Staat van het Klimaat-rapport: ‘Het leven op aarde wordt bedreigd’ (ThePostOnline)

44 graden

(Bloomberg, 24 oktober 2024) – Dit jaar brak records op alle verkeerde manieren. Dat is de huiveringwekkende conclusie van een speciaal rapport over klimaatverandering dat vandaag is gepubliceerd in het tijdschrift Bioscience. “Het leven op aarde wordt bedreigd”, zegt William Ripple, vooraanstaand hoogleraar ecologie aan de Oregon State University en hoofdauteur van het rapport.

De jaarlijkse analyse van de ‘Staat van het Klimaat’ is bedoeld om een beknopt en toegankelijk overzicht te geven van de gevolgen van de opwarming van de aarde die de wereld het afgelopen jaar heeft ondervonden. Maar ook hoe we die gevolgen kunnen beperken.

Een van de vreemdste dingen in het rapport van dit jaar was hoe warm 2023 is geweest. Vóór 2000 bijvoorbeeld was de gemiddelde dagtemperatuur wereldwijd nooit hoger dan 1,5 graden Celsius boven het pre-industriële niveau.

1,5 graden Celsius

Sinds het begin van het huidige millennium is de wereld slechts af en toe boven die temperatuur uitgekomen in een bepaald jaar. Op 12 september, de datum waarop de gegevens werden verzameld, had de aarde al 38 dagen gehad met een gemiddelde temperatuur van meer dan 1,5 graden Celsius per dag, meer dan in enig ander jaar.

De drempel van 1,5 graden Celsius is symbolisch geworden omdat landen in de Overeenkomst van Parijs van 2015 hebben afgesproken om te proberen de gemiddelde temperatuurstijging wereldwijd onder die grens en ‘ruim onder’ de 2 graden Celsius te houden.

Tot nu toe is de wereld ongeveer 1,2 graden Celsius opgewarmd. Onderzoek heeft aangetoond dat het verschil tussen 1,5 graden Celsius en 2 graden Celsius opwarming aanzienlijk is.

Bij 1,5 graden Celsius zal de wereld waarschijnlijk nog wat koraalriffen en zomerijs op de Noordpool hebben. Bij 2 graden Celsius zullen beide verdwijnen.

“Elke 1/10e graad opwarming die we kunnen voorkomen, kan een enorme hoeveelheid leed besparen en zal vele, vele levens redden,” zei Ripple.

De dagen van meer dan 1,5 graden Celsius in 2023 maakten deel uit van een bredere trend naar recordhoge temperaturen, zowel op het land als in de oceaan. Juni en juli van dit jaar waren de warmste periodes ooit gemeten.

El Niño

Juli was niet alleen de warmste maand in meer dan 170 jaar dat er gegevens worden bijgehouden, maar waarschijnlijk ook de warmste maand in meer dan 100.000 jaar.

Het El Niño fenomeen, dat normaal gesproken warmer weer veroorzaakt, is vaak genoemd als reden voor de hitte van dit jaar.

Maar het is moeilijk om de extreme opwarming van 2023 te verklaren met alleen El Niño, zegt Zeke Hausfather, een onderzoeker bij Berkeley Earth die niet betrokken was bij het rapport.

Dat “suggereert een van de twee dingen”, aldus Hausfather. “Of deze El Nino gedraagt zich anders dan voorgaande. Of er zijn andere factoren bovenop de El Niño-gebeurtenissen die bijdragen aan de extreme warmte die we zien.”

Onderzoekers hebben zich verdiept in mogelijke oorzaken, waaronder een opleving in de 11-jarige zonnecyclus en de vulkaanuitbarsting in Tonga vorig jaar, die een ongebruikelijke hoeveelheid waterdamp – een ander broeikasgas – in de lucht bracht.

Tijdlijn van rampen

Hoewel ze allemaal een beetje hebben bijgedragen aan de opwarming, “lijkt het er nog steeds op dat er een gat zit tussen wat je zou verwachten met El Niño en de onderliggende opwarming,” aldus Hausfather. “De wereld is veel warmer dan verwacht en we weten niet zeker waarom.”

