Waarom doneren aan een rijk land als Australië? (OneWorld)

https://www.oneworld.nl/app/uploads/2020/01/Koala-875x593.png

Voor de mensen en dieren die getroffen zijn door de verwoestende branden in Australië werden verschillende hulpacties in het leven geroepen. Waarom moeten we geld geven aan een van de rijkste landen ter wereld? Acht vragen over noodhulp aan Australië.

Nederlanders geven grif aan Australië. Het WNF en het Rode Kruis haalden ieder al 1,3 miljoen euro op onder Nederlanders. Dat we zo gul zijn, is niet vreemd: in de media was bijna dagelijks te zien dat het continent wordt geteisterd door een van de meest verwoestende bosbranden uit de geschiedenis. Een gebied van bijna drie keer Nederland werd tot nu toe vernietigd. Zeker 29 mensen kwamen om en ongeveer 1 miljard dieren vonden de dood. Aan de andere kant: met een bbp (per hoofd van de bevolking) van 54.800 dollar staat Australië op de twintigste plaats van de rijkste landen in de wereld.

Waarom zamelen goede doelen geld in voor zo’n rijk land?

“Allereerst, niemand hóeft te geven. Maar wij merken onder Nederlanders een grote behoefte om te doneren”, zegt woordvoerder bij het Rode Kruis Belinda van der Gaag. Het Rode Kruis opende op 6 januari gironummer 5125, na vele verzoeken van donateurs. “Toen de bosbranden in Australië in het nieuws kwamen, vroegen donateurs wat ze konden doen. Wij verwezen ze eerst door naar het Australische Rode Kruis, maar internationaal geld overmaken is niet zo gemakkelijk. Omdat het aantal verzoeken van Nederlanders toenam, besloten we ons eigen gironummer te openen voor Australië”, vertelt Van der Gaag. Bij het Wereld Natuur Fonds ging het net zo. De natuurorganisatie verwees eerst naar hun afdeling in Australië, maar besloot vanwege de vele verzoeken om ook een eigen hulpactie op te zetten.

Waarom willen Nederlanders zo gul geven aan Australië?

Allereerst omdat de Australische bosbranden veelvuldig in de Nederlandse media te zien zijn. “Mensen worden geraakt door de beelden”, stelt Van der Gaag. Bovendien herkennen we ons in Australiërs, meer dan in inwoners in niet-westerse landen. “Veel Nederlanders zijn er op vakantie geweest of hebben er familie wonen. Een ramp in Australië spreekt dan meer tot de verbeelding bij Nederlanders. Zo werkt het nu eenmaal.” Ook weet het Rode Kruis uit ervaring dat acties voor natuurrampen meer opleveren dan voor schrijnende situaties in conflictgebieden. “De beelden zijn heel impactvol en donateurs hebben het gevoel dat mensen er niets aan kunnen doen.” Een situatie als in Venezuela, waar door de politieke crisis 4 miljoen mensen op de vlucht zijn, kan op veel minder aandacht rekenen. Acties van het Rode Kruis rond het verzorgen van tijdelijk onderdak en sanitaire voorzieningen, het uitdelen van voedsel en schoon drinkwater en het verlenen van medische zorg, hebben volgens Van der Gaag tot nu toe nog geen half miljoen euro opgeleverd.

Heeft Australië dan geen eigen noodfonds?

Jawel, de Australische regering maakt 2 miljard Australische dollar (1,25 miljard euro) vrij voor de wederopbouw na de bosbranden. Het geld komt in een fonds dat er de komende twee jaar voor moet zorgen dat ‘gezinnen, boeren en ondernemers die zijn getroffen door deze ongekende bosbranden de steun krijgen die ze nodig hebben’, aldus premier Scott Morrison. Volgens het Rode Kruis is dat geld echter onvoldoende voor de noodzakelijke acute hulp. “Bij de watersnoodramp in Nederland in 1953 kregen wij ook hulp van over de hele wereld. Ook rijke landen kunnen vaak niet zomaar ineens een grote zak geld ophoesten bij een grote ramp”, stelt Van der Gaag.

