Dit zijn de gevolgen van klimaatverandering (Greenpeace)

De opwarming van de aarde is niet meer te ontkennen. We moeten snel een oplossing vinden om erger te voorkomen. Maar welke gevolgen van klimaatverandering zijn nu al zichtbaar?

https://www.greenpeace.org/static/planet4-netherlands-stateless/2020/11/ba525e32-collage-van-narigheid-1024x673.jpg

5 gevolgen van (veel te snelle) klimaatverandering

 1. Extreme weersomstandigheden
  De bosbranden in Australië van 2019 staan bij veel mensen nog op het netvlies. 240 dagen achtereen stond het land in lichterlaaie. En toen het eindelijk begon te regenen, was het niet meer te stoppen. Er volgden stortbuien en overstromingen. Het broeikaseffect brengt het klimaat dermate uit balans, dat extreme weersomstandigheden zoals hittegolven, orkanen en langdurige droogtes toenemen.
 2. Mislukte oogsten en minder eten
  Ook landbouwgewassen reageren op het veranderende klimaat. Toenemende droogte, verzilting en overstromingen zorgen ervoor dat oogsten mislukken. Landbouwsystemen die honderden miljoenen mensen onderhouden zijn in gevaar. De wereldwijde hongersnood neemt voor het eerst in jaren weer toe, dankzij klimaatverandering. Voedseltekorten zullen vooral in landen in ontwikkeling veel impact hebben – terwijl dit de gemeenschappen zijn die het minste aan klimaatverandering hebben bijgedragen. 
 3. Zeespiegelstijging
  De gevolgen van klimaatverandering zijn op Groenland en Antarctica duidelijk zichtbaar. Het ijs smelt 6 keer sneller dan in 1990. Door de smeltende gletsjers stijgt de zeespiegel. Ook warmt het water op, waardoor het uitzet en meer ruimte inneemt. De voorspelling is dat er in 2100 totaal 400 miljoen mensen in overstromingsgebieden leven, waaronder wij, als polderaars. Nederland is al hard bezig de dijken te versterken, maar een land als  Bangladesh is niet in staat om voorzorgsmaatregelen te nemen. De komende 30 jaar verdwijnt 17% van Bangladesh onder water. Met misschien wel miljoenen vluchtelingen tot gevolg.
 4. Dierenleed over de hele wereld
  Nu al verliezen miljoenen dieren hun leefgebied door extreem weer en boskap. Als de aarde zo blijft opwarmen zullen 1 miljoen (!) diersoorten met uitsterven bedreigd worden. Dit komt omdat hun leefomgeving te snel verandert en ze zich niet kunnen aanpassen. Als we niet snel iets veranderen raken we al dat prachtige leven kwijt.
 5. Grote delen van de planeet onleefbaar
  Door extreme droogte, hitte of juist door overstromingen worden steeds meer plekken op de wereld onbewoonbaar. Landen in ontwikkeling hebben daarnaast te weinig middelen en mogelijkheden om gezond drinkwater te verzorgen. Als de aarde op dit tempo blijft opwarmen, dan moeten miljoenen mensen wegtrekken van de onleefbare evenaar naar het zuiden en noorden. Dit zal leiden tot conflicten op grote schaal.

Pfoe, wat nu?

https://www.greenpeace.org/static/planet4-netherlands-stateless/2020/10/495c9dfe-de-hoogste-tijd-quote-1024x576.jpg

Het kan best heftig zijn om dit allemaal te lezen. Het is niet gek om hier  somber of angstig van te worden – je bent niet de enige! Het klimaatprobleem is ook zo groot dat het moeilijk is te bedenken wat jij in je eentje hieraan kunt doen. Het goede nieuws is dat je niet in je eentje bent. Er zijn veel meer mensen zoals jij die iets willen veranderen. Samen in actie komen heeft echt effect tegen de klimaatcrisis en is ook het beste tegen klimaatsomberheid – waarom, lees dat hier 

Is het niet al te laat? 

