‘Meer en verbeterde informatie vormt de basis van brandbestrijding, vooral bij grootschalige natuurbranden’, zegt Landelijk coör… (IFV Facebook)

‘Meer en verbeterde informatie vormt de basis van brandbestrijding, vooral bij grootschalige natuurbranden’, zegt Landelijk coördinator Natuurbrandbeheersing Jelmer Dam. ‘Met de nieuwe mobiele applicatie van het natuurbrandverspreidingsmodel beschikken alle bij de brand betrokken professionals snel en gelijktijdig over dezelfde informatie.’

‘In de regio's zijn mensen opgeleid om te werken met het natuurbrandverspreidingsmodel (NBVM). Bij een alarmering stapt één adviseur de auto in, een tweede neemt plaats achter de computer en simuleert via het NBVM de brand. Maar dat is lastig zonder de details van de brand. Denk aan de coördinaten, de weersomstandigheden, de vegetatie en de bevolkingsdichtheid. De mobiele applicatie zorgt ervoor dat de adviseur in het veld deze details snel en gemakkelijk kan delen met de adviseur achter de computer. Die kan daar dan mee gaan doorrekenen. Het model geeft vervolgens een indicatie van het mogelijke verloop van de brand.’

‘Het Natuurbrandverspreidingsmodel kan ook een rol spelen in het voorkómen van natuurbranden. Natuurbeheerders en eigenaren van bijvoorbeeld campings in een natuurgebied zijn zich niet altijd bewust van de risico’s van een natuurbrand. In een simulatie kun je ze laten zien hoe lang het duurt voordat een brand onder bepaalde omstandigheden bij de camping aankomt en hoeveel tijd er dus is om te evacueren. Is die tijd onacceptabel kort? Dan kunnen natuurbeheerders maatregelen nemen in het landschap om het risico te verminderen. Denk bijvoorbeeld aan het aanbrengen van brandgangen of het planten van andere soorten bomen en struiken.’

‘We kijken doorlopend naar mogelijkheden voor verbetering en doorontwikkeling; het natuurbrandverspreidingsmodel blijft in beweging. De ambitie is om de simulaties in de toekomst ook te kunnen delen met andere informatiesystemen. Bijvoorbeeld als kaartlaag (geografische weergave) in een situatiebeeld binnen het Landelijk Crisis Management Systeem (LCMS). Zodat alle crisispartners toegang tot dezelfde informatie hebben.’

https://www.facebook.com/463568032470832/posts/727049316122701

Video van een debat in de plenaire vergadering – Op weg naar een rampbestendiger EU – mensen beschermen tegen extreme hittegolven, overstromingen en bosbranden (debat) – Dinsdag 12 september 2023 – 08:56 – Straatsburg (Video’s – Volledige debatten in de plenaire vergadering – Europees Parlement)

Speelduur van de video : 74'

Disclaimer : De vertolking van de debatten is enkel bedoeld om communicatie mogelijk te maken en vormt dus geen officiële weergave van het verloop van de zitting. Enkel de originele versie van de toespraak of de gereviseerde schriftelijke vertaling zijn geldig.
Bron : © Europese Unie, 2023 - EP

https://www.europarl.europa.eu/plenary/nl/vod.html?mode=chapter&vodLanguage=NL&playerStartTime=20230912-08:56:35&playerEndTime=20230912-10:11:07