Hoger peil IJsselmeer en Markermeer als voorbereiding op droogte (Ons water)

De afgelopen zomers krijgen we steeds meer last van droogte. In Zuid-Europa is het, net als vorig jaar rond deze tijd, nu al erg droog. In de Pyreneeën woedde al de eerste bosbrand van het jaar. In Zuid-Frankrijk is men, ondanks het grote woningtekort, gestopt met bouwen om water te besparen. Op andere plekken maken boeren zich zorgen om mislukte voedseloogsten. Ook in Nederland dreigen we de komende maanden weer last te krijgen van droge periodes. Om voorbereid te zijn op een mogelijk watertekort in de zomer van 2023 heeft Rijkswaterstaat besloten om een verhoogd waterpeil aan te houden in het IJsselmeer en Markermeer.

https://www.onswater.nl/actueel/nieuws/2023/04/20/hoger-peil-ijsselmeer-en-markermeer-als-voorbereiding-op-droogte

P21 zwaar teleurgesteld in wegduiken Bunnikse raad voor klimaatproblemen (P21)

24 september 2021

Donderdagavond werd het voorstel van tafel geveegd om als gemeente meer duurzame energie op te wekken om de gevolgen van het klimaatprobleem tegen te gaan. Niet alleen werd een onderzoek naar windenergie langs de A12 geblokkeerd. Maar ook de mogelijkheden om meer duurzame energie op te wekken door zonnevelden werd op de lange baan geschoven door een meerderheid van de raad.

Hierdoor neemt Bunnik niet zijn verantwoordelijkheid voor haar deel van de doelen de we in regionaal verband hebben afgesproken in de Regionale Energiestrategie (RES).  Als reden gaven de partijen op dat ze wilden dat meer ruimte voor zonnevelden pas na een zorgvuldige evaluatie gebeurt. Maar ook toen die voorwaarden hard werd toegezegd, stemden de partijen alsnog tegen.

Dit is schokkend omdat het voorstel een uitvoering geeft aan afspraken die de Liberalen en P21, en destijds ook de raadsleden van Bunniks Belang, samen gemaakt hebben richting een klimaatneutraal Bunnik in 2040. Maar nu het tot concrete stappen moet komen, worden alle initiatieven om hier verder invulling aan te geven geblokkeerd. Het is niet uit te leggen aan inwoners dat zij maatregelen in huis moeten nemen, maar dat de gemeente zelf wegloopt voor haar verantwoordelijk om meer duurzame energie op te wekken en de mogelijkheden voor windenergie langs de A12 bij Vechten te onderzoeken. Tot slot werd door de andere partijen een motie ingediend om lokale kaders voor windenergie op te stellen voor de gemeente Bunnik. Hier had P21 zelf eerder ook al om gevraagd, dus dit voorstel werd unaniem aangenomen.  Maar tot concrete actie om duurzame energie op te wekken leidt deze motie voorlopig niet, omdat juist het voorstel om zoekgebieden vast te stellen van tafel is. Terwijl al het overstromingsgeweld en bosbranden van afgelopen zomer duidelijk maken dat er echt actie nodig is.

“Mogelijk hebben we windenergie op land op termijn niet meer nodig wanneer er bruikbare alternatieven komen, maar die zijn er nu nog niet voldoende en daarom is het is onverantwoord om het onderzoek naar windenergie steeds verder op te schuiven,” aldus fractievoorzitter Inge Verhoef. ” Ik vind het zeer onverantwoordelijk om energieopties op voorhand uit te sluiten. Maar door nu ook de uitbreiding van zonnevelden te blokkeren richting 2030, maakt pijnlijk duidelijk dat er weinig tot geen bereidwilligheid is om de verantwoordelijkheid te nemen.

Dit is niet de eerste keer dat door de Liberalen geen uitvoering wordt gegeven aan gezamenlijke afspraken uit het coalitieakkoord. Om de wooncrisis aan te pakken zijn namelijk afspraken gemaakt over het percentage sociale en betaalbare woningen in de nieuwbouwwijk Kersenweide. De Liberalen dienden echter een voorstel in  om meer dure woningen te bouwen, ten kosten van het percentage betaalbare en sociale woningen.

