‘Kans op extreme hittegolf als in India dertig keer groter’ (NOS Binnenland)

Door opwarming van de aarde is volgens wetenschappers de kans dertig keer groter op een extreme hittegolf, zoals recent in India en Pakistan. Deze hittegolf was ook een graad kouder geweest als we nog leefden in een pre-industriële wereld, zonder grootschalige uitstoot van broeikasgassen, concludeert de internationale onderzoeksgroep World Weather Attribution Group (WWA).

De hitte in India en Pakistan is ongeëvenaard. India had in 121 jaar tijd nog nooit zo'n hete maand maart, en in Pakistan was het in april heter dan ooit. Daar werd het 51 graden. Naar schatting zijn minstens 90 mensen als gevolg van de extreme hitte overleden, schrijft de WWA.

Modellen vergelijken

Door beschikbare data te vergelijken met diverse modellen, heeft de WWA uitgerekend in hoeverre de opwarming van de aarde hierbij een rol heeft gespeeld. In totaal zijn er twintig klimaatmodellen gebruikt met gegevens over maart en april van de afgelopen decennia. Volgens de wetenschappers wordt daaruit duidelijk dat zo'n extreme situatie zich nu veel sneller voordoet, met hogere temperaturen.

Ook zal het in de toekomst vaker voorkomen. Momenteel is de aarde 1,2 graden opgewarmd en zodra dat oploopt tot 2 graden, zal volgens de WWA zo'n extreem weerfenomeen niet eens in de honderd jaar voorkomen maar eens in de vijf jaar.

De hittegolf in India in beeld:

Eerder al schreef de groep onderzoekers dat in principe elke hittegolf door de opwarming van de aarde intenser en waarschijnlijker is geworden.

De extreme temperaturen in Zuid-Azië hebben verregaande gevolgen. Duizenden mensen zijn erdoor ziek geworden, schrijven de wetenschappers. Er zijn bosbranden en overstromingen door smeltend gletsjerijs. Door de hoge temperaturen valt de oogst zo tegen, dat de Indiase regering een exportstop voor graan heeft ingelast.

Waarschuwingen

De gevolgen worden het hardst gevoeld door de armste delen van de bevolking, schrijven de onderzoekers. Zij moeten naar buiten om te werken en hebben geen toegang tot elektriciteit en airco's.

Omdat dit soort extreme hitte door klimaatverandering vaker zal voorkomen, zijn nationale hitteplannen essentieel. Volgens de onderzoekers hebben India en Pakistan veel vooruitgang geboekt met het invoeren van waarschuwingssystemen en meer capaciteit in ziekenhuizen om hitteslachtoffers te behandelen. Hierdoor zouden al duizenden levens zijn gered.

In deze video legt NOSop3 uit hoe het klimaat altijd al veranderde, maar in het heden zorgwekkend snel. En hoe ziet de toekomst eruit?

https://nos.nl/l/2429991

Oceanen in 2021 nog warmer, zeeniveau hoger en verzuring zeewater neemt toe (NOS journaal)

De temperatuur van het zeewater in de oceanen heeft vorig jaar wereldwijd een recordniveau bereikt. Dat geldt ook voor de verzuring van het zeewater, terwijl het voortgaande smelten van de ijskappen, in combinatie met de opwarming van het water, het zeeniveau tot eveneens ongekende hoogte heeft opgestuwd. Dat concludeert de Wereld Meteorologische Organisatie (WMO) van de VN in zijn jaarlijkse rapport State of the Global Climate.

Een vierde record van vorig jaar betreft de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen. Dit zijn opnieuw zorgwekkende conclusies over vier belangrijke klimaatindicatoren. De WMO constateert, niet voor het eerst, dat menselijk handelen leidt tot ingrijpende veranderingen en schadelijke en langdurige gevolgen op het land, in de zeeën en in de atmosfeer.

Extreem weer (het alledaagse 'gezicht' van de klimaatverandering, aldus de WMO) heeft in 2021 geleid tot honderden miljarden dollars schade. De gevolgen van alle hittegolven, bosbranden, overstromingen en andere klimaatgerelateerde rampen hebben veel mensenlevens geëist en zijn ten koste gegaan van welzijn en voedsel- en waterveiligheid.