Naarmate de temperaturen dit jaar stegen, steeg ook het aantal rampen. Het rapport State of the Climate bevat een tijdlijn van rampen, van de Canadese bosbranden tot tropische cyclonen in Myanmar en zware regenval in Japan en India die leidde tot aardverschuivingen, overstromingen en doden.

“Sommige mensen beginnen net te herstellen van de ene klimaatgerelateerde ramp of extreme weersgebeurtenis en de andere begint al”, zegt Ripple. “Er is niet eens hersteltijd.”

Klimaatverandering kan leiden tot samengestelde rampen, zegt Christine Shield, een projectwetenschapper bij het National Center for Atmospheric Research, die niet betrokken was bij het onderzoek.

Een droogte gevolgd door een reeks zware stormen kan bijvoorbeeld verwoestend zijn omdat de droge grond het vocht minder goed kan opnemen, waardoor het risico op aardverschuivingen en overstromingen toeneemt.

Steenkool

En toch, zelfs nu de gevolgen van klimaatverandering steeds meer voelbaar worden, blijven de inspanningen om klimaatverandering tegen te gaan achter. De wereldwijde uitstoot van broeikasgassen blijft stijgen, samen met het gebruik van steenkool, vooral in China en India.

Ook heeft de inval van Rusland in Oekraïne sommige Europese landen geholpen hun energietransitie te versnellen, weg van fossiel gas en in de richting van hernieuwbare energiebronnen, maar andere landen weer terug naar steenkool.

Het rapport wijst erop dat de voortdurende uitstoot van broeikasgassen in de wereld ook een kwestie van rechtvaardigheid is.

“Het Zuiden is veel kwetsbaarder voor klimaatverandering”, zegt Ripple. “En dat is een kwestie van klimaatrechtvaardigheid, omdat de meeste historische emissies uit het Noorden komen.”

Staat van het Klimaat-rapport: ‘Het leven op aarde wordt bedreigd’

https://tpo.nl/2023/10/24/staat-van-het-klimaat-rapport-het-leven-op-aarde-wordt-bedreigd/

Hoogleraar Thea Hilhorst: ‘Niet alles is de schuld van het klimaat’ (OneWorld)

Bosbranden, overstromingen, droogte, we konden er deze zomer niet om heen dat het klimaat verandert. Wereldwijd waren juni, juli én augustus de warmste maanden ooit gemeten. Klimaatverandering wordt een steeds grotere factor in de verklaring van natuurrampen en extreem weer. Maar juist om de crisis te beteugelen, is het belangrijk ‘klimaatverandering’ niet als enige oorzaak aan te voeren voor rampspoed.

 

Menselijk handelen

Klimaatverandering uit zich niet alleen in een scherpe toename van extreem weer, maar ook in de permanente vernietiging van steeds meer leefgebieden. En dat leidt weer tot allerlei sociale problemen die zich kunnen opstapelen. In Bangladesh zijn nu al gezinnen meerdere keren hun huis kwijtgeraakt. Eerst woonden ze aan de oever van een rivier die weggeslagen werd. Eenmaal op drift hebben ze weinig keuze waar ze zich kunnen vestigen; omdat veilige plekken al bewoond zijn, komen ze op een onveilige plek terecht, zoals in een ander overstromingsgebied bijvoorbeeld, waar ze binnen de kortste keren opnieuw ontheemd raken.

 

De tragiek van klimaatverandering is dat de armste mensen de hoogste prijs betalen. Mensen die zelf nog nooit gevlogen hebben, niet meelopen met de laatste mode, maar af en toe vlees op tafel zetten. Juist zij zijn het meest kwetsbaar voor klimaatverandering. Hoewel klimaatverandering is veroorzaakt door de mensheid, dient het zich aan als een proces dat gemeenschappen overkomt.

 

Het antwoord op de negatieve effecten van klimaatverandering is ‘adaptatie’ oftewel aanpassing en proberen de allerergste gevolgen te voorkomen. We weten we dat klimaatverandering al ecosystemen heeft aangetast, en dat is niet meer om te draaien. Uiteindelijk is de vraag hoe wij mensen, onze bestuurders en politici omgaan met de gevolgen. Hoewel het verleidelijk en deels terecht is om bij een ramp de vinger te wijzen naar het klimaat, moeten we oppassen het klimaat te snel de schuld te geven.