Nee, absoluut niet. Klimaatverandering is een probleem dat door mensen is gemaakt dus het kan door mensen worden opgelost. Ja, er is al onomkeerbare schade om ons heen te zien. Maar wat we zeker nog kunnen beïnvloeden, is hoe groot de verdere gevolgen zullen zijn. Maar dan moeten we wel eerst durven toegeven dat klimaatverandering niet wordt opgelost door te hopen op nieuwe technieken, maar door een grote verandering af te dwingen in onze maatschappij. Lees hier wat we daarmee bedoelen

Wil je ook met ons in actie komen?

https://www.greenpeace.org/static/planet4-netherlands-stateless/2020/10/11740770-samen-in-actie-985x1024.jpg

https://www.greenpeace.org/static/planet4-netherlands-stateless/2020/10/06850ab2-gp0sttx17_high_res-1024x683.jpg

Doe mee

The post Dit zijn de gevolgen van klimaatverandering appeared first on Greenpeace Nederland.

https://www.greenpeace.org/nl/klimaatverandering/42010/dit-zijn-de-gevolgen-van-klimaatverandering/

Column: het nuttige van CO2 (Telegraaf financieel)

De duistere kant van teveel broeikasgassen (bkg) is inmiddels algemeen bekend. Het brengt klimaatverandering, met hogere temperaturen, meer droogte, zeespiegelstijging, bosbranden, extreem weer, woestijnvorming, verlies aan biodiversiteit en luchtvervuiling tot gevolg. Maar sommige bkg – zoals CO2 – hebben ook positieve kanten. CO2 kan namelijk ook goed gerecycled worden. De schaal ervan is echter nog klein, maar de potentie lijkt groot.

https://www.telegraaf.nl/financieel/356048066/column-het-nuttige-van-co2

Stormvloed kalmeert door veranderend klimaat (KIJK)

Hoogwater door een flinke storm is gevaarlijk, maar komt volgens oceanografen door natuurlijke klimaatverandering nog maar de helft zo vaak voor als in 1960. In Nederland dan, want aan de Britse westkust is de kans op heftige stormvloed juist verdubbeld.

Als er een flinke noordwesterstorm over het noorden van de Noordzee trekt, golven er bakken water het nauwe Noordzeekanaal in – een recept voor stormvloed, waarbij het water meters boven het normale peil komt. Na de watersnoodramp van 1953 tuigde Nederland daarom uitgebreide maatregelen op zoals de Deltawerken. Elke twee jaar komt het water zo hoog, dat de Oosterscheldedam uit voorzorg dicht gaat.

Komt extreme stormvloed in de toekomst vaker voor door de zeespiegelstijging? In Nature schrijft onderzoeker Francisco Calafat van het Britse Centrum voor Oceanografie dat dat maar afhangt van waar je woont. Aan de westkust van Groot-Brittannië is de kans op hoogwater sinds 1960 bijna verdubbeld, blijkt uit zestig jaar aan metingen van het waterpeil per uur van 79 getijstations langs de Europese kusten. Aan de Britse oostkust en op het continent, zoals in Nederland, is die kans juist gehalveerd.

Lees ook:

Kans op stormvloed gehalveerd

“Uit onze simulaties blijkt dat de stormvloed vooral wordt beïnvloed door natuurlijke variaties in het weer”, vertelt Calafat. Dat de kans op stormvloed in Nederland lager is geworden en in Groot-Brittannië juist groter, komt volgens het onderzoek doordat stormen op de Atlantische Oceaan in de loop der tijd sterker zijn geworden en steeds verder naar het oosten komen. Dat veranderde windpatroon drijft vooral water richting de Britse kust, terwijl de kust van Europa in de luwte ligt.

Calafat: “Een heftige storm zoals je in 1960 nog elke vijftig jaar kon verwachten, komt in West-Schotland nu elke dertig jaar voor.” Van Nederland tot Portugal is dat tegenwoordig juist zo’n 109 jaar, blijkt uit het onderzoek.