P21 beraadt zich nu op hoe het kan samenwerken met de andere partijen om met belangrijke punten als woningbouw, verkeer en klimaatmaatregelen deze collegeperiode verder te komen.

https://www.p21.nl/p21-zwaar-teleurgesteld-in-wegduiken-bunnikse-raad-voor-klimaatproblemen/

LIVE: Algemene Politieke Beschouwingen (Joop)

Woensdag debatteert de Tweede Kamer tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen. De eerste spreker van de dag was Geert Wilders, die zijn spreektijd gebruikte om zijn gebruikelijke emotionele riedel af te steken. Zoals vrijwel altijd vuurde hij zijn eerste pijlen af op D66, wiens leider Sigrid Kaag hij lafheid en wegduiken verweet, omdat zij zich tijdens het debat laat vervangen door Rob Jetten. Die laatste ging op zijn beurt met graagte in op de aantijgingen van Rutte, die hij een obsessie met Kaag verweet (“meisjes plagen, kusjes vragen”).

Daarnaast sneed Jetten een bij de PVV gevoelig punt aan, namelijk dat Wilders zijn fractiegenoot Dion Graus uit de wind zou houden, terwijl de Kamer de nodige vragen heeft over de vele beschuldigingen van seksueel misbruik door Graus. Wilders vervolgde zijn spreekbeurt met een keur aan misstanden in het land, van woningnood tot criminaliteit, die volgens de PVV-leider niet alleen de schuld zijn van Mark Rutte, maar toch vooral ook van vluchtelingen, migranten en niet-westerse allochtonen. Huisjesmelker Wybren van Haga mengde zich kort in het debat door het huurbeleid van het kabinet te bekritiseren.

Overigens kwam Kaag even later alsnog de plenaire zaal in, mogelijk om Wilders te laten zien is dat ze toch niet ‘laf’ is.

Kaag komt nu de zaal binnen #APB pic.twitter.com/Izxuw3XC4v

— Jeroen Stans (@JeroenStans) September 22, 2021

VVD
Na Wilders was het de beurt aan plaatsvervangend VVD-fractievoorzitter Sophie Hermans om de beleidskeuzes van de kabinetten-Rutte te verdedigen. Ze begon haar vuurdoop bij de Algemene Beschouwingen met de constatering dat politici te veel met zichzelf bezig zijn en hoe dat haar pijn doet. Direct erna sloeg ze op Ruttiaanse wijze de jubeltrom over de veerkracht van Nederland. Dat leverde haar direct een interruptie op van PvdA-leider Liliane Ploumen die opmerkte dat er nogal wat ruimte zit tussen die zogenaamde Nederlandse welwillendheid en de houding van de VVD die werkelijk elke vooruitgang lijkt te blokkeren, waaronder de kabinetsformatie.

Ploumen wilde van de VVD horen dat de voorgenomen belastingverlaging voor bedrijven van tafel gaat en om het geld dat daarmee vrijkomt wordt besteed ‘aan gewone mensen’ en het verhogen van de koopkracht. Hermans liet hierop weten mogelijk open te staan voor een andere besteding van het geld, maar pas aan het eind van het debat te beslissen wat dat dan wordt. Jesse Klaver (GroenLinks) had nog een suggestie: het afschaffen van de verhuurdersheffing, iets waar inmiddels een groot deel van de Kamer voor is. De VVD was vooralsnog tegen, maar volgens Hermans staat de partij open voor een verlaging van die verhuurdersheffing. Wel is haar partij nog altijd voorstander van het verkopen van sociale huurwoning, ondanks dat vrijwel alle experts het er inmiddels over eens zijn dat dit funest is voor het aanbod betaalbare huurwoningen.

