Volgens deze wet zijn de veiligheidsregio's (VR's) verantwoordelijk voor de risicocommunicatie. Vanwege deze wet is de overheid verplicht om burgers te informeren over de risico's in hun leefomgeving. Meer informatie over de taken en bevoegdheden is te vinden op deze startpagina over de Veiligheidsregio's. 

Risicowijzer
Een van de manieren waarop de Veiligheidsregio's de burgers informeren is de risicowijzer.

De Veiligheidsregio Groningen heeft een eigen Risicowijzer, waarin ook informatie te vinden is over het noodpakket. Ik heb als leeshulp een bijdrage geleverd aan de totstandkoming van deze risicowijzer. Het is voor iedereen aan te bevelen om zo'n risicowijzer bij de eigen gemeente aan te vragen of uit te printen. Daar staat toch heel veel bruikbare informatie in, die je nooit hoopt nodig te hebben, maar wel van groot belang kan zijn in noodsituaties. Er is bijvoorbeeld ook regionale informatie te vinden over radiofrequenties van regionale zenders.

Op de site van de Veiligheidsregio Amsterdam Amstelland is een lijst te vinden met de risicowijzers van andere Veiligheidsregio's.

Risicokaart
Een andere mogelijkheid om de burgers te informeren is de Risicokaart. "Via risicokaart kunt u eenvoudig de risico's bij u in de buurt traceren door uw postcode of woonplaats in te voeren. U kunt zien of er in uw omgeving een verhoogd risico is op bijvoorbeeld een luchtvaartongeval, natuurbrand of overstroming en krijgt advies over wat u in zo'n geval moet doen" 
Op deze kaart staan de risico's in Nederland aangegeven. Daarmee kan men een onderzoek doen naar de risico's in de eigen buurt. Men kan zelf kijken op Overstroom ik  
welke gebieden bij een overstroming een verhoogd risico lopen. Bij een overstroming is er een kans dat men zijn/haar huis tijdelijk moet verlaten. Een evacuatie kan ook nodig zijn bijvoorbeeld bij explosiegevaar.

Informatie vinden via andere kaarten
De hulpverleners hebben geografische informatie nodig en voor de burgers is er de risicokaart, maar in noodsituaties is het belang van geografische kaarten groot. 
https://acanthe20.blogspot.com/2014/02/risicowijzer-en-risicokaart.html

Kabinet bereidt zich voor op nieuwe droogte maar ‘tuintje sproeien kan nog’ (NOS journaal)

Het kabinet houdt er rekening mee dat ook dit jaar problemen zullen ontstaan door droogte. Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit bekijkt samen met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat welke maatregelen nodig zijn, zegt Landbouw-minister Schouten.

In sommige delen van het land, vooral op hoge zandgronden, is al sprake van flinke droogte. Waterbedrijf Vitens riep mensen gisteren op zo zuinig mogelijk met water te zijn. Volgens het bedrijf is er een forse stijging in het drinkwatergebruik, omdat veel mensen thuiszitten.

Schouten zegt dat we echt moeten beseffen dat water schaars kan zijn. "We zijn in Nederland altijd gewend geweest om te rekenen met te veel water. We zien nu het omgekeerde, dat er steeds meer droogte komt. Onder meer boeren nemen al maatregelen, we moeten er mee rekenen dat dit geen uitzonderingen meer zijn."

Extra water opslaan

Volgens Schouten zijn er gelukkig vorig jaar ook al maatregelen genomen, zoals het extra opslaan van water en het uitbreiden van de verzekeringen voor landbouw. Nu wordt opnieuw bekeken hoe je meer water kunt bufferen. Ook wordt bekeken hoe de waterverdeling moet verlopen als water heel schaars wordt.

De droogte is vaak het eerst te merken op hoge zandgronden. In Drenthe, Groningen, Twente en op de Veluwe moest de brandweer al vaker uitrukken de laatste tijd vanwege bos- en heidebranden. Sinds vorige week geldt in heel Nederland een verhoogd risico op natuurbranden, blijkt uit de risicokaart van de brandweer.

"Het is echt niet zo dat het er in Nederland nu overal heel slecht voor staat, er is nog geen noodsituatie, maar we moeten overal op voorbereid zijn en niet wachten tot het te laat is", aldus Schouten.

