Project Gebiedsgerichte Natuurbrandpreventie afgerond, 15 mei seminar met aandacht voor natuurbrandbeheersing

In Noord-Brabant zijn driemanschappen onder voorzitterschap van een burgemeester voor meerdere natuurgebieden aan de slag gegaan met het project Gebiedsgerichte Natuurbrandpreventie, om op een systematische manier onbeheersbare natuurbranden aan te pakken. Bij één van deze driemanschappen (gemeente, brandweer en Staatsbosbeheer) heb ik de rol van aanjager mogen vervullen. Dit project is nu afgerond. Onze ervaring kan ook elders in het land gebruikt worden.

Voor dit project is het format van de Taskforce Natuurbranden in de provincie Noord-Brabant gevolgd. We zijn systematisch nagegaan waar de prioriteiten liggen en in hoeverre verschillende voorgestelde actiepunten zijn en kunnen worden uitgevoerd.

Hier enkele tips:
• Gebruik het Natuurbrandverspreidingsmodel
• Analyseer risico’s en breng quick wins in kaart met de Risico Index Natuurbranden
• Zoek ontwikkelingen met gezamenlijk voordeel voor gemeenten, natuurbeheerders en/of brandweer, zoals het bepalen welke wegen goed berijdbaar moeten zijn
• Sluit zoveel als mogelijk aan bij de reguliere planning van gemeenten, natuurbeheerder en brandweer/veiligheidsregio
• Communiceer met relevante contacten bij de gemeente, natuurbeheerders, brandweer, veiligheidsregio, provincie en specialisten bij het IFV
• Houd rekening met bijzondere lokale omstandigheden, zoals recreatieterreinen en slecht mobiel bereik
• Pas de APV aan met de recente wijziging in de communicatie over het natuurbrandrisico
• Informeer betrokkenen in het gebied over wat de overheid doet en het eigen handelingsperspectief, zoals het gebruiken van bestaande modelplannen voor ontruiming van recreatieterreinen
• Stel een rapportage op met daarin zoveel als mogelijk uitgevoerde actiepunten om het risico op onbeheersbare natuurbranden te verkleinen

Interesse in meer info over dit project? U kunt mij (Ralf Mohnen) op 15 mei 2018 in Arnhem spreken tijdens het IFV-Seminar (met aandacht voor natuurbrandbeheersing) of contact met mij opnemen via dit contactformulier op de website van Nederland 2.0.