Rapport: effecten klimaatverandering zijn er nu echt en kosten honderden miljarden (Das Kapital)

‘You don’t need a weatherman to know which way the wind blows,’ zong Bob Dylan al. Toch wordt in een rapport van meer dan duizend pagina’s doodleuk verteld wat iedereen kan zien. 

https://images.dkcdn.nl/image/73af792be1_HH-84603515.jpg?txt=%C2%A9Hollandse%20Hoogte&txtalign=bottom%2Cright&txtclr=%23FFFFFF&txtshad=10&w=880&s=29d6c96e2ffe7566f67a92a20c2912ab

De effecten van global warming zijn merkbaarder dan ooit en de kans op natuurlijke rampen, van dodelijke stormen en overstromingen tot oogstbedreigende droogtes, is groter dan ooit en zou duizenden het leven kunnen kosten. O, en de kosten van dit alles lopen tot in de honderden miljarden, oftewel zo’n 2,5% van het BBP. Zo luidt de conclusie van het vierde National Climate Assessment, de jongste versie een rapport van de Amerikaanse federale regering over de effecten van klimaatverandering op de VS dat elke vier jaar uitkomt. 

De bosbranden in Californië, de overstromingen in South Carolina, mislukte oogsten, kustgebieden waar je geen verzekering op je bezittingen meer kunt afsluiten, het zijn allemaal voorbeelden van hoe vage onheilsvoorspellingen die de afgelopen decennia zo vaak werden herhaald dat je er geen aandacht meer aan besteedde, werkelijkheid worden én zich vertalen naar concrete, kwantificeerbare kosten. De kosten van de bosbranden in Californië worden geschat op $2,6 miljard en die van Hurricane Florence op $17 tot $22 miljard

Kosten energietransitie

En dan nog even over die kosten. Die honderden miljarden die het National Climate Assessment becijferde gaan alleen nog maar om de kosten als gevolg van schade die al aan het klimaat is toegebracht. Dan hebben we het nog niet eens over de investeringen en economische disrupties die nodig zijn voor een koolstofneutrale, ‘groene’ economie. Hoeveel dat moet kosten is eigenlijk onmogelijk uit te rekenen. De Duitse regering zei begin dit jaar al geen goed beeld te hebben van hoeveel de Energiewende ongeveer gaat kosten terwijl de toenmalige minister van milieu in 2013 al zei dat de kosten zouden kunnen oplopen tot een biljoen voor 2030. Het beperken van de opwarming van de planeet tot 1,5 graden Celsius (het klimaatakkoord van Parijs) zou $33 tot $46 biljoen kunnen kosten, ofwel zo’n 1% tot 1,3% van het wereldwijde BBP. Het Planbureau voor de Leefomgeving schat dat de kosten voor Nederland uitkomen op maar liefst 4,5% van het BBP. 

Groene obligaties en pensioenpot nog geen oplossing

Van de zomer schreven we dat het geparadeer met allerhande duurzaamheidsinitiaven door bedrijven, overheden en schattige start-ups in het slechtste (en cynische) geval weinig meer is dan mooie pr en in het beste geval een doekje voor het bloeden. Neem bijvoorbeeld de markt voor de uitgifte van groene obligaties die dit jaar volgens Moody’s een veelbelovende omvang van $200 miljard zou kunnen aantikken. Daar zitten dan wel de nodige haken en ogen aan: omdat harde definities van wat nu precies voor ‘groen’ door mag gaan valt vaak reuze tegen hoe ‘groen’ die projecten nu daadwerkelijk zijn. Om het maar weer eens kort en bondig te herhalen: om van onze verslaving aan goedkope en efficiënte fossiele brandstoffen af te komen zijn groen-bruine obligaties en quasi-duurzame elektrische fietsen bij lange na niet voldoende om tot een echte groene en duurzame economie te komen. Onze pensioenpot aanwenden voor investeringen in de energietransitie is ook niet ideaal. De meeste premiebetalers vinden een behoorlijke oudedagsvoorziening, de primaire taak van een pensioenstelsel, belangrijker dan duurzaamheid

Internaliseren van klimaatkosten

We zullen de kosten van fossielebrandstofconsumptie moeten gaan internaliseren middels forse belastingen op kolen, olie en gas met als gevolg terugvallende welvaart en levensstandaarden. Zoals de reacties op het aardgasplan van Samsom en tegenstand tegen een lager rendement op onze pensioenbeleggingen laten zien, zijn die kosten nu politiek nog niet acceptabel. Pas als een crisis ernstig genoeg wordt, wordt men bewust van de noodzaak van onorthodoxe maatregelen en vallen politieke bezwaren weg. De vraag is hoeveel kostbaarder, dodelijker en zichtbaarder de gevolgen van klimaatverandering moeten worden voor dat het geval is. 

https://www.daskapital.nl/5152501/rapport-effecten-klimaatverandering-zijn-er-nu-echt-en-kosten-honderden-miljarden/