Het noodfonds legt te veel nadruk op ‘mens en economie’ en te weinig op natuur

Volgens het WNF is het noodfonds niet afdoende, maar om een andere reden: de nadruk ligt volgens de milieuorganisatie te veel op ‘mens en economie’. Premier Morrison, die bekendstaat als klimaatscepticus, is tot nog toe niet bereid om verantwoordelijk klimaatbeleid te voeren. Australië is de grootste steenkool-exporteur ter wereld, en verantwoordelijk voor een derde van de wereldwijde kolenexport. De premier wilde de steenkoolindustrie in zijn land echter geen beperkingen op te leggen uit angst voor banenverlies. Woordvoerder Nathalie van Koot van het WNF: “Wij pushen de overheid vooral in de noodzaak van ‘vergroening’ van de economie en het fonds moet daar als het aan ons ligt veel meer voor worden ingezet.”

Kan het geld niet beter gebruikt worden voor bestrijding van klimaatverandering?

“Naast acute hulp voor getroffen dieren, gebruiken we de donaties ook voor structurele maatregelen zoals bescherming van bestaande bossen en natuurherstel”, vertelt Van Koot. Zo gebruikt het WWF het geld om minimaal 10.000 bomen te planten. Ook lobbyt de Australische afdeling van het WWF bij de regering om meer maatregelen te nemen tegen klimaatopwarming. Met succes, volgens Van Koot: “Je ziet dat de Australische premier na de enorme (internationale) druk inmiddels erkent dat klimaatverandering hierin een rol speelt. Dat is een belangrijke stap want eerder veegde hij dat nog van tafel. WWF draagt hier als internationale ngo met zo’n 5 miljoen supporters wereldwijd natuurlijk aan bij.”

Ook het Rode Kruis zegt verder te kijken dan alleen acute noodhulp voor slachtoffers. “Voor en achter de schermen pleiten wij ervoor dat overheden maatregelen nemen tegen de gevolgen van klimaatopwarming”, zegt Van der Gaag. Denk aan het versterken van dijken, de bouw van stevigere huizen en de overstap op hittebestendiger gewassen.

Investeren Nederlanders dan in lobbywerk om de Australiërs te overtuigen van de ernst van de klimaatcrisis?

In mei 2019 stemde een meerderheid van de Australiërs op de conservatieve Scott Morrison, die bekend staat als klimaatscepticus. Toch vindt Van Koot het niet constructief de Australiërs daar nu op af te rekenen. “Klimaatverandering kent geen grenzen en is een wereldwijd probleem. Wij vinden het als ngo van groot belang dat iedereen een tandje bij zet. Nederland bungelt in Europa ook onderaan alle lijstjes, dus ik denk niet dat wij hierin een hele grote broek moeten aantrekken. Bovendien komen we nergens door alleen maar de vinger naar elkaar te wijzen en verder niks te doen, of te zeggen dat ze het daar zelf maar moeten oplossen.”

Waarom is er geen giro 555 opgericht voor Australië?

Giro 555 wordt gebruikt door Samenwerkende Hulporganisaties, een Nederlands samenwerkingsverband van elf goede doelen die humanitaire hulp geven aan mensen in rampgebieden. De hulp wordt verstrekt via de lokale afdelingen van organisaties als Stichting Vluchteling, Terre des Hommes en Cordaid. Omdat Australië zo’n welvarend land is zitten daar geen lokale afdelingen van deze organisaties. Het Rode Kruis zit er wel; dat komt door haar ‘auxiliaire’ (hulpverlenende) taak. “Wij staan overheden bij bij het verlenen van hulp, ook in welvarende landen. Vrijwilligers van het Rode Kruis zijn daarom ook in Nederland aanwezig om eerste hulp te verlenen bij bijvoorbeeld hardloopwedstrijden en festivals.

Wat gebeurt er nog meer met donaties uit Nederland?

