‘We moeten op zoek naar technologieën die de natuur omarmen’ (Kennislink)

Techniekfilosoof Vincent Blok schreef een boek waarin hij de aarde niet neerzet als passief object, maar als actief subject. Om de wereld te redden, moeten we niet langer de natuur tegenover de mens en cultuur plaatsen, maar uitgaan van één geheel, stelt hij.

In Noorwegen brak twee jaar geleden een stuk land van zo’n 600 bij 150 meter af. Het verdween in zee, inclusief de acht huizen die erop stonden. De klimaatverandering speelde daarbij een belangrijke rol. Door de stijgende temperaturen ontdooien in noordelijke gebieden bodemlagen die voorheen bevroren waren, met aardverschuivingen als gevolg.

In juni 2020 vond in het Noorse plaatsje Alta een aardverschuiving plaats waarbij acht huizen in zee verdwenen.

“Is het wel een haalbaar ideaal om de instabiele wereld weer onder controle te krijgen?” vraagt Vincent Blok zich af.

Voor Vincent Blok, universitair hoofddocent techniekfilosofie en verantwoord innoveren aan Wageningen University, is het voorval een voorbeeld van wat klimaatverandering ons laat ervaren: de wereld om ons heen is niet zo stabiel als we denken. Onlangs verscheen zijn boek Van wereld naar aarde. Filosofische ecologie van een bedreigde planeet. Daarin doet hij een aanzet tot een andere omgang met de aarde, waarin de aarde niet als passief object wordt gezien, maar als subject op zichzelf.

Dat is een heel andere omgang dan dat we nu gewoon zijn. Blok: “Als je in de auto zit, is de wereld een stabiele omgeving waar je doorheen rijdt. En zo is het eigenlijk altijd: de wereld vormt een vaststaande achtergrond voor de dingen die wij als mensen doen. Als je ervaart dat er sprake is van klimaatverandering – van je tuin die vanwege de hitte uitdroogt tot (beelden van) tsunami’s en bosbranden – merk je: die omgeving is helemaal niet stabiel, maar juist instabiel.”

Boemerang

Er is nu vaak nog sprake van een soort existentiële zekerheid: onze auto voor de deur, de bomen in de straat, de aangeharkte oprijlaan – die kunnen toch niet zomaar allemaal verdwijnen? “Nou, wel dus. Eerst hoefde je je nooit druk te maken over de wereld als achtergrond en kon je je richten op de dingen op de voorgrond. Je kon rustig de kinderen naar school brengen, zonder stil te staan bij het ecosysteem waar je deel van uitmaakt. Maar nu komt die achtergrond zelf naar voren. We merken dat elke vervuiling, elk plastic bekertje dat je op de grond gooit, als een boemerang bij ons terugkomt in de vorm van klimaatverandering. Daardoor ervaren we voor het eerst in een geheel te zitten waar we niet zomaar uit kunnen, een klimaat waarvan we van voor tot achter afhankelijk zijn.”

Wat moeten we daarmee? “De neiging die we nu hebben is om de vraag te stellen: hoe kunnen we die instabiele wereld weer stabiel maken? Dat is logisch, maar ik heb er twee kanttekeningen bij. De eerste is de vraag of het wel een haalbaar ideaal is om die instabiele wereld weer onder controle te krijgen. Moeten we misschien erkennen dat de mens niet langer een stabiele achtergrond heeft om zijn leven te leiden? Daarnaast is het de vraag of we als mens wel de manager van de planeet moeten willen zijn. Het idee is nu vaak: Moeder Aarde blijkt kreupel te zijn, de mens moet als haar kind nu het ecosysteem managen. Maar moeten we deze nieuwe rol van de mens wel willen?”

Wildheid toelaten

Blok zet er vraagtekens bij. “Toch zie je dat mensen bij klimaatverandering vaak meteen in een controlerende rol schieten. Bij de mensen die de crisis serieus nemen zie je grofweg twee houdingen. De ene groep kiest voor een eco-modernistische benadering, waarbij met technologie geprobeerd wordt om de boel op te lossen. Denk bijvoorbeeld aan zonnespiegels in de atmosfeer zetten om het licht van de zon te temperen. De andere groep neemt een ecologische houding aan en richt zich op consuminderen: minder plastic, geen dierlijke producten meer eten, niet meer vliegen. Door controle over zichzelf uit te oefenen, hoopt deze groep de wereld te beheersen.’”

Blok stelt juist voor om wat meer instabiliteit in ons leven toe te laten. “Daarmee bedoel ik geen destructieve benadering van: omarm de chaos, het is niet anders. Nee, ik denk aan manieren om natuur en wildheid – waar onvoorspelbaarheid inherent mee verbonden is – toe te laten in ons leven. Daarmee doorbreek je ook vaststaande tegenstellingen die nu voor problemen zorgen, zoals het idee dat de mens met zijn cultuur de tegenhanger is van de natuur. We kunnen onszelf ook zien als onderdeel van de natuur. Dan ga je van antropocentrisme, waarbij enkel van de mens wordt uitgegaan, naar ecocentrisme, waarbij je het ecosysteem als uitgangspunt neemt.”