“Zeespiegelstijging heb je overal, dat verhoogt de kans op een stormvloed”, legt Calafat uit. “Maar daar bovenop vonden we in ons model een verrassend en lang aanhoudend effect van natuurlijke verschillen in het weer.”

https://www.kijkmagazine.nl/app/uploads/sites/3/2022/03/terugkeerperiode-stormvloed.png

De afgelopen decennia komen stormen met een kracht die je in 1960 nog eens in de vijftig jaar zou verwachten, bijna veertig procent vaker voor in Groot-Brittannië (regio R1) of juist twee keer zo weinig aan de continentale kust (R2). © Calafat en collega’s, Nature

Uit het werk van Calafats team blijkt dat natuurlijke weersomstandigheden aan de westkust van Groot-Brittannië het effect van zeespiegelstijging nog eens extra versterken. Daardoor is de kans op stormvloed daar sinds 1960 groter geworden; sinds 2000 lijkt dat effect zelfs extra te versnellen. Aan de Europese kusten van Portugal tot aan Nederland en aan de Britse oostkust dempt het weer juist het effect van de stijgende zeespiegel. Dat is misschien de reden dat de Oosterscheldedam sinds de opening in 1986 niet steeds vaker dicht hoeft.

“Ruizig en vol gaten

Calafats team moest aardig wat statistische toeren uithalen om conclusies te kunnen trekken. De getijstations waar de onderzoekers naar keken, verschillen namelijk enorm van elkaar: weer, wind en kust zijn overal anders, wat voor “ruizige meetreeksen vol gaten en lokale effecten” zorgt, aldus de inleiding van het onderzoek. Met statistische analyses wisten de oceanografen toch zinnige patronen uit de data te zeven.

“Interessant en knap onderzoek”, zegt ook onderzoeker zeespiegel- en overstromingsrisico’s Sanne Muis van de Vrije Universiteit Amsterdam en Deltares, zelf niet betrokken bij het onderzoek. “Volgens hun resultaten wordt het effect van zeespiegelstijging deels tegengewerkt door een natuurlijke afname in stormvloeden.”

Dat het veranderende weer aan onze kust een kalmerend effect heeft op stormvloed, betekent niet dat we in Nederland van het water af zijn, denkt Muis: “Het ziet ernaar uit dat de zeespiegelstijging de komende jaren verder versnelt, bijvoorbeeld door het smelten van Antarctica.” Op een gegeven moment wint de zeespiegelstijging dan van het kalmere weer van de afgelopen decennia – als dat al aanhoudt.

In de tussentijd is de vondst van een natuurlijke demping – of versterking – van stormvloed voer voor onderzoekers en beleidsmakers. Calafat: “Als de kans op stormvloed-extremen verandert, heeft dat belangrijke gevolgen voor kustplanning.” De meeste landen nemen volgens de wetenschapper aan dat de kans op extreme stormvloed in de toekomst hetzelfde blijft als nu. “Wij hebben laten zien dat die kans aan sommige kusten is verdubbeld sinds 1960.”

Bron: Nature

Beeld: De 42 meter lange schuiven van de Oosterscheldedam gaan automatisch dicht als het waterpeil meer dan drie meter boven NAP komt. © Rens Jacobs/Beeldbank V&W

Ben je geïnteresseerd in de wereld van wetenschap & technologie en wil je hier graag meer over lezen? Word dan lid van KIJK! 

The post Stormvloed kalmeert door veranderend klimaat appeared first on KIJK Magazine.

https://www.kijkmagazine.nl/science/stormvloed-kalmeert-door-veranderend-klimaat/

Nieuw klimaatrapport: ‘Grote vervuilers stichten brand in ons enige huis’ (NOS journaal)

VN-secretaris-generaal Guterres noemt het nieuwste IPCC-rapport over het klimaat een "atlas van menselijk lijden en een vernietigende aanklacht tegen falend klimaatleiderschap". Volgens hem drijft ongecontroleerde CO2-uitstoot de meest kwetsbaren van de wereld "als een mars van kikkers" richting de vernietiging. Ook richt Guterres zich op grote uitstoters: "De grootste vervuilers ter wereld maken zich schuldig aan brandstichting in ons enige huis."