De Australische overheid heeft evacuatiecentra aangewezen, zoals sportcomplexen en hotels, waar mensen worden opgevangen die hun huis zijn kwijtgeraakt. Met hulp van donaties kan het Rode Kruis onder meer voedsel en toiletspullen leveren aan die opvangplekken. Ook stuurt het Rode Kruis vrijwilligers die een luisterend oor bieden en mensen helpen familieleden te vinden met behulp van een speciaal registratiesysteem. “Het grootste deel van het geld gaat echter naar noodbeurzen voor mensen die hun huis en hun spullen zijn kwijtgeraakt”, vertelt Van der Gaag.

Nederlandse giften dragen onder meer bij aan noodhulp en medicijnen voor gewonde koala’s

Het Wereld Natuur Fonds en dierenwelzijnsorganisatie IFAW zamelen geld in voor de getroffen dieren. “Het grootste deel van onze opbrengsten gaat op dit moment naar noodhulp voor gewonde en opgevangen dieren”, aldus Van Koot. Nederlandse giften dragen onder meer bij aan noodhulp en medicijnen voor gewonde koala’s. Zo zijn er koalaziekenhuizen en wordt er met speciale speurhonden gezocht naar gewonde koala’s.

Kunnen mensen meer doen dan geld geven?

De woordvoerder van het Rode Kruis is er stellig over: geld geven is het effectiefst. Goederen sturen is minder zinvol omdat de lokale hulpverleners het best weten wat precies nodig is. En het beste is natuurlijk: zelf zo min mogelijk bijdragen aan de opwarming van de aarde. En je omgeving daarbij een duwtje in de goede richting geven. Zodat acties voor Australië niet een jaarlijks ritueel worden. “Wij hopen dat de enorme aandacht voor de bosbranden in Australië een wake-up call is zodat we allemaal in actie komen”, aldus Van Koot.

Zijn de bosbranden in Australië het nieuwe normaal?

En de branden in Centraal-Afrika dan?

Irene van den Berg

Het bericht Waarom doneren aan een rijk land als Australië? verscheen eerst op OneWorld.

https://www.oneworld.nl/lezen/klimaat/waarom-doneren-aan-een-rijk-land-als-australie/

Tv-actie voor bedreigde dieren Australië, tot nu toe 2,4 miljoen voor noodhulp (Hart van Nederland)

Met een speciale tv-actie schieten het kinderprogramma van de Nederlandse Publieke Omroep (NPO) en het Wereld Natuur Fonds (WNF) de bedreigde dieren in Australië te hulp. De uitzending van NPO Zapp onder de titel SOS Koala is volgende week zaterdag.

Presentatoren Klaas van Kruistum, Saskia Weerstand en Anne-Mar Zwart roepen kinderen en scholen op om komende week geld in te zamelen om de koala’s en andere dieren in het door bosbranden geteisterde land.

Freek Vonk vindt het super erg

Ook bioloog en presentator Freek Vonk, die erg populair is onder kinderen, zegt dat hij hoopt dat het leefgebied kan worden hersteld. “Australië wordt al weken geteisterd door hele heftige bosbranden, misschien wel de ergste in de geschiedenis. Ik vind het als bioloog super erg om te zien dat zo’n prachtig land verwoest wordt.”

De tv-actie begint om 9.00 uur. Daarna volgen updates op meerdere momenten van de dag. Kinderen mogen ook de hele ochtend naar de studio van Zapp Live in Hilversum komen om persoonlijk een donatie te doen.

2,4 miljoen voor noodhulp

Het Rode Kruis en het WNF hebben tot nog toe ieder zo’n 1,2 miljoen euro ontvangen voor noodhulp aan Australië. Beide Nederlandse organisaties maken het geld over aan hun zusterorganisaties in het door hevige bosbranden geteisterde land.

