‘Meer en verbeterde informatie vormt de basis van brandbestrijding, vooral bij grootschalige natuurbranden’, zegt Landelijk coör… (IFV Facebook)

‘Meer en verbeterde informatie vormt de basis van brandbestrijding, vooral bij grootschalige natuurbranden’, zegt Landelijk coördinator Natuurbrandbeheersing Jelmer Dam. ‘Met de nieuwe mobiele applicatie van het natuurbrandverspreidingsmodel beschikken alle bij de brand betrokken professionals snel en gelijktijdig over dezelfde informatie.’

‘In de regio's zijn mensen opgeleid om te werken met het natuurbrandverspreidingsmodel (NBVM). Bij een alarmering stapt één adviseur de auto in, een tweede neemt plaats achter de computer en simuleert via het NBVM de brand. Maar dat is lastig zonder de details van de brand. Denk aan de coördinaten, de weersomstandigheden, de vegetatie en de bevolkingsdichtheid. De mobiele applicatie zorgt ervoor dat de adviseur in het veld deze details snel en gemakkelijk kan delen met de adviseur achter de computer. Die kan daar dan mee gaan doorrekenen. Het model geeft vervolgens een indicatie van het mogelijke verloop van de brand.’

‘Het Natuurbrandverspreidingsmodel kan ook een rol spelen in het voorkómen van natuurbranden. Natuurbeheerders en eigenaren van bijvoorbeeld campings in een natuurgebied zijn zich niet altijd bewust van de risico’s van een natuurbrand. In een simulatie kun je ze laten zien hoe lang het duurt voordat een brand onder bepaalde omstandigheden bij de camping aankomt en hoeveel tijd er dus is om te evacueren. Is die tijd onacceptabel kort? Dan kunnen natuurbeheerders maatregelen nemen in het landschap om het risico te verminderen. Denk bijvoorbeeld aan het aanbrengen van brandgangen of het planten van andere soorten bomen en struiken.’

‘We kijken doorlopend naar mogelijkheden voor verbetering en doorontwikkeling; het natuurbrandverspreidingsmodel blijft in beweging. De ambitie is om de simulaties in de toekomst ook te kunnen delen met andere informatiesystemen. Bijvoorbeeld als kaartlaag (geografische weergave) in een situatiebeeld binnen het Landelijk Crisis Management Systeem (LCMS). Zodat alle crisispartners toegang tot dezelfde informatie hebben.’

https://www.facebook.com/463568032470832/posts/727049316122701

Guido van der Werf benoemd tot persoonlijk hoogleraar Natuurbranden en koolstofcyclus (Wageningen UR)

De Raad van Bestuur van Wageningen University & Research heeft prof. dr. Ir. Guido van der Werf benoemd tot persoonlijk hoogleraar bij de leerstoelgroep Meteorologie en Luchtkwaliteit. Hij is op 1 september 2023 begonnen in zijn nieuwe functie.

https://www.wur.nl/nl/nieuws/guido-van-der-werf-benoemd-tot-persoonlijk-hoogleraar-natuurbranden-en-koolstofcyclus.htm

Branden in Maui zijn niet veroorzaakt door lasers die de kleur blauw vermijden (NieuwsCheckers)

Na de bosbranden in Maui duiken op social media complottheorieën op die lasers de schuld geven. Blauwe objecten zouden gespaard zijn. Experts en beelden van de verwoesting leiden tot een andere conclusie: de branden zijn waarschijnlijk veroorzaakt door een mix van natuurlijke factoren zoals droogte en nalatigheid van een elektriciteitsbedrijf.  Sommige blauwe objecten zijn ook … Lees meer

https://nieuwscheckers.nl/branden-in-maui-zijn-niet-veroorzaakt-door-laser-wapen/

Photos from Nederlands Instituut Publieke Veiligheid – NIPV’s post (IFV Facebook)

‘Vlak voor de ingang van het kantoor staat een brandweermonument. Daar staan de namen op van alle brandweerlieden die zijn omgekomen tijdens een inzet. Dat maakt indruk.' Zegt platformcoördinator Jacco Markus. ‘Ik hou van de maatschappelijke rol die het NIPV vervult. Je wordt er regelmatig aan herinnerd waar je het voor doet.’