Het wereldwijde zeeniveau is de afgelopen tien jaar gemiddeld 4,5 millimeter per jaar gestegen. De stijging tussen 2013 en 2021 was vergeleken met die in het decennium tussen 1993 en 2002 ruim het dubbele.

Trend niet gekeerd

De afgelopen zeven jaar zijn de warmste jaren sinds het begin van de metingen. In 2021 was er zowel in het begin als aan het eind van het jaar sprake van La Niña, een weerfenomeen waarbij warm water voor de kust van Latijns-Amerika wordt weggedreven, met een tijdelijke koude stroom tot gevolg.

Daardoor waren de temperaturen iets lager dan in 2020, maar de trend van wereldwijd stijgende gemiddelde temperaturen werd daardoor niet gekeerd.

De gemiddelde wereldwijde temperatuur was vorig jaar 1,11 graad boven het pre-industriële niveau. In het akkoord van Parijs uit 2015 is afgesproken om de wereldwijde gemiddelde stijging te beperken tot hooguit 2 graden en liefst 1,5 graad.

Vorige week kwam de WMO zelf nog met een analyse waaruit bleek dat de wereldwijde gemiddelde temperatuur al in 2026 met 1,5 graad kan zijn toegenomen. De kans daarop is bijna 50 procent, schat de WMO. Het warmste jaar tot nu was 2016, toen het 1,2 graad warmer was dan voor de industriële revolutie.

WMO-baas Petteri Taalas is pessimistisch. "Het is een kwestie van tijd voordat we een nieuw recordjaar meemaken", zegt hij. "Het klimaat verandert onder onze ogen. De hitte die het gevolg is van door mensen veroorzaakte uitstoot van broeikasgassen zal nog generaties lang aanhouden. De stijging van het zeeniveau, de hitte van het zeewater en de verzuring ervan zullen nog honderden jaren lang doorgaan, tenzij er manieren worden gevonden om koolstof uit de atmosfeer te halen."

Het rapport van de WMO volgt op een publicatie van het internationale klimaatpanel IPCC, waarin wordt gewaarschuwd dat de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen snel drastisch naar beneden moet om te voorkomen dat het klimaat verder verandert, met catastrofale gevolgen.

https://nos.nl/l/2429299

Kritiek na overstromingen Australië: ‘We hadden voorbereid kunnen zijn’ (NOS journaal)

De ergste watersnood uit de Australische geschiedenis, zo noemt de Australische premier Scott Morrison het noodweer van de afgelopen weken. In slechts enkele dagen viel er evenveel regen in het oosten van het land als normaal gesproken in een heel jaar.

Zeker 21 mensen kwamen om het leven, tienduizenden moesten hun huis verlaten. Duizenden woningen zijn zo beschadigd dat ze compleet afgebroken moeten worden.

Nadat eerder de deelstaat Queensland en het noorden van New South Wales hard waren getroffen, was de afgelopen dagen miljoenenstad Sydney aan de beurt. "Het was ongelooflijk, er viel zo'n enorme hoeveelheid regen in heel korte tijd. De auto's dreven in de straat", zegt Andrew Bullock, die in de wijk Manly woont.

Hij heeft een dag later zijn ouders meegenomen naar het gebied dat het zwaarst is getroffen om de ravage te tonen. Ondanks het noodweer was hij de straat op gegaan om te filmen. "Ik ben wel een beetje een stormjager. Meer dan 150 milliliter regen in slechts enkele uren, dat is uniek voor dit deel van het land."

Beelden van de overstromingen:

Inmiddels is de storm in Sydney gaan liggen en nemen mensen de schade op. De straten liggen vol met verwoeste meubels en doorweekte vloerbedekking. Meghan Cooper heeft haar kaplaarzen aan en staat verdwaasd in haar ondergelopen voortuin.

"Het water kwam zo snel, we konden niet meer op tijd wegkomen. Mijn kinderen zaten vast op school. Gelukkig hebben we een heel hechte gemeenschap. Buren hebben mijn kinderen opgehaald en voor ons gezorgd", zegt ze terwijl ze volschiet.