Het Rode Kruis helpt inwoners van de getroffen gebieden onder meer in ruim honderd evacuatiecentra. Mensen krijgen naast eerste levensbehoeften als voedsel, water en toiletartikelen psychosociale hulp. Australiërs die alles zijn kwijtgeraakt in de vuurzee, kunnen financiële steun krijgen om de spullen te kopen waar ze de grootste behoefte aan hebben.

WNF richt zich op hulp aan gewond geraakte dieren en natuurherstel in leefgebieden van koala’s en andere wilde dieren die in de as zijn gelegd. Het gebied dat de afgelopen maanden door de uitzonderlijk felle natuurbranden is verwoest, is al 2,5 keer zo groot als Nederland: 10 miljoen hectare. Het Australische WNF schat dat een miljard dieren (zoogdieren, vogels en reptielen) zijn omgekomen.

De branden hebben al zeker 29 mensen het leven gekost.

https://www.hartvannederland.nl/nieuws/2020/actie-voor-australie/

Nederland doneert bijna een miljoen euro aan brandend Australië (Hart van Nederland)

Nederlandse inzamelingsacties voor noodhulp aan Australië hebben opgeteld al bijna een miljoen euro aan donaties opgeleverd. Het WNF en het Rode Kruis begonnen hun inzamelingen omdat ze veel vragen kregen van mensen die graag willen helpen.

De uitzonderlijk grote bosbranden hebben al zeker 24 mensen het leven gekost. Ook voor wilde dieren betekent de vuurzee “een enorme ramp”, aldus het WNF.

Massale steun

Het Rode Kruis kreeg in twee dagen ruim 450.000 euro binnen voor hulp aan inwoners van gebieden die zijn getroffen door bosbranden. Voor hulp aan koala’s en andere wilde dieren hebben Nederlanders nog iets meer gedoneerd: het Wereld Natuur Fonds (WNF) heeft sinds maandag 500.000 euro ontvangen.

“We zijn onder de indruk van de massale steun”, aldus het WNF. Het geld is bestemd voor de Australische tak van de organisatie. Die zal het onder meer uitgeven aan natuurherstel in verwoeste leefgebieden van koala’s en medische hulp aan gewonde dieren. Het getroffen gebied is met 8,4 miljoen hectare twee keer zo groot als Nederland.

Lees ook: Wereld Natuur Fonds start inzamelingsactie voor gewonde koala’s en natuurherstel

Een miljard dieren omgekomen

Ook het Rode Kruis maakt het geld over naar de Australische zusterorganisatie. Die kan dankzij de donaties meer hulpverleners inzetten en getroffenen voorzien van eerste levensbehoeften en psychosociale hulp. Mensen die hun huis zijn kwijtgeraakt door de bosbranden krijgen ook financiële steun. De organisatie becijfert dat al meer dan een miljard dieren zijn omgekomen door de branden, direct of indirect.

Lees ook: Rode Kruis opent gironummer voor hulp bosbranden Australië

De branden woeden onder meer in een gebied in het zuidoosten dat bekendstaat als de Koala Triangle. Daar leven populaties waar het tot nog toe relatief goed mee ging. In andere delen van het land gaat het ronduit slecht met de soort.

Door het vuur blijven ook steeds minder eucalyptusbomen over. Koala’s eten vrijwel alleen bladeren van deze boom. Eucalyptus is als soort goed aangepast op bosbranden. Normaal ontkiemen weken na een bosbrand de knoppen en zaden van een eucalyptus weer. Nu zijn de branden zo fel dat deze kans veel kleiner is. Door extreme droogte is het watergehalte in de bomen ook gedaald, aldus het WNF.

Lees ook: Nederland verdeeld over doneren aan ‘welvarend’ Australië

ANP

https://www.hartvannederland.nl/top-nieuws/2020/nederland-miljoen-euro-australie/

Nederland verdeeld over doneren aan ‘welvarend’ Australië (Hart van Nederland)

De wereld komt in actie voor Australië. Het Rode Kruis in Nederland heeft maandag gironummer 5125 geopend voor de slachtoffers van de allesverwoestende bosbranden. Toch staat niet iedereen te springen om geld over te maken, blijkt onderzoek van Wat vindt Nederland.