In de hele wereld wordt gereageerd op het vandaag gepresenteerde rapport van het VN-klimaatpanel. Er staat in dat klimaatverandering en toenemende weersextremen ernstiger gevolgen hebben dan tot nu toe werd gedacht. Aan het rapport werkten honderden wetenschappers mee.

De tijd om nog ergere gevolgen af te wenden raakt snel op, is een van de conclusies. En de mogelijkheden voor mens en dier om zich aan te passen zijn begrensd. Het gebruik van fossiele brandstoffen moet daarom sneller worden tegengegaan, aldus het klimaatpanel.

"We liggen wereldwijd op een verkeerde koers", signaleert de Nederlandse Deltacommissaris Peter Glas. Klimaatverandering gaat sneller en de gevolgen zijn ingrijpender dan werd voorzien, zegt hij. Het rapport toont aan dat wereldwijd ruim 3,5 miljard mensen door de gevolgen van klimaatverandering getroffen kunnen worden.

Nederland loopt risico

Het rapport gaat ook in op de gevolgen van zeespiegelstijging, veroorzaakt door het smelten van gletsjers en ijskappen en het uitzetten van warmer zeewater. Nederland is weliswaar één van de veiligste delta's ter wereld, maar loopt ook risico, zegt Glas. "Vooral steden en kustgebieden zijn kwetsbaar. De combinatie van zeespiegelstijging, stormvloeden, hogere rivierafvoeren en wateroverlast bij piekbuien kunnen hier zorgen voor toenemende schade en slachtoffers."

De Unie van Waterschappen ziet nu al de effecten van klimaatverandering. Nederland moet zich daaraan aanpassen en zich voorbereiden op hogere temperaturen, stortbuien en lange periodes van droogte en neerslag.

"Daarbij moeten we ver vooruit kijken, maar bovenal nu al handelen." De waterschappen pleiten ervoor Nederland niet op de oude manier vol te bouwen, maar bewustere keuzes te maken. Ook zou het bewustzijn onder de bevolking over de kwetsbaarheden moeten worden vergroot, omdat "de grenzen van de maakbaarheid zijn bereikt."

Recept voor rampen

"De bevindingen van het IPCC-rapport klinken als een nachtmerrie, maar ze zijn een dagelijkse realiteit voor gezinnen overal in Kenia en het wereldwijde zuiden", zegt Susan Otieno van ActionAid in Kenia. Meer dan 1,4 miljoen dieren zijn volgens haar gestorven als gevolg van de huidige droogte. "We zijn bang dat het gauw kinderen zijn die zullen omkomen door honger en dorst."

Ook politici en bestuurders reageren op het klimaatrapport. "Ontkenning en vertraging zijn geen strategieën, ze zijn een recept voor rampen", zei de Amerikaanse klimaatgezant John Kerry. "De beste wetenschappers van de wereld hebben ons laten zien dat we maatregelen om ons aan te passen moeten versnellen, urgent en op grote schaal."

"Extremer weer leidt nu al tot grote en deels onomkeerbare gevolgen voor mens en natuur", aldus minister voor Klimaat en Energie Rob Jetten. "Het maakt ook duidelijk dat we de opwarming van de aarde moeten beperken tot 1,5 graden." Hij zegt dat het kabinet binnenkort met een uitgebreide reactie komt op het rapport.

Natuur is bondgenoot

Volgens het Rode Kruis springt met dit rapport het licht op rood. "Wetenschappers bevestigen voor het eerst dat klimaatverandering al bijdraagt aan humanitaire crises over de hele wereld." De wereldwijde reactie op covid-19 bewijst volgens de hulporganisatie dat regeringen doortastend en drastisch kunnen optreden bij wereldwijde dreigingen. "We hebben dezelfde energie en daadkracht nodig om de klimaatverandering te bestrijden."

Ook milieuorganisaties als Greenpeace en het Wereld Natuur Fonds benadrukken het belang van het rapport. Het WNF spreekt van "de meest ernstige waarschuwing tot nu toe over de rampzalige gevolgen van klimaatverandering".