 

Een treffend voorbeeld daarvan zijn de bosbranden die deze zomer Europa teisterden. Experts zeggen dat het probleem is dat brandweerlieden te weinig bekend zijn met het fenomeen en vooral dat er te weinig aan preventie wordt gedaan. Brandgangen en gecontroleerde preventieve branden kunnen bijvoorbeeld veel van de ellende en schade voorkomen.

Tweet dit

Klimaatverandering kan gezien worden als een versterker van risico’s

Tweet dit

Dreiging versus ramp

Ik heb jarenlang onderzoek gedaan naar rampen als gevolg van een natuurlijke dreiging, zoals overstromingen en aardbevingen. Bij rampenstudies maken we een onderscheid tussen de dreiging en de ramp. Een stormwind is een dreiging maar staat niet gelijk aan de ramp. Of zo’n dreiging rampzalige gevolgen aanneemt, hangt af van de kwetsbaarheid van de mensen die er bloot aan staan en van de mate van preventieve acties, zoals effectieve waarschuwingssystemen. Een stormwind die bij ons of in de Verenigde Staten een leuk avontuur is voor kitesurfers kan elders enorme schade aanrichten, ook als de windkracht precies even sterk is.

 

Dat bleek bijvoorbeeld in de jaren 90, toen zo’n relatief milde stormwind in El Salvador in Midden-Amerika aankwam. Veel burgers waren – op de vlucht voor geweld in hun dorpen door een burgeroorlog – uitgeweken naar de stad, waar ze alleen konden wonen in een zelfgebouwd hutje op een berghelling die te steil was voor bewoning, wat echter niet gecontroleerd werd. Doordat door de bewoning bomen waren gekapt en de grondlaag te dun was geworden, kon de wind boven aan de berg een aardverschuiving veroorzaken. Op weg naar beneden nam de verschuiving de slecht gebouwde huisjes mee, en hun bewoners. Onder aan de berg werden meer dan 80 doden geteld.

 

Om deze dynamiek te duiden gebruiken we in rampenstudies de volgende pseudoformule:
R = D * K/M: de kans op een ramp (R) is de dreiging (D) maal de kwetsbaarheid (K) gedeeld door maatregelen (M). Dit zouden we voor klimaatverandering ook kunnen doen: KS = KV * K/M, waarbij KS staat voor klimaatschade en KV voor klimaatverandering.

 

Het is goed te beseffen dat de uiteindelijke klimaatschade ook wordt bepaald door andere dreigingen. Klimaatverandering is bijvoorbeeld een versterker van het risico op conflict. Andersom kunnen conflicten ook de effecten van klimaatverandering verergeren. Bijvoorbeeld bij de watersnoodramp in Libië, waar een combinatie van klimaatverandering en extreem weer tot een dodelijke ramp kon leiden vanwege de langdurende verwaarlozing van infrastructuur als gevolg van conflict en fragiliteit.

 

Mijn collega’s Nico Caso, Rodrigo Mena en ik hebben in een aangetoond dat de kans om te overlijden bij een ramp als gevolg van een natuurlijke dreiging aanzienlijk groter is in een conflictgebied dan in een niet-conflictgebied. Conflicten hebben negatieve effecten op alle elementen die de kans op een ramp vergroten, zoals kwetsbaarheid en het uitblijven van maatregelen. En ook de hulp is moeilijker als er een conflict gaande is.

 

Klimaatverandering is mensenwerk

Waarom is het eigenlijk belangrijk om zo’n punt te maken van het feit dat klimaat(verandering) niet rechtstreeks de schuld is van alles? Op de eerste plaats helpt het om te begrijpen wie de slachtoffers zijn: wie er het meest last van heeft zijn de allerarmsten en meest kwetsbare mensen.