'Hulp te traag'

Premier Morrison heeft de watersnood tot noodsituatie verklaard, zodat het leger sneller ingezet kan worden om steun te verlenen aan de getroffen regio's. Hij zegt dat er sprake is van een situatie die zich eens in de 500 jaar voordoet.

Morrison kondigde zijn besluit aan bij een bezoek in het getroffen Lismore, ten zuiden van Brisbane. Daar zijn de meeste huizen verwoest en kwamen vier mensen om het leven. Hij werd ontvangen door boze bewoners, die vinden dat de hulp veel te traag op gang is gekomen. Het meeste reddingswerk is gedaan door vrijwilligers, die soms zelf alles waren kwijtgeraakt en in hun auto moesten slapen.

Zowel premier Morrison als de deelstaatpremier van New South Wales heeft zijn excuses aangeboden aan de gemeenschap.

Klimaatverandering

Daarnaast zeggen activisten en deskundigen dat er te weinig aandacht is voor een belangrijke oorzaak van het extreme weer: klimaatverandering. "De verwoesting door dit noodweer is ongekend, maar toch hadden we erop voorbereid kunnen zijn", zegt Simon Bradshaw van onderzoeksorganisatie Climate Council, een voormalige overheidsinstelling die burgers informatie over klimaatverandering biedt. "We weten namelijk al jaren dat klimaatverandering leidt tot meer extreem weer."

Enkele dagen na het begin van de overstromingen werd het nieuwe rapport van het VN-klimaatpanel IPCC gepubliceerd. Daarin staat dat klimaatverandering en het steeds vaker voorkomen van extreem weer ernstigere gevolgen hebben voor mens en natuur dan eerder werd gedacht. "Het maakt duidelijk dat klimaatverandering nu al grote gevolgen heeft, en het wordt nog erger. Maar wat we nu doen, kan bepalen hóe erg", zegt Bradshaw.

Hoewel het noodweer nog niet voorbij is, moet de regering volgens Bradshaw nu al vooruitkijken om voorbereid te zijn op de volgende ramp. "Te veel Australiërs wonen nu op plekken waar ze een groot risico lopen om opnieuw te worden getroffen door natuurgeweld, zoals bosbranden of overstromingen. Hoe moeilijk het ook is, we moeten hun de vraag stellen of ze hun huizen hier wel moeten herbouwen."

Op steeds meer plekken in Australië is het daarnaast vrijwel onbetaalbaar om een verzekering af te sluiten tegen dit soort natuurgeweld. Ook Roger Thomson in Noord-Sydney is niet verzekerd tegen overstromingen. Tijdens het noodweer stroomde zijn huis binnen enkele minuten vol water. Hulpverleners en de brandweer staan voor zijn deur om te helpen de zware meubels naar buiten te sjouwen.

"Ik heb in het verleden geprobeerd om een verzekering tegen overstromingen af te sluiten, maar de premies zijn gigantisch", zegt Thomson. "Dit deel van de stad loopt meer risico op overstromingen, en dat weten verzekeraars. Dus rekenen ze de hoofdprijs." Hij heeft wat spaargeld waarmee hij hoopt de kosten te kunnen dekken, maar dat geldt lang niet voor alle getroffen Australiërs.

Terwijl de gemeenschap langzaam aan het opruimwerk begint, is het gevaar nog niet geweken. De grond is zo verzadigd dat zelfs een klein beetje regen nieuwe overstromingen kan veroorzaken. En de verwachting is dat er de komende dagen nog veel meer regen gaat vallen.

https://nos.nl/l/2420629

Deze foto’s uit 2021 schetsen een somber beeld van de klimaatcrisis (Motherboard Vice)

In 2021 kreeg de wereld te maken met een hoop extreme weersomstandigheden, van ongekende overstromingen tot angstaanjagende bosbranden. Het IPCC, het klimaatpanel van de Verenigde Naties (VN), bracht het toenemende aantal en de intensiteit van die weersomstandigheden in verband met klimaatverandering.

