Onderzoek en innovatie als drijvende kracht achter dubbele groene en digitale transitie van Europa (Duurzaam Actueel)

Door Mariya Gabriel, commissaris voor Innovatie, Onderzoek, Cultuur, Onderwijs en Jeugd

De Commissie doet een oproep tot het indienen van voorstellen voor onderzoeksinnovatieprojecten in reactie op de klimaatcrisis en ter ondersteuning van het herstel van Europa na de coronacrisis. Er is een budget van meer dan 1 miljard euro beschikbaar voor onderzoekers, bedrijven en burgers.

In de Europese Green Deal heeft Europa verklaard tegen 2050 het eerste koolstofneutrale continent ter wereld te willen worden en tegelijkertijd de gevarieerde biodiversiteit en het unieke milieu van Europa te willen versterken. In haar eerste toespraak over de Staat van de Europese Unie stelde Commissievoorzitter Ursula von der Leyen voor om de emissiedoelstelling voor de EU voor 2030 van 40 naar 55 % aan te scherpen, in die ambitie gesteund door 170 leiders en investeerders uit het bedrijfsleven.

https://duurzaam-actueel.nl/wp-content/uploads/P045940-931797-1024x683.jpg

Mariya Gabriel, commissaris voor Innovatie, Onderzoek, Cultuur, Onderwijs en Jeugd. (Foto door: Claudio Centonze. Bron: EC – Audiovisual Service. © European Union, 2020)  

Onderzoek en innovatie zetten de koers uit voor deze ambitieuze agenda. Onderzoek en innovatie vestigen de aandacht op kansen, signaleren belemmeringen, geven belangrijke richtingen aan, zorgen voor transparantie, betrokkenheid van de samenleving en billijke verdeling van voordelen in de hele Europese Unie.

In de oproep gaat het om zo’n tien gebieden die allemaal van cruciaal belang zijn voor het welslagen van de Green Deal — van duurzame energie, gebouwen en mobiliteit tot schone industrie, voedselsystemen en biodiversiteit. Er wordt ook aandacht besteed aan specifieke uitdagingen zoals bosbranden, waarbij gerichte steun wordt geboden aan Europese steden en regio’s, en voor de bouw van onderzoeksinfrastructuur.

We zijn ons er zeer van bewust dat technologie alleen niet het antwoord is: om de uitdaging het hoofd te bieden, zijn ingrijpende veranderingen en aanpassingen in levensstijl en gedrag nodig. Daarom richt deze oproep zich ook tot de Europese burgers en jongeren en biedt hen nieuwe mogelijkheden om mee te doen en hun stem te laten horen.

De oproep zal op de korte tot middellange termijn resultaten opleveren, en deze integreren in een perspectief van verandering op de lange termijn.

Geconfronteerd met het coronavirus heeft de EU laten zien dat zij doortastend en verenigd kan optreden en middelen kan mobiliseren rond een omvangrijk herstelpakket dat tot dusver ondenkbaar was. Het herstel van de crisis moet hand in hand gaan met het aanpakken van de klimaatuitdaging, het bereiken van koolstofneutraliteit tegen het midden van de eeuw en het beschermen en herstellen van het bedreigde milieu en de bedreigde biodiversiteit van Europa.

Lees meer in het persbericht en factsheet.

Bron: Europese Commissie

https://duurzaam-actueel.nl/wp-content/uploads/Europese_Commisie-logo-300x205.png

 

Het bericht Onderzoek en innovatie als drijvende kracht achter dubbele groene en digitale transitie van Europa verscheen eerst op Duurzaam Actueel.

https://duurzaam-actueel.nl/onderzoek-en-innovatie-als-drijvende-kracht-achter-dubbele-groene-en-digitale-transitie-van-europa/

Rutte, red ons klimaat en de bossen! (Greenpeace)

Bossen zijn het beste geneesmiddel tegen de klimaatcrisis. Om bosgebied wereldwijd te beschermen, moet er een Europese Bossenwet komen. Dan mogen bedrijven geen producten meer verkopen in Europa die elders leiden tot ontbossing. Om premier Rutte en aankomend Commissievoorzitter Ursula von der Leyen op het belang van deze bossenwet te wijzen, brachten we hen een bezoekje bij het Catshuis in Den Haag.

https://storage.googleapis.com/planet4-netherlands-stateless/2019/09/19-09-03_J6B0086-LR.jpg

Een Europese bossenwet is nu nodig

Rutte en Von der Leyen spraken in het Catshuis over de plannen van Nederland en Europa. Door hen met een brandende wereldbol welkom te heten, maakten we duidelijk dat het nu of nooit is om de klimaatcrisis te lijf te gaan. Zij moeten direct aan de slag met een Europese Bossenwet.