 

Tweet dit

Door klimaatverandering als enige oorzaak aan te wijzen, duiken politici weg van maatregelen

Tweet dit

Op de tweede plaats is het een groot gevaar als politici zich verschuilen achter ‘het klimaat’. In de Filipijnen werden bijvoorbeeld overstromingen in de hoofdstad door de regering toegeschreven aan de zeespiegelstijging terwijl de grootste bijdrage kwam van mismanagement van de ondergrondse watervoorraad, waardoor het getroffen gebied tot wel 30 centimeter was ingezakt. Door klimaatverandering als enige oorzaak aan te wijzen, duiken politici weg van maatregelen.

 

Tot slot mogen we nooit vergeten dat niet alleen klimaatverandering mensenwerk is door uitstoot van broeikasgassen, maar de gevolgen van klimaatverandering ook. Mitigatie, oftewel: het beperken van gevolgen, blijft prioriteit, maar we moeten onder ogen zien dat de adaptatie, oftewel: aanpassing aan klimaatverandering, onontkoombaar is. Dat juist kwetsbare mensen de prijs betalen komt niet door het klimaat maar door beleidsfalen en onrechtvaardigheid. Om die reden moeten we actievoeren – niet alleen voor afschaffing van fossiele subsidies, zoals dagelijks op de A12 wordt geëist, maar ook voor andere klimaatrechtvaardige maatregelen.

 

Het bericht Hoogleraar Thea Hilhorst: ‘Niet alles is de schuld van het klimaat’ verscheen eerst op OneWorld.

https://www.oneworld.nl/klimaat/hoogleraar-thea-hilhorst-niet-alles-is-de-schuld-van-het-klimaat/

Schadeclaim voor de bijdrage van Rabobank aan natuurverwoesting in Brazilië: minstens 9,5 miljard euro (Greenpeace)

Bedrijven en financiële instellingen verdienen goed geld aan natuurverwoesting. Rabobank is hier een mooi voorbeeld van. De bank maakte minstens 700 miljoen euro winst in sectoren met groot ontbossingsrisico in Brazilië. Maar als bankiers de maatschappelijke schade vergoeden die voortkomt uit hun financiële diensten, dan had Rabobank geen winst, maar een miljardenverlies gemaakt.

Rabobank in Brazilië

Trap niet in de mooie woorden van Rabobank. Buiten het zicht laat de bank een spoor van vernieling achter in bijvoorbeeld Brazilië. De bank financiert al tientallen jaren sectoren waarvan de bankiers weten dat ze een groot risico vormen voor ontbossing en natuurverwoesting. De gevolgen van deze verwoesting kennen de bankiers beslist: een hetere aarde, extreem weer, veel minder biodiversiteit en schendingen van de rechten van mensen die in de bossen leven.

Omdat de maatschappij de kosten van deze gevolgen draagt, maakt Rabobank winst. Wij hebben onderzoeksbureau Profundo laten berekenen wat de natuurverwoestende activiteiten nog zouden opleveren als de bank wél de schade betaalt waarvoor zij direct verantwoordelijk is. Dan zie je dat er geen verdienmodel is voor natuurverwoesting.

Een duik in Rabobank’s business

Al een paar maanden is Profundo bezig met een diepe duik in de financiële stromen van Rabobank tussen 2000 en 2023 naar Braziliaanse sectoren met een groot risico op ontbossing. Het gaat om de rundvleessector, de sojasector en ook de Nederlandse vee-industrie, die voor een groot deel afhankelijk is van Braziliaans sojavoer. Voor deze sectoren verdwijnen regenwouden, savannes en oerbossen in rap tempo, ongeacht of daar Inheemse volken of bijzondere dieren wonen. 

In juli 2023 berekenden de onderzoekers de totale kosten van de schade die gelinkt is aan de verwoestende geldstromen naar Brazilië. Het gaat dan om bijvoorbeeld het verlies van regenwoud, en de alsmaar uitdijende rundvleesindustrie met bijbehorende methaanuitstoot, die zorgt voor enorme klimaatopwarming. Bovendien worden mensen ziek door rook van bosbranden en grootschalig gebruik van pesticiden.

Het onderzoek liet zien dat de kosten van deze klimaat, milieu- en gezondheidsschade neerkomen op minimaal 66 miljard euro. Als de onderzoekers uitgaan van een ander rekenmodel, waarbij de toekomstige schade van klimaat- en natuurverwoesting ook wordt meegenomen, lopen deze kosten zelfs op tot 450 miljard euro. 