Van de ruim 2400 deelnemers overweegt zestig procent om geld over te maken aan hulporganisaties. Vier op de tien Nederlanders zegt dat niet van plan te zijn of weet het nog niet. “Australië is een welvarend land dat het probleem zelf kan oplossen”, is een veelgehoorde mening op straat.

‘Veel hulp nodig’

“We zien dat het vuur nog steeds om zich heen slaat, mensen moeten vluchten”, vertelt Iris van Deinse van het Rode Kruis tegen Hart van Nederland. “Er is veel hulp nodig. Daarom hebben we besloten om ook hier een nummer te openen.”

Lees ook: Op deze manieren kan je goederen of geld doneren aan Australië

Het geld is onder andere nodig voor psychosociale hulp, vertelt Van Deinse. Er zijn volgens haar veel mensen die hun huis plotseling moeten ontvluchten. “Ze moeten alles achterlaten. Dat geeft erg veel stress, dus we willen we deze mensen zo goed mogelijk helpen.”

Duizenden koala’s dood

De internationale dierenorganisatie International Fund for Animal Welfare (IFAW) houdt ook een doneeractie. Zij richten zich vooral op het lot van de koala’s in Australië. Door de bosbranden zijn er al duizenden beertjes om het leven gekomen.

“We hebben extra veterinaire zorg en noodopvang nodig”, legt Joep van Mierlo van de dierenorganisatie uit aan Hart van Nederland. “Ook onze opsporingshond Bear, speciaal getraind om koala’s op te sporen, wordt nu dubbel en dwars ingezet. Hij draait echt overuren.”

‘Geld niet beste oplossing’

Nederlanders vinden dat Australië het best met mensen geholpen kan worden. Zestig procent noemt het sturen van gespecialiseerde brandweermannen om de vuurzee te bestrijden de beste hulp die het land kan hebben. Een vijfde is voorstander van het sturen van Nederlandse militairen.

Tekst gaat verder onder de video

Slechts acht procent vindt het sturen van geld als beste optie. Dat heeft soms ook te maken met een gebrek aan vertrouwen in hulporganisaties. “Het hangt ervan af wat de organisatie is, of die betrouwbaar is”, zo luidt een van de reacties. “Donaties in het algemeen komen toch niet op de plaats van bestemming”, zegt een ander.

Lees ook: Sofie woont dicht bij Australische bosbranden en deed haar verhaal aan Hart van Nederland

‘Inzamelingsactie bosbranden goed’

Toch zijn er ook veel mensen die wel vinden dat Nederland een financieel steentje moet bijdragen. “Hier moet echt hulp geboden worden. Zij zouden het ook doen voor ons”, reageert een panellid. Op straat in “Een inzamelingsactie is altijd goed. Er zijn heel veel dieren die verbrand zijn.”

Iets meer dan de helft van de Nederlanders heeft redelijk veel geld over voor noodhulp aan Australië, namelijk tussen de tien en twintig euro. Een kwart zegt minder dan tien euro te willen storten. Vijftien procent wil zelfs meer dan twintig euro overmaken.

Wat Vindt Nederland? is het opiniepanel van Hart van Nederland. Het panel bestaat op dit moment uit 27.000 leden. Per onderzoek wordt een deel van het panel uitgenodigd. Dat gebeurt op basis van de kenmerken van de deelnemers, zoals politieke voorkeur, geslacht, woonplaats, leeftijd. Alle onderzoeken vinden plaats onder begeleiding van opiniepeiler Maurice de Hond.
https://www.hartvannederland.nl/nieuws/2020/verdeeldheid-doneren-bosbranden-australie/

Goederen of geld doneren aan Australië: op deze manieren kan het (Hart van Nederland)

Er lijkt voorlopig nog geen einde te komen aan de bosbranden in Australië. Miljoenen hectares grond zijn verwoest, een half miljard dieren vonden naar schatting de dood.