Op de VN-klimaattop COP26 werden landen het erover eens dat de uitstoot van broeikasgassen beperkt moeten worden. Idealiter zou de temperatuur wereldwijd niet met meer dan anderhalve graad Celsius moeten stijgen, als we dit soort natuurgeweld willen tegengaan. De landen stemden daarom op de top in met een “geleidelijke vermindering” van het gebruik van steenkool. Dat klinkt goed, maar toch waren veel activisten teleurgesteld, aangezien er in een concept-overeenkomst nog werd gesproken over een “geleidelijke afschaffing”.

Wetenschappers waarschuwen dat de toenemende CO2-uitstoot het aantal natuurrampen alleen maar zal doen toenemen, wat zal leiden tot nog meer schade, doden en klimaatvluchtelingen.

Deze foto’s uit 2021 schetsen een somber beeld van de klimaatcrisis.

**Bosbranden in Griekenland
**
In Griekenland woedden dit jaar de ergste bosbranden sinds 2007. Recordbrekende temperaturen en sterke winden legden huizen en gewassen in de as en kostten drie mensen het leven. De Wereld Meteorologische Organisatie legde een direct verband tussen de branden en de opwarming van de aarde.

https://video-images.vice.com/_uncategorized/1639671325957-gettyimages-1234574923-1.jpeg

Een man kijkt toe hoe het vuur het dorpje Pefki nadert. Foto: Angelos Tzortzinis/AFP via Getty Images.

Droogte in Turkije

Door het gebrek aan neerslag in Turkije ontstond er dit jaar een extreme droogte in de landbouwgebieden van het land – een ware bedreiging voor de kostwinning van boeren.

https://video-images.vice.com/_uncategorized/1639667006479-gettyimages-1321985413.jpeg

Een herder leidt zijn kudde over de door droogte geteisterde vlaktes. Foto: Chris McGrath/Getty Images.

**Giftig schuim op de Yamuna-rivier in Delhi
**
Op deze sterk vervuilde rivier in Delhi kwam in november een laag sneeuwachtig schuim te liggen. Volgens de regering kwam dat door “industrieel afval en vervuild rioolwater”. De autoriteiten hebben jarenlang beloofd de rivier schoon te maken, maar dat is tot op de dag van vandaag niet gebeurd.

https://video-images.vice.com/_uncategorized/1639667103520-gettyimages-1236433239.jpeg

Mensen baden in een van de meest vervuilde rivieren in India. Foto: Sajjad Hussain/AFP via Getty + Sunil Ghosh/Hindustan Times via Getty.

**Drijvend vuilnis in de Limrivier bij de stad Priboj in Servië

**Door de zware regenval in januari bleken de afvalsystemen in de buurt van de stad Priboj op z’n zachtst gezegd nogal gebrekkig te zijn, waardoor de rivieren van Servië overstroomden met afval.

https://video-images.vice.com/_uncategorized/1639667159994-gettyimages-1230720153-1.jpeg

Afval in de Limrivier. Foto: Vladimir Zivojinovic/AFP via Getty Images.

**Droogte in Kenia
**
De aanhoudende droogte in het noordoosten van Kenia leidde in december tot de dood van vee, waardoor de landbouwgemeenschappen nu bedreigd worden. In het gebied viel sinds september slechts een derde van de gebruikelijke regenval.

https://video-images.vice.com/_uncategorized/1639667282078-gettyimages-1237183976.jpeg

Zes dode giraffes aan de rand van het dorpje Eyrib in het natuurreservaat Sabuli. Foto door Ed Ram/Getty Images.

**Overstromingen in Duitsland en België
**
De regenval en smeltende sneeuw in het Eifelgebergte verwoestten in West-Duitsland en Oost-België duizenden huizen en kostten tweehonderd mensen het leven.

https://video-images.vice.com/_uncategorized/1639667308092-ap21034499760799.jpeg

Een trein in het overstroomde Nidderau, dicht bij Frankfurt. Foto: AP Photo/Michael Probst.

Massale migratie over de hele wereld

De klimaatrampen – gecombineerd met politieke onrust – leidden ertoe dat mensen massaal naar stabielere gebieden trokken, vaak asiel zochten in Europa en geconfronteerd werden met steeds vijandigere regeringen.

https://video-images.vice.com/_uncategorized/1639667350388-ap21139214878208.jpeg

Een migrant wordt getroost door een lid van het Spaanse Rode Kruis. Foto: AP Photo/Bernat Armangue.