Het afgelopen jaar, zegt de milieuorganisatie, konden mensen die gevolgen met eigen ogen zien. "Hittegolven boven de poolcirkel, bosbranden in Siberië, overstromingen in Limburg. Het geeft een inkijk in wat een warmere wereld met zich meebrengt voor mens en natuur."

Tegelijk, zegt het WNF, is de "natuur onze bondgenoot in de strijd tegen klimaatverandering. Denk aan bossen die CO2 opnemen, koraalriffen die kusten beschermen, vrij stromende rivieren die overstromingen tegengaan. Werken met de natuur is bewezen effectief, het is urgent en we kunnen er vandaag nog mee aan de slag."

https://nos.nl/l/2419267

Nieuw IPCC-rapport: effecten klimaatverandering ernstiger dan gedacht; beperkte tijd voor effectieve adaptatie (Deltares)

Gericht op adaptatie

Gevolgen van klimaatverandering zijn al zichtbaar. De meest kwetsbare mensen en ecosystemen worden daarbij onevenredig getroffen. Het opgestapelde wetenschappelijke bewijs daarvoor is onomstotelijk en nog nooit zo indringend verwoord door het IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change). De focus van het Werkgroep 2 rapport van het IPCC, dat vandaag is gepubliceerd, is gericht op de gevolgen, risico’s en adaptatiemaatregelen.

Nederlandse auteurs

Wereldwijd hebben ruim 270 wetenschappers bijgedragen aan dit rapport, waaronder deze Nederlandse hoofdauteurs: Marjolijn Haasnoot (Deltares), Robbert Biesbroek (WUR) en Maarten van Aalst (Universiteit Twente). Marjolijn Haasnoot: “Dit rapport laat zien dat er grote risico’s zijn van klimaatverandering en bespreekt mogelijkheden om ons aan te passen. Een versnelling van adaptatie en ingrijpendere maatregelen zijn nodig om de klimaatverandering bij te houden. Door rekening te houden met de lange termijn adaptatie-opgave kunnen we tijdig duurzame keuzes maken en verkeerde investeringen voorkomen.”

https://www.deltares.nl/app/uploads/2022/02/Klimaatverandering-gevolgen-en-oplossingen-v8a-735x413.png

Bekijk hier de infographic in een groter formaat

Tien conclusies betreffende overstromingen, droogte, hitte, natuur en waterbeheer

De tien belangrijkste uitkomsten van het rapport hebben we samengevat tegen het licht van onze missie: Enabling Delta Life. Welke oplossingen voor overstromingen, droogte, hitte voor mens en natuur worden in dit rapport benadrukt? En wat betekent dit voor het kust- en waterbeheer?

1. Effecten van klimaatverandering doen zich nu al voor op vele plekken, en nemen toe bij elke verdere opwarming

Klimaatverandering heeft al aanzienlijke schade en verlies veroorzaakt aan ecosystemen, de bestaansmogelijkheden van mensen, en infrastructuur. Hittegolven, overstromingen en bosbranden zijn toegenomen door klimaatverandering. De helft van de wereldbevolking heeft al te maken met waterschaarste. Dit komt door een toenemende vraag naar zoet water terwijl de beschikbaarheid afneemt als gevolg van de toegenomen verdamping, veranderingen in sneeuw- en gletsjerdynamiek en schade aan de infrastructuur. Deze trends vormen risico’s voor het leven in delta’s en kustgebieden.

2. Het aanpakken van de gevolgen van klimaatverandering is afhankelijk van de verbonden interacties tussen het klimaat, de natuur en de mens

Klimaatverandering heeft niet alleen gevolgen voor de mens, maar ook voor de ecosystemen op het land en in de oceanen. Dit rapport benadrukt meer dan ooit tevoren dat het verlies en schade aan ecosystemen in elke regio op aarde belangrijke risico’s vormen, en dat deze risico’s versneld toenemen naarmate de aarde meer opwarmt. Daardoor vermindert het vermogen van ecosystemen om gevolgen van klimaatverandering op te vangen en klimaatverandering te beperken. Zowel klimatologische als niet-klimatologische factoren verhogen de druk op het watersysteem en geven aanleiding tot een grondige heroverweging van waterbeheer en ruimtelijke ordening.