Het Nederlandse Rode Kruis opende maandag een gironummer waar Nederlanders een gulle gift kunnen doen. Maar dat is niet de enige manier waarop je kunt doneren aan Australië.

Lees ook: Sofie woont dicht bij bosbranden: ‘Pijn door dwarrelende asdeeltjes’

Zoek op Doneeractie.nl op Australië en je struikelt over de verschillende inzamelingsacties. De één blijft qua opbrengst hangen op een paar tientjes de ander scoort duizenden euro’s. De actie die Saskia en Angelique uit Purmerend dit weekend opzetten, behoort tot die laatste categorie. Binnen twee dagen harkte het duo al ruim 9 duizend euro bij elkaar. Waarom? “Ik zat er al een week mee, het is zo’n ellende daar”, laat Angelique weten. “Vanuit de regering wordt er niets georganiseerd, dus hebben we zelf maar een actie opgestart.”

Doneren aan Australië via kleine acties

De actie van Angelique en Saskia komt ten bate van verschillende goede doelen. Een deel van het geld gaat naar dierenwelzijnsorganisatie IFAW, een ander deel is bestemd voor de lokale brandweer. Het behulpzame duo wil ook nog een ander lokaal goed doel in Australië steunen.

Heb je geen geld, maar wil je wel doneren? Dan zamelt het duo ook nog oude dekens en handdoeken in die ze naar Australië willen versturen. “Alle kleine beetjes helpen.”

Geld inzamelen via IFAW

Dierenwelzijnsorganisatie IFAW (International Fund for Animal Welfare) zag het aantal donaties de laatste tijd flink toenemen. Een woordvoerder laat weten dat het zeker na afgelopen weekend in een stroomversnelling is gekomen. “We hebben nu al ruim 160.000 euro opgehaald, dat is voor ons heel veel geld.” Volgens de woordvoerder kunnen dankzij dat geld koala’s in de getroffen gebieden opgespoord en in veiligheid gebracht worden. “Als ze eenmaal veilig zijn, hebben ze een speciale behandeling nodig. Het zijn gevoelige dieren.”

Wat doet het WNF?

Ook bij het Wereld Natuur Fonds (WNF) kun je terecht als je wilt doneren aan Australië. Via een speciale sectie op de site van het WNF kun je een eenmalige donatie doen. Hoeveel je wilt geven, kun je zelf bepalen.

Voor 30 euro help je mee met het planten van nieuwe bomen in kritiek leefgebied voor koala’s, voor 45 euro draag je bij aan medicijnen voor koala’s en als je 60 euro wilt doneren aan Australië, dan komt dat ten bate van het beschermen van bestaande bossen en dieren. Maar je kunt uiteraard ook minder geld doneren.

Gironummer Australië Rode Kruis

Het Rode Kruis heeft mandag het speciale gironummer 5125 geopend waar mensen geld voor Australië kunnen doneren. Eerder kon je ook al aan het Australische Rode Kruis schenken, maar daar had je een creditcard of PayPal-account voor nodig.

Het Nederlandse Rode Kruis merkte dat dat voor sommigen wat lastig was. Vandaar dat dit gironummer in het leven is geroepen. Een woordvoerder laat Hart van Nederland weten dat ze met opgehaald geld psychosociale hulp kunnen bieden aan getroffen gezinnen. “Die mensen zijn alles kwijt dankzij het vuur, ze hebben niet eens een tandenborstel.”

Giro 555-actie voor Australië

Vooralsnog ziet het er niet naar uit dat er een landelijke Giro 555-actie komt om geld in te zamelen voor Australië. Om de simpele reden dat de stichting geen netwerk, geen mensen en geen organisaties daar heeft zitten, waardoor ze het opgehaalde geld er ook niet kunnen besteden. “Een actie hiervoor past niet binnen het mandaat van Giro 555, wij focussen ons vooral op ontwikkelingshulp.”

https://www.hartvannederland.nl/nieuws/2020/doneren-aan-australie-manieren/