Droogte in Colombia

In februari leidde de klimaatverandering tot extreme droogte, waardoor meren als het Suesca-meer in Colombia opdroogden.

https://video-images.vice.com/_uncategorized/1639667371969-ap21334566349504.jpeg

Het opgedroogde Suesca-meer in Colombia. Foto: AP Photo/Fernando Vergara.

Branden in Californië

Griekenland was niet de enige plek die dit jaar werd getroffen door bosbranden. In juli en augustus kreeg Californië opnieuw te maken met extreme bosbranden, waarbij 1.039.641 hectare in vlammen opging en drie mensen omkwamen.

https://video-images.vice.com/_uncategorized/1639667432852-gettyimages-1337203006.jpeg

Een stoeltjeslift in het Sierra-at-Tahoe-resort in Californië. Foto: Justin Sullivan/Getty Images.

**Rusland stond op een of andere manier ook in de fik
**
Rusland spande dit jaar de kroon: de bosbranden in Siberië stootten zeven keer meer CO2 uit dan de bosbranden in de Verenigde Staten.

https://video-images.vice.com/_uncategorized/1639667477351-gettyimages-1234562828.jpeg

Een brandweerman in het dorpje Kuel in Sakha in Rusland. Foto door Ivan Nikiforov/Anadolu Agency via Getty Images.

**Orkaan Ida
**
In Louisiana en aan de kust vernietigde orkaan Ida een hele hoop huizen.

https://video-images.vice.com/_uncategorized/1639667516664-ap21248032754804.jpeg

Een man veegt zweet uit zijn ogen, nadat zijn huis werd verwoest door orkaan Ida. Foto: AP Photo/John Locher.

COP26

Tijdens COP26 demonstreerden klimaatactivisten in de hoop dat wereldleiders iets zouden doen aan de klimaatverandering. Uiteindelijk waren velen teleurgesteld over de overeenkomst die gesloten werd.

https://video-images.vice.com/_uncategorized/1639667583630-ap21308546149185.jpeg

Activisten demonstreren tijdens COP26 tegen oceaanvervuiling. Foto: AP Photo/Alastair Grant.

Roze meer in Argentinië

Gedumpt chemisch afval, met name natriumsulfiet, een antibacterieel product dat wordt gebruikt in de visserij-industrie, zorgde ervoor dat in juli een lagune in de Patagonische provincie Chubut felroze kleurde.

https://video-images.vice.com/_uncategorized/1639667680816-ap21210787141298.jpeg

De roze Corfo-lagune in Argentinië. Foto: AP Photo/Daniel Feldman.

Chileense kledingberg

In de Atacama-woestijn in Chili werd naar schatting 39.000 ton onverkochte kleding uit de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk gedumpt.

https://video-images.vice.com/_uncategorized/1639667750981-gettyimages-1236428260.jpeg

Gedumpte kleding in de woestijn in Chili. Foto: Martin Bernetti/AFP via Getty Images.

Dit artikel verscheen eerder bij VICE UK. Volg VICE België en VICE Nederland ook op Instagram.

https://www.vice.com/nl/article/3abkbn/fotos-klimaatcrisis-2021

Struikelblok in Glasgow is sociale ?ongelijkheid (Nederlands Dagblad)

