Onderzoek: retourtje New York zou 2.500 euro extra moeten kosten (Joop)

Als de klimaatkosten in de prijs verdisconteerd zouden worden, zou een retourvlucht naar New York 2.500 euro duurder worden, schrijft The Guardian. De krant baseert zich op wetenschappers van onder meer Cambridge en Imperial College London.

De klimaatcrisis gaat gepaard met enorme kosten. De onderzoekers hebben becijferd dat het wereldwijde bruto nationaal product deze eeuw 37 procent minder zal groeien door de gevolgen van de stijgende temperaturen (zoals overstromingen, droogte en bosbranden).

Elke ton CO2 die wordt uitgestoten, levert op termijn een welvaartsverlies op van 3.000 dollar (2.500 euro), stellen ze. Een retourtje Schiphol-New York zorgt voor een uitstoot van 1 à 2 ton CO2 per persoon.

https://joop.bnnvara.nl/nieuws/onderzoek-retourtje-new-york-zou-2-500-euro-extra-moeten-kosten