De auto wassen, het terras schoonspuiten of je tuintje sproeien kan nog, maar als heel droog wordt kan het zijn dat je tot maatregelen overgaat waarbij dat niet meer kan", aldus Schouten. "Als het zover is, dan hoort u dat van ons".

http://feeds.feedburner.com/~r/nosjournaal/~4/3VjG7jq6nrQ

http://feeds.nos.nl/~r/nosjournaal/~3/3VjG7jq6nrQ/2330779

‘Sinds gisteren geldt in vrijwel heel Nederland een verhoogd risico op natuurbranden, blijkt uit… (tweets gemeenten in N-Brabant)

'Sinds gisteren geldt in vrijwel heel Nederland een verhoogd risico op natuurbranden, blijkt uit de risicokaart van de brandweer. Van de 25 Nederlandse veiligheidsregio's is in 21 regio's 'fase 2' van kracht, waarin een brand zich snel en onvoorspelbaar kan ontwikkelen.'

https://twitter.com/nl_brandweer/status/1248643787070545928

Weinig regen, meer verdamping: droogte leidt in natuur tot brandgevaar (NOS Binnenland)

Liefst vier keer moest de brandweer vannacht uitrukken op de Veluwe om bos- en heidebranden te blussen. Eerder deze maand woedden ook in andere gebieden natuurbranden. In Drenthe was het in korte tijd drie keer raak, ook Groningen en Twente moesten het ontgelden.

Sinds gisteren geldt in vrijwel heel Nederland een verhoogd risico op natuurbranden, blijkt uit de risicokaart van de brandweer. Van de 25 Nederlandse veiligheidsregio's is in 21 regio's 'fase 2' van kracht, waarin een brand zich snel en onvoorspelbaar kan ontwikkelen. De overige vier veiligheidsregio's registreren het natuurbrandrisico niet.

In fase 2 is het risico op uitbreiding van een brand groter dan in fase 1, legt Margreet Zoer uit, landelijk coördinator natuurbrandbeheersing bij de brandweer. "Die fase is vooral bedoeld als extra waarschuwing aan mensen in de natuur: let op als je daar bent. Mocht er brand ontstaan, dan verspreidt die zich sneller."

Het is nog niet duidelijk hoe de branden op de Veluwe vannacht zijn ontstaan, de brandweer doet daar nu onderzoek naar. "Ik kan me voorstellen dat mensen denken: vier branden in één nacht in een vrij beperkt gebied, dat is opvallend", zegt Robert Spijkerman van de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland. "Maar het is ook voorjaar, de kans dat een natuurbrand ontstaat is in dit seizoen vrij groot."

Bekijk hier beelden van de brand op de Veluwe vannacht:

De brandweer waarschuwde afgelopen zondag al voor branden in bossen en op de heide, als gevolg van de aanhoudende droogte. Maar hoe zit dat? Hadden we dit jaar niet de op een na natste februarimaand ooit?

Hydroloog en 'waterboswachter' Rob van Dongen van Staatsbosbeheer snapt dat dat tegenstrijdig klinkt. "Maar we hebben de afgelopen drie, vier weken geen regen van betekenis gehad en veel zon. Bovendien stond er de eerste weken veel wind. Dat betekent dat water sneller verdampt, waardoor de bovengrond, de eerste centimeters van de bodem, vrij snel uitdroogt."

Bladeren

Vooral hoger gelegen gebieden in Nederland hebben daar last van, zegt Van Dongen, omdat het grondwater daar dieper ligt. "De bodem is dan echt afhankelijk van hangwater: het water dat blijft hangen na neerslag."

Als het een tijdje niet regent, kan dat dus vrij snel tot uitdroging van de bovengrond leiden. En dat het risico op natuurbranden juist in het voorjaar zo groot is, hangt ook samen met het groeiseizoen, vertelt de waterboswachter. "De bomen en planten krijgen weer bladeren en onttrekken dan water uit de bodem. Die wordt daardoor sneller droog."