Hybrides

Hoe doen we dat concreet? “Bijvoorbeeld door in te zetten op biomimetische technologie: technologie die een imitatie is van de natuur. Daarbij gaat het niet om de keurige wandelpaden die we op de Veluwe zien, maar om bijvoorbeeld een waterzuiveringsinstallatie die niet geheel technologisch is, maar waarbij je gebruikmaakt van een wild ecosysteem.”

In zijn onlangs verschenen boek Van wereld naar aarde. Filosofische ecologie van een bedreigde planeet doet Blok een aanzet tot een andere omgang met de aarde.

Deze zogenoemde living machines zuiveren ons afvalwater, maar maken daarbij gebruik van planten en vissen. “De mens zet dan techniek in, maar is niet volledig in controle: de planten en dieren die een rol spelen in de waterzuivering gaan relaties aan met elkaar en met planten en dieren in de omgeving. En in Europa zijn er weer heel andere lokale ecosystemen die een rol gaan spelen dan in bijvoorbeeld de Verenigde Staten. De mens sluit met dit soort technologie niet de buitenwereld uit, zoals gebruikelijk is, maar betrekt die er juist actief bij. Zo komen menselijke technologie en natuurlijke onbeheersbaarheid samen en wordt het schema natuur-cultuur doorbroken.”

Een ander voorbeeld zijn 3D-geprinte koraalriffen. “Door de klimaatverandering sterven koraalriffen nu af. Artificiële koraalriffen kunnen dat deels tegengaan. Als je die in zee plaatst, kunnen natuurlijke koraalriffen op hun structuur groeien. Zo ontstaat een hybride: deel natuur, deel techniek.”

Speelruimte

Dat we techniek nodig hebben om de klimaatcrisis tegen te gaan, is voor Blok evident. “Met enkel consuminderen gaan we het niet redden, al is dat natuurlijk ook belangrijk om te doen. Maar we moeten ook kijken naar nieuwe relaties tussen wat we vroeger natuur noemden en vroeger cultuur noemden.”

Daarbij ontstaat speelruimte. “We zitten in een wereld waarin we de neiging hebben om te totaliseren. We zijn steeds meer gericht op eco-efficiency: we proberen om alles maar in te passen in het ecosysteem, alles co2-neutraal te laten zijn. Hoe belangrijk dat ook is, we moeten niet vergeten dat de mens ook een spelend wezen is. Op zoek gaan naar nieuwe technologieën die de natuur omarmen past daar perfect bij.”

https://www.nemokennislink.nl/publicaties/we-moeten-op-zoek-naar-technologieen-die-de-natuur-omarmen/

5 kijktips over ecodenken (Kennislink)

Van stervende bijen tot smeltende ijskappen: dat een andere omgang met de aarde nodig is, is allang duidelijk. Maar hoe kunnen we een nieuwe relatie aangaan met de planeet en andere aardbewoners? Vijf hoopvolle kijktips die ons op weg kunnen helpen.

Naast films en documentaires zijn er ook boeken verschenen over hoe we radicaal anders moeten omgaan met de planeet en onze medebewoners. We zetten er vijf voor je op een rijtje.

Van beelden van extreme bosbranden, een uitgehongerde ijsbeer op een smeltende ijsschots of afstervend koraal kijken we bijna niet meer op. Het menselijk handelen toont zijn weerslag op onze planeet, en dat weten we al decennia. Dat kan een recept zijn voor pessimisme, moedeloosheid, het idee dat we toch niet in staat zijn om het roer werkelijk om te gooien. Maar daar schiet niemand iets mee op.

Verandering is altijd mogelijk. Maar om werkelijk verschil te maken is minder vliegen, minder vlees, minder plastic niet genoeg – alhoewel dat ook zeker essentieel is. Het gaat ook om een andere relatie tot de aarde. Een die niet gericht is op exploitatie, maar op samenwerking. Bijkomend voordeel: daarbij hoeven we niet alleen dingen te laten, we krijgen er ook juist veel voor terug – zoals een gezonde toekomst.

Hoe gaan we zo’n nieuwe relatie aan? Onder andere door onszelf toe te staan door een andere lens naar de wereld om ons heen te kijken, de kracht van kleine, lokale initiatieven niet te onderschatten en meer te leren over de natuur. Om je een handje op weg te helpen, zetten we vijf kijktips over ecodenken voor je op een rij:

1 - History of Mother Earth: Gaia Uncovered (2021)

Trailer van History of Mother Earth: Gaia Uncovered

We behandelen de aarde tegenwoordig vaak als een brok van steen en gas waarmee we mogen doen wat ons goeddunkt. Maar voor duizenden jaren hebben mensen de aarde niet als object, maar als een subject gezien, dat leeft en denkt. Wat kunnen we in deze seculiere tijd leren van het gedachtegoed van de oude Egyptenaren, de oude Grieken en de mensen in de Middeleeuwen over onze planeet? In deze BBC-documentaire wordt gekeken of het verleden antwoorden biedt om een gezonde toekomst mogelijk te maken. Op welke verschillende manieren kunnen we ons tot onze planeet verhouden? Welke vermogens heeft de aarde allemaal, en kun je in dat opzicht spreken van ‘intelligentie’? En als de aarde slim is, zijn wij dan ook slim genoeg om te luisteren naar wat ze te zeggen heeft?