Wat moet Rabobank betalen?

Rabobank is niet de enige partij die verdient aan projecten die ontbossing en natuurverwoesting hebben veroorzaakt. De sojaboon of het runderlapje – mede mogelijk gemaakt door Rabobanks financiering –  gaat door een keten aan bedrijven die allemaal winst maken. 

In een vervolgonderzoek berekende Profundo welke schadeclaim direct aan Rabobank toekomt. Dat toont aan dat Rabobank verantwoordelijk is voor minstens 9,5 miljard euro van de totale schade, in het ongunstigste scenario loopt die verantwoordelijkheid zelfs op tot 61 miljard euro. 

Bij het berekenen van het aandeel van Rabobank bekeken de onderzoekers meerdere factoren, zoals de gemaakte winst en de kennis van de betrokken ketenspelers. Zo kun je je voorstellen dat Rabobank toegang heeft tot veel (wetenschappelijke) informatie over de risico’s en de schadelijke gevolgen van ontbossing. Maar dat geldt niet voor kleine Braziliaanse restauranthouders of Nederlandse boeren die veevoer gebruiken. Omdat een grote internationale bank geacht wordt de impact van zijn dienstverlening volledig te kennen, wijst Profundo de bank meer verantwoordelijkheid toe dan de kleinere spelers in de keten. Meer over de berekeningen van Profundo vind je in de Leeswijzer.

Zodra de werkelijke kosten van natuurverwoesting worden doorgerekend, valt het verdienmodel weg

  • Totale financiering in sectoren met groot risico op ontbossing: 9,7 miljard dollar
  • Winst gemaakt met deze financieringen: minstens 0,7 miljard dollar
  • Totale maatschappelijke schade door deze financieringen: 66 miljard euro, mogelijk oplopend tot meer dan 450 miljard euro.
  • Maatschappelijke schadeclaim aan Rabobank: in het lage scenario 9,5 miljard euro en in het hoge scenario 61 miljard euro.

Wat moet er gebeuren?

Om een einde te maken aan ontbossing en natuurverwoesting en de slachtoffers te compenseren moeten er zo snel mogelijk twee dingen gebeuren:

  1. Er moet per direct een einde komen aan financiële dienstverlening van Rabobank en andere financiële instellingen aan landbouwactiviteiten die milieu- en klimaat- en gezondheidsschade veroorzaken. 
  2. Rabobank en andere ketenspelers moeten gaan betalen voor de reeds veroorzaakte schade die het gevolg is van hun dienstverlening in het heden en uit het verleden. 

Landen en mensen in het globale zuiden hebben steun nodig bij het tegengaan van de ergste gevolgen van klimaatopwarming en natuurverwoesting, zoals droogte, overstromingen en onvoorspelbaar weer. Want juist die mensen en landen die het minste hebben bijgedragen aan de klimaatcrisis en natuurverwoesting, worden het hardst geraakt door de gevolgen ervan. Het is niet meer dan logisch dat bedrijven en financiële instellingen die jarenlang winst maakten ten koste van natuur en milieu, zoals Rabobank, gaan meebetalen om de aarde voor iedereen leefbaar te houden. 

Systeemfout

Dit rapport is slechts één van de vele rapporten die uitwijzen dat (Europese) geldstromen bijdragen aan klimaat-, natuur- en gezondheidsschade wereldwijd. Om de huidige klimaat- en natuurcrisis niet verder te verergeren en de extreme gevolgen ervan zoveel mogelijk te beperken, is radicale hervorming van de financiële sector noodzakelijk. De overheid moet wetten maken die financiering van natuurverwoesting gaan verbieden.  

Stop de smerige sponsorships van Rabobank

Rabobank is al jarenlang trotse sponsor van natuurverwoesting, dierenleed en veel te veel stikstof. Vind jij ook dat dit moet stoppen?

Doe mee

Wat kan jij doen?

Om deze eis kracht bij te zetten, komen we op woensdag 11 oktober in actie tegen Rabobank. Doe je mee? Een massale opkomst is belangrijk om een sterk statement te maken. Hier kun je je aanmelden voor de informatiesessie en actietrainingen.