Hilde Stroot, programmaleider: ‘’De Europese vraag naar soja voor veevoer en rundvlees leidt in Brazilië voor allesvernietigende boskap en bosbranden. Een Europese Bossenwet zorgt ervoor dat de producten die we in Europa kopen, niet tot vernietiging van de Amazone en andere bossen leidt. En de banken die ons geld beheren, kunnen dan niet meer investeren in bedrijven die bossen vernietigen.”

https://www.greenpeace.org/nl/natuur/23023/rutte-red-ons-klimaat-en-de-bossen/

Brandende oproep aan Rutte en EU: “Red de bossen” (Greenpeace)

Wereldbol met vlammen symbool voor klimaatcrisis bij bezoek Von der Leyen aan Catshuis

Den Haag, 3 september 2019 – Greenpeace wacht vandaag premier Rutte en aankomend voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen, op met een brandende wereldbol bij het Catshuis in Den Haag. Op de wereldbol staat de oproep “Red het klimaat, red de bossen nu!” Rutte spreekt met Von der Leyen over de agenda van de Europese Commissie. Het klimaat zou daarop bovenaan moeten staan, stelt Greenpeace. De organisatie roept beide leiders op om bossen wereldwijd te beschermen met een Europese Bossenwet. Die moet producten verbieden die waar ook ter wereld leiden tot ontbossing.

“Bossen zijn het beste geneesmiddel tegen de klimaatcrisis. Maar de Europese vraag naar en investeringen in veevoer-soja en rundvlees zorgen in Brazilië voor allesvernietigende boskap en bosbranden. Aankomend Commissievoorzitter Von der Leyen en premier Rutte moeten daarom snel zorgen voor een Europese Bossenwet,” zegt Hilde Stroot, programmadirecteur Biodiversiteit bij Greenpeace. “Zo’n Bossenwet regelt dat de producten die we in Europa kopen, niet tot vernietiging van de Amazone en andere bossen leidt en de banken die ons geld beheren, niet meer mogen investeren in bedrijven die bossen vernietigen.”

Klimaatcrisis

De verwoestende branden in de Amazone laten zien dat het 2 voor 12 is. Europa moet zorgen voor een noodplan voor het klimaat1. Want om rampzalige klimaateffecten te voorkomen, moet de wereldwijde temperatuurstijging tot 1,5°C beperkt blijven. Europa moet daartoe de uitstoot tegen 2030 met ten minste 65% verminderen en uiterlijk in 2040 een netto-nulemissie bereiken. Het Nederlandse klimaatakkoord is een begin, maar er moet dus nog een flink tandje bij. Alleen het ‘eigen huis’ op orde hebben is echter niet voldoende om de klimaatcrisis af te wenden. Europa moet ook haar medeplichtigheid aan de wereldwijde bosvernietiging onder ogen zien en meehelpen oplossen.

Bos beschermen = klimaat redden

Greenpeace dringt er daarom op aan om snel een Europese Bossenwet te ontwikkelen die bedrijven en de financiële sector verbiedt om producten op de EU markt te brengen of om te investeren in zaken die verband houden met de vernietiging van bossen en andere natuurgebieden, of leiden tot schendingen van de rechten van inheemse bevolking.

Ook maant Greenpeace Europa de handelsovereenkomst met Mercosur op te schorten, totdat de bescherming van de Amazone en andere natuurgebieden in de Mercosur-landen is gegarandeerd, en het Europese Gemeenschappelijke Landbouwbeleid radicaal te hervormen zodat de bergen soja die uit Brazilië worden geïmporteerd kunnen slinken.

Zelfregulering faalt

In 2010 beloofden 400 grote internationaal opererende bedrijven, waaronder Unilever, Friesland Campina en Ahold Delhaize, om voor 2020 ontbossing uit hun productieketen te verdrijven. Het recente Greenpeace onderzoek Countdown to Extinction onderzocht 50 van hen en laat zien dat geen van hen op schema ligt om dit te halen. Regulering is dus nodig, voordat de laatste bossen verdwenen zijn. Daarom stuurde Greenpeace afgelopen week samen met 25 andere organisaties een brandbrief over het tegengaan van internationale ontbossing naar de voorzitters van de Europese Commissie, het Europees Parlement en diverse Europese Staatshoofden, waaronder minister-president Rutte.

 

https://storage.googleapis.com/planet4-netherlands-stateless/2019/09/19-09-03_J6B0133-LR-1024x682.jpg

Den Haag, 3 september 2019 – Greenpeace Nederland verwelkomt minister-president Rutte en aankomend voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen, met een brandende wereldbol bij het Catshuis. Rutte spreekt met Von der Leyen over de agenda van de Europese Commissie. Bossen zijn cruciaal voor het tegengaan van de klimaatcrisis, daarom dringt Greenpeace er bij beide leiders op aan om de wereldwijde bossen te beschermen met een nieuwe EU-bossenwet. Die moet producten verbieden die waar ook ter wereld leiden tot ontbossing. Foto: Pierre Crom/ Greenpeace

 

 

 

https://www.greenpeace.org/nl/klimaatverandering/23055/brandende-oproep-aan-rutte-en-eu-red-de-bossen/