Ongelijkheid is op de klimaatconferentie in Glasgow de olifant in de kamer. Niet iedereen heeft in gelijke mate schuld aan de klimaatcrisis. Niet iedereen wordt in gelijke mate geraakt. En niet iedereen praat in gelijke mate mee. En dat voorspelt weinig goeds voor de uitkomst.GlasgowMet nog enkele dagen te gaan zijn de stellingen voor de eindstrijd op de klimaattop in Glasgow betrokken. De woensdag gepubliceerde ontwerp-slotverklaring laat zien dat er nog heel wat moet gebeuren. Qua ambitie, als we de opwarming willen beperken tot 1,5 graad. En qua steun voor arme landen, als we de lasten eerlijk willen verdelen. COP26 maakt duidelijk dat de klimaatcrisis niet in de laatste plaats een ongelijkheidscrisis is.De rijkste 1 procent moet zijn uitstoot met 97 procent reduceren.De klimaatcrisis: de rijke landen zijn de veroorzakersDe klimaatcrisis wordt op de top in Glasgow, die vrijdag officieel zijn laatste dag ingaat, zozeer gepresenteerd als een mondiaal gezamenlijk probleem dat je bijna zou vergeten dat zij vooral is veroorzaakt door de rijke, ontwikkelde landen. Zij maakten als eerste het industrialisatieproces door en werden zo de afgelopen twee eeuwen verantwoordelijk voor het leeuwendeel van de historische CO2-emissies.Deze disbalans tussen rijk en arm bestaat nog steeds. De gemiddelde Nederlander veroorzaakt met zijn huis, auto en vliegvakanties acht keer meer uitstoot dan de gemiddelde Afrikaan, de gemiddelde Amerikaan zelfs 14 keer meer. De rijkste 10 procent van de wereldbevolking (met een jaarinkomen van 55.000 dollar of meer) is volgens de Verenigde Naties verantwoordelijk voor meer dan de helft van de uitstoot van de afgelopen 25 jaar.Volgens onderzoek van Oxfam zal de rijkste 1 procent van de wereldbevolking (jaarinkomen 172.000 dollar of meer) in 2030 met zijn exorbitante levensstijl 16 procent van de wereldwijde uitstoot voor zijn rekening nemen, twee keer zoveel als de armste 50 procent. Hun voetafdruk is 30 keer groter dan mag om de opwarming op 1,5 graad te houden. In andere woorden: de rijkste 1 procent moet zijn uitstoot met 97 procent reduceren.De klimaatschade: de arme landen krijgen de problemenHeel anders is het beeld als we kijken naar de gevolgen van de klimaatcrisis. Dan zijn het juist de arme landen die het kwetsbaarst zijn voor klimaatschade (en nu al meer dan rijke landen erdoor getroffen worden). Volgens een rapport van Christian Aid verliezen zij 20 procent van hun bruto binnenlands product (bbp) in 2050 en 64 procent in 2100 bij een opwarming van 2,9 graden (waar we met het huidige beleid op afkoersen), en nog altijd respectievelijk 13 procent in 2050 en 33 procent in 2100 als de opwarming beperkt blijft tot 1,5 graad.Deze ramingen zijn gebaseerd op de verwachte opwarming alleen. Als ook de gevolgen van extreem weer (zoals cyclonen en bosbranden) worden meegenomen wordt de schade navenant groter. De totale klimaatschade voor ontwikkelingslanden zal tegen 2030 volgens onderzoek van de Duitse Heinrich-Böll-Stiftung tussen de 400 en 580 miljard dollar per jaar bedragen. Tegen 2050 zal de schade zijn opgelopen tot 1,8 biljoen dollar per jaar.Het is dan ook niet vreemd dat de ontwikkelingslanden (in Glasgow verenigd in de allianties van Least Developed Nations, het Climate Vulnerable Forum en de Association of Small Island States) op de klimaattop aandringen op ambitie: de rijke landen moeten zich houden aan de 1,5 procent en dus snel en drastisch terug met hun emissies, en daarom voortaan jaarlijks hun klimaatplannen aanscherpen, in plaats van om de vijf jaar zoals nu.Daarnaast willen de arme landen meer en sneller geld voor klimaatactie, met name adaptatie. Concreet gaat het om de 100 miljard dollar per jaar die de rijke landen in 2009 voor de periode 2020-25 toezegden, maar vooralsnog slechts ten dele leverden (en dan nog vooral in leningen, niet in giften), en om een financiële regeling ter compensatie van nu al geleden klimaatschade (loss and damage). Dat