The post Schadeclaim voor de bijdrage van Rabobank aan natuurverwoesting in Brazilië: minstens 9,5 miljard euro appeared first on Greenpeace Nederland.

https://www.greenpeace.org/nl/natuur/60407/schadeclaim-voor-de-bijdrage-van-rabobank-aan-natuurverwoesting-in-brazilie-minstens-95-miljard-euro/

Ernstige overstromingen Griekenland: minstens 4 doden, dorpen afgesneden (ThePostOnline)

https://tpo.nl/wp-content/uploads/2023/09/AP23250247852034-scaled.jpg

ATHENE, Griekenland (AP) — Massale overstromingen in het centrum van Griekenland hebben minstens vier mensen gedood, zes personen worden vermist en tientallen anderen zitten nog vast. Hevige regenbuien veranderen rivieren in woeste stromen, doen dammen barsten, spoelen wegen en bruggen weg en slingeren auto’s in zee.

Zestien doden sinds begin regenval

Ook in buurlanden Bulgarije en Turkije veroorzaakt hevige regenval overstromingen. Reddingsteams in Turkije vonden donderdag het lichaam van een 53-jarige man terug die vermist was sinds de overstromingen een camping in de buurt van de grens met Bulgarije overspoelden en bungalows werden meegesleurd. Hiermee stijgt het dodental in Turkije tot acht en het totaal in alle drie de landen sinds de regenval dinsdag begon tot zestien.

In Griekenland hebben de autoriteiten duikers en waterreddingsspecialisten ingezet, terwijl bewoners in sommige dorpen toevlucht zoeken op de daken van hun huizen om aan het stijgende water te ontsnappen dat op veel plekken tot wel twee meter hoog staat.

Ongeveer 60 mensen zijn per helikopter in veiligheid gebracht, aldus de brandweer, waaronder sommigen die aan lokale media vertellen dat ze de nacht en het grootste deel van donderdag op de daken hebben doorgebracht zonder eten of drinken. De helikopters, die doorgaan met reddingsoperaties in het bredere gebied van Karditsa, konden eerder niet vliegen vanwege frequente bliksem, aldus de autoriteiten.

Voor twee jaar regen gevallen binnen 12 uur

In ieder geval zijn drie dorpen in het centrum van Griekenland volledig afgesneden door het stijgende water. Bewoners hebben naar radiostations gebeld om te melden dat huizen instorten en om om hulp te vragen.

Het lichaam van een man die woensdag als vermist is opgegeven, is donderdag uit een beekje geborgen, waarmee het dodental in het land als gevolg van de overstromingen sinds dinsdag op vier komt.

Vassilis Kikilias, de Griekse minister voor de klimaatcrisis en civiele bescherming, zegt dat tot nu toe meer dan 885 mensen zijn gered en dat zes personen als vermist zijn opgegeven. Het leger laat weten dat het meer dan 25 boten heeft ingezet om mensen te redden die vastzitten door overstromingen, terwijl zeven helikopters en een militair transportvliegtuig stand-by staan.

“Ons land bevindt zich voor de derde dag op rij in een fenomeen dat we in het verleden niet hebben gezien“, zei de Griekse regeringswoordvoerder Pavlos Marinakis, erop wijzend dat sommige gebieden meer dan twee keer de gemiddelde jaarlijkse regenval van Athene hebben ontvangen in de loop van 12 uur.

Regen volgt op extreme natuurbranden

“De absolute prioriteit van de staat op dit moment is de redding… van mensen in de gebieden die getroffen zijn door het slechte weer en de bescherming van vitale infrastructuur”, aldus Marinakis.

Vassilis Vathrakogiannis, woordvoerder van de brandweer, zegt dat specialisten voor snelle waterredding en duikers van de afdeling rampenbestrijding van de brandweer, evenals het leger, deelnemen aan de reddingsoperaties en proberen afgelegen gebieden te bereiken ondanks dat wegen zijn weggespoeld.

