Advies

Natuurbrand.info is een initiatief van Ralf Mohnen van Nederland 2.0. Ralf Mohnen heeft ervaring en ondersteunt gemeenten, brandweer en natuurbeheerders bij projecten gebiedsgerichte natuurbrandpreventie.

Projecten Gebiedsgerichte Natuurbrandpreventie:

 • In uitvoering Vanaf september 2021 tot nu: Procesbegeleider verbetering natuurbrandbeheersing voor de drie deelgebieden Groote Heide / Stratumse Heide / Valkenhorst, Leenderbos-Malpie en Strabrechtse Heide, onder voorzitterschap van de burgemeester van de gemeente Heeze-Leende van de Gebiedscommissie Heeze-Leende. Onder andere: opstellen natuurbrandbeheersplan, actualisatie Risico Index Natuurbranden, voorbereiden ambtelijke en bestuurlijke bijeenkomsten met zes gemeenten in het gebied, de grootste gebiedsbeheerders in het gebied en de veiligheidsregio en presentaties.
 • Afgerond Oktober 2018 – juni 2019: Opstellen plan natuurbrandpreventie Loonse en Drunense Duinen inclusief actiepunten, onder voorzitterschap van de burgemeester van de gemeente Loon op Zand
 • Afgerond Januari-April 2018 Uitvoering actiepunten natuurbrandpreventie Ulvenhoutse en Chaamse Bossen, onder voorzitterschap van de burgemeester van de gemeente Alphen-Chaam
 • Afgerond Februari-Juni 2017 Opstellen rapportage natuurbrandpreventie Ulvenhoutse en Chaamse Bossen inclusief actiepunten, onder voorzitterschap van de burgemeester van de gemeente Alphen-Chaam

Achtergrondinfo Project Gebiedsgerichte Natuurbrandpreventie en de ervaring van Ralf Mohnen met het onderwerp natuurbranden
In Noord-Brabant zijn gebiedscommissies onder voorzitterschap van een burgemeester voor meerdere natuurgebieden aan de slag gegaan met het project Gebiedsgerichte Natuurbrandpreventie, om op een systematische manier onbeheersbare natuurbranden aan te pakken. Bij deze gebiedscommissies (gemeenten, brandweer/veiligheidsregio en gebiedsbeheerder) vervul ik de rol van voorbereider en aanjager, zonder de betrokken deelnemende organisaties te veel te belasten en rekening te houden met snel wisselende personele bezetting en personeelstekorten.

De opgedane ervaring kan ook elders in Noord-Brabant en de rest van Nederland gebruikt worden.

Voor deze projecten volgen wij het format van de Taskforce Natuurbranden in de provincie Noord-Brabant. We gaan systematisch na waar de prioriteiten liggen en in hoeverre verschillende voorgestelde actiepunten zijn en kunnen worden uitgevoerd.

Hier enkele tips:
• Gebruik het Natuurbrandverspreidingsmodel
• Analyseer risico’s en breng quick wins in kaart met de Risico Index Natuurbranden
• Zoek ontwikkelingen met gezamenlijk voordeel voor gemeenten, natuurbeheerders en/of brandweer, zoals het bepalen welke wegen goed berijdbaar moeten zijn
• Sluit zoveel als mogelijk aan bij de reguliere planning van gemeenten, natuurbeheerder en brandweer/veiligheidsregio
• Communiceer met relevante contacten bij de gemeente, natuurbeheerders, brandweer, veiligheidsregio, provincie en specialisten bij het IFV
• Houd rekening met bijzondere lokale omstandigheden, zoals recreatieterreinen en slecht mobiel bereik
• Pas de APV aan met de recente wijziging in de communicatie over het natuurbrandrisico
• Informeer betrokkenen in het gebied over wat de overheid doet en het eigen handelingsperspectief, zoals het gebruiken van bestaande modelplannen voor ontruiming van recreatieterreinen
• Stel een natuurbrandbeheersplan op

Welke organisaties kunt u betrekken bij natuurbrandbeheersing?

 • recreatieondernemers in het natuurgebied
 • natuurbeheerders zoals Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, landschapbeheerders, drinkwaterbedrijven en waterschappen
 • gemeenten
 • provincies
 • politie
 • brandweer
 • GHOR
 • veiligheidsregio
 • Nederlands Instituut Publieke Veiligheid
 • Defensie
 • RECRON
 • ANWB