3. De kwetsbaarheid van ecosystemen en mensen voor klimaatverandering verschilt tussen regio’s,  maar treft vooral de meest kwetsbaren

De lasten van klimaatverandering zijn niet gelijk verdeeld: mensen die al in een kwetsbare positie verkeren worden onevenredig getroffen. Klimaatverandering draagt daardoor ​​bij aan humanitaire crises en conflicten en heeft geleid tot acute voedselonzekerheid en ondervoeding als gevolg van overstromingen en droogte in onder andere Afrika en Midden-Amerika. Ook in Nederland hebben kwetsbare mensen een hoger risico op hittestress, of financiële gevolgen van storm- of overstromingsschade. Het opbouwen van een veerkrachtige samenleving vereist bewustzijn van deze ongelijke verdeling van klimaatrisico’s over de bevolkingsgroepen.

4. Natuurlijke ecosystemen staan ​​onder toenemende druk, waardoor hun bijdrage aan mitigatie- en aanpassingsinspanningen wordt ondermijnd

Klimaatverandering heeft aanzienlijke schade en onomkeerbare verliezen veroorzaakt aan ecosystemen op land, aan de kust en in de open oceaan. Exploitatie van de natuur, versnippering van leefgebieden en schade veroorzaakt door verontreinigende stoffen vergroten de kwetsbaarheid van ecosystemen voor klimaatverandering. Bovendien kunnen sommige vormen van mitigatie op het land nadelige ecologische effecten hebben, zoals wijdverbreide toepassing van bio-energiegewassen die de watervoorziening, voedselzekerheid en biodiversiteit kunnen ondermijnen. We moeten ervoor zorgen dat aanhoudende negatieve effecten van klimaatverandering de ecosysteemfuncties niet schaden.

https://www.deltares.nl/app/uploads/2022/02/Figuur-IPCC--735x568.png

Figuur 1: Hoe langer we wachten, hoe minder er straks nog mogelijk is.

5. Stedelijke gebieden zijn hotspots: gevolgen van klimaatverandering komen daar samen maar er zijn tegelijkertijd mogelijkheden voor adaptatie en mitigatie

Door de toenemende verstedelijking zullen de effecten van klimaatverandering op de menselijke gezondheid, kritieke infrastructuur en levensonderhoud toenemen. Met name de infrastructuur voor sanitatie, watervoorziening, transport, communicatie en energie vereisen een upgrade van de gebruikte ontwerpnormen. Kuststeden worden onevenredig zwaar getroffen door de concentratie van economische activiteiten en bevolking in smalle kustgebieden. De concentratie aan bouwactiviteiten en sociaal-economische ontwikkelingen bieden echter een schat aan mogelijkheden om klimaatadaptatie- en mitigatiebeleid te implementeren.

6. Zeespiegelstijging zal grote risico’s en aanpassingsproblemen met zich meebrengen voor kustgebieden

Een steeds sneller stijgende zeespiegel brengt grote risico’s met zich mee voor kuststeden, ecosystemen en infrastructuur. De risico’s voor levensonderhoud, gezondheid, welzijn, voedselbeschikbaarheid, watervoorziening en cultureel erfgoed nemen toe. De ernst van de effecten van zeespiegelstijging neemt in de loop van de eeuwen steeds sneller toe, en deze effecten kunnen veel eerder optreden wanneer de zeespiegel sneller stijgt als gevolg van het smelten van de Antarctische ijskap. Zeespiegelstijging is een existentiële bedreiging voor laaggelegen delta’s, kusten en eilanden. Maatregelen voor aanpassen bestaan uit het beschermen, zeewaarts gaan, meebewegen en geplande terugtrekking.

