‘Op 19 juli 2022, op de heetste dag ooit gemeten in het Verenigd Koninkrijk, gingen meerdere huizen en bedrijven in en rond Lond… (IFV Facebook)

'Op 19 juli 2022, op de heetste dag ooit gemeten in het Verenigd Koninkrijk, gingen meerdere huizen en bedrijven in en rond Londen in vlammen op. Dit gebeurde na een aanhoudende periode van extreme hitte en zorgde voor de drukste dag in de recente geschiedenis van de Londense brandweer. Met meer dan 3000 meldingen binnen 24 uur en bijna 1000 inzetten, waarvan vele tegelijkertijd, kwam er veel druk op onze organisatie te staan’, vertelt Jim Davies van de London Fire Brigade.

‘Het is niet ondenkbaar dat ook het dichtbevolkte Nederland, waar in natuurgebieden vaak veel mensen wonen en werken, te maken gaat krijgen met natuurbranden die overslaan naar huizen of buitenwijken.’

‘Wat kan de Nederlandse brandweer leren van de branden in Londen? Wat betekenen meerdere grote gelijktijdige branden voor de incidentbestrijding? Tegen welke dilemma’s loop je aan? Tijdens het aankomende congres Fire Safety & Science (7 & 8 juni) deel ik de inzichten en de geleerde lessen.'

Op de website vind je het complete programma van het FSS-congres en kun je je aanmelden.
https://nipv.nl/evenement/15e-internationaal-congres-fire-safety-science/

#klimaatverandering #brandveiligheid

https://scontent-dus1-1.xx.fbcdn.net/v/t39.30808-6/343203511_3546827115602557_4442214507861690673_n.jpg?stp=dst-jpg_p720x720&_nc_cat=106&ccb=1-7&_nc_sid=730e14&_nc_ohc=lDWP30fLfrIAX-aal78&_nc_ht=scontent-dus1-1.xx&edm=AJdBtusEAAAA&oh=00_AfA_xJkT8XwX9OT45RihJXwsfZTJCBp2kow19mmaQZDUFQ&oe=644DD17B

https://www.facebook.com/463568032470832/posts/612092564285044

‘Om brandweermensen toe te rusten op hun toekomstige taken moet de focus liggen op innovatie en kennisontwikkeling, zegt Ricardo… (IFV Facebook)

‘Om brandweermensen toe te rusten op hun toekomstige taken moet de focus liggen op innovatie en kennisontwikkeling, zegt Ricardo Weewer, lector Brandweerkunde NIPV in de Toekomstverkenning Brandweer ’22-‘30. ‘De toekomst is in hoge mate onvoorspelbaar is geworden.’

'Het brandweervak verandert continu. Door de klimaatverandering hebben we bijvoorbeeld steeds vaker te maken met de gevolgen van extreem weer. Het bestrijden van overstromingen, natuurbranden of stormen vereist specialistische kennis en gaat over regiogrenzen heen. Maar ook de energietransitie brengt nieuwe risico's met zich mee en vraagt andere vaardigheden van brandweermensen. Er zal steeds meer een andersoortig beroep worden gedaan op de brandweer. Dat betekent trouwens niet dat de brandweer alles zelf moet aanpakken. Daarom wordt de samenwerking tussen brandweer en andere hulpdiensten, crisispartners en burgers steeds belangrijker.’

‘Denk bijvoorbeeld aan het blussen van branden van elektrische auto’s of van branden met zonnepanelen. Het is de vraag hoe breed de taakopvatting van de brandweer moet zijn in het licht van deze veranderende risico’s. Hoewel niemand weet waar het precies naar toegaat, is het essentieel om met elkaar een stip op de horizon te plaatsen. Als we een beeld hebben van waar we heen willen, weten we ook wat er nodig is om daar te komen. Concentreren op een beperkt aantal thema’s in het heden past daar niet (meer) bij.’

