Platform voor Crisismanagement editie 7: Toekomstverkenning crisisbeheersing en brandweerzorg (NCTV)

Crises worden steeds complexer. Van pandemieën tot grote, gelijktijdige bosbranden en van hoogwater tot gevolgen van oorlogen. Die complexiteit vraagt om een duidelijk stelsel van crisisbeheersing. De vraag hoe we dit gaan realiseren staat centraal in de Contourennota Versterking Crisisbeheersing en Brandweerzorg. Hoe zorg je ervoor dat alle veiligheidsregio’s, het Rijk, publieke en private partners optimaal samenwerken als een crisis zich voordoet?

https://www.nctv.nl/actueel/nieuws/2023/03/22/platform-voor-crisismanagement-editie-7-toekomstverkenning-crisisbeheersing-en-brandweerzorg

Jack Mikkers nieuwe portefeuillehouder Brandweer (Veiligheidsberaad)

Maandag 20 maart hebben de leden van het Veiligheidsberaad ingestemd met de benoeming van Jack Mikkers als portefeuillehouder Brandweer binnen het Veiligheidsberaad. Hij volgt hiermee Wouter Kolff op, die de voorzittershamer per 1 april aanstaande overneemt van Hubert Bruls.

“Een veilige omgeving is voor iedereen in Nederland essentieel. Als mens om in te leven, als professional om in te werken."

Jack Mikkers

Jack Mikkers – voorzitter van de Veiligheidsregio Brabant-Noord – gaat enthousiast met deze taak aan de slag. “Een veilige omgeving is voor iedereen in Nederland essentieel. Als mens om in te leven, als professional om in te werken. Mijn focus is gericht op de ruim 23.000 brandweerprofessionals die vanuit de 950 brandweerposten hun werk doen. Hoe houden we de brandweerzorg toekomstbestendig? Wat is er nodig om de uitvoering kwalitatief goed op peil te houden en hoe houden we het werk interessant? Goede verhoudingen tussen afstemming over landelijk beleid, de regionale organisatie en lokale borging is daarbij van groot belang. Daar ga ik mij voor inzetten.”

Brandweerzorg is een belangrijk onderdeel van de veiligheidsregio’s.
Binnen de portefeuille Brandweer zijn de onder andere de thema’s ‘Toekomstbestendige brandweerzorg’, ‘Onderzoek brandweerstatistiek, beleving brandweerpersoneel en ‘natuurbrandbeheersing’ actueel.

Het bericht Jack Mikkers nieuwe portefeuillehouder Brandweer verscheen eerst op Veiligheidsberaad.

https://www.veiligheidsberaad.nl/2023/03/20/jack-mikkers-nieuwe-portefeuillehouder-brandweer/

Bereid je voor op een situatie met gevaarlijke stoffen (Gemeente Maasdriel)

‘Gevaarlijke stoffen’, oftewel stoffen die giftig, brandbaar of explosief zijn, komen we overal tegen. In huis gebruiken we regelmatig schoonmaakmiddelen en andere producten die deze stoffen bevatten. Denk aan chloor, ammoniak of spiritus. In en rondom ons huis kunnen we koolmonoxide en asbest tegenkomen. Of wat dacht je van rook bij een brand. Schone rook bestaat namelijk niet. Het is dus van belang dat je weet wat je moet doen als je in aanraking komt met gevaarlijke stoffen, of bij een ongeval. Blijf uit de rook Schone rook bestaat niet. Het maakt niet uit wat er brandt: chemische stoffen, (tuin)afval, papier, schoon hout, olie of plastic. Een huis of een bos. Rook zit vol roetdeeltjes en andere schadelijke stoffen die acute en/of langdurige klachten kunnen veroorzaken. Ook bij een woningbrand of bosbrand kunnen dus schadelijke stoffen vrijkomen. Rook inademen kan leiden tot brandende ogen, een geïrriteerde neusholte, keel of luchtwegen. Hoe meer rook je inademt,...

https://www.maasdriel.nl/inwoner-en-ondernemer/nieuws/2023/03/01/bereid-je-voor-op-een-situatie-met-gevaarlijke-stoffen