De overstromingen volgen op verwoestende bosbranden die uitgestrekte gebieden van bossen en landbouwgrond verwoesten, huizen verbranden en meer dan 20 mensen dood achterlaten. Terwijl het grootste deel van centraal Griekenland wordt overspoeld, meldt de brandweer dat donderdagmiddag een nieuwe bosbrand is uitgebroken in het noordoosten van de regio Evros. Het is in een gebied waar vorige week nog de grootste bosbrand ooit in de Europese Unie door een natuurreservaat raasde. Er zijn 36 brandweerlieden gesteund door twee helikopters en vier vliegtuigen ingezet om de brand te bestrijden in het gebied Soufli van Evros.

Premier stelt jaarlijkse toespraak uit

In centraal Griekenland worden rupsvoertuigen en boten ingezet om mensen te evacueren uit de overstromingen, maar de boten kunnen sommige gebieden niet bereiken vanwege de grote hoeveelheid puin en de kracht van de stromende watermassa’s, aldus de autoriteiten.

Minister van Defensie Nikos Dendias kondigt aan dat hij zijn reis naar Dubai voortijdig zal afbreken om terug te keren naar Griekenland, zodat hij “toezicht kan houden op de grootste bijdrage van de strijdkrachten aan het omgaan met de gevolgen van het extreme weer”.

De Griekse premier Kyriakos Mitsotakis stelt zijn jaarlijkse toespraak over de staat van de economie en een geplande persconferentie voor het weekend in de noordelijke stad Thessaloniki uit om de overstroomde gebieden te bezoeken.

De politie heeft verkeer verboden in drie regio’s, waaronder op het eiland Skiathos, en heeft talloze noodwaarschuwingen via de telefoon naar mensen gestuurd in verschillende delen van het land om buiten te blijven en weg te gaan van kelders en de begane grond van gebouwen.

De storm, die de naam Daniel heeft gekregen, wordt verwacht donderdagavond geleidelijk af te nemen.

Ernstige overstromingen Griekenland: minstens 4 doden, dorpen afgesneden

https://tpo.nl/2023/09/07/ernstige-overstromingen-griekenland-minstens-4-doden-dorpen-afgesneden/

Doden door noodweer in Griekenland, Bulgarije en Turkije (NOS Buitenland)

Griekenland, Bulgarije en Turkije hebben te maken met hevige regenval en overstromingen. Het noodweer heeft aan zeker negen mensen het leven gekost.

In Turkije zijn drie kampeerders om het leven gekomen toen zij werden verrast door overstromingen. Ook in Istanbul, waar delen van de stad onder water staan, kwamen twee mensen om het leven door het noodweer. Door onweersbuien en overstromingen in de stad kwamen tientallen mensen in een bibliotheek vast te zitten.

In buurland Bulgarije zijn twee mensen omgekomen in de kustregio. In de badplaats Tsarevo staan huizen, campings en hotels onder water. Auto's werden meegesleurd en bruggen stortten in. De storm die over de landen raast heeft de naam Daniel gekregen en laat een spoor van vernieling achter.

In de Griekse regio Pilion spreken Grieken van ongeëvenaarde regenval:

Griekenland kampt sinds maandag met de gevolgen van storm Daniel. Na een periode van hevige bosbranden hebben delen van het land te maken met overstromingen. Gisteren kwam er een man om het leven toen een muur instortte. De Griekse brandweer heeft vandaag nog een lichaam van een oudere vrouw gevonden onder een stapel hout.

Ook vandaag houdt het slechte weer nog aan. Het nationale meteorologisch instituut van Griekenland verwacht dat er in de regio Pilion, ten noorden van Athene, in totaal deze dagen zo'n 650 tot 700 millimeter regen valt. Dat is meer dan er normaal gesproken in een heel jaar valt in Athene (zo'n 400 millimeter).

De hevige regenval komt voort uit weerfenomeen El Niño, daarbij warmt het water in de oceaan op. Een warmere oceaan leidt weer tot meer regen, omdat er meer water verdampt.

Volgens de Bulgaarse minister Popov van Klimaat is de infrastructuur in zijn land niet berekend op het extreme weer. "Klimaatverandering betekent een groter risico op extreme gebeurtenissen. We kunnen in de toekomst ernstige en frequente regenval verwachten", zei hij tegen de de Bulgaarse omroep Nova Televizia.

https://nos.nl/l/2489427