Reactie op Open Discussie voorjaar 2020 door G.J. Smeets (Klimaatverandering reacties)

Lennart,
mijn interpretatie is anders.
Met de huidige +1°C opwarming zijn de twee belangrijkste energietransportbanden (straalstromingen en oceaanstromingen) veranderd. De meteorologische gevolgen daarvan – toenemende weersextremen en noordwaarts oprukken van de droughtline, als illustraties – zijn evident. En die gevolgen verstoren eeuwenoude ecologische (en dus sociale) evenwichten, inclusief de vernietigende ‘neveneffecten’
Dat alles maken wij NU mee met een luttele +1°C terwijl we weten dat +2°C in de geofysische pijplijn zit met alle metereologische, ecologische en sociale gevolgen van dien. Analogie: het verschil tussen 39°C koorts en 40°C koorts: in dat lullige verschil van 1°C zijn -tig tipping points ingebakken.
Fantasieën dat +2°C afwendbaar is zijn wat ze zijn: science fiction. Dat is allicht de reden dat Lenton et al 2019 er hun vingers niet aan willen branden.

Thijs,
“Maar in het grootste gedeelte van de wereld valt het nu toch nog wel mee met de HUIDIGE gevolgen?”

Ik begrijp dat dus anders. We hebben info over toenemende weersextremen wereldwijd. Over toenemende bosbranden wereldwijd. Over toenemende overstromingen wereldwijd. Over toenemende droogte wereldwijd. Over toenemende klimaatvluchtelingen wereldwijd. Over toenemende smelt van permafrost (methaan!) wereldwijd. Ik kan dat onmogelijk als ‘meevallers’ (jouw woorden) kwalificeren.

https://klimaatveranda.nl/2020/04/18/open-discussie-voorjaar-2020/#comment-55619