Remmende trein

Overigens ontstaan de meeste natuurbranden, naar schatting zo'n 90 procent, door menselijk handelen, bewust of onbewust. Bijvoorbeeld een weggegooide sigarettenpeuk of een nog warme uitlaat van een auto die in hoog gras geparkeerd staat. "Maar ook een remmende trein kan al een natuurbrand veroorzaken", zegt landelijk coördinator Margreet Zoer. "Soms komen daar vonken vanaf, bij droge vegetatie kan dan brand ontstaan."

http://feeds.feedburner.com/~r/nosnieuwsbinnenland/~4/DLe-Ga9LV3o

http://feeds.nos.nl/~r/nosnieuwsbinnenland/~3/DLe-Ga9LV3o/2330071

2019 Q4 WOX kwartaalbericht: Angst voor natuurramp: woningen potentieel 200 miljard minder waard (Calcasa)

Door de toename van extreme weersomstandigheden neemt de aandacht voor natuurrampen toe. De angst voor een overstroming, aardbeving of natuurbrand kan meespelen bij de keuze van een woninglocatie. Calcasa onderzocht wat de potentiële waardevermindering is wanneer kopers en verkopers deze risico’s mee zouden wegen bij de aan- of verkoop van een woning. De totale waardevermindering van woningen gelegen in een risicogebied kan dan oplopen tot 200 miljard euro.

Download hier het volledige WOX kwartaalbericht (24 pagina's)

De angst voor een natuurramp kan een belangrijke afweging zijn in de keuze voor een woninglocatie, zowel vanwege mogelijke persoonlijke als materiële schade. Uit verschillende internationale onderzoeken blijkt dat deze angst een negatief effect kan hebben op woningprijzen (waaronder: Fuerst, Warren-Meyers Sea Level Rise and House Price Capitalisation, Georgia, 2019, en Kropp, The Influence of Flooding on the Value of Real Estate, Germany 2012). De geschatte effecten liggen tussen 2,5%-10% en zijn tijdsafhankelijk (bijvoorbeeld groot effect kort na een natuurramp).

In dit onderzoek ligt de focus op de potentiële waardevermindering van woningen, indien kopers en verkopers een dreiging van een natuurramp als reëel gaan beschouwen en gaan meewegen bij woningtransacties. Ter verduidelijking: het gaat hierbij dus niet om de potentiële woningschade indien een natuurramp daadwerkelijk plaatsvindt.

Op de kaart hieronder is te zien dat in Nederland 5,6 miljoen woningen een risico op overstroming lopen, 53 duizend woningen een risico op natuurbrand en 1,5 miljoen woningen een risico op aardbeving. Wanneer de markt deze risico’s zou gaan inprijzen, dan kan de totale waardevermindering van deze woningen oplopen tot 200 miljard euro.

http://nederland20.duckdns.org/Media/Default/img/kb/2019K4FT1.jpg

Blauwe gebieden: risico op overstroming, Rode gebieden: risico op natuurbrand, Oranje gebieden: risico op aardbeving

73% van de Nederlandse woningwaarde ligt in gebieden met overstromingsrisico

Overstromingsrisico in Nederland is altijd een reëel risico geweest omdat Nederland zeer laag en deels onder zeeniveau is gelegen, omringd wordt door de Noordzee en doorkruist wordt door een aantal grote rivieren. Door het nemen van verregaande waterbeschermingsmaatregelen heeft Nederland het risico op overstromingen sterk verkleind. Het effect van de kans op overstromingen in Nederland wordt daardoor op dit moment als klein ingeschat, waardoor het effect op woningprijzen verwaarloosbaar is.

http://nederland20.duckdns.org/Media/Default/img/kb/2019K4FT2A.jpg

risico op overstroming van hoofdwater

http://nederland20.duckdns.org/Media/Default/img/kb/2019K4FT2B.jpg

risico op overstroming van lokaal water

In Nederland zijn verschillende soorten overstromingen gedefinieerd; deze zijn weergegeven in onderstaande illustratie. In deze analyse zijn alleen de overstromingen van het type A, B en C meegenomen. Met name overstromingen van type B en C kunnen grote impact hebben, vooral in de lager gelegen gebieden. De kleuren in bovenstaande kaarten geven naast het gebied, ook de maximale waterdiepte weer.

http://nederland20.duckdns.org/Media/Default/img/kb/2019K4F3.png

Type A: overstromingen van onbeschermde gebieden langs hoofdwatersysteem, Type B: overstromingen van beschermde gebieden langs het hoofdwatersysteem, Type C: overstromingen van beschermde gebieden langs het regionale watersysteem, Type D: overstromingen van onbeschermde gebieden vanuit het regionale oppervlaktewatersysteem, Type E: overstromingen van gebieden door grondwatersystemen, Type F: overstroming door intense neerslag

Indien de klimaatveranderingen leiden tot lokale overstromingen of ‘bijna-overstromingen’, en daardoor in de woningmarkt het risico op overstromingen als reëler wordt ingeschat, dan betreft dit direct een groot deel van Nederland. In Nederland staan circa 7,8 miljoen woningen met een totale waarde van circa 2.380 miljard euro. Van deze woningen zijn 5,6 miljoen woningen gelegen in gebieden die kunnen overstromen met een totale waarde van 1.740 miljard euro. Uitgaande van de genoemde mogelijke waardedaling van 2,5%-10%, loopt het potentiële waarde-effect op van 44 tot 174 miljard euro.