De Toekomstverkenning Brandweer beschrijft 7 ontwikkelingen (‘samenlevingen’) die het brandweerwerk beïnvloeden en 5 strategische thema’s. Lees het volledige artikel op het Platform voor CrisisManagement, hier vind je ook een verwijzing naar het rapport Toekomstverkenning Brandweer: https://platformvoorcrisismanagement.nipv.nl/toekomstverkenning-crisisbeheersing-en-brandweer/interview

#crisismanagement #brandweer

https://scontent-dus1-1.xx.fbcdn.net/v/t39.30808-6/340846003_970777790584914_1667132075607506277_n.jpg?stp=dst-jpg_p720x720&_nc_cat=103&ccb=1-7&_nc_sid=730e14&_nc_ohc=fvaIsZC7DDwAX_uBhb5&_nc_ht=scontent-dus1-1.xx&edm=AJdBtusEAAAA&oh=00_AfBxGt-8saMKJLJ1lZLFJCC-s7zSE3CZNG0rGFXnpF59xg&oe=643AE6F4

https://www.facebook.com/463568032470832/posts/603266765167624

Urgenda-zaak over klimaatverandering vormt een inspiratie voor andere Europeanen (Universiteit Leiden)

https://www.universiteitleiden.nl/binaries/content/gallery/ul2/portraits/law/publiekrecht/tom-barkhuysen1.jpg

Verschillende zaken zijn inmiddels aangespannen die geïnspireerd zijn door de Urgenda-zaak. Portugezen over de enorme bosbranden, Zwitserse vrouwen van enigszins respectabele leeftijd (de KlimaSeniorrinnen) die last ondervinden van hitte, een burgemeester van een Franse stad die aan zee ligt vreest voor een stijgende zeespiegel. Allemaal zaken waarin hun eigen land wordt aangeklaagd en waarover het Europees Hof voor de Rechten van de Mens een uitpraak mag doen. https://www.universiteitleiden.nl/nieuws/2023/03/dutch-urgenda-climate-change-case-inspires-other-europeans

Incidentonderzoeksdag 2023: is het goed gedaan of is het goed gegaan? (IFV Facebook)

De natuurbrand in Ouddorp, batterijbranden in besloten ruimten, de grote stroomstoring in Flevoland en de gasexplosie in Bilthoven: het programma van de Incidentonderzoeksdag 2023 op 23 maart is bekend!
De dag is vooral interessant voor medewerkers van brandweer/veiligheidsregio’s die zich bezighouden met brandonderzoek, incidentbestrijding, kennisregie, risicobeheersing en vakbekwaamheid.
Lees alle informatie op onze website en meld je snel aan!

#lerenvanincidenten #lerenvanelkaar #brandonderzoek

https://external-dus1-1.xx.fbcdn.net/emg1/v/t13/3393959210940686912?url=https%3a%2f%2fnipv.nl%2fwp-content%2fuploads%2f2022%2f12%2fkopbeeld-Incidentonderzoeksdag-2023.png&fb_obo=1&utld=nipv.nl&stp=dst-emg0_q75&ccb=13-1&oh=06_AbGCpNNwT484oMo6EBCW6Qju6JpFXgT8r8AcSDao86pl-w&oe=63D53737&_nc_sid=5f3a21


Het doel van deze dag is om van onderzoeken en incidenten te leren: ervaringen en evaluatieresultaten te delen en te bespreken

https://www.facebook.com/463568032470832/posts/554001310094170

Natuurbrandsignaal ’23: meer onbeheersbare natuurbranden met grotere impact op samenleving (IFV Facebook)

In de toekomst krijgt een groter deel van Nederland te maken met meer natuurbranden die een grotere impact op de samenleving hebben. Dat concluderen NIPV, KNMI - Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut, Deltares, Vrije Universiteit Amsterdam en Wageningen University & Research in het vandaag verschenen rapport Natuurbrandsignaal '23.

“De natuurbranden worden steeds vaker intense branden die niet meer zijn te blussen, maar pas stoppen als er geen brandstof meer is. Samen met een verdere verdichting van ons land zal dit leiden tot een grotere impact op gezondheid. Doordat droogte en warmte elkaar versterken, neemt het natuurbrandrisico sneller toe dan dat het klimaat verandert", zegt onderzoeker en projectleider Hans Hazebroek.

#natuurbranden #natuurbrandsignaal #klimaatverandering

https://external-dus1-1.xx.fbcdn.net/emg1/v/t13/8722380682230393293?url=https%3a%2f%2fnipv.nl%2fwp-content%2fuploads%2f2023%2f01%2fHandcrew-brandweer-helpt-bij-natuurbrand-Chaam.jpg&fb_obo=1&utld=nipv.nl&stp=dst-emg0_q75&ccb=13-1&oh=06_AbHvWAEpvfQobFMgktYnzHPG2Dd7hdclmOQCJie1rgUkvg&oe=63CFDC40&_nc_sid=5f3a21


In de toekomst krijgt Nederland te maken met meer, intensere en onbeheersbare natuurbranden die een grotere impact op de samenleving hebben.

https://www.facebook.com/463568032470832/posts/551732703654364