laatste punt is uit den boze voor de VS en de EU, die vrezen voor hoge kosten en aansprakelijkheid. Het gaat daarnaast ook om de klimaatfinanciering voor de periode na 2025. Zo eisen Afrikaanse landen tot 2030 de som van 1,3 biljoen dollar per jaar.De klimaatoplossing: een compromis lost weinig op Omineus voor een bevredigende oplossing van al deze kwesties van climate justice is dat de klimaatongelijkheid ook op de top in Glasgow zelf bestaat, getuige het selecte gezelschap dat in de Blue Zone aan tafel zit. COP26 is volgens veel critici de minst inclusieve COP-klimaattop ooit. Delegaties uit ontwikkelingslanden en kleine eilandstaten zijn veel minder aanwezig dan andere jaren, net als vertegenwoordigers van actiegroepen en ngo’s (een derde van het aantal op andere COP’s). Gevolg van covidmaatregelen (lockdowns, reisverboden en strenge Britse vaccinatie-­eisen), en extreem hoge reis- en verblijfskosten, met hotelprijzen van duizenden ponden per nacht.Onderzoek van Global Witness toonde deze week bovendien aan dat andere partijen juist massaler dan ooit zijn uitgerukt, met name het internationale bedrijfsleven, tuk op een deal over CO2-markten. De fossiele industrie is de grootste lobby in Glasgow. Ze is present met meer dan 100 bedrijven en belangenclubs, samen ruim 500 personen, meer dan welk land ook, en groter dan de delegaties van de acht kwetsbaarste landen samen, zoals Bangladesh, Haïti en Mozambique. Omdat ngo’s en activisten dit jaar ondanks hun waarnemersstatus beperkt toegang hebben tot onderhandelingsruimten wordt de stem van de kwetsbaarsten nog minder gehoord.Geen wonder dat het niet opschiet. Terwijl landen en bedrijven vorige week over elkaar heen buitelden om ambitieuze maar papieren CO2-reducties en zero carbon-beloften te proclameren, bleef het op financieel vlak akelig stil. De 100 miljard dollar per jaar, zoveel is duidelijk, wordt pas in 2023 gehaald (en heel misschien 2022), en onzeker is of de achterstallige betalingen sinds 2020 worden ingehaald. Op het vlak van loss and damage zit de zaak muurvast. De arme landen hopen nu maar dat ­minimaal wordt afgesproken dat zo’n regeling er op de volgende COP komt. Maar afgaande op de concept-slotverklaring zit meer dan een vage belofte er niet in. <ambities voor schoon transportAlle nieuwe vrachtwagens en bussen die vanaf 2040 worden verkocht, moeten op schone energie rijden. Die ambitie spreken zeker dertien landen uit op de klimaattop in Glasgow. De verklaring waar het doel in staat is een initiatief van Nederland. Ook diverse bedrijven en steden spreken hun steun uit.‘Omdat vrachtwagens gemiddeld zo’n tien jaar rondrijden, is de overeenkomst een mooie stap om de uitstoot van broeikasgassen door vrachtwagens en bussen wereldwijd naar nul te krijgen in 2050’, vindt het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Staatssecretaris Steven van Weyenberg, die deze dagen in Glasgow is, noemt de overeenkomst ‘een mooi begin’. Hij hoopt dat meer landen zich nog zullen aansluiten.De landen die meteen met Nederland meedoen zijn het Verenigd Koninkrijk, Denemarken, Noorwegen, Oostenrijk, Turkije, Nieuw-Zeeland, Luxemburg, Finland, Canada, Chili, Zwitserland en Uruguay. Ook bedrijven als Unilever, IKEA, Volvo, Scania, UPS, Amazon en Siemens hebben zich aangesloten. Verder hebben Schotland en Wales ook nog zelfstandig hun steun uitgesproken, net als New York, Delhi en het stedennetwerk C40, waar onder meer Amsterdam en Rotterdam lid van zijn.De doelstelling is in lijn met afspraken uit het Nederlandse klimaatakkoord. Daarin staat het streven naar volledig schoon wegverkeer in 2050. ‘Het is belangrijk om daar samen met andere landen voor te gaan, zodat de markt zich sneller gaat ontwikkelen’, zegt Van Weyenberg. Zijn ministerie wijst erop dat Nederlandse bedrijven ‘goed zijn in de bouw van uitstootvrije bussen en vrachtwagens’...

https://www.nd.nl/nieuws/buitenland/1069036/struikelblok-in-glasgow-is-sociale-ongelijkheid