Risico op overstroming

Het risico op overstroming is afhankelijk van de genomen beschermingsmaatregelen, zoals waterkeringen. In Nederland zijn hiervoor in de Waterwet (ondergrens)normen gedefinieerd. Op basis van deze normen zijn onderhoud- en verbeterwerkzaamheden gepland. Uitgaande van de geplande verbeteringen is een (gesommeerde) kans op overstromingen in 2050 berekend. Op basis van deze kansen kan nader worden bepaald hoe hoog het verwachte risico op overstromingen is voor woningen in Nederland.

Van de 5,6 miljoen woningen met overstromingsrisico, is de verwachting dat 3,3 miljoen woningen liggen in gebieden met een overstromingskans tussen 100-1.000 jaar of tussen 1.000-10.000 jaar. De waarde van deze woningen bedraagt 996 miljard euro, waardoor het mogelijke waardeverlies kan oplopen van 25 tot 100 miljard euro (2,5% tot 10%).

http://nederland20.duckdns.org/Media/Default/img/kb/2019K4T1.png

http://nederland20.duckdns.org/Media/Default/img/kb/2019K4F4.png

Kans op overstroming, Rood: 100 - 1.000 jaar, Oranje: 1.000 - 10.000 jaar, Geel: 10.000 - 100.000 jaar, Lichtgroen: 100.000 - 1mln jaar, Donkergroen: > 1 mln jaar Lichtblauw: geen overstromingsrisico

Ook andere natuurrampen vormen risico op waardedaling

Ook aardbevingen en natuurbranden vormen in Nederland een reëel risico. De linkerkaart toont de gebieden waar risico is op een aardbeving. De rechterkaart geeft de gebieden weer waar risico is op een natuurbrand.

http://nederland20.duckdns.org/Media/Default/img/kb/2019K4FT5A.jpg

Risico op aardbeving

http://nederland20.duckdns.org/Media/Default/img/kb/2019K4FT5B.jpg

Risico op natuurbrand

Aardbevingen komen voor in het noord- en zuidoosten van Nederland. In het noordoosten is sprake van geïnduceerde aardbevingen (veroorzaakt door gaswinning), in het zuiden zijn ze van tektonische aard (als gevolg vervorming van de aardlagen). Op de risicokaart worden aardbevingen onderverdeeld in drie categoriën. In dit onderzoek wordt echter geen onderscheid gemaakt en wordt naar het gebied als geheel gekeken met mogelijk risico op aardbevingen.

In deze aardbevingsgebieden staan 1,5 miljoen woningen met een totale waarde van 429 miljard euro. Uitgaande van de mogelijke waardedaling van 2,5%-10%, bedraagt het potentiële waardeverlies 11 tot 43 miljard euro.

Een ander risico vormen natuurbranden. In Nederland gaat het vooral om bos- en heidebranden. In het onderzoek zijn de gebieden opgenomen waar kans is op grote natuurbranden. Deze kunnen ontstaan door menselijke onvoorzichtigheid of door natuurinvloeden zoals blikseminslag. Door het noordwaarts opschuiven van de klimaatzones worden natuurgebieden vaker blootgesteld aan droogte en hitte.

In de gebieden met kans op grote natuurbranden staan 53 duizend woningen met een totale waarde van 22 miljard euro. Uitgaande van de genoemde mogelijke waardedaling van 2,5%-10%, kan het waardeverlies oplopen van 0,6 tot 2,2 miljard euro.

Calcasa in het nieuws

AD: Huis minder waard door angst voor overstromingen
Am:web: Angst voor natuurrampen: Nederlandse huizen tot € 200 miljard minder waard
Dagblad van het Noorden: Wie kan er nog een huis kopen?
InFinance: Angst voor natuurramp: woningen potentieel 200 miljard minder waard
PropertyNL: Angst voor natuurramp: woningen € 200 mrd minder waard

Bron: Calcasa

https://www.calcasa.nl:443/nieuws/angst-voor-natuurramp-woningen-potentieel-200-miljard-minder-waard