De VVD vindt het best om sociale huurwoningen (tot 753 euro per maand) te verkopen. Ze worden dan midden huur (tot 1100 euro).
Maar de wachtlijsten zijn vaak 10 jaar. En veel mensen kunnen echt geen 1100 euro per maand aan huur betalen.
(3)

— Pieter Omtzigt (@PieterOmtzigt) September 22, 2021

Kersvers zelfstandig opererend Kamerlid Pieter Omtzigt wil van Hermans weten of zij één land kan noemen, ‘behalve Nederland, dat een speciale belasting heeft op betaalbare huurwoningen’:

Omtzigt legt in 1x de belangrijkste reden voor de wooncrisis uit. Nederland is het enige land in de wereld dat goedkope huurwoningen beboet👇🏼 pic.twitter.com/IHXhNvsMfO

— Zihni Özdil (@ZihniOzdil) September 22, 2021

SP-leider Lilian Marijnissen heeft nog een andere vraag aan Hermans over die sterke schouders die de VVD’er zo roemt. Namelijk of ze maandagavond de documentaire ‘Alleen tegen de staat’ heeft gezien, waarin vijf slachtoffers van het toeslagenschandaal onomwonden uit de doeken doen hoe hun levens moedwillig zijn verwoest door de Belastingdienst. Hermans heeft niet gekeken, wat bij Marijnissen tot de conclusie leidt dat de VVD nog altijd geen oog heeft voor de slachtoffers.

D66
Rob Jetten begon zijn betoog met een verwijzing naar Alleen tegen de Staat. Anders dan Sophie Hermans had hij deze documentaire over de slachtoffers van de toeslagenaffaire wel gezien. “Het vertrouwen in de politiek is daardoor bijna onherstelbaar beschadigd.”

De D66’er verklaarde begrip te hebben voor de “beleidsarme begroting” van het “driedubbel demissionaire kabinet” en nodigde de Kamer uit om voorstellen te doen voor aanpassingen. Jesse Klaver (GroenLinks) probeerde uit te vinden hoeveel ruimte er is. Als D66 voorstellen van de oppositie steunt, is er namelijk een meerderheid in de Tweede Kamer voor het afschaffen van de verhuurdersheffing en voor hogere salarissen in het basisonderwijs. Jetten liet doorschemeren dat er valt te praten met D66. “Ik heb minister Hoekstra ook horen zeggen hoe goed het gaat met de economie.”

Jetten verdedigde de uitgaven voor klimaatmaatregelen van het demissionaire. Tijdens een werkbezoek had hij gezien hoe het verduurzamen van huizen ertoe leidt dat mensen een aangenamer huis en een lagere energierekening krijgen. De D66’er riep in herinnering dat de klimaatcrisis grote gevolgen heeft. Hij wees op de overstromingen in Limburg, de bosbranden elders in Europa en de hongersnood in Madagaskar.

CDA
Pieter Heerma rekende in zijn bijdrage af met het neoliberalisme, waarvoor zijn partij toch decennia een van de vaandeldragers was. “Een prachtig verhaal”, reageerde Jesse Klaver. “Ik heb maar een vraag: wanneer gaat u met de PvdA en GroenLinks om tafel?”

Het CDA wil evenals veel andere partijen af van de verhuurdersheffing. Ook pleitte Heerma voor een minister van Volkshuisvesting. Na Rutte-II werd de functie van minister van Wonen afgeschaft. “Ik ben de eerste VVD’er die een heel ministerie heeft doen verdwijnen”, verklaarde minister Stef Blok (VVD) destijds.

Dit bericht wordt aangevuld.

https://joop.bnnvara.nl/nieuws/live-algemene-politieke-beschouwingen

Bouwkosten Nederland gemiddeld, maar hoger dan vorig jaar (IVVD)

https://www.ivvd.nl/wp-content/uploads/2020/04/nieuwbouw-400x250.jpg

Amsterdam en Rotterdam zijn heel gemiddeld als het gaat om de kosten van bouwen, met iets hogere prijzen ten opzichte van vorig jaar. Dat blijkt uit de International Construction Cost Index 2020, een internationaal onderzoek van Arcadis onder honderd wereldsteden. Rotterdam staat nu 53e (57 vorig jaar) en Amsterdam 54e (58 vorig jaar) op de index. Londen, New York en Hong Kong zijn de duurste steden om in te bouwen. De goedkoopste steden komen uit India met Bangalore, New Delhi en Mumbai als hekkensluiters op deze index. Dat maakte Arcadis woensdag bekend.

Er is echter een aantal ontwikkelingen van invloed op de prijzen. Allereerst de gevolgen van het corona virus, die wereldwijd duiden op een vertraging van de economie. En in Europa komen er steeds meer regels rond duurzaamheid. Alleen al in Nederland zorgen nieuwe eisen van BENG voor een prijsstijging van 4 tot 6 procent en de stikstofproblematiek tot een stijging van nog eens 1,5 tot 2,5 procent.