Te zien op BBC Select via verschillende streamingsdiensten.

2 – Knowledge Keepers (2020)

Aflevering van Knowledge Keepers

De inheemse bevolking van Canada ging, en gaat, op een heel andere manier met de natuur om dan wij. Maar hun kennis over lokale planten, over de bestuivers die nodig zijn om onze voedselbronnen in stand te houden en over natuurlijke medicijnen dreigt verloren te gaan als gevolg van de intergenerationele effecten van de kolonisatie. Deze documentaireserie legt deze kennis, die van oudsher van generatie op generatie mondeling wordt doorgegeven, gedeeltelijk vast. De visie van deze ‘culturele kennisbewaarders’ kan ons helpen een andere omgang met de aarde te cultiveren: ze leven niet op de aarde, maar met de aarde. De eerste aflevering gaat over de traditie van schors van de cederboom oogsten en wat het belang is van een dergelijk natuurritueel, de tweede over de helende werking van planten.

Te zien via de website van het Museum of Anthropology (MOA), Vancouver (gratis).

3 – The Biggest Little Farm (2018)

Trailer van The Biggest Little Farm

In The Biggest Little Farm verruilen de Amerikaanse John en Molly Chester hun kleine appartement in Los Angeles voor een boerderij met een enorme lap vruchteloze grond eromheen. De documentaire toont hoe zij in acht jaar tijd hun droom nastreven om in harmonie met de natuur te leven, door een ecosysteem op te bouwen waarin gif en geweld uit den boze zijn. Dat brengt uitdagingen met zich mee, maar door tienduizend bomen te planten, honderden gewassen te introduceren en allerlei dieren op het terrein te laten leven, komt het land uiteindelijk tot leven. De docu laat zien dat er een andere manier van landbouw mogelijk is, een andere omgang met de natuur, en hoe de wereld eruitziet als we met de natuur meewerken in plaats van ertegen ingaan.

Te zien via verschillende streamingsdiensten, o.a. Cinetree.

4 – How trees talk to each other (2016 & 2017)

‘De bomenfluisteraar’ wordt Suzanne Simard, hoogleraar bosecologie aan de universiteit van Brits-Columbia (Canada), ook wel genoemd. Ze werd wereldberoemd met haar ontdekking dat bomen met elkaar communiceren en samenwerken via een ondergronds netwerk van schimmels. Zo sturen sparren en berken elkaar koolstof wanneer dat nodig is vanwege een te schaduwrijke plek. ‘The wood wide web’ noemt Simard dit netwerk. Haar werk nodigt uit om op een andere manier naar de wereld om ons heen te kijken. Leer luisteren naar de natuur, raadt Simard aan, ze heeft ons genoeg te leren. Bijvoorbeeld dat communicatie en samenwerking essentieel zijn voor een gezond geheel en om voort te kunnen bestaan. In haar boek Op zoek naar de moederboom (2021) nodigt ze ons uit om op een nieuwe manier naar bomen te kijken, maar voor wie liever kijkt en luistert: haar kennis doet ze ook uit de doeken in haar TED-talks.

De twee TED-talks van Simard zijn hier en hier te bekijken (gratis).

5 – Tomorrow (2015)

Trailer van Tomorrow

Tomorrow (originele titel: Demain) is een Franse documentairefilm die niet focust op de negatieve aspecten van menselijk handelen op de planeet, maar juist op hoopvolle initiatieven wereldwijd die oplossingen zoeken voor de huidige ecologische uitdagingen. De docu won meerdere prijzen, waaronder een César Award en een Gouden Salamander voor beste documentaire, en is een aanrader voor degenen die op zoek zijn naar optimisme in deze tijden van klimaatdepressie. De Franse actrice Mélanie Laurent en eco-activist Cyril Dion reizen, nadat ze in het prestigieuze wetenschappelijke tijdschrift Nature hebben gelezen dat een deel van de mensheid uit zal sterven als we op dezelfde voet voortzetten, af naar tien landen. Daar spreken ze pioniers die elk op hun eigen manier een alternatief bieden voor het huidige model, bijvoorbeeld met een organische markttuin, urban farming of een revolutionair onderwijssysteem.

Te zien via verschillende streamingsdiensten, o.a. Cinetree.

Tijdens het evenement Thinking Planet – van ego naar eco gaan we op zoek naar nieuwe manieren om ons te verhouden tot de planeet, toekomstige generaties en andere aardbewoners. Tijdens dit evenement blijven we niet hangen in abstracte gedachtes, maar gaan we op zoek naar manieren om deze ideeën om te zetten in concrete actie.

Als we met een nieuwe lens naar de wereld kijken, zien we dan andere handelingsperspectieven? Praat mee tijdens Thinking Planet, 29 april 2022 in Amsterdam.

https://www.nemokennislink.nl/publicaties/5-kijktips-over-ecodenken/