‘Ik heb hiervoor een aantal communicatie en online marketingfuncties gehad. Ik ben na mijn opleiding begonnen bij een non-profit organisatie, wat erg goed beviel. Vanwege corona kon mijn contract toen niet worden omgezet naar een vaste aanstelling. Daarna heb ik gewerkt bij twee commerciële organisaties, maar daar miste ik iets.’

‘Ik heb toen het besluit genomen om ontslag te nemen. Samen met een loopbaancoach hebben we mijn drijfveren en kwaliteiten in kaart gebracht. Daar kwam met name de maatschappelijke betrokkenheid, in combinatie met mijn affiniteit voor IT en communicatie naar voren. De vacature voor platformcoördinator bij het NIPV kwam precies op het goede moment.’

‘Onze afdeling voelt voor mij altijd een beetje als een team binnen een team. Als platformcoördinator maak ik onderdeel uit van de afdeling Beleid & Communicatie. Naast de events- en beleidsmedewerkers, werk ik binnen onze afdeling nauw samen met het communicatieteam, dat uit 7 vaste medewerkers en 2 externen bestaat.’

‘Mijn werkzaamheden lopen erg uiteen. Eén van de hoofdtaken die ik heb is de doorontwikkeling van onze website(s). Dat zijn er op dit moment 7. Verder zorg ik er samen met collega’s voor dat onze kanalen gevuld worden met mooie, aansprekende verhalen en werk ik aan rapportages van onze online kanalen. Het is leuk om te zien wat wel en niet goed werkt. Je ziet vaak aan de data al welke onderwerpen veel in het nieuws zijn geweest. Dan zie je een piek van bezoekers op pagina’s over bijvoorbeeld natuurbranden en elektrificatie.’

‘Door de aard van mijn functie spreek ik veel verschillende mensen. Maar naast mijn normale werkzaamheden biedt het NIPV genoeg mogelijkheden om collega's te ontmoeten. Zo zijn er regelmatig bedrijfsuitjes en hebben we een personeelsvereniging. Ook hebben we een jonge groep NIPV collega's die regelmatig werk gerelateerde uitjes organiseren. Zo konden we laatst bij een Veiligheidsregio ervaren hoe je een crisis aanpakt en oplost. Het wordt nog wel eens onderschat hoe belangrijk dat is. Om écht te ervaren hoe relevant je werk is.’

‘We zijn nog op zoek naar meerdere collega's binnen allerlei verschillende afdelingen. Neem eens een kijkje op https://werkenbij.nipv.nl/ '

https://scontent-dus1-1.xx.fbcdn.net/v/t39.30808-6/372990150_687519206742379_7215670733235371044_n.jpg?stp=dst-jpg_p720x720&_nc_cat=106&ccb=1-7&_nc_sid=49d041&_nc_ohc=DuXpGRIApD0AX95ahXJ&_nc_ht=scontent-dus1-1.xx&edm=AJdBtusEAAAA&oh=00_AfAuxHAW_RwxYrh3e5oBdRwrURZGo_Lg2wlEUUhBpvAC_A&oe=64F518B5https://scontent-dus1-1.xx.fbcdn.net/v/t39.30808-6/373000880_687519173409049_1821018372785897628_n.jpg?stp=dst-jpg_p720x720&_nc_cat=102&ccb=1-7&_nc_sid=49d041&_nc_ohc=7DHIZbv09kQAX9Ya0Xp&_nc_ht=scontent-dus1-1.xx&edm=AJdBtusEAAAA&oh=00_AfA0S-EUdJuAAWqKkjjJHOTWEYjFKmZ0aIsu0s6u7etXjQ&oe=64F4BB7Dhttps://scontent-dus1-1.xx.fbcdn.net/v/t39.30808-6/373002510_687519290075704_4408391254646987330_n.jpg?stp=dst-jpg_p720x720&_nc_cat=110&ccb=1-7&_nc_sid=49d041&_nc_ohc=aOrvp-xYWHQAX__0xGL&_nc_ht=scontent-dus1-1.xx&edm=AJdBtusEAAAA&oh=00_AfBL8yN23bBigOMvW8ocNahZYL_9gejYxFcu6cAt_Bcb0A&oe=64F4D923

https://www.facebook.com/463568032470832/posts/687520716742228