Sectorleider contractors Arrèn van Tienhoven van Arcadis: “Duurzaamheid en stikstof zorgen voor een prijsstijging. Het gevolg van de uitbraak van het corona virus is dat de Nederlandse economie sneller daalt en dat heeft invloed op de bouwproductie en de prijsvorming. Het uiteindelijke totaaleffect is onvoorspelbaar. Vanuit de huidige woningmarkt is er nog steeds een woningtekort en daardoor grote behoefte aan nieuwbouwwoningen. Ik verwacht dat de bouwkosten stabiliseren en er meer aandacht komt voor de betaalbaarheid.”

Van Tienhoven ziet twee belangrijke ontwikkelingen voor de komende jaren: de gevolgen van het virus en klimaatverandering. “Over het eerste valt nog niet veel te zeggen, behalve dan dat de economie hard geraakt wordt, dat geldt dus wereldwijd. Het is de vraag hoe groot de economische gevolgen zijn in een bepaalde regio, want dat is van invloed op de lijst. Op het gebied van klimaatverandering voorzie ik dat bosbranden, overstromingen en orkanen leiden tot drastische maatregelen. Australië denkt na over toekomstige bescherming tegen bosbranden en in Indonesië wil de hoofdstad verplaatsen. Steden doen er goed aan zich voor te bereiden op allerlei soorten van natuurgeweld. Daarnaast ligt er natuurlijk de verplichting om in 2050 Parisproof te zijn. De lat komt steeds hoger te liggen en dat vraagt om nieuwe oplossingen en andere vormen van samenwerking. Tenslotte voorziet Van Tienhoven dat digitalisering de volgende stap zet. “Als gevolg van het virus zien we dat op grote schaal digitaal samenwerken echt kan. Het breed gebruiken en toepassen van BIM en daaraan gekoppelde virtuele toepassingen is niet meer weg te denken.”

Duurste steden: Goedkoopste steden:
 1. Londen
2. New York
3. Hong Kong
4. Geneve
5. San Francisco
6. Kopenhagen
7. Tokio
8. Zurich
9. Dublin
10. Edinburgh
100. Bangalore
99. New Delhi
98. Mumbai
97. Kuala Lumpur
96. Shenzen
95. Wuhan
94. Guangzhou
93. Chengdu
92. Bangkok
91. Hangzhou

De Arcadis International Construction Costs Index 2020 vergelijkt honderd wereldwijde steden als het gaat om bouwkosten. Om de vergelijking te kunnen maken tussen de steden zijn de kosten geïndexeerd, waarbij Amsterdam geldt als 100. Naast de vergelijking tussen de steden levert het rapport ook wereldwijde inzichten in de bouwmarkt en aanbevelingen voor marktpartijen.

Klik hier om het rapport te downloaden.

The post Bouwkosten Nederland gemiddeld, maar hoger dan vorig jaar appeared first on IVVD.

https://www.ivvd.nl/bouwkosten-nederland-gemiddeld-maar-hoger-dan-vorig-jaar/

Reactie op De koopkracht voor de gewone mens blijft dalen: daarom lult Den Haag over migranten door de Boer (Joop reacties)

De woningnood in 1945? In 1945 was er zoveel aan nood, lag er zoveel puin en was er zoveel te doen dat dat raar opgekeken werd als je dat woord maar zou bezigen. Stelletjes gingen gewoon ergens op zolder wonen en als ze alleen waren op kamers, zonder bezoek van de andere sekse. En hun kindertjes dus ook en dat duurde tot diep in de zestiger jaren. OK boomers, dat vergeten we maar even net als de kleuters van de jaren 40 tot 45, die naar de gaarkeukens moesten, En dan had je ook nog die Joodse kindertjes, die met hun moeder mee moesten.
Eerlijk gezegd is het schaamteloos om anno 2020 dan nog te spreken over een ramp als een grote bosbrand ver weg in een rijk land of een schaarste aan huizen nu.. .

https://joop.bnnvara.nl/opinies/de-koopkracht-voor-de-gewone-mens-blijft-dalen-daarom-wil-den-haag-over-migranten-lullen#comment-2487309