7. Kettingreacties, samenvallende omstandigheden en grensoverschrijdende effecten hebben grote invloed op de ecologische en humanitaire crises

Meerdere klimaateffecten zullen tegelijkertijd optreden, wat resulteert in grotere en meer verspreiding van gevolgen. Ook kunnen klimaateffecten leiden tot keten van andere effecten over sectoren en regio’s veroorzaken. Hitte kan leiden tot droogte wat weer kan leiden tot bosbranden waardoor water niet meer goed kan worden vastgehouden wat weer kan leiden tot een overstroming.. Klimaatgerelateerde extremen veroorzaken economische en maatschappelijke gevolgen over de landsgrenzen heen via toeleveringsketens, verbonden rivier- en kustgebieden, markten en natuurlijke hulpbronnenstromen, met toenemende grensoverschrijdende risico’s in de water-, energie- en voedselsectoren. Dit heeft invloed op hoe wij onze delta-studies vormgeven.

8. De mogelijkheden tot adaptatie zijn ongelijk verdeeld en deze kloof wordt groter

Hoewel veel landen zich voorbereiden op klimaatverandering, is er een grote verscheidenheid aan plannen en implementatie van maatregelen. De omvang en snelheid van huidige en geplande maatregelen zijn onvoldoende om negatieve effecten voldoende in te perken. Een gedegen lange-termijn planning en tijdige implementatie van adaptatiebeleid zijn noodzakelijk om gevolgen te beperken en te voorkomen dat we vastlopen of verkeerde investeringen doen. Voor Nederland is dit recent expliciet aangekaart in de conclusie dat water- en ondergrondprocessen als leidraad genomen moeten worden voor toekomstig landgebruik en waterbeheer.

9. Het dichten van de aanpassingskloof is afhankelijk van tijdige actie en flexibele strategieën voor de lange termijn

Met elke toename van de wereldtemperatuur zullen er in elke regio nieuwe aanpassingsgrenzen ontstaan. Maatregelen voor mitigatie en aanpassing met snelheden en schalen die verder gaan dan de huidige plannen zijn nodig om toenemende verliezen en schade te voorkomen. Er zijn steeds meer aanwijzingen dat een mix ecosystemen gebaseerde (groene) en technische (grijze) oplossingen kansrijk is om de adaptatiekosten te verlagen en bij te dragen het beperken van overstromingen en vasthouden van water voor tijden van droogte.

10. Duurzame ontwikkeling en het vermijden van maladaptatie vereisen geïntegreerde benaderingen van adaptatie, mitigatie en het aanpakken van sociale en ecologische uitdagingen.

De biodiversiteit en de veerkracht van ecosystemen tegen klimaatverandering worden verminderd wanneer maatregelen uitblijven. Acties die gericht zijn op afzonderlijke sectoren of risico’s en waarbij prioriteit wordt gegeven aan de winst op korte termijn leiden op de lange termijn vaak tot nadelige effecten op ecosystemen en mensen. Oplossingen op basis van een integrale en inclusieve benadering kunnen risico’s verminderen en klimaatbestendige ontwikkeling mogelijk te maken.

Deltares collega’s werkten eerder aan het rapport van Werkgroep 1 over de klimaatveranderingen zelf. Dit rapport verscheen augustus vorig jaar. In april komt Werkgroep 3 met haar rapport over klimaatmitigatie.

Vanuit Deltares hebben de volgende experts bijgedragen aan deel 1 en deel 2 van het IPCC rapport:

Roshanka Ranasinghe (coördinerend hoofdauteur voor WG-I)
Bart van den Hurk (hoofdauteur voor WG-I)
Marjolijn Haasnoot (hoofdauteur voor WG-II)
Johan Reyns (bijdragende auteur voor WG-I)
Sadie McEvoy (wetenschappelijke ondersteuning en bijdragende auteur voor WG-II)
Gundula Winter (bijdragende auteur voor WG-II)

The post Nieuw IPCC-rapport: effecten klimaatverandering ernstiger dan gedacht; beperkte tijd voor effectieve adaptatie appeared first on Deltares.

https://www.deltares.nl/nl/nieuws/nieuw-ipcc-rapport-effecten-klimaatverandering-ernstiger-dan-gedacht-beperkte-tijd-voor-effectieve-adaptatie